PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 7 | 43--51
Tytuł artykułu

Ocena działań prawotwórczych ustawodawcy w zakresie lądowej energetyki wiatrowej w świetle zasady poprawnej legislacji

Warianty tytułu
Assessment of the Law Making Activities of the Legislature in the Field of Onshore Wind Energy in the Light of the Principle of Correct Legislation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem niniejszego artykułu jest wykazanie naruszeń zasady poprawnej legislacji w obszarze regulacji prawnych odnoszących się do lądowej energetyki wiatrowej w Polsce. Autorzy wskażą treść i granice zasady poprawnej legislacji, rekonstruując ją głównie na podstawie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Celem identyfikacji wspomnianych naruszeń zasady poprawnej legislacji autorzy dokonają analizy wybranych aktów prawnych, odnoszących się do lądowej energetyki wiatrowej, zarówno na płaszczyźnie prawa administracyjnego, jak i prawa podatkowego. Ponadto w toku rozważań zostanie zweryfikowana hipoteza, czy naruszenie standardów dotyczących stanowienia prawa w zakresie regulacji lądowej energetyki wiatrowej w Polsce wpłynęło na spowolnienie tempa rozwoju tego sektora gospodarczego.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to demonstrate the infringement of the principle of correct legislation in the area of legal regulations applicable to onshore wind energy in Poland. The authors indicate the essence and boundaries of the principle of correct legislation, reconstructing it mainly on the basis of the jurisprudence of the Constitutional Tribunal. In order to identify the above mentioned infringements of the principle of correct legislation, the authors analyse selected legal acts both at the level of administrative law as well as tax law referring to the onshore wind energy in Poland. Furthermore, the hypothesis whether the violation of law making standards in the area of onshore wind energy regulation in Poland slowed down the development of this economic sector will be verified.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
43--51
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Banaszak, B. (2012). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. C.H.Beck.
 • Bąkowski, T. (2018). Przykłady niedoskonałości. W: J. Jagielski, & M. Wierzbowski, Prawo administracyjne dziś i jutro. Wolters Kluwer.
 • Bednarek-Szczepańska, M. (2016). Energetyka wiatrowa jako przedmiot konfliktów lokalizacyjnych w Polsce. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, 19(1), 53-72.
 • Cylwik, A. (2021). Analiza ekonomiczna skutków wprowadzenia postanowień tzw. ustawy odległościowej oraz korzyści z planowanej zmiany regulacji dotyczących rozwoju lądowej energetyki wiatrowej. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, (2), 120-136.
 • Dowgier, R. (2020). Zasada lex retro non agit w prawie podatkowym - uwagi na tle sprawy K 4/19. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, (4), 297-307. https://doi.org/10.15804/ppk.2020.04.15
 • Duniewska, Z., & Stahl, M. (2012). Legislacja administracyjna - zagadnienia wprowadzające. W: Z. Duniewska, & M. Stahl, Legislacja admi- nistracyjna. Teoria, orzecznictwo, praktyka (26-27). LEX.
 • Duszka-Jakimko, H., & Kozicka, B. (2018). Jasność prawa a (nie)przejrzystość języka prawnego. Przegląd Prawa Publicznego, (1), 9-20.
 • Gomułowicz, A. (2013). Podatki a etyka. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • GUS. (2020). Energia ze źródeł odnawialnych w 2019 roku. Główny Urząd Statystyczny.
 • Jankowska, I. (2015). Bezpieczeństwo energetyczne w polityce bezpieczeństwa państwa. Studia Lubuskie, 11, 151-152.
 • Kornobis-Romanowska, D. (2018). Pewność prawa w Unii Europejskiej. Pomiędzy autonomią jednostki a skutecznością prawa UE. C.H.Beck.
 • Kunysz, J. (2012). Wójt, burmistrz, prezydent miasta jako organ podatkowy (wybrane zagadnienia). Administracja: teoria, dydaktyka, praktyka, (2), 58-76.
 • Makowski, M. (2018). Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz. LEX.
 • Ministerstwo Gospodarki. (2010). Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Ministerstwo Gospodarki.
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska. (2021). Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. (2021). Energetyka wiatrowa na lądzie - założenia reformy i propozycja ustawy. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.
 • Muras, Z., & Swora, M. (2016). Prawo energetyczne. Tom I. Komentarz do art. 1-11. Wolters Kluwer.
 • NIK. (2021). Bariery rozwoju odnawialnych źródeł energii. Najwyższa Izba Kontroli.
 • Osiejewicz, J. (2018). Globalne zarządzanie zasobami ropy i gazu w perspektywie prawnomiędzynarodowej. C.H.Beck.
 • Przybylska, M. (2017). Prawa nabyte inwestora elektrowni wiatrowej a wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy w związku z wejściem w życie ustawy wiatrakowej. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (7), 20-26.
 • Rada Ministrów. (2011). Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030.
 • Salitra, D. (2003). Zasady przyzwoitej legislacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Przegląd Sejmowy, (4).
 • Szlachetko, J., & Szlachetko, K. (2020). W: M. Czarnecka, & T. Ogłódek, Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz. C.H.Beck.
 • Tetłak, K. (2021). Kontrowersje wokół opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości. Nieruchomości@, (5).
 • URE. (2021). Potencjał krajowy OZE w liczbach. Moc zainstalowana (MW). Stan na 31.12.2020 r. Urząd Regulacji Energetyki.
 • Węglińska, J. (2020). Zasada ochrony zaufania obywateli do państwa i do stanowionego przez nie prawa jako dyrektywa poprawnej legislacji. Prawo w Działaniu, 42. 169-188. https://doi.org/10.32041/pwd.4207
 • Wierczyński, G. (2016). Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz. Wolters Kluwer.
 • Wincenciak, M. (2018). Zasada poprawnej legislacji. W: Z. Duniewska, A. Krakala, & M. Stahl (red.), Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo. Wolters Kluwer.
 • Wronkowska, S. (1995). Zarys koncepcji państwa prawnego w polskiej literaturze politycznej i prawnej. W: S. Wronkowska (red.), Polskie dyskusje o państwie prawa. Wydawnictwo Sejmowe.
 • Zalasiński, T. (2008). Zasada prawidłowej legislacji w poglądach Trybunału Konstytucyjnego. Wydawnictwo Sejmowe.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171665537

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.