PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | nr 4 (39) | 223--242
Tytuł artykułu

Polska gospodarka morska w świetle Polityki morskiej Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Polish Maritime Economy in the Light of the Maritime Policy of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Istotnym warunkiem wykorzystania przez Polskę szans gospodarczych i społecznych, płynących z nadmorskiego położenia kraju jest realizacja wytycznych polityki morskiej Unii Europejskiej o zintegrowanym, interdyscyplinarnym, kompleksowym i innowacyjnym podejściu do wszystkich dziedzin gospodarki morskiej. W artykule przedstawiono rolę unijnej i polskiej polityki morskiej jako czynnika wzrostu sektora. Określono priorytetowe działania w obszarze polityki morskiej RP, warunkujące jej konkurencyjność. Publikacja ma charakter poznawczy, porządkujący, metodyczny i postulatywny(abstrakt oryginalny)
EN
An important condition for Poland to take advantage of the economic and social opportunities resulting from the country's seaside location is the implementation of the guidelines of the European Union's maritime policy on an integrated, interdisciplinary comprehensive and innovative approach to all areas of maritime economy. The article presents the role of the EU and Polish maritime policy as a growth factor for the sector. Priority actions in the area of maritime policy of the Republic of Poland, conditioning its competitiveness, were defi ned. The publication is cognitive, ordering, methodical and postulative(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
223--242
Opis fizyczny
Twórcy
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Bibliografia
 • Christowa Cz., Christowa-Dobrowolska M., Wpływ dyrektywy siarkowej Parlamentu Europej skiego na konkurencyjność przedsiębiorstw żeglugi promowej na Bałtyku. Koncepcja badań naukowych, "Logistyka" 3/2014.
 • Christowa Cz., Polskie porty morskie. Teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wydawnictwo im. Prof. Leszka J. Krzyżanowskiego, Warszawa 2021.
 • Christowa Cz., Transport rzeczny w polityce Polski i Unii Europejskiej, "Problemy Transportu w Inżynierii Logistyki", Cz.3, z. 120, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2018.
 • Christowa Cz.: Identyfikacja możliwości współpracy w zakresie innowacyjności i transferu technologii między uczelniami, podmiotami i instytucjami badawczymi a przedsiębiorstwami sektora gospodarki morskiej w Polsce, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica" 317(78)1 2015.
 • Christowa Cz.: Metodyczne aspekty badań w zakresie wpływu innowacji na konkurencyjność polskich portów morskich, [w:] Przyszłość mobilności i logistyki jako przedmiot badań nauk społecznych, (red.) A. Hoszman, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020.
 • Drucker P., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady przedsiębiorczości, PWE, Warszawa 1992.
 • Ekonomika portów morskich i polityka portowa, (red.) L. Kużma, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk 1993.
 • Gogol K., Ekologiczna rewolucja w żegludze, "Obserwator morski" nr 12 (175) 2022.
 • Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004
 • Luks K., Polityka gospodarcza. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Instytutu Morskiego w Gdańsku, Gdańsk 2005.
 • Luks K., Port Elbląg w polityce morskiej państwa, Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, Elbląg 2009.
 • Modele zatrudnienia marynarzy. Analiza najlepszych praktyk, (red.) Cz. Christowa, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2012.
 • Polityka wobec portów morskich. Praktyczny przewodnik dla decydentów polityki UE, "European Sea Ports Organisation", 2004.
 • Sójka Z., Kasprzyk Z., Polska polityka morska, Wyd. Morskie, Gdańsk 1986.
 • Waldziński D., Miejsce i rola samorządów lokalnych w polskiej polityce morskiej, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1999.
 • Zielona Księga, W kierunku przyszłej polityki morskiej Unii: Europejska wizja oceanów i mórz, COM (2006) 2751, Komisja Europejska, Bruksela 2006.
 • Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej, COM (2007) 575, Komisja Europejska, Bruksela 2007; Plan działania, SEC (2007) 1278, Komisja Europejska, Bruksela 2007.
 • Wytyczne dotyczące zintegrowanego podejścia do polityki morskiej, W kierunku najlepszych praktyk w zintegrowanym zarządzaniu morskim i konsultacji z zainteresowanymi stronami, COM (2008) 395, Komisja Europejska, Bruksela 2008.
 • Założenia polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2009.
 • OECD, Eurostat [2008], podręcznik Oslo, zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wydanie 3, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa 2009.
 • Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM 92014) 254 final2. Bruksela, z dnia 13.05.2014.
 • OECD, Eurostat [2008], podręcznik Oslo, zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wydanie 3, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa 2009.
 • Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM 92014) 254 fi nal2. Bruksela, z dnia 13.05.2014.
 • http://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/krajowe-inteligentne-specjalizacje.
 • https://www..gov.pl/web/infrastruktura/polityka-morska.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171666309

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.