PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 6 | 43--51
Tytuł artykułu

Powiadomienie CBC-P o jednostce raportującej w świetle międzynarodowego zwalczania unikania opodatkowania

Warianty tytułu
CBC-P Notification in the Light of International Fight Against Tax Avoidance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest obowiązek złożenia powiadomienia CBC-P, stanowiący jeden z etapów automatycznej wymiany informacji podatkowych między organami podatkowymi. Obowiązek ten jest związany z raportowaniem Country-by-Country zaproponowanym w ramach Planu działań BEPS. Podmioty działające w strukturach międzynarodowych grup są zobowiązane do składania powiadomienia CBC-P co rok, do końca trzeciego miesiąca od zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy. W artykule podjęto się analizy najważniejszych problemów związanych ze składaniem powiadomienia CBC-P, w tym genezy powstania tego obowiązku, czyli zwalczania międzynarodowego unikania opodatkowania, zakresu podmiotowego obowiązku składania CBC-P, jak i kar związanych z niezłożeniem tego powiadomienia i ich proporcjonalności oraz możliwości uniknięcia nałożenia takiej kary.(abstrakt oryginalny)
EN
The article's subject is obligation to submit CBC-P notification, which is one of the stages of the automatic exchange information between tax authorities. This obligation is related to Country-by-Country reporting proposed under the Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. Entities operating in the structures of international groups are required to submit the CBC-P notification every year, by the end of the third month from the end of the group's reporting financial year. The article analyzes the most important problems related to the submission of the CBC-P notification, including the origins of this obligation, related to the fight against international tax avoidance, the subjective scope of the obligation to submit CBC-P, as well as penalties related to failure to submit this notification and its proportionality and the possibility of avoiding the imposition of such penalty.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
43--51
Opis fizyczny
Twórcy
 • KPMG Tax M. Michna sp.k.
Bibliografia
 • Babicz, P. (2016). W: E. Ścierska (red.), Ceny transferowe. Lokalna i grupowa dokumentacja podatkowa oraz inne obowiązki sprawozdawcze. Wolters Kluwer.
 • Bartosiewicz, A. (2017). Czynny żal w formie elektronicznej? Przegląd Podatkowy, (11).
 • Brown, R. (2020). The impact of increased tax transparency via public country-by-country reporting on corporate tax aggressiveness: Evidence from the European Union. Australian Tax Forum, (35).
 • Czerwiński, M., & Wieśniak-Wiśniewska, A. (2016). Świat podatków po projekcie BEPS i jego wpływ na polskich podatników. Przegląd Podatkowy, (6).
 • Glumińska-Pawlic J., & Szarpak, H. (2018). BEPS 13: CBCR - Country-by-Country Reporting. Studia Iuridica Lublinensia, (2). https://doi.org/10.17951/sil. 2018.27.2.23
 • Gomułowicz, A., & Małecki, J. (2013). Podatki i prawo podatkowe. LexisNexis.
 • Jaśkowska, M., Wilbrant-Gotowicz, M., & Wróbel, A. (2021). Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego. LEX/el.
 • Kaniewska-Środecka, M. (2018). Zarządzanie ryzykiem cen transferowych. C.H.Beck.
 • Kardas, P., Łabuda, & G., Razowski, T. (2017). Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. III. LEX/el.
 • Klaasen, P., & Bobeldijk, A. (2019). Country-by-Country Reporting and the effective tax rate: How effective is the effective tax rate in detecting tax avoidance in Country-by-Country Reports? Intertax, 47(12). https://doi.org/10.54648/taxi2019108
 • Klimek, K. (2017). Czy nowo utworzona spółka, zgodnie z przepisami ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami jest także zobowiązana do złożenia powiadomienia? LEX/el.
 • Konarska-Wrzosek, V., Oczkowski, T., & Skorupka, J. (2013). Prawo i postępowanie karne skarbowe. LEX. A Wolters Kluwer business.
 • Kumkowski, Ł, Małek, M., & Osada, D. (2021). Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Komentarz. Legalis/el.
 • Łabuzińska, A. (2021). Zakres zastosowania sankcji w polskim prawie podatkowym. Przegląd Podatkowy, (5).
 • Mączyński, D. (2015). Intertemporalne prawo podatkowe. W: J. Mikołajewicz (red.), Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza i funkcje. C.H.Beck.
 • Michalak, A. (2017). Konstytucyjne zasady tworzenia prawa podatkowego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Monitor Podatkowy, (7).
 • Mika, J. (2019). Dokumentacje podatkowe. C.H.Beck.
 • Mikołajewicz, J. (2000). Prawo intertemporalne. Zagadnienia teoretycznoprawne. Printer.
 • Mikuła, P. (2019). Obowiązki dokumentacyjne i formalne w prawie podatkowym. Wolters Kluwer.
 • Ministerstwo Finansów. (2020). CbC. Raportowanie według krajów. Pytania i odpowiedzi dotyczące informacji o grupie podmiotów CbC-R oraz powiadomienia CbC-P, wyd. IV rozszerzone.
 • Ministerstwo Finansów. (2021). Czynny żal, dotyczący np. schematów podatkowych i cen transferowych, złóż do urzędu skarbowego, https://www.gov.pl/web/finanse/czynny-zal-dotyczacy-np-schematow-podatkowych-i-cen-transferowych-zloz-do-urzedu-skarbowego, 22.04.2021.
 • Oczkowski, T. (2021). W: I. Zgoliński (red.), Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. II. LEX/el.
 • OECD. (2015a). OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project 2015 Final Reports. https://doi.org/10.1787/9789264263437-en
 • OECD. (2015b). Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13: 2015 Final Report. https://doi.org/ 10.1787/9789264241480-en
 • OECD. (2019). Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting. BEPS Action 13.
 • Rödl & Partner. (2021). OECD Master File concept and CbC Reporting - international documentation requirements.
 • Sawicki, J. (2013). Znaczenie czynnego żalu w prawie karnym skarbowym. Prokuratura i Prawo, (6).
 • Stamblewska-Urbaniak, & E., Zbroiński, A. (2020). W: A. Hołda (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020. C.H.Beck.
 • Veldhuizen, R., & Teneketzis, L., (2016). International - Country-by-Country Reporting: Filing obligations and first implementation. International Transfer Pricing Journal, 23, (3).
 • Ziobrowski, J., Jędruszko, O., & Zygmuntowski, D. (2014). Odpowiedzialność karno-skarbowa członków zarządu spółek kapitałowych oraz praktyczne sposoby jej ograniczenia. Difin.
 • Dyrektywa Rady 2011/16/UE z 15.02.2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG.
 • Dyrektywa Rady (UE) 2016/881 z 25.05.2016 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.
 • Ustawa z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).
 • Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1406 ze zm).
 • Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 217).
 • Ustawa z 2.04.1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Ustawa z 10.09.1999 r. - Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 408 ze zm.).
 • Ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 422 ze zm.).
 • Ustawa z 9.03.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 626 ze zm.).
 • Ustawa z 4.04.2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 694).
 • Ustawa z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. 2020, poz. 568).
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6.11.2018 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.673.2018.1. RD.
 • Uzasadnienie do projektu ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami z projektami aktów wykonawczych, druk nr 1091, Sejm VIII kadencji.
 • Uzasadnienie do ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 3208, Sejm VIII kadencji.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10.01.2012 r., SK 25/09, LEX nr 52925.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171665437

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.