PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2023 | nr 1 | 43--60
Tytuł artykułu

Entrepreneurial Orientation and Economic Performance of Small and Medium-Sized Enterprises - a Comparative Analysis

Warianty tytułu
Orientacja przedsiębiorcza a wyniki ekonomiczne małych i średnich przedsiębiorstw - analiza porównawcza
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Entrepreneurial orientation is one of the most important constructs perceived, as one of the most important elements having a significant impact on the position of enterprises in their business environment. This construct is a strategic orientation of the organisation, determining its strategic actions, management philosophy and entrepreneurial behaviour. The analysis of domestic and foreign literature indicated that despite the research on the impact of entrepreneurial orientation on the effectiveness of organisational performance and its success, and many attempts to find a relationship between entrepreneurial orientation and enterprise performance, this topic remains inexhaustible due to the fact that these relationships are determined or moderated by a wide variety of factors, including the size and nature of the enterprise's operations. The main purpose of the article is to assess the impact of entrepreneurial orientation on economic performance in small and medium-sized manufacturing enterprises. In order to achieve the main objective and verification of the research hypothesis, in 2022, self-reported survey was conducted on a group of 200 small and medium-sized enterprises in Śląskie Voivodeship. Statistical analysis was carried out using descriptive statistics and Kendall's tau correlation coefficient, as a statistical method used for non-parametric variables. For the purposes of this article, a five-dimensional concept of entrepreneurial orientation has been adopted. The research carried out showed a correlation between the dimensions of entrepreneurial orientation and the economic performance of the surveyed enterprises. (original abstract)
Orientacja przedsiębiorcza jest jednym z najważniejszych konstruktów, postrzeganym jako jeden z najważniejszych elementów mający istotny wpływ na pozycję przedsiębiorstw w ich otoczeniu biznesowym. Konstrukt ten jest strategiczną orientacją organizacji, determinującą jej działania strategiczne, filozofię zarządzania oraz zachowania przedsiębiorcze. Analiza literatury krajowej i zagranicznej wskazała, że pomimo badań nad wpływem orientacji przedsiębiorczej na efektywność działania organizacji i jej sukces oraz wielu prób znalezienia związku między orientacją przedsiębiorczą a wynikami przedsiębiorstwa, temat ten pozostaje niewyczerpany ze względu na fakt, że relacje te są determinowane lub moderowane przez wiele różnych czynników, m.in. wielkość i charakter działalności przedsiębiorstwa. Głównym celem artykułu jest ocena wpływu orientacji przedsiębiorczej na wyniki ekonomiczne w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Dla realizacji celu głównego i weryfikacji hipotez badawczych przeprowadzono w 2022 r. ankietowe badania własne na grupie 200 małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w województwie śląskim. Analiza statystyczna została przeprowadzona z wykorzystaniem statystyk opisowych oraz współczynnika korelacji tau Kendalla, jako metody statystycznej stosowanej dla zmiennych nieparametrycznych. Na potrzeby niniejszego artykułu przyjęto pięciowymiarową koncepcję orientacji przedsiębiorczej. Przeprowadzone badania wykazały istnienie zależności pomiędzy wymiarami orientacji przedsiębiorczej a wynikami ekonomicznymi badanych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
43--60
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Ahmed F.U., Brennan L., Performance determinants of early internationalizing firms: The role of international entrepreneurial orientation, "Journal of International Entrepreneurship" 2019, No 17(3).
 • Baker W., Sinkula J., The complementary effects of market orientation and entrepreneurial orientation on profitability in small businesses, "Journal of Small Business Management" 2009, No 47(4).
 • Chen H.L., Hsu C.H. Entrepreneurial orientation and firm performance in non-profit service organizations: contingent effect of market orientation, "The Service Industries Journal" 2013, No 33(5).
 • Chirico F., Dirmon D.G., Sciascia S., Mazzola P., Resource orchestration in family firms: investigating how entrepreneurial orientation, generational involvement, and participative strategy affect performance, "Strategic Entrepreneurship Journal" 2011, No 5(4).
