PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | 13 | nr 1 | 89--101
Tytuł artykułu

Dodatkowy okres do zarządzenia wykonania kary

Warianty tytułu
Additional Period for Ordering Penalty Execution
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest analiza charakteru prawnego dodatkowego 6 miesięcznego okresu od zakończeniu okresu próby do zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej (art. 75 § 4 k.k.), sposobu jego obliczania oraz momentu, w którym postanowienie o zarządzeniu wykonania kary jest skuteczne. Zdaniem Autorki termin ten ma charakter materialny, co wynika z faktu jego zamieszczenia w kodeksie karnym oraz jego powiązania z materialnymi przesłankami zarządzenia wykonania. Do jego obliczenia należy stosować metodę computatio civilis, polegającą na obliczaniu biegu terminu od dnia do dnia (dies a qua) ze względu na to, że początek biegu okresu próby jest określony prawomocnością wyroku, a więc instytucją prawa karnego procesowego. Termin do zarządzenia wykonania kary jest zachowany, jeżeli w wypadku fakultatywnego jej zarządzenia (art. 75 § 2 i 3 k.k.) zostanie wydane i uprawomocni się postanowienie o zarządzeniu wykonania kary przed upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby (art. 178 § 5 k.k.w.), a w razie jej obligatoryjnego zarządzenia (art. 75 § 1, § 1a i § 2a k.k.) wystarczające jest, gdy przed tym terminem zostanie wydane takie postanowienie (art. 9 § 3 k.k.w.). (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyses legal character od additional 6-months probation period foreseen to order the execution of privation of liberty penalty suspended conditionally (art. 75 § 4 of Criminal Code), form of counting this period and the moment when the resolution of ex ecution of the penalty is binding. The Author considers that this period is of substantial nature, as it is regulated in Criminal Code and it is related with substantial requirements for execution of penalty. To compute the period the method computatio civilis shall be applied, which consist on computing from day to day (dies a qua) as the beginning of probation period is determined by final sentence - the institution regulated in criminal proceedings law. The term for execution of penalty is valid if in case of optional execution of penalty (art. 75 § 2 and 3 of Criminal Code) a resolution is issued and it is final before the expiration of 6 months from the expiration of probation period (art. 178 § 5 of Executive Criminal Code) and in case of compulsory execution it is sufficient that a resolution is issued before the expiration of such term (art. 9 § 3 of Executive Criminal Code). (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
89--101
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uczelnia Łazarskiego
Bibliografia
 • Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, t. 1, Warszawa 1987.
 • Banasik K., Przedawnienie w prawie karnym w systemie kontynentalnym i anglosaskim, Warszawa 2013.
 • Buchała K. (red.), Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna, Warszawa 1994.
 • Filar M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Giezek J., Kodeks karny. Komentarz, t. I, Warszawa 2012.
 • Góral R., Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2007.
 • Hoc S., Kalitowski M., Przyjemski S.M., Sienkiewicz Z., Szumski J., Tyszkiewicz L., Wąsek A., Kodeks karny. Komentarz, t. I, Gdańsk 2005.
 • Jaworski S., Przesłanki zarządzenia wykonania zawieszonej kary - uwagi praktyczne, Mon. Praw. 2013, nr 3.
 • Konarska-Wrzosek V. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Królikowski M., Zawłocki R. (red.), Kodeks karny. Komentarz do artykułów 32-116, t. II, Warszawa 2010.
 • Królikowski M., Zawłocki R. (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Art. 1-116, Warszawa 2017.
 • Kulik M., Przedawnienie karalności i przedawnienie wykonania kary w polskim prawie karnym, Warszawa 2014.
 • Lelental S., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Leonieni M., Warunkowe zawieszenie wykonania kary w polskim prawie karnym. Analiza ustawy i praktyki sądowej, Warszawa 1974.
 • Leonieni M., Odwołanie warunkowego zawieszenia wykonania kary, Wkładka do nr 4/1995 Biuletynu Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • Makarewicz J., Kodeks karany z komentarzem, Lwów 1938.
 • Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Marszał K., Przedawnienie w prawie karnym, Warszawa 1972.
 • Michalska-Warias A., Nowikowski I., Piórkowska-Flieger J. (red.), Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. księga jubileuszowa dedykowana prof. T. Bojarskiemu, Lublin 2011.
 • Mozgawa M. (red.) Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Orłowska-Zielińska B., Szczechowicz K., Wykonalność postanowień, udział stron i inne wybrane aspekty nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego, Prok. i Pr. 2013, nr 3.
 • Pacura M., Upływ okresu próby a wydanie postanowienia o odwołaniu warunkowego zwolnienia, LEX/el. 2014.
 • Postulski K., Glosa do postanowienia SN z dnia 1 lutego 1995 r., III KRN 203/94 PS 1996, nr 2.
 • Postulski K., Glosa do postanowienia SN z dnia 9 lutego 2016 r., IV KK 431/15.
 • Postulski K., Wykonalność orzeczeń karnych w aspekcie zasady humanitaryzmu i poszanowania godności ludzkiej skazanego, Pal. 2013, nr 11-12.
 • Postulski K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1965.
 • Skupiński J., Warunkowe skazanie w prawie polskim na tle porównawczym, Warszawa 1992.
 • Wiak K., Grześkowiak A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2018.
 • Wróbel W., Zoll A., Kodeks karny. Część ogólna, Komentarz do art. 53-117, t. I, cz. 2, Warszawa 2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171666175

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.