PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2023 | nr 1 | 10--20
Tytuł artykułu

Komunikacja wizualna w MŚP - wybrane elementy badania skuteczności

Warianty tytułu
Visual Communication in SME - Selected Elements of Effectiveness Resarch
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł odnosi się do problematyki komunikacji wizualnej w przedsiębiorstwie z sektora MŚP. Autorka wskazuje istotność tej problematyki w sektorze MŚP, ponieważ przedsiębiorstwa małe, mikro i średnie stosują, zdaniem autorki, komunikację wizualną w sposób przypadkowy, bez systemowego i zintegrowanego podejścia, a narzędzia komunikacyjne są dobierane chaotycznie. W części teoretycznej wskazuje się wybrane aspekty komunikacji wizualnej, głównie poprzez pryzmat marketingowy i sztuki graficznej. W części badawczej zaprezentowano wyniki badań dotyczących celowości komunikacji wizualnej i skuteczności stosowanych narzędzi. Niniejszy artykuł ma na celu analizę wybranych aspektów komunikacji wizualnej w przedsiębiorstwach MŚP. Autorka stawia tezę, że komunikacja wizualna w sektorze MŚP jest niewystarczająco doceniana, słabo jest oceniana jej skuteczność i w porównaniu z okresem wcześniejszym sytuacja ta nie uległa zmianie. Weryfikacji tej tezy dokonano na podstawie wyników szerokich badań pierwotnych przeprowadzonych przez autorkę. W niniejszym artykule przedstawiono fragmenty wyników badań porównawczych z roku 2016 i 2022, wykorzystujących ankietowanie. Analiza zagadnienia będzie kontynuowana w kolejnych artykułach.(abstrakt oryginalny)
EN
This article addresses the issue of visual communication in an SME enterprise. According to the author, small, micro and medium-sized enterprises use visual communication in a haphazard manner, without a systematic and integrated approach, and communication tools are selected haphazardly. In the theoretical part, selected aspects of visual communication are indicated, mainly through the prism of marketing and graphic art. The research part presents the results of studies on the purposefulness of visual communication and the effectiveness of the tools used. The thesis for this artiele is that visual communication is of low importance in the SME sector and this situation has not changed in comparison with the previous period. This article aims to analyze selected aspects of visual communication in SME companies. The author's thesis is that visual communication in the SME sector is underestimated, its effectiveness is poorly evaluated and this situation has not changed compared to the previous period. Verification of this thesis has been undertaken through extensive primary research carried out by the author. This article presents extracts from the results of comparative research from 2016 and 2022 using questionnaires. The issue will be continued in subsequent articles.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
10--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Bibliografia
 • Altkorn, J. (2002). Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Antos, G., & Opiłowski, R. (2015). W drodze do lingwistyki obrazu. Tekst i Dyskurs, (8).
 • Baer, K. (2008). Information design workbook. Rockport Publishers.
 • Beliczyński, J. (1999). Planowanie mediów w zarządzaniu reklamą. Antykwa
 • Bergstorm, B., & Hseuh-Ming, H., & Woods, J. (2012). Visual communications. Laurence King Publishing.
 • Bergstrom, B. (2008). Essentials of visual communication. Laurence King Publishing.
 • Carter, E. M. A. (1993). The return of the mentor: Strategies for workplace learning. Psychology Press.
 • Castells, M. (2003). Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. Dom Wydawniczy Rebis.
 • Churchil, G. (2002). Badania marketingowe - podstawy metodologiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Francuz, P. (2007). Obrazy w umyśle. Scholar.
 • Francuz, P. (red.) (2012). Komunikacja wizualna. Scholar.
 • Goban-Klas, T. (1999). Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasa, radia, telewizji i Internetu. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Griffin, R. (2017). Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo naukowe PWN.
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz dzanie_wizualne
 • Jodido, P. (2008). Green architecture now. W: Tematski zbornik radova: drugi deo. Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije.
 • Kawka, M. (2015). Komunikowanie wizualne a nauka o mediach - współczesność i perspektywy. Media i Społeczeństwo, (5).
 • Kotler, Ph. (2012). Marketing. Rebis.
 • Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J., & Wong, V. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. PWE.
 • Kress, G. (2007). Literacy in the New Media Age. Routledge.
 • Lankow, J., & Ritchie, J. (2012). Infographics. The power of visual storytelling. Wiley.
 • Lubina, E. (2005). Ewolucja języka edukacji zdalnej. E-mentor, 4(11).
 • Mamzer, H. (2011). Czy kod wizualny jest językiem. Ikonosfera, (3).
 • Porter, M. E. (2005). Porter o konkurencji. PWE.
 • Ries, Al, & Trout, J. (2000). 22 niezmienne prawa marketingu. PWE.
 • Russel, T., & Lane, R. (2000). Reklama według Ottona Kleppnera. Feldberg SJA.
 • Rydel, M. (Red.). (2001). Komunikacja marketingowa. ODiDK.
 • Staszewska, J. (2008). Skuteczność promocji marketingowej pakietów usług turystycznych. UNIKAT2.
 • Staszewska, J. (2010). Problemy oceny sprawności komunikacji marketingowej jako kategorii jakościowej. W: J. Staszewska (Red.), Przedsiebiorstwo usługowe wobec wyzwań XXI wieku. Unikat2.
 • Staszewska, J. (2017). Marketingowe aspekty komunikacji wizualnej w klastrach. Marketing i Rynek, (7).
 • Staszewska, J., & Skorus, P. (2018). Marketingowe aspekty zarządzania komunikacją wizualną. Oficyna Wydawnicza Humanitas
 • Staszewska, J., & Skorus. P. (2017). Empirical aspects of visual communication in SME sector. Rynek, Społeczeństwo, Kultura, (1/22).
 • Takashi, O. (1991). The 5S's Five keys to a Total Quality Management. Asian Productivity Organization.
 • Wiktor, J. (2006). Promocja: System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171665667

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.