PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | 14 | nr 4 | 47--65
Tytuł artykułu

Prohibition of Excessive Formalism and Judicial Practice: Comments Based on Civil Case Law of Polish Courts in the Context of Article 6 ECHR

Autorzy
Warianty tytułu
Zakaz ekscesywnego formalizmu a praktyka sądowa - uwagi na tle orzeczeń polskich sądów w sprawach cywilnych w świetle art. 6 EKPC
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
De la garantía al derecho a un proceso equitativo (art. 6 CEDH) desde la perspectiva de la jurisprudencia del TEDH nace la necesidad de cumplir por parte del Tribunal con todas las obligaciones de información que garanticen el derecho a un proceso y la prohíban el formalismo excesivo. El Tribunal de Estrasburgo en sus sentencias de 11 de octubre de 2018 en el caso Parol contra Polonia, de 28 de marzo de 2019 en el caso Adamkowski contra Polonia, en vista de similares antecedentes de hecho, ha declarado que la desestimación de apelación por parte de los Tribunales civiles, presentada por partes que estaban privadas de libertad, constituye exceso de formalismo inadmisible conforme con art. 6 CEDH. Las sentencias se basan en el hecho de que los recurrentes no fueron debidamente informados por el Tribunal sobre los requisitos formales del recurso de apelación. Estas sentencias es una señal evidente para los Tribunales, ya que a la hora de aplicar el derecho procesal hay que interpretarlo de manera pro convencional amigable, para no violar la garantía fair trial. Tal vez estas sentencias serán un pretexto importante para la discusión profunda sobre la interpretación de derecho procesal y la tutela efectiva judicial. El problema no está en el derecho en sí, sino en la falta de garantías suficientes de su interpretación pro convencional por los Tribunales. A pesar de la modernización de los edificios judiciales, su adaptación a las necesidades de los ciudadanos, es muy frecuente que se apliquen los preceptos procesales de forma mecánica y rutinaria. (original abstract)
Z gwarancji prawa do rzetelnego procesu (art. 6 EKPC) na tle orzecznictwa strasburskiego wynika konieczność dopełnienia przez sąd wszelkich obowiązków informacyjnych, które mają gwarancyjne znaczenie w aspekcie prawa do sądu, oraz zakaz ekscesywnego formalizmu. Trybunał strasburski w wyrokach ETPCz z 11 października 2018 r. w sprawie Parol przeciwko Polsce, z 28 marca 2019 r. w sprawie Adamkowski przeciwko Polsce na tle zbieżnego stanu faktycznego stwierdził, że odrzucenie przez sądy cywilne apelacji skarżących, osób pozbawionych wolności, stanowiło przejaw niedopuszczalnego na gruncie art. 6 EKPC nadmiernego formalizmu. Na takim rozstrzygnięciu zaważył fakt, że skarżący nie zostali należycie pouczeni przez sąd o wymogach formalnych związanych z wnoszeniem apelacji. Wyroki te stanowią wyraźny sygnał dla sądów, że stosując prawo procesowe, trzeba dokonywać jego materialnoprzyjaznej, prokonwencyjnej wykładni, aby nie naruszyć gwarancji fair trial. Być może orzeczenia te staną się ważnym przyczynkiem do szerszej dyskusji na temat wykładni prawa procesowego oraz efektywnej ochrony sądowej. Problem leży bowiem nie tylko w samym prawie, lecz także w braku dostatecznych gwarancji jego prokonwencyjnej wykładni przez sądy. Mimo unowocześnienia budynków sądowych i przystosowania ich dla potrzeb interesantów, w sądach nierzadko dominuje skrupulatne przywiązanie do mechanicznego i rutynowego stosowania przepisów proceduralnych. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
47--65
Opis fizyczny
Twórcy
 • Lazarski University in Warsaw, Regional Court in Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Błachnio-Parzych A., Kosonoga J., Kuczyńska H., Nowak C., Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych, P. Wiliński (ed.), Warszawa 2009.
 • Cieślak S., Formalizm postępowania cywilnego, Warszawa 2008.
 • Dörr D., Faires Verfahren, Kehl am Rhein-Straßburg 1984.
 • Ereciński T., Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego, Vol. 1, Warszawa 2006.
 • Esser J., Not und Gefahren des Revisionsrechts, Juristenzeitungen 17, 1969.
 • Frowein J.A., Peukert W., Europäische Menschenrechtskonvention. EMRK - Kommentar, Kehl am Rhein 2009.
 • Gudowski J., O kilku naczelnych zasadach procesu cywilnego - wczoraj, dziś, jutro, [in:] Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, A. Nowicka (ed.), 2005.
 • Gwizdak J., Dlaczego media nie rozumieją sądów, a sądy nie rozumieją mediów?, 15.10.2016, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/jaroslaw-gwizdak-dlaczegomedia-nie-rozumieja-sadow-a-sady-nie-rozumieja-mediow/.
 • Haefliger A., Schürmann F., Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Bern 1999.
 • Jacob J.I.H., The Fabric of English Civil Justice, London 1987.
 • Leigh L.H., The Right to a Fair Trial and the European Convention on Human Rights, [in:] The Right to a Fair Trial, D. Weissbrodt, R. Wolfrum (eds), Berlin 1998.
 • Łazarska A., Rzetelny proces cywilny, Warszawa 2012.
 • Łazarska A., Sędziowskie kierownictwo postępowaniem cywilnym przed sądem pierwszej instancji, Warszawa 2012.
 • Łazarska A., Zaufanie jako kategoria prawa w procesie cywilnym, Polski Proces Cywilny 2, 2011.
 • Miehsler H., Vogler T., [in:] Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, W. Karl (ed.), Köln 2009.
 • Miller C.A., The Forest of Due Process of Law. The American Constitutional Tradition, [in:] Due Process, J.R. Pennock, J.W. Chapman (eds), New York 1977.
 • Nowicki M.A., Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2008, Warszawa 2009.
 • Nowicki M.A., Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2009.
 • Plebanek M., Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012.
 • Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, W. Wołodkiewicz (ed.) Warszawa 1986.
 • Rauscher T. [in:] Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung, T. Rauscher, P. Wax, J. Wenzel (eds), München 2008.
 • Sawczuk M., Problem aktywności stron ("vigilantibus iura scripta sunt") w postępowaniu cywilnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1, 1974.
 • Schwab K.H., Gottwald P., Verfassung und Zivilprozessrecht, Bielefeld 1984.
 • Świerczyńska-Głownia W., Komunikowanie z perspektywy sali sądowej, Kraków 2019.
 • The European Convention on Human Rights of and national case law, 2006, http://www.coe.int/t/dghl/publications/bulletin/hrib71suppl.pdf.
 • Villiger M.E., Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), Zürich 1993.
 • Waśkowski E., Podręcznik procesu cywilnego, Wilno 1930.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171665997

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.