PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1989 | nr 306 | 41--51
Tytuł artykułu

Rachunek ekonomiczny jako podstawowa procedura decyzyjna w gospodarowaniu środowiskiem przyrodniczym

Autorzy
Warianty tytułu
Economic Account as the Basic Decision - Making Procedure in the Economy of the Natural Environment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ocena stopnia racjonalności gospodarowania zasobami przyrody powinna Być dokonywana zarówno w skali makro- jak i mikroekonomicznej. W skali makroekonomicznej centralny planista musi antycypować różne zależności gospodarcze i preferencje społeczne, dokonując wyboru przy braku wielu danych, w warunkach znacznej niepewności. Mimo tych różnorakich uwarunkowań, rachunek ekonomiczny może stanowić na tym szczeblu gospodarowania ważne narzędzie ułatwiające podejmowanie decyzji, Funkcję taką może pełnić przy określaniu konkretnych programów gospodarczych podporządkowanych realizacji celu podstawowego przejawiającego się w gospodarce socjalistycznej w postaci wzrostu jakości życia, jak np. przy alokacji środków inwestycyjnych, gdzie warunkiem determinującym zachowanie, bądź wzrost poziomu jakości życia jest stan środowiska przyrodniczego.(fragment tekstu)
EN
According to the author it is possible to achieve a considerable degree of institutionalization of the principle of economic effectiveness the among basic economic units in the form of a complex economic account in its ecological aspect. The effectiveness of selection based on an economic account depends on the level of internalization through this account of requirements of overall social effectiveness. Such conditions are not met by the conventional economic account and consequently the paper is an attempt to draw a more adequate conception of economic account.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
41--51
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Bibliografia
 • Bartosiewicz S., Rachunek ekonomiczny w skali centralnej, w: Elementy rachunku ekonomicznego, red. Z. Hellwig, PWE, Warszawa 1978.
 • Borowski B., Aktualny je probliemy planowanija woproizwodstwa prirodnych resursow, "Ekonomiczeskije Nauki" 1973, nr 1.
 • Dembowska Z., Ujęcie systemowe i modele matematyczne w miejscowym planowaniu przestrzennym. Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa 1975.
 • Dembowska Z. (red.), Zasady ujęcia systemowego i modele matematyczne w miejscowym planowaniu przestrzennym, PWN, Warszawa 1976.
 • Elementy rachunku ekonomicznego, red. Z. Hellwig, PWE, Warszawa 1978.
 • Ginsberg-Gebert A., Jeżowski P., Woźniak M., Rachunek ekonomiczny w dziedzinie ochrony środowiska. Możliwości i uwarunkowania jego zastosowań, w: Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska red. A. Ginsberg-Gebert, Arkady, Warszawa 1976.
 • Górka K., J. Famielec, Zagadnienie ochrony i odnowy środowiska naturalnego w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej, w: Społeczno-ekonomiczne aspekty ochrony i odnowy środowiska naturalnego w ramach gospodarki socjalistycznej, materiały konferencyjne, AE, Kraków 1977.
 • Fiodorenko N.P., Lwow D.S., Pietrakow N.J., O kriteriach i mietodie ekono,iczeskoj ocenki chozjajstwiennych priedprijatiej, "Ekonomika i Matematiczeskije Miętody" 1972, nr 1.
 • Klasik A., i inni, Wstępne studium lokalizacji przemysłu w aglomeracji GOP, IGiPZ, PAN (maszynopis).
 • Kolipiński J., Systemy przestrzenne jako środowisko człowieka, PWN, Warszawa 1980.
 • Kurowski Z., Rachunek ekonomiczny na szczeblu pojedynczego podmiotu gospodarczego. Teoria ogólna, "Ekonomista" 1972, nr 2.
 • Lange O., Ekonomia polityczna, Dzieła, t. I, Warszawa 1975.
 • Leszczyński K., Warunki ekonomicznego zainteresowania ochroną środowiska naturalnego, w: Polityka ochrony środowiska w krajach socjalistycznych, PWE, Warszawa 1980.
 • Melich A., Rachunek ekonomiczny w socjalizmie, PWN, Warszawa 1971.
 • Mujżel J., Racjonalność gospodarowania na tle problemów systemu funkcjonowania w gospodarce socjalistycznej, w: Racjonalność gospodarowania w socjalizmie, red. B. Kamiński, A. Łukaszewicz, PWE, Warszawa 1980.
 • Pajestka J., Racjonalność ogólnospołeczna i kryteria efektywności organizacji gospodarczych, w; Społeczno-ekonomiczne problemy efektywności gospodarczej w socjalizmie. Materiały z konferencji teoretycznej w Talinie w dniach 23-27 V 1978 r., SGPiS, Warszawa 1978.
 • Pajestka J., Świadome kształtowanie procesów społeczno-gospodarczych, w: Racjonalność gospodarowania w socjalizmie, red. B. Kamiński, A. Łukaszewicz, PWE, Warszawa 1980.
 • Podgórski Z., Ochrona środowiska a rachunek ekonomiczny, "Człowiek i Światopogląd" 1976, nr 7-6. Podgórski Z., Metodyka rachunku ekonomicznego w ochronie środowiska naturalnego, "Gospodarka Planowa" 1976, nr 10.
 • Porwit K., Zagadnienie rachunku ekonomicznego w planie centralnym, PWE, Warszawa 1964.
 • Poskrobko B., Reforma gospodarcza a środowisko, "Aura" 1981, nr 9.
 • Racjonalność gospodarowania w socjalizmie, red. Z. Sadowski, A. .Łukaszewicz, PWE, Warszawa 1980.
 • Rakowski M., Wybrane aspekty racjonalności gospodarowania, w: Racjonalność gospodarowania w socjalizmie, red. B. Kamiński, A. Łukaszewicz, PWE, Warszawa 1980.
 • Sadowski Z., Uwagi o racjonalności makroekonomicznej, w: Racjonalność gospodarowania w socjalizmie, red. B. Kamiński, A. Łukaszewicz, PWE, Warszawa 1980.
 • Sadowski Z., Warunki skutecznego stosowania rachunku ekonomicznego w decyzjach planistycznych, "Gospodarka Planowa" 1981, nr 5.
 • Segert J., Współzależność między intensywnym wykorzystaniem surowców z ochroną środowiska, "Gospodarka Planowa" 1981, nr 6.
 • Stanek Z., Środowisko przyrodnicze w rachunku ekonomicznym, "Gospodarka Planowa" 1972, nr7-8.
 • Sztyber W., Rachunek ekonomiczny w gospodarce socjalistycznej, PWE, Warszawa 1973. Sztyber W.B., Rachunek ekonomiczny w gospodarce socjalistycznej PWE, Warszawa 1973.
 • Śliwa J., Ekonomiczne instrumenty zarządzania, PWN, Warszawa 1978.
 • Wilczyński W., Rachunek ekonomiczny a mechanizm rynkowy, PWE, Warszawa 1965.
 • Zieliński J. G., Rachunek ekonomiczny w socjalizmie, PWN, Warszawa 1967.
 • Zienkowski L., Poziom życia. Metody mierzenia i oceny, PWE, Warszawa, 1979.
 • Żurawicki S., Racjonalność a kwantyfikacja, w: Racjonalność gospodarowania w socjalizmie, PWE, Warszawa 1980.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171665937

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.