PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 17 | 50--88
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność biznesu w obliczu wojny w Ukrainie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Corporate Responsibility in the Face of War in Ukraine
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Agresja Rosji na Ukrainę stała się swoistym sprawdzianem, jaki życie postawiło przed przedsiębiorstwami w kontekście ich deklaracji dotyczących społecznej odpowiedzialności wobec społeczeństwa i środowiska. Wynikłe z tego działania (lub ich zaniechanie) spotkały się z reakcją społeczną w postaci bojkotu towarów czy usług oferowanych przez te podmioty, co w konsekwencji w wielu przypadkach zmusiło przedsiębiorstwa do korekty postępowania. Celem artykułu jest ukazanie zachowań przedsiębiorstw działających na międzynarodowych rynkach w obliczu wojny na Ukrainie oraz oczekiwań i wpływu postaw konsumentów na te zachowania. Struktura pracy zawiera wstęp; przegląd literatury przedmiotu na temat koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, interesariuszy i kapitału interesariuszy oraz kryzysu; metodykę badań, zawierającą postawione pytania badawcze, opis sposobu dojścia do odpowiedzi na nie oraz charakterystykę wykorzystanych źródeł literaturowych; podsumowanie, w których odniesiono się do rezultatów przeprowadzonych badań.(abstrakt oryginalny)
EN
Russia's aggression against Ukraine has become a kind of test that life has placed on businesses in terms of their declarations of social responsibility towards society and the environment.The resulting actions (or failure to act) were met with public reaction in the form of boycotts of goods or services offered by these entities, which consequently, in many cases, forced companies to correct their behavior.The aim of this article is to present the behavior of enterprises operating on international markets in the face of the war in Ukraine and the expectations and influence of consumer attitudes on these behaviors.The structure of the paper includes an introduction; a review of the literature on the concepts of corporate social responsibility, stakeholders and stakeholder capital, and the crisis; a research methodology, including the research questions posed, a description of how to arrive at an answer to them and a characteristics of the literature sources used; a conclusion, in which reference is made to the results of the research conducted. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
50--88
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • 2022 Edelman Trust Barometer (2022). Pobrano z website: https://www.edelman.com/trust/2022-trust-barometer
 • 300gospodarka (2022). Tak polskie firmy i organizacje pomagają Ukrainie. Pobrano z website: https://300gospodarka.pl/news/tak-polskie-firmy-i-organizacje-pomagaja-ukrainie
 • ACCP (2022). Corporate Response to the Crisis in Ukraine. Pobrano z website: https://accp.org/resources/csr-resources/accp-insights-blog/corporate-response-to-the-crisis- in-ukraine/
 • aleBank (2022). Badanie EY: jakość raportowania działań klimatycznych przez spółki giełdowe wymaga dalszej poprawy. Pobrano z website: https://alebank.pl/badanie-ey-jakosc- raportowania-dzialan-klimatycznych-przez-spolki-gieldowe-wymaga-dalszej- poprawy/?id=416051&catid=27735
 • Andrzejewska, M. (2022). Agresja Rosji na Ukrainę jednocześnie zagraża i przyspiesza plany zielonej transformacji państw Unii Europejskiej. Pobrano z website: https://alebank.pl/agresja-rosji-na-ukraine-jednoczesnie-zagraza-i-przyspiesza-plany-zielonej- transformacji-panstw-unii-europejskiej/?id=413328&catid=27735&cat2id=18917
