PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 3(72) | 81--114
Tytuł artykułu

Zmiana wartości krajowego i regionalnego potencjału innowacyjnego w Polsce w latach 2010-2020

Warianty tytułu
Change in the Value of Tthe National and Regional Innovation Potential in Poland in 2010-2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z istotniejszych czynników rozwoju państwa i jego regionów jest potencjał innowacyjny, wspierający m.in. zwiększenie dobrobytu gospodarczego i przewag konkurencyjnych. Na znaczenie tego zagadnienia zwrócono uwagę m.in. w Strategii Lizbońskiej oraz w Strategii Europa 2020. W celu lepszego rozpoznania zachodzących zmian można analizować potencjał innowacyjny także w ramach węższych komponentów, które pozwalają dokładniej rozpoznać jego specyfiki nie tylko na poziomie krajowym, ale także na regionalnym. Wyniki dotychczasowych badań wskazują na pozytywne oddziaływanie potencjału innowacyjnego na krajowy oraz regionalny poziom konkurencyjności czy też poziom życia mieszkańców. Na podstawie powyższego przyjęto założenie, że im wyższy jest poziom potencjału innowacyjnego, tym oddziaływanie takie może być większe, co przekłada się także na rozwój regionalny oraz całego kraju. Autor podjął próbę ustalenia zmian poziomu potencjału innowacyjnego w Polsce na poziomie krajowym, jak i regionalnym, w podziale na cztery autorskie komponenty składowe.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the most important factors of the development of the state and its regions is the innovative potential, supporting e.g., increasing economic prosperity and competitive advantages. The importance of this issue was highlighted, among others, in the Lisbon Strategy and in the Europe 2020 Strategy. In order to better recognize the changes taking place, the innovative potential can also be analyzed within narrower components, which allow for even more precise recognition of specificities not only at the national level but also at the regional level. The studies conducted so far indicate a positive impact of innovative potential on the national and regional level of competitiveness or the standard of living of the inhabitants. It was assumed that the higher level of innovation potential might increase the positive impact on regional and country development. Hence, the author made an attempt to determine changes in the level of innovation potential in Poland at the national and regional level, broken down into four auctorial components. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
81--114
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, https://bdl.stat.gov.pl/ bdl/start [dostęp: 29.09.2022].
 • Babcock Gove Ph. (ed.) (1993), Webster's Third New International Dictionary of the English Language Unabridged, Merriam Webster, Cologne.
 • Dwilińska M. (2005), Potencjał innowacyjny gospodarki - pojęcie, determinanty, mierniki, Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, https://docplayer.pl/3613235-Potencjal-innowacyjny-gospodarki- pojecie-determinanty-mierniki.html [dostęp: 08.10.2022].
 • EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010), https://ec.europa.eu/eu2020/ pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf [dostęp: 08.10.2022].
 • Firlej K., Firlej K.A. (2015), Potencjał i możliwości innowacyjne polskich regionów, (w:) Polcyn J., Głowski P. (red.), Rozwój regionalny i jego determinanty, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, Piła.
 • Klosa S., Widera K. (2017), Zróżnicowanie regionów pod względem poziomu innowacyjności i przedsiębiorczości, "Barometr Regionalny", tom 15, nr 4.
 • Korenik S. (2011), Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych, CeDeWu, Warszawa.
 • Mayor M. (2012), Dictionary of Contemporary English for Advanced Learners, New (Sixth) Edition, Pearson Longman, Harlow.
 • Obrębalski M. (2006), Mierniki rozwoju regionalnego, w: Strahl D. (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Pawlik A. (2012), Potencjał innowacyjny w rozwoju regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce.
 • Pieńkos J. (1996), Słownik łacińsko-polski. Łacina w nauce i kulturze, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 • Repetowski R. (2008), Rola innowacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przemysłowych, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 10.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS), Dziennik Urzędowy L 154, 21/06/2003 P. 0001 - 0041, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ TXT/?uri=CELEX:32003R1059 [dostęp: 08.10.2022].
 • Rzeszotarska G. (2016), Strategia Europa 2020 - narzędzie realizacji koncepcji inteligentnego rozwoju w krajach UE, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 416.
 • Słownik języka polskiego, http://www.sjp.pwn.pl [dostęp: 17.10.2022].
 • Szymczak M. (red.) (1996), Słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tokarski J. (red.) (1980), Słownik wyrazów obcych PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171666677

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.