PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 22 | nr 297 | 185--199
Tytuł artykułu

Socjopolityczne konteksty demonstrowania poglądów w przestrzeni miejskiej.

Warianty tytułu
Sociopolitical Contexts for Demonstrating Personal Views in the Municipal Sphere
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prezentowany szkic jest pochodną przekonania, że tak jak w pole przedmiotowe nauk o polityce wkraczają badacze formułujący problematykę właściwą swoim dyscyplinom, ale korespondującą w sposób oczywisty z tym co jest praktyką władzy, doświadczeniem ideologii, politycznością w najszerszym jej znaczeniu, tak politolog może i nawet powinien dociekać jak dokonuje się ekspresja przekonań, poglądów, opinii, a nawet postaw z ich komponentą behawioralną, w dostępnych nam, dających się obserwować przestrzeniach. Kreacje wizualne, szerzej nawet - determinujące obraz miasta, nawet jeśli twórczość z artyzmem nie ma nic wspólnego, to także (oczywiście nie tylko) artefakty ujawniające postrzeganie relacji kojarzonych z reprezentacją grup, ich obecnością w sferze publicznej i publicznym dyskursie, ideologiami legitymującymi polityczne decyzje a nawet po prostu polityczne działania lub zaniechania1. Perspektywa badawcza, dzięki której zainteresowaniem objęte zostaje społeczeństwo z natury rzeczy sfragmentaryzowane i podzielone (dodatkowo przecięte i polaryzowane przez szereg czynników pozornie indyferentnych politycznie, dość wspomnieć o znaczeniu nowych technologii komunikacyjnych) właściwa jest krytycznym paradygmatom w naukach społecznych. (fragment tekstu)
EN
The subject of analysis concerns forms and means of communicating political views by political groups with contrasting approaches, their visual representations. A lot is happening in the municipal sphere (and public in general), but only some of its elements are visible and only some confirm the divisions within the society, diverse interests of groups and classes, social inequality. The symbolism is highly interesting, although it has been discussed multiple times already. The use of available resources and the more or less noticeable artistry (or, on the contrary, triviality, kitsch) also draw attention. We can see people, draped monuments, posters and banners, effigies and representations of a non-figurative nature. It is all about raising interest, specifying identity, building alliances and a supporting auditorium. The aesthetics is to boost or disrupt, use its sociotechnical value. Writings on the walls have political content and various fonts, they appear in unexpected places. There are also differences in the visual reception of various audiences - participants of the events, municipal service forces, media representatives, engaged Internet users (engaged because they use the broadcast for agitation), even artists view the circumstances differently.(original abstract)
Rocznik
Tom
22
Numer
Strony
185--199
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Bibliografia
 • Blok Zbigniew, Małgorzata Kołodziejczyk. 2015. "O statusie i znaczeniu kategorii polityki i polityczności w nauce o polityce". Studia Politologiczne 37: 17-32.
 • Burke Peter. 2012. Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne. Justyn Hunia (przeł.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Chaczko Krzysztof. 2006. "Podziały socjopolityczne w Izraelu: Próba systematyzacji". Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 16: 151-167.
 • Deegan-Krause Kevin. 2010. Nowe wymiary rozłamu politycznego. Andrzej Brzóska et al. (przekł.). W Zachowania polityczne t. 2. Russel J. Dalton, Hans-Dieter Klingemann (red.). 130-155. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Drozdowski Rafał. 2009. Obrazy na obrazy. Strategie społecznego oporu wobec obrazów dominujących. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Fine Michelle, Lois Weis. 2009. Badania kompozycyjne w dwóch częściach. Teoria kry-tyczna i analiza społecznej (nie)sprawiedliwości. Filip Schmidt (tłum.). W Metody badań jakościowych, Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (red.). 107-135. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej. 2012. Małgorzata Bogunia-Borowska, Piotr Sztompka (red.). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Foucault Michel. 2006. Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych. Tadeusz Komendant (przeł.). Gdańsk: Słowo/Obraz/Terytoria.
 • Gawęda Barbara. 2019. The Polish Grand Canyon? Gendered Cleavages in Politics and So-ciety. W Old and New Cleavages in Polish Society. Ulrike Guérot, Michael Hunklinger (red.). 73-91. Krems: Donau-Universität Krems.