 • Baczała, J. (2022). Trzy miesiące wojny w Ukrainie przyniosły spustoszenie kraju, tysiące ofiar, kryzys uchodźczy. Pobrano z website: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/8424333,wojna-w-ukrainie-kryzys- uchodzczy-ofiary-zniszczenie-kraju.html
 • Badanie (2022). Polacy wyczuleni na to, co rosyjskie. Badanie pokazuje bojkot na szeroką skalę. Business Insider Polska. Pobrano z: https://businessinsider.com.pl/twoje- pieniadze/polacy-wyczuleni-na-to-co-rosyjskie-bojkot-na-szeroka-skale-tylko-u-nas/qtskyj1
 • Bankier.pl (2022). Firmy, które nie wyszły z Rosji. Sprawdź produkty na "liście wstydu". Pobrano z website: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Firmy-ktore-nie-wyszly-z-Rosji-Lista- wstydu-i-produkty-8302601.html
 • Belsat.eu (2022). Urzędnicy Kremla nadzorują obozy filtracyjne na okupowanych terytoriach Ukrainy. Pobrano z website: https://belsat.eu/pl/news/29-07-2022-urzednicy- kremla-nadzoruja-obozy-filtracyjne-na-okupowanych-terytoriach-ukrainy/
 • Berner, R., Cecchetti, S. i Schoenholtz, K. (2022). Russian sanctions: Some questions and answers. Pobrano z website: https://cepr.org/voxeu/columns/russian-sanctions-some- questions-and-answers Blowfield, M. (2003). Ethical supply chains in the cocoa, coffee and tea industries. Greener Manag Int, 43,15-24. DOI: 10.9774/GLEAF.3062.2003.au.00004
 • Błaszczak, A. (2022). Wzrosły wymagania społeczne wobec biznesu. Pobrano z website: https://www.rp.pl/biznes-odpowiedzialny-w-polsce/art35920291-wzrosly-wymagania- spoleczne-wobec-biznesu
 • Bousso, R., Zhdannikov, D., Cohn, C. i Azhar, S. (2022). Western companies head for the exit in Russia as sanctions tighten. Pobrano z website: https://www.reuters.com/business/bp- exit-opens-new-front-wests-campaign-against-russia-2022-02-27/
 • Branco, M.C. i Rodrigues, L.L. (2008). Influencing Social Responsibility Disclosure by Portuguese Companies. Journal of Business Ethics, volume 83, 685-701. DOI: 10.1007/s10551-007-9658-z
 • Brand24 (2022). Pobrano z website: https://www.facebook.com/brand24 Branson, R. (2022). My thoughts on Ukraine and Russia. Pobrano z website: https://www.virgin.com/branson-family/richard-branson-blog/my-thoughts-on-ukraine-and- russia
 • Business Insider (2022). Polscy pracodawcy chcą wspierać Ukraińców. "Firmy będą musiały wykazać się elastycznością". Pobrano z website: https://businessinsider.com.pl/gospodarka/polskie-firmy-chca-wspierac-ukraincow-oto-w- jakich-branzach-beda-mogli-znalezc/q8m1ehy
 • COFACE (2022). Economic consequences of the Russia-Ukraine conflict: Stagflation ahead. Pobrano z website: https://www.coface.com/News-Publications/News/Economic- consequences-of-the-Russia-Ukraine-conflict-Stagflation-ahead
 • Duszczyk, M., Kaczmarczyk, P. (2022). The War in Ukraine and Migration to Poland: Outlook and Challenges. Intereconomics, 57(3), 164-170. DOI: 10.1007/s10272-022-1053-6
 • EC (2011). A renewed EU strategy 2011-14 for corporate social responsibility. COM (2011) 681. Brussels: European Commission. Pobrano z website: https://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF
 • Ecodiya (b.d.). Who we are. Pobrano z website: https://en.ecoaction.org.ua/about
 • Farazmand, A. (2018). Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance. Berlin/Heidelberg: Springer International Publishing
 • Fashion Biznes (2022). Które firmy z sektora modowego na dobre zamykają swoje sklepy w Rosji? Sprawdźcie nasze zestawienie. Pobrano z website: https://fashionbiznes.pl/firmy-z- sektora-modowego-ktore-na-dobre-zamykaja-swoje-sklepy-w-rosji/
 • Fernández-Feijóo Souto, B. (2009). Crisis and Corporate Social Responsibility: Threat or Opportunity? International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research, Vol. 2 (1), 36-50
