PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 17 | 133--151
Tytuł artykułu

Public-Private Partnerships as a Method of Performing Public Tasks in Poland

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji zadań publicznych w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
A public-private partnership is a form of long-term cooperation between the public and private sectors to carry out construction projects or render services which have traditionally been provided by the public sector. The public sector uses the knowledge and experience of private entities, which may not only lead to an increase in the quality of services provided in the public interest, but also improve the perception of government and local-government administration by citizens. What could be observed in recent years is an increased interest in intersectoral cooperation and the involvement of private capital in public projects. The aim of this article is to analyze the development of the Polish public-private partnership market in the years 2009-2021, including the need to explain why there is little interest in the idea of public-private sector partnerships. Due to the specificity of the discussed topic, desk research methods and critical analysis of the literature were used to write this article. Moreover, the study draws attention to threats and obstacles which limit the use of public-private partnerships. Research has shown that even though the private sector expressed an increased interest in public services, the number of agreements is small and the value of projects carried out as part of public-private partnerships is low.(original abstract)
Partnerstwo publiczno-prywatne stanowi formułę długoterminowej współpracy sektora publicznego oraz prywatnego w celu realizacji przedsięwzięć mających na celu wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. Wykorzystanie przez sektor publiczny wiedzy i doświadczenia podmiotów prywatnych może przyczynić się do wzrostu jakość świadczonych usług na rzecz interesu publicznego, ale również sposobu postrzegania przez obywateli administracji rządowej, jak i samorządowej. Na przestrzeni ostatnich lat, możemy zaobserwować wzrost zainteresowania współpracą międzysektorową oraz zaangażowaniem kapitału prywatnego w realizację inwestycji publicznych. Celem artykułu jest dokonanie analizy rozwoju rynku partnerstwa-publiczno-prywatnego w Polsce w latach 2009-2020, w tym identyfikacja powodów niewielkiego zainteresowania ideą partnerstwa publiczno-prywatnego. W związku ze specyfiką omawianego tematu, do napisania niniejszego artykułu wykorzystano metody desk research oraz krytyczną analizę piśmiennictwa. W wyniku przeprowadzonych badań, należy zauważyć, że pomimo wzrostu zainteresowania świadczeniem usług publicznych przez sektor prywatny, występuje niewielka liczba zawieranych umów, jak również niska wartość realizowanych przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
133--151
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Barszcz, M. (2015). Reforma systemu partnerstwa publiczno-prywatnego w Wielkiej Brytanii - implikacje dla systemu polskiego, Studia Prawno-Ekonomiczne, 94, 214.
 • Bidała, K. (2017). Selection of a Cooperation Model in Investments Implemented in the System of Public-Private Partnership in Poland. Czasopismo Techniczne, 10(8), 53-60, DOI: https://doi.org/10.4467/2353737XCT.17.128.6879
 • Borowski, K. (2016). Dotychczasowe doświadczenia i możliwości implementacji partnerstwa publiczno-prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, Ekonomiczne Problemy Usług, 125, 85. DOI: https://doi.org/10.18276/epu.2016.125-07
 • Borowski, K. (2016). Dotychczasowe doświadczenia i możliwości implementacji partnerstwa publiczno-prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Ekonomiczne Problemy Usług, 125, 85-94. DOI: https://doi.org/10.18276/epu.2016.125-07
 • Chojnacka, E. (2021). Public-private partnership as a source of financing of sport and recreation infrastructure in Poland. Journal of Physical Education and Sport, 21, 1046-1052. DOI: https://doi.org/10.7752/jpes.2021.s2130
 • Cieślak, R. (2022). The Concept of Public-Private Partnership in Poland. Journal of the University of Latvia. Law, 15, 282-292. DOI: https://doi.org/10.22364/jull.15.19
 • Delmon, J. (2011). Public-Private Partnership Projects in Infrastructure: An Essential Guide for Policy Makers. Cambridge University Press, 13. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511974403
 • Grabiec, M. (2019). Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, Wolters Kluwer, 14.
 • Grimsey, D., Lewis, M. K. (2004). Public Private Partnerships the Worldwide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance, Edward Elgar Publishing Limited, 23. DOI: https://doi.org/10.4337/9781845423438
