PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 3(72) | 37--60
Tytuł artykułu

Instytucje nieformalne w Polsce na tle wybranych krajów Europy.

Warianty tytułu
Informal Institutions in Poland in Comparison with Selected European Countires
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Studies on economic development and ongoing changes clearly emphasise the impor- tance of institutional factors. However, most often they focus on formal institutions. Meanwhile, deeply rooted informal institutions comprising customs, codes of conduct, behavioural norms that result from acquired experiences and value systems remain a poorly recognized element of the institutional system. This paper attempts to identify and operationalize some informal institutions and shows how the quality of institutions in Poland compares to selected European countries. The analysed informal institutions comprise trust, happiness, bonds with relatives, social capital, interest in politics, tolerance, resourcefulness and attitude to traditional values. The analysis reveals that in Poland informal institutions are assessed as weaker than in Western European countries, although even compared to other Central and Eastern European countries the assessment of their quality is not favourable.(original abstract)
Badania nad rozwojem gospodarczym i przemianami zachodzącymi w gospodarkach wyraźnie akcentują znaczenie czynników instytucjonalnych. Badacze najczęściej skupiają się jednak na instytucjach formalnych. Tymczasem głęboko zakorzenione instytucje nieformalne, obejmujące zwyczaje, kodeksy postępowania, normy zachowań, które wynikają z nabytych doświadczeń i systemów wartości, pozostają słabo poznanym elementem systemu instytucjonalnego. W artykule podjęto próbę zidentyfikowania i zoperacjonalizowania pewnych instytucji nieformalnych oraz pokazania jak jakość instytucji w Polsce wypada na tle wybranych krajów Europy. Uwzględnione instytucje nieformalne obejmują zaufanie, szczęście, więzi z bliskimi, kapitał społeczny, zainteresowanie polityką, tolerancję, zaradność oraz wyznawanie tradycyjnych wartości. Wyniki analizy pozwalają stwierdzić, że w Polsce instytucje nieformalne - postrzegane jako słabsze niż w krajach Europy Zachodniej, nawet na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej - pod względem oceny jakości nie wypadają korzystnie.(abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
37--60
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Acemoglu D. (2006), Modelling Inefficient Institutions, (w:) Blundell R., Newey W.K., Persson T. (Ed.), Advances in Economics and Econometrics. Theory and Applications, Ninth World Congress, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Acemoglu D., Antras P., Helpman E. (2007), Contracts and Technology Adoption, "American Economic Review", No. 97(3).
 • Acemoglu D., Johnson S., Robinson J.A. (2001), The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation, "American Economic Review", No. 91(5).
 • Acemoglu, D., Johnson S., Robinson J.A. (2005), The Rise of Europe, Atlantic Trade, Institutional Change, and Economic Growth, "American Economic Review", No. 95(3).
 • Aron J. (2000), Growth and Institutions: A Review of the Evidence, "World Bank Research Observer", No. 15(1).
 • Bedyńska S., Brzezicka-Rotkiewicz A. (red.) (2007), Statystyczny drogowskaz, Academica Wydawnictwo SWPS, Warszawa.
 • Bentkowska K. (2020), Ekonomia instytucjonalna, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Boettke P.J., Coyne Ch., Leeson P.T. (2008), Institutional Stickiness and the New Development Economics, "American Journal of Economics and Sociology", No. 67(2).
 • Casson M.C., Della Giusta M., Kambhampati U.S. (2010), Formal and Informal Institutions and Development, "World Development", No. 38(2).
 • Chavance B. (2008), Formal and Informal Institutional Change: The Experience of Postsocialist Transformation, "European Journal of Comparative Economics", No. 5(1).
 • Cruz-García P., Peiró-Palomino J. (2019), Informal, Formal Institutions and Credit: Complements or Substitutes?, "Journal of Institutional Economics", No. 15(4).
 • Dołęgowski T. (2002), Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej, SGH, Warszawa.
 • Dunning J.H. (2006), Toward a new paradigm of development: implications for the determinants of international business, "Transnational Corporations", No. 15(1).
 • Eggertsson T. (2006), On the Survival of Imperfect Institutions, "Revista de Analisis Economico", No. 21(2).