 • Forbes (2022). InPost, CD Projekt, Luxmed, Panek. Polski biznes na pomoc Ukrainie i uchodźcom wojennym. Pobrano z website: https://www.forbes.pl/life/wydarzenia/wojna-na- ukrainie-polskie-firmy-pomagaja/ke13107
 • Forsal.pl (2022). Wojna na Ukrainie przyczyniła się do rekordowych zysków Aramco. Pobrano z website: https://forsal.pl/biznes/energetyka/artykuly/8518165,aramco-rekordowe- zyski-wojna-na-ukrainie.html
 • Frączyk, J. (2022). Z list wstydu nie tak łatwo wyjść. Te wielkie marki z Rosji się nie ruszają. Pobrano z website: https://businessinsider.com.pl/gospodarka/z-list-wstydu-nie-tak- latwo-wyjsc-te-wielkie-marki-z-rosji-sie-nie-ruszaja/zjxb4xh
 • Freeman, R.E. (1998). A stakeholder theory of the modern Corporation. W: L.B. Pincus (red.), Perspectives in business ethics. Singapore: McGraw-Hill, 171-181
 • Fundacja InPost (b.d.). Rafał Brzoska. Pobrano z website: https://inpost.pl/fundacja-inpost
 • Godfrey, P.C. i Hatch, N.W. (2007). Researching Corporate Social Responsibility: An agenda for the 21st century. Journal of Business Ethics, (70), 87-98. DOI: 10.1007/s10551- 006-9080-y
 • GRI (2013). Report or explain: a smart EU policy approach to non-financial information disclosure. Amsterdam: Global Reporting Initiative. Pobrano z website: https://www.totalecomanagement.co.uk/uploads/7/5/0/1/7501978/gri-non-paper-report-or- explain.pdf
 • Guénette, J.-D., Kenworthy, P. i Wheeler, C. (2022). Implications of the War in Ukraine for the Global Economy. EFI Policy Note 3, 3-32
 • Hall, R.E. i Taylor, J.B. (2002). Makroekonomia. Warszawa: PWN.
 • Handel extra.pl (2022). Marki i sieci handlowe, które ogłosiły wycofanie sprzedaży z Rosji [LISTA AKTUALIZOWANA]. Pobrano z website: https://handelextra.pl/artykuly/257485,marki-i-sieci-handlowe-ktore-oglosily-wycofanie- sprzedazy-z-rosji-lista
 • Hermann, Ch.F. (1963). Some Consequences of Crisis which Limit the Viability of Organizations. Administrative Science Quarterly, vol. 8, no. 1, 61-82. DOI: 10.2307/2390887
 • Ihlen, Ø., Bartlett, J.L. i May, S. (2011). Corporate Social Responsibility and Communication. W: Ø. Ihlen, J.L. Bartlett, S. May (red.), The Handbook of Communication and Corporate Social Responsibility. John Wiley & Sons, 1-22. DOI: 10.1002/9781118083246.ch1
 • Jacques, T. (2007). Issue management and crisis management: An integrated, non-linear, relational construct. Public Relations Review, (33) (2), 147-157
 • Janowicz, J. (2016). Determinanty rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce w latach 2007-2014 (praca doktorska). Poznań: UE w Poznaniu. Pobrano z website: https://www.wbc.poznan.pl/Content/415636/PDF/Janowicz_Joanna-rozprawa_doktorska.pdf
 • Jedlak, K. (2022). Wojna i społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli ile warte są modne CSR i ESG? Pobrano z website: https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/8381932,wojna-i- spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-czyli-ile-warte-sa-modne-csr-i-esg.html
 • Jenkins, R. (2005). Globalization, Corporate Social Responsibility and Poverty. International Affairs, Volume 81, Issue 3, 525-540. DOI: 10.1111/j.1468-2346.2005.00467.x
 • Kabza, M. (2020). Davos: kapitalizm interesariuszy i przyszłość demokracji. Pobrano z website: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy- gospodarcze/davos-kapitalizm-interesariuszy-i-przyszlosc-demokracji/
 • Kantar (2021). Sustainability: The European Story. Pobrano z website: https://www.kantar.com/campaigns/sustainability-the-european-story
 • Kapelańska-Pręgowska, J. i Sadowski, P. (2018). Środowisko naturalne w sytuacji konfliktu zbrojnego - perspektywa prawno międzynarodowa. W: B. Gronowska, B. Rakoczy, J. Kapelańska-Pręgowska, K. Karpus, P. Sadowski (red.), Prawa człowieka a ochrona środowiska - wspólne wartości i wyzwania. Toruń: Katedra Praw Człowieka WPiA UMK, 5- 41.
