PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2023 | Vol. 32, nr 1 | 251--273
Tytuł artykułu

Payment of Canal Dues by Carriers Carrying Out International Overseas Transportation - a Case of Legal Discrimination

Warianty tytułu
Asygnowanie opłat kanałowych przez przewoźników prowadzących międzynarodowy transport morski - zagadnienie dyskryminacji prawnej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article is of a scientific nature and its main goal is to determine whether there is discrimination in the regulatory provisions regarding the payment of canal dues by international overseas carriers. The methodological basis of the research is the use of the comparative approach (comparison of various concepts and provisions regarding the payment of canal dues) and the empirical analysis (study of court practice). The method of the discrimination test is of decisive importance for this paper. The most important conclusions on the discriminatory nature of the regulatory provisions regarding the payment of canal dues by international carriers were formulated due to the use of the discrimination test. It has been proven that the changes in the legislation, which introduced the canal dues for Ukrainian carriers that carry out international overseas transportation, are not discriminatory. It was argued that the discrimination test of the disputed subject and the arguments of its participants should be applied in the process of resolving the dispute regarding the discrimination of legal norms. (original abstract)
Artykuł ma charakter badawczy, a jego celem jest określenie występowania zjawiska dyskryminacji w przepisach prawnych dotyczących uiszczania opłat kanałowych przez morskich przewoźników międzynarodowych. Podstawę metodologiczną badań stanowi zastosowanie podejścia porównawczego (porównanie różnych koncepcji i regulacji dotyczących rozliczania opłat kanałowych) oraz analizy empirycznej (badanie praktyki sądowej). Decydujące znaczenie dla opracowania ma metoda testu dyskryminacji. Najważniejsze wnioski na temat dyskryminacyjnego charakteru przepisów prawnych dotyczących uiszczania opłat kanałowych przez przewoźników międzynarodowych zostały sformułowane dzięki przeprowadzeniu testu dyskryminacji. Dowiedziono, że zmiany w prawie, które wprowadziły opłaty kanałowe dla przewoźników ukraińskich prowadzących międzynarodowy transport morski, nie mają charakteru dyskryminacyjnego. Podniesiono, że test dyskryminacji użyty w stosunku do danej kwestii spornej oraz argumentację uczestników można wykorzystywać w procesie rozstrzygania sporów na tle dyskryminacyjnych regulacji prawnych. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Strony
251--273
Opis fizyczny
Twórcy
 • Jadara University, Jordan
Bibliografia
 • Baldwin R., Evenett S., Low P., Beyond Tariffs: Multilateralizing Non-Tariff RTA Commitments, [in:] Multilateralizing Regionalism, eds. R. Baldwin, P. Low, Cambridge 2009, DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139162111.005.
 • De Borger B., De Bruyne D., Port Activities, Hinterland Congestion, and Optimal Government Policies: The Role of Vertical Integration in Logistic Operations, "Journal of Transport Economics and Policy" 2011, vol. 45(2).
 • Gao F., Song A., Fund Management Method of Ocean Shipping Enterprises Based on Cost Control Theory, "Journal of Coastal Research" 2020, no. 110 (Special Issue), DOI: https://doi.org/10.2112/JCR-SI110-068.1.
 • Mjelde A., Endresen Ø., Bjørshol E., Gierløff C.W., Husby E., Solheim J., Mjøs N., Eide M.S., Differentiating on Port Fees to Accelerate the Green Maritime Transition, "Marine Pollution Bulletin" 2019, vol. 149, DOI: https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.110561.
 • Rum M., Cost Efficiency of Sea Freight and Lowering Cost of Consumption Goods, "IOP Conference Series: Earth and Environmental Science" 2018, vol. 156(1), DOI: https://doi.org/10.1088/1755-1315/156/1/012020.
 • Trykhlib K., Zasada niedyskryminacji w prawie europejskim, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2020, vol. 54(2), DOI: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.02.15.
 • Widijowati D., Implementation of Non-Discrimination in Respect to Determine the Appropriate Policy for Dealing with International Trade, "UUM Journal of Legal Studies" 2018, vol. 9.
 • Zemlytska Yu. (ed.), European and International Standards in the Field of Justice, Kyiv 2015.
 • ONLINE SOURCES
 • Khristova G., Issues of Prohibition and Counters of Discrimination, [in:] Methodological Recommendations for Lawyers, Strasbourg 2015, https://rm.coe.int/16803040d8 (access: 6.10.2022). [in Ukrainian]
 • World Bank, Food Security Update, 15.8.2022, https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/food-security-update (access: 6.10.2022).
 • Kyiv School of Economics, Russian Invasion in Ukraine Could Threaten Global Food Security and Starve Hundreds of Millions Globally, 4.3.2022, https://kse.ua/ua/about-the-school/news/russian-invasion-in-ukraine-could-threaten-global-food-security-and-starve-hundreds-of-millions-globally (access: 6.10.2022).
 • LEGAL ACTS [IN UKRAINIAN]
 • Economic Code of Ukraine of 16 January 2003, No. 436-IV, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171665629

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.