 • Eicher T.S., Rohn O. (2007), Institutional Determinants of Economic Performance in OECD Countries - An Institutions Climate Index, CESifo DICE Report, No. 5(1).
 • EQLS (2018), European Quality of Life Survey Integrated Data File, 2003-2016, 3rd Edition, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, UK Data Service, https://www.eurofound.europa.eu/surveys/ european-quality-of-life-surveys/european-quality-of-life-survey-2016 [dostęp: 26.03.2021].
 • ESS (2018), Round 9: European Social Survey Round 9 Data. Data file edition 3.1, NSD - Norwegian Centre for Research Data, Norway - Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC, https://ess-search.nsd.no/en/study/ bdc7c350-1029-4cb3-9d5e-53f668b8fa74 [dostęp: 26.01.2021].
 • EVS (2020), European Values Study 2017: Integrated Dataset (EVS 2017), GESIS Data Archive, Cologne. ZA7500 Data file Version 4.0.0, https://europeanvaluesstudy. eu/methodology-data-documentation/survey-2017/full-release-evs2017/ [dostęp: 20.01.2021].
 • Glaeser E.L., La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A. (2004), Do Institutions Cause Growth?, "Journal of Economic Growth", No. 9(3).
 • Gruszewska E. (2013), Instytucje nieformalne w Polsce. Krajobraz po transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia Ekonomiczne, nr 129.
 • Gruszewska E. (2017), Instytucje formalne i nieformalne. Skutki antymonii, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 493.
 • Hodgson G.M. (2003), The Hidden Persuaders: Institutions and Individuals in Economic Theory, "Cambridge Journal of Economics", No. 27(2).
 • Hodgson G.M. (2006), What Are Institutions?, "Journal of Economic Issues", No. 40(1).
 • Helmke G., Levitsky S. (2004), Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda, "Perspectives on Politics", No. 2(4).
 • Kunčič A. (2014), Institutional Quality Dataset, "Journal of Institutional Economics", No. 10(1).
 • Leković V. (2011), Interaction of formal and informal institutions - impact on economic success, "Economics and Organization", No. 8(4).
 • Lissowska M. (2008), Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Martens B. (2004), The Cognitive Mechanics of Economic Development and Institutional Change, Routledge, London.
 • Nelson R.R. (2008), What enables rapid economic progress: What are the needed institutions?, "Research Policy", No. 37.
 • North D.C. (1993), Nobel Prize Lecture, Economic Performance through Time, https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1993/ north-lecture.html [dostęp: 29.01.2018].
 • North D.C. (1994), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, New York.
 • Nelson R.R., Sampat B.N. (2001), Making Sense of Institutions as a Factor Shaping Economic Performance, "Journal of Economic Behavior & Organization", No. 44.
 • Ostrom E. (2005), Understanding Institutional Diversity, Princeton University Press, Princeton.
 • Pejovich S. (1999), The Effects of the Interaction of Formal and Informal Institutions on Social Stability and Economic Development, "Journal of Markets & Morality", No. 2(2).
 • Platje J. (2008), "Institutional capital" as a factor of sustainable development - the importance of an institutional equilibrium, "Technological and Economic Development of Economy", No. 14(2).
 • Searle J. (2005), What is an Institution?, "Journal of Institutional Economics", No. 1(1).
 • Staniek Z. (2017), Ekonomia instytucjonalna. Dlaczego instytucje są ważne, Diffin, Warszawa.
 • The Legatum Prosperity IndexTM (2020), Prosperity Rankings: Full 2020 Data set, https://www.prosperity.com/about/resources [dostęp: 15.11.2021].
 • Voigt S. (2013), How (Not) to measure institutions, "Journal of Institutional Economics", No. 9(1).
 • Voigt S. (2018), How to measure informal institutions, "Journal of Institutional Economics", No. 14(1).
 • Williamson O.E. (2000), The new institutional economics taking stock looking ahead, "Journal of Econonomic Literature", No. 38(3).
 • Williamson C.R. (2009), Informal Institutions Rule: Institutional Arrangements and Economic Performance, "Public Choice", No. 139(3/4).
 • Williamson C.R., Kerekes C.B. (2011), Securing Private Property: Formal versus Informal Institutions, "Journal of Law& Economics", No. 54(3).
 • Woźniak M.G. (2009), Instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego i sprawiedliwych nierówności społecznych, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", nr 14.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171666675

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.