 • Kaufman, A., Tiantubtim, E., Pussayapibul, N. i Davids, P. (2004). Implementing voluntary standards and codes of conduct in the Thai garment industry. Journal of Corporate Citizenship, 13, 91-99
 • KE (2011). Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. KOM(2011) 681. Pobrano z website: https://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:PL:PDF
 • Kolano, J. (2021). ESG w relacjach inwestorskich - Wprowadzenie do tematu. Pobrane z: https://akademiaesg.pl/esg-w-relacjach-inwestorskich-wprowadzenie-do-tematu/
 • Leoński, W. (2016). Narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu a wielkość przedsiębiorstwa. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe, nr 254, 89-98
 • Lobachevska, G. i Daub, C.H. (2021). The role of Corporate Social Responsibility in the decision-making process of consumers in Ukraine. Innovative Marketing, 17 (1), 78-93
 • Marsden, Ch. i Andriof, J. (1998). Towards an understanding of corporate citizenship and how to influence it. Citizenship Studies, 2:2, 329-352. DOI: 10.1080/13621029808420686
 • Michałowska, M., Stankiewicz, D. i Danielak, W. (2015). Zarządzanie sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie. Współczesny kryzys finansowo-gospodarczy. Istota, przebieg i konsekwencje. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 2015, nr 2, 110-126. DOI: 10.26366/PTE.ZG.2015.20
 • Mitchell, R.K., Agle, B.R. i Wood, D.J. (1997). Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts. Academy of Management Review, Vol. 22, No. 4, 853-886. DOI: 10.2307/259247
 • Mitroff, I.I. i Anagnos, G. (2001). Managing crises before they happen. What every executive and manager needs to know about crisis management. New York: AMACOM, 5.
 • Mitroff, I.I. i Pearson, Ch.M. (1998). Zarządzanie sytuacją kryzysową, czyli jak chronić firmę przed najgorszym. Warszawa: Business Press.
 • Mittal, R.K., Sinha, N. i Singh, A. (2008). An analysis of linkage between economic value added and corporate social responsibility. Management Decision. Vol. 46 (9), 1437-1443
 • Müller, R. (1985). Corporate Crisis Management. Long Range Planning, Vol. 18, No. 5, 38-48. DOI: 10.1016/0024-6301(85)90199-2
 • OECD (2022). International investment implications of Russia's war against Ukraine. DOI: 10.1787/a24af3d7-en
 • Ogólnopolski Bojkot Leroy Merlin (2022). Pobrano z website: https://www.facebook.com/leroy.nachuj/
 • Oldcorn, R. (1989). Management. London: Macmillan Press.
 • Paliwoda-Matiolańska, A. (2009). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: Wyd. C. H. Beck.