 • Coad A., Segarra A., Teruel M., Innovation and firm growth. Does firm age play a role?, "Research Policy" 2016, No 45(2).
 • Covin J.G., Slevin D.P., The development and testing of an organizational-level entrepreneurship scale, [in:] R. Ronstadt, J.A. Hornaday, R. Peterson, K.H. Vesper (ed.), Frontiers of entrepreneurship research - 1986, Wellesley, MA: Babson College, 1986.
 • Covin J.G., Slevin D.P., Strategic management of small firms in hostile and benign environments, "Strategic Management Journal" 1989, No 10.
 • Cuevas-Vargas H., Parga-Montoya N., Fernández-Escobedo R., Entrepreneurial Orientation on Business Performance: The Mediating Role of Customer Satisfaction-A Formative-Reflective Model Analysis, "SAGE. Open" April-June, 2019.
 • DeepaBabu K.G., Manalel J., Entrepreneurial orientation and firm performance: A critical examination, "IOSR Journal of Business and Management" 2016, No 18(4).
 • De Clercq D., Dimov D., Thongpapanl N., The moderating impact of internal social exchange processes on the entrepreneurial orientation-performance relationship, "Journal of Business Venturing" 2010, No 25(1).
 • Dess G.G., Lumpkin G.T., The role of entrepreneurial orientation in stimulating effective corporate entrepreneurship, "Academy of Management Executive" 2006, No 19.
 • Dimitratos P., Lioukas S., Carter S., The relationship between entrepreneurship and international performance: The importance of domestic environment, "International Business Review" 2004, No 13.
 • Dyduch W., Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
 • Ferreira F.A.F., Marques C.S.E., Bento P., Ferreira J.J.M., Jalali M.S., Operationalizing and measuring individual entrepreneurial orientation using cognitive mapping and MCDA techniques, "Journal of Business Research" 2015, No 68.
 • George G., Wood D.R. Jr., Khan R., Networking strategy of boards: Implications for small and medium-sized enterprises, "Entrepreneurship and Regional Development" 2001, No 13(3).
 • Gnizy I., Baker W.E., Grinstein A., Proactive Learning Culture: A Dynamic Capability and Key Success Factor for SMEs Entering Foreign Markets, "International Marketing Review" 2014, Vol. 31, No 5.
 • Gupta V.K., Gupta A., Relationship between entrepreneurial orientation and firm performance in large organizations over time, "Journal of International Entrepreneurship" 2015, No 13(1).
 • Hansen M., Perry L., Reese S., A Bayesian Operationalization of the Resource-Based View, "Strategic Management Journal" 2004, No 25.
 • Hughes M., Morgan R.E., Deconstructing the relationship between entrepreneurial orientation and business performance at the embryonic stage of firm growth, "Industrial Marketing Management" 2007, No 36(5).
 • Hult G.T.M., Snow C.C., Kandemir D., The role of entrepreneurship in building cultural competitiveness in different organizational types, "Journal of Management" 2003, No 29(3).
 • Hurley R.F., Hult G.T., Innovation, market orientation, and organizational learning: An integration and empirical examination, "Journal of Marketing" 1998, No 62(3).
 • Hussain J., Ismail K., Akhtar C.S., Linking entrepreneurial orientation with organizational performance of small and medium sized enterprises: A conceptual approach, "Asian Social Science" 2015, No 11(7).
 • Ireland R.D., Hitt M.A., Sirmon D.G., A model of strategic entrepreneurship: The construct and its dimensions, "Journal of Management" 2003, No 29(6).
 • Keh H.T., Nguyen T.T.M., Ng H.P., The effects of entrepreneurial orientation and marketing information on the performance of SMEs, "Journal of Business Venturing 2007, No 22(4).
 • Khandwalla P., Some top management styles, their context and performance, "Organization & Administrative Sciences" 1977, No 7.
