PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | 13 | nr 1 | 102--115
Tytuł artykułu

Negatywna przesłanka kary łącznej z art. 85 § 4 k.k.

Autorzy
Warianty tytułu
The Negative Condition for Aggregate Penalty under Article 85 of the Polish Criminal Code
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsze opracowanie dotyka istotnego dla praktyki stosowania prawa zagadnienia, jakim jest kara łączna w świetle znowelizowanych wielką reformą prawa i postępowania karnego przepisów prawa. Wielokrotnie podkreślanym aspektem tegoż zagadnienia jest charakter normatywny instytucji kary łącznej, którego prawidłowe teoretycznoprawne zrozumienie, w opinii autora, pozwala na rozwikłanie części nurtujących doktrynę problemów interpretacyjnych. Szczególną kwestią w tym aspekcie poruszaną jest tzw. przesłanka negatywna kary łącznej z art. 85 § 4 Kodeksu karnego, a dokładniej tenże przepis prawny uadekwatniający treściowo normę prawną nakazującą orzeczenie kary łącznej. Wyraźne podkreślenie ustawowego zdekodowania definicji legalnej wyrażenia "wyrok skazujący" w treści art. 114a Kodeksu karnego i zaznaczenie implikacji tego zabiegu redakcyjnego, pozwala autorowi na jednoznaczne zajęcie stanowiska co do możności objęcia węzłem kary łącznej kar orzeczonych w państwach niebędących członkami Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper touches upon an important issue in practical application of law, i.e. aggregate sentence under the laws changed during the great reform of criminal law and criminal procedure. An often highlighted aspect of the said issue is the normative nature of the construct of the aggregate sentence, whose correct theoretical understanding, in the author's opinion, helps in solving some of the problems with interpretation encountered by scholars. A particularly important issue raised within that area is the negative premise contemplated in Article 85 § 4 of the Polish Criminal Code, and especially the said provision of law, making the wording of the norm requiring the imposition of an aggregate sentence more adequate. Clear highlighting of statutory decoding of the legal definition of the term "conviction" used in Article 114a CC and the importance of the implication of this drafting technique, allows the author to make a clear statement as to the possibility of combining the sentences passed in countries that are not the EU members. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
102--115
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bielski M., Przesłanki wymiaru kary łącznej orzekanej w trybach wyroku skazującego i wyroku łącznego na tle nowego modelu kary łącznej, "Palestra" 2015, nr 7-8.
 • Buczek Ł., Zmiany naprawcze w instytucji kary łącznej (w art. 85 § 3 k.k.) w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z 2016 r. - próba oceny, "Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland" 2016, z. IV.
 • Gałązka M., [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, Legalis 2017.
 • Hofmański P., Paprzycki L.K., P. Hofmański, Sakowicz A., [w:] M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, LEX 2016.
 • Kala D., Klubińska M., Kara łączna w projektach nowelizacji Kodeksu karnego - wybrane zagadnienia, "Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury" 2014, z. 13.
 • Kala D., Klubińska M., Realny zbieg przestępstw - konieczny czy zbyteczny warunek orzekania kary łącznej? Uwagi na tle projektowanych zmian Kodeksu karnego, [w:] I. Sepioło-Jankowska (red.), Reforma prawa karnego, Warszawa 2014.
 • Kardas P., Zbieg przestępstw czy zbieg kar?, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2015, z. 3.
 • Kardas P., Kara łączna i ciąg przestępstw, [w:] W. Wróbel (red.), Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, Kraków 2015.
 • Kardas P., [w:] W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom II. Część II. Komentarz do art. 53-116, LEX 2016.
 • Majewski J., Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015, LEX 2015.
 • Małecki M., Kara łączna: obligatoryjna czy fakultatywna? Wyrok łączny: z urzędu czy na wniosek? Szkic zagadnienia, [w:] W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, Warszawa 2013.
 • Nawrocki M., Czas popełnienia czynu zabronionego w polskim prawie karnym. Podstawowe zagadnienia materialno-prawne, Szczecin 2014.
 • Nawrocki M., Miejsce popełnienia czynu zabronionego, Warszawa 2016.
 • Pohl Ł., [w:] R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2015.
 • Sakowicz A., Królikowski M. [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom II. Komentarz do art. 32-116, Legalis 2015.
 • Sakowicz A., [w:] A. Sakowicz (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Wolter W., O warunkach orzeczenia kary łącznej, "Nowe Prawo" 1962, nr 1.
 • Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001.
 • Wronkowska S., Zieliński M., Komentarz do zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r., Warszawa 2004.
 • Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2012.
 • Zontek W., Skazujące wyroki zagraniczne i kara łączna: Między postulatami a rzeczywistością, "Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ" 2015, nr 1.
 • Żółtek S., [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom II. Komentarz do art. 32-116, Legalis 2015.
 • Żółtek S., Znaczenie normatywne ustawowych znamion czynu zabronionego. Z zagadnień semantycznej strony zakazu karnego, Warszawa 2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171666177

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.