 • Guba Egon G., Yvonna S. Lincoln. 2009. Kontrowersje wokół paradygmatów, sprzeczności i wyłaniające się zbieżności. W Metody badań jakościowych, Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (red.). 285-313. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Harper Douglas. 2009. Co nowego widać? W Metody badań jakościowych, Norman K. Den-zin, Yvonna S. Lincoln (red.). 153-174. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Herbut Ryszard. 1998. Podziały socjopolityczne. W Studia z teorii polityki, tom I, Andrzej W. Jabłoński, Leszek Sobkowiak (red). 91-102. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Huntington Samuel P. 2003. Z kulturą trzeba się liczyć. W Kultura ma znaczenie. Lawrence Harrison, Samuel P. Huntington (red.). Poznań: Zysk i s-ka.
 • Karwat Mirosław. 2010. "Polityczność i upolitycznienie : metodologiczne ramy analizy". Studia Politologiczne 17: 63-88.
 • Karwat Mirosław. 2015. "O statusie pojęcia polityczności". Studia Politologiczne 37: 33-49.
 • Karwat Mirosław. 2016. "O upolitycznieniu twórczości i dzieł twórczych. Modelowa ana-liza mechanizmu". Studia Politologiczne 50: 15-41.
 • Krajewski Marek. 2012. Niewidzialne miasto. Uspołeczniająca moc fotografii. W Niewidzialne miasto. Marek Krajewski (red.). 9-22. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.
 • Kurnicki Karol. 2018. Ideologie w mieście. O społecznej produkcji przestrzeni. Kraków: Za-kład Wydawniczy Nomos.
 • Latour Bruno. 2012. "Wizualizacja i poznanie: zarysowywanie rzeczy razem". Aleksandra Derra, Maciej Frąckowiak (przeł.). Avant. The Journal of the Philosophical-Interdisci-plinary Vanguard 3: 207-257.
 • Lobin Henning. 2017. Marzenie Engelberta. Czytanie i pisanie w świecie cyfrowym. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Löw Martina. 2018. Socjologia przestrzeni. Izabela Drozdowska-Broering (przeł.). Marta Bucholz (red. i wprow.). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Markowski Radosław, Ben Stanley. 2016. "Rozłamy socjopolityczne w Polsce: Iluzja czy rzeczywistość?". Studia Socjologiczne 4: 17-40.
 • Markowski Radosław. 2009. Rozwój rozłamów socjopolitycznych: determinanty i konsekwencje. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Michel Małgorzata. 2016. Gry uliczne w wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej. Perspektywa resocjalizacyjna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Milach Rafał. 2018. Prawie każda róża na barierkach przy Sejmie. Warszawa: Galeria Jednostka.
 • Minkner Kamil. 2012. O filmach politycznych. Między polityką politycznością i ideologią.Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Mirzoeff Nicholas. 2016. Jak zobaczyć świat. Łukasz Zaremba (przeł.). Kraków-Warszawa: Wydawnictwo Karakter, Muzeum Sztuki Współczesnej.
 • Mouffe Chantal. 2008. Polityczność. Przewodnik Krytyki Politycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Nawratek Krzysztof. 2008. Miasto jako idea polityczna. Kraków: Korporacja Ha!art.
 • Old and New Cleavages in Polish Society. 2019. Ulrike Guérot, Michael Hunklinger (red.), Krems: Donau-Universität Krems.
 • Polityka/polityczność granice dyskursu. 2016. Bartłomiej Krzysztan, Wojciech Ufel, Mateusz Zieliński (red.). Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
 • Prawda jest konkretna. Artystyczne strategie w polityce. Podręcznik. 2018. Florian Malzacher (red.). Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.
 • Stachowicz Marcin. 2017. "Kruche ciała: o widzialności działania politycznego". Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej70. Za: http://www.pismowidok.org/pl/archi-wum/2017/protest-obrazow/kruche-ciala-o-widzialnosci-dzialania-politycz-nego
 • Sudjic Deyan. 2017. Język miast. Anna Sak (przeł.). Kraków: Wydawnictwo Karakter.
 • Susen Simon. 2015. The "Postmodern Turn" in the Social Sciences. New York: Palgrave Macmillan.
 • Szczęśniak Magda. 2016. Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana: Instytut Kultury Polskiej UW.
 • Szpunar Magdalena. 2017. "Wrażliwość (nie tylko) artystyczna". Kultura i Społeczeństwo1: 123-134.
 • Szydłowska Agnieszka. 2018. Od solidarycy do TypoPolo. Typografia a tożsamości zbiorowe w Polsce po roku 1989. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.
 • Zaremba Łukasz. 2018. Obrazy wychodzą na ulice. Spory w polskiej kulturze wizualnej. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana: Instytut Kultury Polskiej UW.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171665657

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.