PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | nr 4 (39) | 185--201
Tytuł artykułu

Najem pojazdu zastępczego - rozważania praktyczne na temat granic roszczeń odszkodowawczych

Warianty tytułu
Rental of a Replacement Vehicle - Practical Considerations on the Limits of Claims for Damages
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka najmu pojazdów zastępczych w związku z wypadkami drogowymi i kolizjami stanowi zagadnienie stosunkowo często występujące w orzecznictwie. Jest to materia generująca liczne spory na linii poszkodowany - ubezpieczyciel lub usługodawca - ubezpieczyciel. Kształtująca się na przestrzeni ostatniej dekady linia orzecznicza daje podstawy do wskazania granic odpowiedzialności ubezpieczycieli w tej materii. Nie mniej jednak zmiany jakie się dokonują na rynku usług i w zakresie likwidacji szkód oraz w podejściu samych poszkodowanych do tego problemu, stanowią interesującą naukowo materię. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of the rental of replacement vehicles in connection with road accidents and collisions is a relatively common issue in the jurisprudence. This is a matter that generates numerous disputes between the injured party and the insurer or the service provider and the insurer. The line of jurisprudence developed over the last decade provides grounds for indicating the limits of liability of insurers in this matter. Nevertheless, the changes that are taking place on the market of services and in the fi eld of claims handling, as well as in the approach of the victims themselves to this problem, are scientifically interesting matter. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
185--201
Opis fizyczny
Twórcy
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych
Bibliografia
 • Czub. K. [w:] Komentarz do art. 361 Kodeksu cywilnego Czub K., (red.) M. Balwicka-Szczyrba, A. Sylwestrzak,, LEX/el. 2023.
 • Komentarz do art. 23 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, (red.) G. Dybała, K. Szpyt, Lex/el. 2023.
 • Komentarz do art. 354 Kodeksu cywilnego, (red.) J. Ciszewski, P. Nazarczuk, LEX/el. 2023.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz. U. 2003 Nr 124 poz. 1152, z poźn. zm.
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz. U. 2015 poz. 1844, t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2283, 2640.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 1972 r., II CR 57/72, OSNCP 1972 r., nr 10, poz. 183.
 • Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 1974 r., zasada prawna, III CZP 75/73, OSNCP 1974 r., nr 7-8, poz. 123.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 października 1995 r., III AZP 19/95, OSNP 1996 r., nr 10, poz. 133.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 1996 r., III CZP 118/96, OSNC 1997 r., nr 3, poz. 26.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dni 11 maja 1999 r., III CKN 423/98, Biul. SN 2000 r., nr 1, s. 1.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2004 r., IV CK 672/03, LEX 146324.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2004 r., II CK 494/03, Lex nr 145121.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2008 r. II CSK 445/07 Lex 394765.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r.. III CZP 5/11.
 • Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2011 r., II CSK 86/11, LEX nr 1130880.
 • Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2012 r., III CZP 75/11, OSNC 2012 r., nr 7-8, poz. 81.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 r., III CZP 76/13.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2014 r., III CSK 224/13.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2017 r., III CZP 20/17.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2020 r., III CZP 63/19.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu I ACa 550/09 Lex 756654.
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2013 r., XXIII Ga 10/13.
 • Wyrok Sąd Okręgowego w Gdańsku z dnia 3 czerwca 2015 r., XII Ga 229/15.
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 24 stycznia 2018 r., XIII Ga 845/17.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 lutego 2019 r., VI ACa 888/18, LEX nr 2692954.
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 lutego 2022 r., XXVII Ca 1192/21.
 • Wyrok Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 27 czerwca 2014 r., XV GC 1206/13.
 • Wyrok Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 26 września 2016 r., XVI GC 3105/15.
 • Wyrok Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 2 października 2018 r., VIII GC 4090/17.
 • Wyrok Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 5 lutego 2019 r., VIII GC 5311/17.
 • Wyrok Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 5 lutego 2019 r., VIII GC 5311/17.
 • Wyrok Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 24 czerwca 2021 r., XVII GC 1630/21.
 • Wyrok Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 20 lipca 2021 r., IX GC 2832/20.
 • Wyrok Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 23 września 2021 r., IX GC 1280/19.
 • Wyrok Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 27 września 2021 r., XV GC 2774/19.
 • Wyrok Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 25 października 2021 r., XVI GC 6880/19.
 • Wyrok Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 2 lutego 2022 r., I C 157/21.
 • Wyrok Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 19 lipca 2022 r., II C 1378/21.
 • Wyrok Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 15 września 2022 r., XVI GC 4055/17.
 • Wyrok Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 28 października 2022 r., XVII GC 1485/21.
 • https://piu.org.pl/ubezpieczyciele-wyplacili-336-mld-zl-odszkodowan-i-swiadczen/.
 • https://piu.org.pl/blogpiu/brd-i-postulaty-branzy-co-jeszcze-jest-do-zrobienia/.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171666249

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.