 • Hajdys, D. (2016). Wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w opiece zdrowotnej - doświadczenia Wielkiej Brytanii a sytuacja w Polsce. Ekonomiczne Problemy Usług, 125, 161-173. DOI: https://doi.org/10.18276/epu.2016.125-13
 • Jachowicz, A. (2015). Partnerstwo publiczno-prywatne narzędziem efektywnej realizacji zadań publicznych, Diffin, 161.
 • Kania, M. (2017). Zapobieganie i zwalczanie korupcji w projektach PPP, PZP, 3, 29.
 • Kania, M. (2018). Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz do ustawy po nowelizacji z 5 lipca 2018 r., Difin, 15.
 • Kołodziejczyk-Jeziorska, K. (2016). Partnerstwo publiczno-prywatne jako model realizacji przedsięwzięć budowy i modernizacji infrastruktury publicznej w Polsce. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 1(23), 99-111.
 • Łakomy, M. (2012). Istota i rozwój rynku partnerstwa publiczno-prywatnego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 30, 72.
 • Łakomy-Zinowik, M. (2022). Public-private partnership in the context of sustainable development on the example of the water and wastewater. Journal of Security and Sustainability Issues, 12, 109-119. http://doi.org/10.47459/jssi.2022.12.9
 • McQuaid, R., Scherrer, W. (2010). Changing Reasons for Public Private Partnerships (PPPs). Public Money & Management, 30(1), 27-34. DOI: https://doi.org/10.1080/09540960903492331
 • Osinski, R. (2022). Sources of Finance for Public-Private Partnership (PPP) in Poland. Central European Economic Journal, 9(56), 19-37. DOI: https://doi.org/10.2478/ceej-2022- 0002
 • Panasiuk, A. (2017), Partnerstwo publiczno-prywatne, Presscom, 173-174.
 • Piwowarczyk, A. (2019). Przedsiębiorca jako partner prywatny w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Acta Universitatis Wratislaviensis, 329, 585. DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.47
 • Płaczek, E. (2017). Rozwój logistyki społecznej poprzez partnerstwo publiczno-prywatne. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 25(2), 145-155. DOI: https://doi.org/10.17512/znpcz.2017.1.2.13
 • Schulders, M. (2020). Forfaiting by Waiver as an Alternative to Project Financing for the Realization of Public-Private Partnership Projects in Poland, Studia i Materiaïy, 2, 86. DOI: https://doi.org/10.7172/1733-9758.2020.33.7
 • Schulders, M. (2020). The Potential of German Administrative Models for the Resolution of Public-Private Partnership Barriers in Poland. Studia i Materiały, 1, 73. DOI: https://doi.org/10.7172/1733-9758.2020.32.6
 • Szafran, J. (2016). Rozwój rynku partnerstwa publiczno-prywatnego na tle Unii Europejskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio H, 3, 192. DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.3.185
 • Szafran, J. (2017). Projekty hybrydowe - montaż partnerstwa publiczno-prywatnego i funduszy Unii Europejskiej w projektach rozwoju lokalnego i regionalnego. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 15(4), 93-99. DOI: https://doi.org/10.56583/br.408
 • Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. 1994 Nr 127 poz. 627, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420.)
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 407.)
 • Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25, 872.)
 • Węgrzyn, J. (2015). Research trends of public-private partnerships (PPPs) in Poland. Oeconomia Copernicana, 6 (1), 125-136. DOI: https://doi.org/10.12775/OeC.2015.007
 • Wilczyńska A. (2013), Interes publiczny jako podstawa partnerstwa publiczno-prywatnego w Kania, M. (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka, Difin, 23.
 • Wolański, M., Mrozowski, W., Zaremba, M. (2017). Public-private partnership - Theory, best practices and the newest Polish experience, SGH Warsaw School of Economics Publishing House, 73-78.
 • Yescombe, E. R. (2007). Public-private partnerships. Principles of Policy and Finance. Elsevier, 16-27. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-8054-7.X5022-9
 • Zagozdzon, B. (2020). Conditions for the Development of Public-Private Partnership - Analysis Based on an Example of Transport Infrastructure in Poland. Komunikácie, 22(1), 35- 41. DOI: https://doi.org/10.26552/com.c.2020.1.35-41
 • Zawora, J. (2020). Wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji inwestycji samorządowych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 16(1), 370. DOI: https://doi.org/10.24917/20833296.161.29
 • Żegleń, P. (2017). Selected Conditions for the Development of Public-Private Partnerships (PPP) in Poland. Folia Turistica, 44, 127-144. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.8735
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171665419

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.