PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 7 | 11--19
Tytuł artykułu

Problem przedawnienia a postępowanie restrukturyzacyjne

Autorzy
Warianty tytułu
The Problem of Limitation in the Context of Restructuring Proceedings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule przedmiotem zainteresowania badawczego są następujące zagadnienia. Po pierwsze, zostały przedstawione założenia co do aksjologii wykładni prawa. Po drugie, została zarekomendowana metodyka sporządzania spisu wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym, w kontekście możliwego przedawnienia. Po trzecie, przedstawiono problem przedawnienia w płaszczyźnie treści układu. Po czwarte, przeanalizowano problem przerwania biegu przedawnienia w postępowaniu restrukturyzacyjnym wierzytelności cywilnoprawnych zarówno niestwierdzonych uprzednio orzeczeniem sądu w rozumieniu art. 125 k.c., jak i stwierdzonych orzeczeniem sądu w rozumieniu art. 125 k.c. Po piąte, rozważono skutki umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym w zakresie przedawnienia, a także skutki złożenia wniosku o klauzulę wykonalności na tytuł egzekucyjny powstały w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Po szóste, zwrócono uwagę na skutki uchylenia układu dla restytucji wierzytelności i dla biegu terminu przedawnienia. Wreszcie poruszono problem przedawnienia wierzytelności podlegających Ordynacji podatkowej.(abstrakt oryginalny)
EN
In this study, the following issues are the subject of research. First, the assumptions concerning the axiology of legal interpretation are presented. Second, a methodology for drawing up an inventory of receivables in restructuring proceedings was recommended in the context of a possible prescription. Third, the statute of limitations is presented in the plane of the content of the settlement. Fourth, the problem of interruption of the limitation period in the restructuring proceedings of civil law claims not previously confirmed by a court judgment within the meaning of Art. 125 of the Civil Code and confirmed by a court decision within the meaning of Art. 125 of the Civil Code. Fifth, the effects of including the receivables in the list of receivables in the restructuring proceedings in the scope of limitation, as well as the effects of submitting an application for an enforcement clause arising in the restructuring proceedings were considered. Sixth, attention was paid to the effects of the repeal of the arrangement for the restitution of claims and for the running of the limitation period. Finally, the problem of the statute of limitations on claims subject to the Tax Ordinance Act was raised.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
11--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Adamus, R. (2013). Skutki uchylenia układu zawartego w postępowaniu upadłościowym dla wierzytelności objętych układem. Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, XI(1).
 • Brzozowski, A. (1997). W: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 1. C.H.Beck.
 • Czachórski, W. (1994). Zobowiązania. Wydawnictwo Prawnicze PWN.
 • Dobrzański, B. (1955). Problemy kodyfikacyjne przedawnienia. Uwagi na marginesie artykułu J. Gwiazdomorskiego pt. "Podstawowe problemy przedawnienia". Nowe Prawo, (2).
 • Dzwonkowski, H., & Gorąca, J. (2015). Przerwanie biegu przedawnienia. Monitor Prawa Podatkowego, (11).
 • Grochowski, M. (2017). Bieg przedawnienia a retrospektywność prawa. Monitor Prawniczy, (19).
 • Gwiazdomorski, J. (1955). Podstawowe problemy przedawnienia. Nowe Prawo, (1).
 • Gwiazdomorski, J. (1968). Terminy zawite do dochodzenia roszczeń w kodeksie cywilnym. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, (3).
 • Klafkowski, Z. (1970a). Przedawnienie w prawie cywilnym. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Klafkowski, Z. (1970b). Wymagalność roszczeń. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (11).
 • Kordasiewicz, B. (2008). W: Z. Radwański (red.), System prawa prywatnego, Prawo cywilne - część ogólna. Tom 2, wyd. 2. C.H.Beck.
 • Klimek, R. (2006). Dyskusyjne problemy przedawnienia roszczeń. Kwartalnik Prawa Prywatnego, (3).
 • Krajewski, M. (2018). Zmiany regulacji przedawnienia roszczeń. Przegląd Prawa Handlowego, (12).
 • Kruszyńska-Kola, J. (2017). Część ogólna i przedawnienie: dekodyfikacja w rekodyfikacji polskiego prawa cywilnego. W: F. Longchamps de Bérier (red.), Dekodyfikacja prawa prywatnego. Szkice do portretu. Wydawnictwo Sejmowe, Fundacja "Utriusque Iuris".
 • Machnikowski, P. (2018a). Nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń. Przegląd Sądowy, (9).
 • Machnikowski, P. (2018b). O potrzebie zmiany przepisów normujących przedawnienie roszczeń. Państwo i Prawo, (6).
 • Pałdyna, T. (2009). Przedawnienie w polskim prawie cywilnym. Wolters Kluwer.
 • Szlęzak, A. (2019). Uznanie niewłaściwe jako zdarzenie przerywające bieg terminu przedawnienia. Przegląd Sądowy, (1).
 • Szpunar, A. (1974). Z problematyki przedawnienia roszczeń majątkowych. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, (4).
 • Szpunar, A. (1980). Zrzeczenie się korzystania z przedawnienia. Państwo i Prawo, (4-5).
 • Witosz, A. (2017). Układ a kwestia przedawnienia. Doradca Restrukturyzacyjny, (10).
 • Wolter, A., Ignatowicz, J., & Stefaniuk, K. (1996). Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Wolters Kluwer.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171665453

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.