 • Kraus S., The role of entrepreneurial orientation in service firms: empirical evidence from Austria, "The Service Industries Journal" 2013, No 33(5).
 • Lee C., Lee K., Pennings J.M., Internal capabilities, external networks, and performance: a study on technology based ventures, "Strategic Management Journal" 2001, No 22(6-7).
 • Li H., Zhang Y., Chan T.S., Entrepreneurial Strategy Making and Performance in China's New Technology Ventures: The Contingency Effect of Environments and Firm Competences, "Journal of High Technology Management Research" 2005, No 16.
 • Lumpkin G.T., Dess G.G., Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance, "Academy of Management Review" 1996, No 21(1).
 • Lumpkin G.T., Dess G.G., Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance: The moderating role of environment and industry life cycle, "Journal of Business Venturing" 2001, No 16.
 • Mason M.C., Floreani J., Miani S., Beltrame F.,Cappelletto R., Understanding the impact of entrepreneurial orientation on SMEs' performance. The role of the financing structure, "Procedia Economics and Finance" 2015, No 23.
 • Miller D., The correlates of entrepreneurship in three types of firms, "Management Science" 1983, No 29(7).
 • Mintzberg H., Strategy-making in three modes, "California Management Review" 1973, No 16.
 • Moreno A.M., Casillas J.C., Entrepreneurial Orientation and the Growth of SMEs: A Causal Model, "Entrepreneurship Theory & Practice" 2008, No 32(3).
 • Nesterowicz R., Wpływ wyników i dokonań MSP na rozwój społeczno-ekonomiczny kraju, "Przedsiębiorczość - Edukacja [Entrepreneurship - Education]" 2020, No 16(1).
 • Nogalski B., Karpacz J., Komponenty orientacji przedsiębiorczej - studium przypadku, "Współczesne Zarządzanie" 2011, No 3.
 • Pearce J.A., Kramer T.R., Robbins D.K., Effects of managers' entrepreneurial behaviour on subordinates, "Journal of Business Venturing" 1997, No 12(2).
 • Pratono A.H., Mahmood R., Entrepreneurial Orientation and Firm Performance: How Can Micro, Small and Medium-sized Enterprises Survive Environmental Turbulence?, "Pacific Science Review B: Humanities and Social Sciences" 2015, Vol. 1.
 • Rauch A., Wiklund J., Lumpkin G.T., Frese M., Entrepreneurial orientation and business performance: An assessment of past research and suggestions for the future, "Entrepreneurship Theory and Practice" 2009, No 33(3).
 • Ruiz-Ortega M., Parra-Requena G., Environmental Dynamism and Entrepreneurial Orientation, "Journal of Organizational Change Management" 2013, Vol. 26, No 3.
 • Shan P., Song M., Jua X., Entrepreneurial Orientation and Performance: Is Innovation Speed a Missing Link?, "Journal of Business Research" 2016, No 69.
 • Stam W., Elfring T., Entrepreneurial orientation and new venture performance. The moderating role of intra- and extraindustry social capital, "Academy of Management Journal" 2008, No 51(1).
 • Thornhill S., Amit R., Learning About Failure: Bankruptcy, Firm Age, and the Resource-Based View, "Organization Science" 2003, No 14(5).
 • Wales W., Patel P., Parida V., Kreiser P., Nonlinear Effects of Entrepreneurial Orientation on Small Firm Performance: The Moderating Role of Resource Orchestration Capabilities, "Strategic Entrepreneurship Journal" 2013, No 7.
 • Wiklund J., Shepherd D., Knowledge-based resources, entrepreneurial orientation, and the performance of small and medium sized businesses, "Strategic Management Journal" 2003, No 24.
 • Wójcik-Karpacz A., Karpacz J., Pavlov D., Rudawska J., Wpływ orientacji przedsiębiorczej na wynik przedsiębiorstwa - moderująca rola dynamizmu rynku, "Przegląd Organizacji" 2019, No 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171666051

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.