PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 7 | 2--10
Tytuł artykułu

Polski Ład, czyli jak zwiększyć niesprawiedliwy rozkład ciężarów podatkowych

Autorzy
Warianty tytułu
The Polish Deal or How to Increase the Unfair Distribution of the Tax Burden
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Z początkiem stycznia 2022 r. weszły w życie zmiany w ustawach o podatkach dochodowych, dokonane w ramach projektu noszącego nazwę Polski Ład. Podstawowym założeniem planowanych zmian było zmniejszenie tzw. klina podatkowego. Dochody z pracy są bowiem wyżej obciążone podatkami i składkami niż dochody z innych źródeł, zwłaszcza z działalności gospodarczej oraz źródeł kapitałowych. Polski Ład miał te różnice zmniejszyć poprzez zwiększenie obciążeń daninami publicznoprawnymi innych dochodów niż z pracy. Jednak w wyniku kolejnych modyfikacji projektów ustaw nastąpił wzrost obciążenia przede wszystkim dochodów z pracy oraz działalności wykonywanej osobiście. Jednocześnie korzystne rozwiązania dla osób wybierających zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych promują tzw. samozatrudnienie. Prowadzi to do znaczącego wzrostu zróżnicowania wysokości ponoszonych ciężarów podatkowych, a tym samym naruszenia zasady sprawiedliwości podatkowej.(abstrakt oryginalny)
EN
At the beginning of January, 2022, amendments to the Income Tax Acts, introduced as part of the project called Polish Deal, entered into force. The basic assumption of the planned changes was to reduce the so-called tax wedge. Income from work is burdened with higher taxes and contributions than income from other sources, especially from economic activity and capital sources. Polish Deal was to reduce these differences by increasing the burden of public levies on income other than from work. However, as a result of subsequent modifications to the draft acts, there was an increase in the burden on income from work and activities performed personally. At the same time, favorable solutions for people choosing a flat-rate tax on recorded income promote the so-called self-employment. This leads to a significant increase in the differentiation of the amount of the tax burden incurred, and thus to the violation of the principle of tax justice.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
2--10
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bień-Kacała, A. (2005). Zasada władztwa daninowego w Konstytucji RP z 1997 r. TNOIK "Dom Organizatora".
 • Biernat, S. (1995). Glosa do orzeczenia TK z 12 XII 1994, K 3/94. Państwo i Prawo, (8).
 • Falski, J. (2000). Ewolucja wykładni zasady równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Państwo i Prawo, (1).
 • Gomułowicz, A., (2001). Zasada sprawiedliwości podatkowej. Dom Wydawniczy ABC.
 • Gomułowicz, A. (2010). Zasady podatkowe. W: L. Etel (red.), System prawa finansowego. Tom III. Prawo daninowe. Wolters Kluwer.
 • Holmes, K. (2000). The concept of income. A multi-disciplinary analysis. IBFD.
 • Litwińczuk, H. (2006). Prawo podatkowe przedsiębiorców. Dom Wydawniczy ABC.
 • Mariański, A. (2020a). Sprawiedliwość podatkowa w zakresie kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Studia Prawno Ekonomiczne, CXVII.
 • Mariański, A. (2020b). Zwolnienie podatkowe według kryterium wieku a zasada sprawiedliwości podatkowej. W: P. Borszowski, K. Kopyściańska, M. Kopyściański, W. Srokosz, & P. Zawadzka (red.), Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Podsumowanie stanu obecnego i dynamika zmian. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Wiesławie Miemiec. Wolters Kluwer.
 • Mariański, A. (2020c). Źródła przychodów - niesprawiedliwe i skomplikowane różnicowanie opodatkowania osób fizycznych. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (10).
 • Mariański, A. (2021). (Nie)sprawiedliwy polski podatek dochodowy od osób fizycznych. C.H.Beck.
 • Mariański, A. (red.) (2016). Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wolters Kluwer.
 • Mariański, A. (red.) (2018). Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników. Wolters Kluwer.
 • Mastalski, R. (2018). Prawo podatkowe. C.H.Beck.
 • Mariański, A. & Porada, Ł. (2020). Zmiany w podatkach dochodowych 2021. Monitor Podatkowy, (12).
 • Nita, A. (2013). Teoretyczne i normatywne wyznaczniki sprawiedliwego opodatkowania. Toruński Rocznik Podatkowy.
 • Nykiel, W., & Mariański, A. (2016). Komentarz do art. 217. W: M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87-243. C.H.Beck.
 • Raczkowski, K., Schneider, F., & Węgrzyn, J. (2020). Ekonomia systemu podatkowego. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Radzikowski, K. (2022). Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w świetle postulatów równości i sprawiedliwości opodatkowania. W: Koncepcje opodatkowania dochodu - refleksje na 30-lecie podatku dochodowego od osób fizycznych. Materiały ogólnopolskie konferencji naukowej WPiA UW. Wydawnictwo Instytutu Studiów Podatkowych.
 • Sarnowski, J., Łożykowski, A., & Polewiak, M. (2022). Podatek dochodowy od osób fizycznych w latach 2016-2022 - droga w kierunku sprawiedliwego, elastycznego i prostego w rozliczeniu podatku dochodowego. W: Koncepcje opodatkowania dochodu - refleksje na 30-lecie podatku dochodowego od osób fizycznych. Materiały ogólnopolskie konferencji naukowej WPiA UW. Wydawnictwo Instytutu Studiów Podat- kowych.
 • Siekman, P., & Luijsterburg, N. (2006). Personal income taxation in the Netherlands. Bulletin for International Taxation, (8).
 • Ślebzak, K. (2016). W: M. Safjan, & L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz, art. 1-86. C.H.Beck.
 • Steuerle, C. E. (2002). And equal (tax) justice for all? W: J. J. Thorndike, & D. J. Ventry Jr. (red.), Tax justice. The ongoing debate. Rowman & Littlefield Publishers. Urban Institute.
 • Szczepańska, I. (2015). Opodatkowanie osób fizycznych w świetle zasady sprawiedliwości podatkowej. Ius Nowum, (1).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171665449

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.