PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2023 | nr 4 | 67--76
Tytuł artykułu

Przebieg postępowania odrębnego w sprawie wniosku o przyznanie dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych w praktyce organów wykonawczych gmin

Autorzy
Warianty tytułu
The Course of Separate Proceedings Regarding an Application for the Coal Allowance and the Household Allowance in the Practice of Municipal Executive Bodies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia wprowadzone do systemu prawa w 2022 r. regulacje dotyczące dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych. W rozważaniach rozwinięto przede wszystkim aspekt proceduralny rozpatrywania wniosków o przyznanie dodatku, uwzględniając nowelizację przepisów w tym zakresie. Materia dodatku węglowego oraz późniejsze przepisy o dodatku dla gospodarstw domowych ukonstytuowały nowe, jednorazowe świadczenia ujęte w polskim systemie prawa, w związku z panującym kryzysem energetycznym. Z analizy przepisów wprowadzonych ustawą o dodatku węglowym oraz ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wynika, że ustawodawca, wprowadzając wiele uproszczeń, chciał dążyć do odformalizowania postępowania administracyjnego określonego w tych regulacjach. Finalnie szybko wprowadzone przepisy nastręczyły wiele wątpliwości wymagających rozważenia przez praktykę i doktrynę, co znacząco utrudniło pracę organów rozpatrujących wnioski o przyznanie dodatku.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the regulations on the coal allowance and the household allowance introduced into the legal system in 2022. The discussion primarily develops the procedural aspect of processing applications for the award of the allowance, taking into account the amendment of the regulations on this. The matters of the coal allowance and the later regulations on the household allowance have constituted new one-off benefits included in the Polish legal system as a result of the prevailing energy crisis. It arises from the analysis of the provisions introduced by the Act on the Coal Allowance and the Act on special solutions for certain heat sources in connection with the situation on the fuel market that, by introducing a number of simplifications, the legislator's objective was to deformalize the administrative proceedings specified in these regulations. Ultimately, the hastily introduced regulations gave rise to a number of doubts requiring consideration with respect to experience and the legal doctrine, which significantly hindered the work of the authorities considering applications for awarding the allowance.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
67--76
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Prawnicze Seminarium Doktorskie Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Bibliografia
 • Dodatek węglowy. Gminy nie mogą przyjmować wniosków. Czekają na sygnał z rządu, https://www.money.pl/gospodarka/dodatek-weglowy-gminy-nie-moga-przyjmowac-wnioskow-czekaja-na-sygnal-z-rzadu-6801982592621056a.html
 • Florczak-Wątor M., Komentarz do art. 2 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, LEX 2021.
 • Jaśkowska M., Komentarz do art. 268a [w:] Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego, red. M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, M. Jaśkowska, LEX 2022.
 • Kmiecik Z.R., Subsydiarne sposoby ustalania okoliczności faktycznych w ogólnym postępowaniu administracyjnym, "Przegląd Sądowy" 2019/5.
 • Przybysz P.M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, LEX 2022.
 • Skowronek S., Wszczęcie postępowania administracyjnego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, "Przegląd Prawa Publicznego" 2016/4.
 • Staszczyk J., Akty administracyjne w zakładach publicznych będących uczelniami wyższym, "Casus" 2017/2.
 • Śladkowska E., O nieodwracalności skutków prawnych w rozumieniu art. 156 § 2 k.p.a., "Samorząd Terytorialny" 2008/1-2.
 • Topolewska M., Gminy szykują się na dodatki węglowe. Przed nimi bojowe zadanie, "Gazeta Prawna" z 8.08.2022 r., https://serwisy.gazetaprawna.pl/energetyka/artykuly/8511525,procedury-gminy-dodatek-do-wegla-dofinansowanie.html
 • Żmuda-Matan K., Formalne gwarancje dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, "Samorząd Terytorialny" 2017/9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171665287

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.