 • Paliwoda-Matiolańska, A. (2012). Społeczna odpowiedzialność biznesu w teorii i praktyce. Marketing instytucji Naukowych i Badawczych, 2012, Nr 1 (2), 253-265
 • Philanthropy News Digest (2022). Foundations, corporations providing support for Ukraine (03/13/2022). Pobrano z website: https://philanthropynewsdigest.org/news/foundations-corporations-providing-support-for- ukraine-03-13-2022?utm_medium=email&utm_source=PND%20News%20- %20All%20Subscribers&utm_campaign=PND_pnd20220315&j=1040883&l=121_HTML&u =61498654&jb=11004
 • PKO Research (2022). Pobrano z website: https://twitter.com/PKO_Research/status/1506659319936344065
 • Polewski, J. (2022a). Chleb dla Ukrainy - Bucza, Kijów, Vytachiv, Czernihów, Równe i może Charków. Pobrano z website: https://zrzutka.pl/ez9vxw
 • Polewski, J. (2022b). Żądamy Chleba - Charków Poznań 2022. Pobrano z website: https://zrzutka.pl/6mm8re
 • Porter, M. i Kramer, M. (2006). Strategy and society: the link between competitive advantage and corporate social responsibility. Harvard Business Review, 84(12), 78-92. Pobrano z website: https://hazrevista.org/wp-content/uploads/strategy-society.pdf
 • Porter, M. i Kramer, M. (2011). The Big Idea: Creating shared value - How to reinvent capitalism and unleash a wave of innovation and growth. Harvard Business Review, 89(1/2), 62-77
 • Potential environmental impacts caused by Russian aggression in Ukraine [Interactive map] (b.d.). Pobrano z website: https://en.ecoaction.org.ua/warmap.html
 • Protokoły dodatkowe do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I) oraz dotyczący ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół II), sporządzone w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. Dz.U. 1992, nr 41, poz.175
 • PWN (b.d.). Synonim. Definicja. Pobrano z website: https://sjp.pwn.pl/sjp/synonim;2525784.html
 • Rada UE (2022). Komunikat prasowy 21 lipca 2022. Agresja Rosji na Ukrainę: UE przyjmuje pakiet służący utrzymaniu i dostosowaniu sankcji. Pobrano z website: https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/07/21/russia-s-aggression- against-ukraine-eu-adopts-maintenance-and-alignment-package/
 • Riano, J.C. i Yakovleva, N. (2019). Corporate Social Responsibility. W: W.L. Filho, A.M. Azul, L. Brandli, P.G. Özuyar i T. Wall (red.), Responsible Consumption and Production. Encyclopaedia of the UN Sustainable Development Goals Book Series. Springer, Switzerland. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-95726-5_26
 • Rok, B. (2004). Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Ruta, M. (2022). The Impact of the War in Ukraine on Global Trade and Investment. World Bank. Washington, DC. Pobrano z website: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37359/IDU0008eed660073004 52c0beb208e8903183c39.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Samans, R. i Nelson, J. (2022). Sustainable Enterprise Value Creation. Palgrave Macmillan. Pobrano z website: https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/57017/978-3-030-93560- 3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Sarna, A. (2022). Poznański piekarz Jacek Polewski wraca na Ukrainę. "Bucza i Charków wyglądają teraz zupełnie inaczej". Pobrano z website: https://plus.gloswielkopolski.pl/poznanski-piekarz-jacek-polewski-wraca-na-ukraine-bucza-i- charkow-wygladaja-teraz-zupelnie-inaczej/ar/c3-16521195
 • Seeger, M.W., Sellnow, T.L. i Ulmer, R.R. (1998). Communication, organization, and crisis. Communication Yearbook an Annual Review (21), 231-275. Pobrano z website: 10.1080/23808985.1998.11678952
 • Seeger, M.W., Sellnow, T.L. i Ulmer, R.R. (2003). Communication and organizational crisis. Westport, CT: Praeger Publishers.
 • Skindzier, O. (2022). Społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli CSR w praktyce. Pobrano z website: https://www.money.pl/gospodarka/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu- czyli-csr-w-praktyce-6773355945597536a.html
 • Skwirowski, P. (2022). Exodus firm z Rosji trwa. Polska w światowej czołówce. Pobrano z website: https://www.rp.pl/biznes/art36762081-exodus-firm-z-rosji-trwa-polska-w- swiatowej-czolowce
 • Slatter, S. i Lovett, D. (2001). Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych. Warszawa: WIG-Press.
