PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 14 | nr 181 | 3--15
Tytuł artykułu

Między idealizmem a konformizmem. Inteligencji polskiej wizje III Rzeczypospolitej

Warianty tytułu
Between Idealism and Conformism. Polish Intelligence Visions of Polish Third Republic
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z ważniejszych zagadnień przyciągających uwagę polskich badaczy i publicystów w minionym ćwierćwieczu pozostawała niewątpliwie kondycja i rola inteligencji polskiej w przeobrażeniach społecznych i politycznych XX wieku, przy czym szczególne zainteresowanie w tym względzie budziło zwłaszcza jej zaangażowanie w proces budowania zrębów III Rzeczypospolitej. Tezę tę zdają się potwierdzać nie tylko różnorodne publikacje naukowe z zakresu historii, socjologii czy politologii, ale także liczne artykuły publicystyczne. (...) Z punktu widzenia podjętej w niniejszym artykule problematyki wydaje się to jednak o tyle istotne, iż przeobrażenia te, wiążące się nade wszystko z nowymi realiami ustrojowymi oraz nieuniknionymi zmianami cywilizacyjnymi i pokoleniowymi, w naturalny sposób wpływały nie tylko na zdolność oddziaływania na kształt rzeczywistości, ale także na charakter formułowanych w jej obrębie wizji przebudowy i modernizacji Rzeczypospolitej.(fragment tekstu)
EN
One of the more important issues drawing the attention of Polish scholars and publishers in the past quarter-century has been undoubtedly the condition and role of the Polish intelligence during the social and political changes in the 20th century, with special attention paid to its engagement in the building process of the chunks of the Polish Third Republic. A thorough analysis of the aforementioned problem allows for noticing the very clear attitude evolution process and acceptable system of values, although its representatives still think themselves to be a separate social layer with clear social and political tasks to complete. From the point of view of the issue described in this article, it seems relevant in the way that these changes, above all related to new regime reality and the inevitable civilisation and generation changes, naturally influenced not only the ability to alter reality, but also the character of the visions of rebuilding and modernise the Republic, formulated within its boundaries.(original abstract)
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
3--15
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Nowak A. (2013). Intelektualna historia III RP. Rozmowy z lat 1990-2012. Warszawa.
 • Spór o Polskę 1989-1999. Wybór tekstów prasowych. (2000). oprac. P. Śpiewak. Warszawa.
 • Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, www.mpips.gov.pl (dostęp 14.08.2014).
 • Raport o stanie Rzeczypospolitej. (2011), www.pis.org.pl (dostęp 14.08.2014).
 • Bogucka T. (2000). Nieuchronna normalność (1992). W: Spór o Polskę 1989-1999. Wybór tekstów prasowych, oprac. P. Śpiewak. Warszawa.
 • Ceran T.S. (2010). Świat idei Jacka Kuronia. Warszawa.
 • Chwedoruk R. (2010). O przyszłości polskiej myśli politycznej - próba prognozy. W: E. Maj, M. Mikołajczyk, M. Śliwa (red.), Idee w procesie kształtowania współczesnej rzeczywistości polskiej. Nacjonalizm. Kraków.
 • Filipowicz S. (2007). Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu. Warszawa.
 • Goban-Klas T. (2012). "Gdzie są chłopcy z tamtych lat?". Analiza wizerunku medialnego na wybranych przykładach. W: R. Wiszniowski, A. Kasińska-Metryka (red.), Marketing polityczny. Doświadczenia polskie. Toruń.
 • Golinowski J. (2012). Udział czynnika kulturowego w kreowaniu wzorca demokracji - polskie złudzenia okresu transformacji. W: M. Strzelecki (red.), Między aprobatą a odrzuceniem. Demokracja polska w refleksji i praktyce politycznej XX i XXI wieku. Olsztyn.
 • Leder A. (2014). Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej. Warszawa.
 • Legutko R. (2012). Tryumf człowieka pospolitego. Poznań.
 • Mikołajczyk M. (2010). "Trzecia - niedoskonała". Współczesne idee naprawy Rzeczypospolitej. W: E. Maj, M. Mikołajczyk, M. Śliwa (red.), Idee w procesie kształtowania współczesnej rzeczywistości polskiej. Nacjonalizm. Kraków.
 • Mikołajczyk M. (2012). O satysfakcji - w postnowoczesnym społeczeństwie, polityce (osobliwie polityce polskiej) i w doświadczeniach indywidualnych. W: D. Karnowska, J. Nocoń (red.), Obywatel - instytucje - władza na przełomie XX i XXI wieku. Księga dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Godlewskiemu. Toruń.
 • Nalewajko E. (2013). Między populistycznym a liberalnym. Style polityczne w Polsce po roku 1989. Warszawa.
 • Nocoń J. (2012). Między przywództwem a akwizycją. Uwagi na temat przeobrażeń elity politycznej w Polsce. W: M. Strzelecki (red.), Między aprobatą a odrzuceniem. Demokracja polska w refleksji i praktyce politycznej XX i XXI wieku. Olsztyn.
 • Nowicki S. (1990). Pół wieku czyśćca. Rozmowy z Tadeuszem Konwickim. Warszawa.
 • [Smolar A. ] O geopolitycznej przyszłości i politycznych podziałach. Rozmowa Andrzeja Nowaka z Aleksandrem Smolarem (5 VI 2012). (2013). W: A. Nowak, Intelektualna historia III RP. Rozmowy z lat 1990-2012. Warszawa.
 • Strzelecki M. (2012). Inteligencji polskiej style myślenia politycznego. Przypadek PRL. W: Z. Karpus, G. Radomski, M. Strzelecki (red.), W kręgu historii, politologii i edukacji. Studia i szkice dedykowane profesorowi Witoldowi Wojdyle. Toruń.
 • Strzelecki M. (2013). Problematyka państwa we współczesnej polskiej myśli politycznej. W: M. Śliwa, M. Mikołajczyk (red.), Przeszłość i orientacja prospektywna w polskich wyobrażeniach ideowych. Kraków.
 • Świda-Ziemba H. (2010). Młodzież PRL. Portrety pokoleń w kontekście historii. Kraków.
 • Tyszka K. (2014). Schyłki, upadki, zmierzchy. O losach idei kryzysu w myśli dwudziestowiecznej. Warszawa.
 • Walicki A. (2013). Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii. Kraków.
 • Wapiński R. (1998). Pokoleniowe wizje Rzeczypospolitej. W: W. Wrzesiński (red.), Do niepodległości 1918-1944/45-1989. Wizje drogi spełnienia, Warszawa.
 • Wapiński R. (2006). Polityka i politycy. O polskiej scenie politycznej XX wieku. Wrocław.
 • Wincławska M. (2010). Unia Wolności. Partia polityczna w okresie transformacji. Warszawa.
 • Władyka W. (2000). Ostatni bieg? (1990). W: Spór o Polskę 1989-99. Wybór tekstów prasowych, oprac. P. Śpiewak. Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171666835

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.