 • Sobczyńscy i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka komandytowa (2022). Wspieraliśmy założenie Fundacji Polewski. Pobrano z website: https://www.facebook.com/sobczynscy/
 • Sobolewski, H. i Wojtkowiak, G. (2014). Podejmowanie decyzji dezinwestycyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, 171-183
 • Szczepański, C. (2022). Solidarni z Ukrainą. Jak polskie firmy włączyły się do walki o obronę Ukraińców i Ukrainy. Pobrano z website: https://mycompanypolska.pl/artykul/solidarni-z-ukraina-jak-polskie-firmy-wlaczyly-sie-do- walki-o-obrone-ukraincow-i-ukrainy/8790
 • U.S. Chamber of Commerce (2022). Humanitarian Crisis in Ukraine. Pobrano z website: https://www.uschamberfoundation.org/aid-event/humanitarian-crisis-ukraine
 • Uryniuk, J. (2022). PKO BP dowodzi, że bojkot sieci handlowych wspierających Rosję ma sens. Pobrano z website: https://www.cashless.pl/11570-pko-bp-auchan-leroy-merlin-rosja
 • Valor, C. (2005). Corporate Social Responsibility and Corporate Citizenship: Towards Corporate Accountability. Business and Society Review, 110:2, 191-212. DOI: 10.1111/j.0045-3609.2005.00011.x
 • Vargas, G.A. (2013). Corporate Social Responsibility in Contexts of Conflict and Insecurity: A Normative Framework. DOI:10.2139/ssrn.2460298
 • Virgin (b.d.). Richard Branson's story. Pobrano z website: https://www.virgin.com/branson-family/richard-branson
 • Walas-Trębacz, J., Ziarko, J. (2011). Podstawy zarządzania kryzysowego. Część 2: Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 • Wawrzyniak, B. (1985). Zarządzanie w kryzysie. Koncepcje, badania, propozycje. Warszawa: PWE.
 • Werhane, P.H. i Freeman, R.E. (1999). Business ethics: the state of the art. International Journal of Management Reviews, Vol. 1, No. 1, 1-16. DOI: 10.1111/1468-2370.00002
 • Węcławski, J. (2010). Etyczne i społeczne aspekty kryzysu finansowego. Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Nr 140, 481-491.
 • Wiadomości Handlowe (2022). Rafał Brzoska z Omeną Mensah ufundowali największy prywatny transport pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Pobrano z website: https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/rafal-brzoska-z-omena-mensah-ufundowali- najwiekszy-prywatny-transport-pomocy-humanitarnej-dla-ukrainy
 • Wilewska, M. (2011). Percepcja idei społecznej odpowiedzialności biznesu - źródła kontrowersji i dylematy związane z jej urzeczywistnianiem. W: Z. Pisz, M. Rojek- Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 195-196.
 • Wilk, A. i Domańska, M. (2022). Rosyjski atak na Ukrainę (24 lutego, godz. 9.00). Pobrano z website: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2022-02-24/rosyjski-atak- na-ukraine-24-lutego-godz-900
 • Wirtualne Media (2022). Marki pomagają Ukrainie. Pobrano z website: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/marki-pomoc-ukraina
 • World Business Council for Sustainable Development (2000). CSR. Pobrano z website: https://www.social-responsibility.at/definitions/world-business-council-for-sustainable- development-2000/
 • ^Yale (2022). Yale Graded List of Companies - Poland.xlsx. Pobrano z website: https://yale.app.box.com/s/uw8w6j8x3onxgd1jdqplkd2zoj2tfkwe
 • Zelek, A. (2003). Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie - perspektywa strategiczna. Warszawa: Orgmasz.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171665405

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.