PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | 18 | 125--138
Tytuł artykułu

Plogging - ekotrend w rekreacji w opinii studentów

Autorzy
Warianty tytułu
Plogging - an Ecotrend in Recreation in the Opinion of Students
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Trendy związane z dbałością o środowisko, ochroną przyrody i propagowaniem ekologicznych rozwiązań w życiu codziennym coraz częściej widoczne są również w turystyce i rekreacji. Jednym z popularniejszych wśród biegaczy jest plogging, czyli połączenie biegania i zbierania śmieci. Na świecie oraz w Polsce odbywa się coraz więcej ploggingowych imprez, a w mediach społecznościowych tworzy się coraz więcej lokalnych grup ploggingowych. Wśród 158 studentów Turystyki i rekreacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przeprowadzono anonimową ankietę, której celem było poznanie opinii na temat stanu wiedzy studentów dotyczącej ploggingu, jego popularności i przydatności w Polsce, a także ocena niektórych zachowań badanych osób związanych z dbałością o otoczenie. Niewielka grupa badanych słyszała wcześniej o idei ploggingu. Większość studentów uważa plogging za bardzo dobrą inicjatywę, lecz niewielka tylko część przyłączyłaby się do tego typu aktywności. Znaczna część studentów nie zbiera śmieci pozostawionych przez innych, a za zły stan czystości terenów rekreacyjnych winią m.in. zbyt małą dostępność koszy na śmieci oraz niski stan świadomości społecznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Trends related to care for the environment, nature protection and promotion of ecological solutions in everyday life are also increasingly visible in tourism and recreation. One of the most popular among runners is plogging, which is a combination of running and collecting rubbish. There are more and more plogging events in the world and in Poland, and more and more local plogging groups are created in social media. An anonymous questionnaire was conducted among 158 students of Tourism and Recreation, the purpose of which was to find out the opinion on the state of knowledge of these students about plogging, popularity and usefulness in Poland, as well as to evaluate some of the behaviors of respondents related to caring for the environment. A small group of respondents had heard about the idea of plogging before. Most students find plogging a very good initiative, but a small minority of them would join to this type of activity. A significant number of them do not collect rubbish left by others, and blame the poor cleanliness of recreational areas, among others, on insufficient availability of litter bins and low level of public awareness. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
18
Strony
125--138
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Adamski, P., Ciapała, S. (2016). Turystyka przyrodnicza, ekoturystyka i turystyka zrównoważona - problemy klasyfikacyjne. Folia Turistica, 40/16, 9-26.
 • Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, Raport TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska. Warszawa 2012.
 • Czym jest zero waste? - kolejna moda? Czy działanie na rzecz środowiska? https://zero-waste.pl [dostęp: 02.02. 2022].
 • Dębski, M., Borkowska-Niszczota, M. (2020). Ekologiczne zachowania konsumpcyjne i stosunek do proekologicznych działań w obiektach noclegowych przedstawicieli pokolenia Z. Turyzm, 2, 45-53.
 • Frączkiewicz, M. (2017). Śmieci modne, czyli wykorzystanie produktów ekologicznych i recyclingowych w modzie i designie. Studia Etnologiczne i Antropologiczne, 17, 127-145.
 • Gipara recykling. https://giparawear.com/page/gipara-recycling [dostęp: 01. 02.2022].
 • Gralak, K., Kacprzak, M. (2021). Trendy i kierunki rozwoju agroturystyki w kontekście ekonomii doświadczeń. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Kamińska, M. (2017). Gospodarka współdzielenia w Polsce - rezygnacja z posiadania na rzecz konsumpcji opartej na dostępie. Quarterly Journal, 3 (22), 165-177.
 • Klepacka-Dunajko, I., Kałuża, H. (2015). Agro-ekoturystyka zielarska przykładem markowego produktu turystycznego w Polsce. Europa Regionum, 24, 21-28.
 • Kłos, L. (2015). Świadomość ekologiczna Polaków - przegląd badań. Studia i Prace WNEIZ US, 42/2, 35-44.
 • Kocot, A. (2021). Wiedza ekologiczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym. V Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna: Kształcenie i kształtowanie konkurencyjności profesjonalistów w warunkach integracji europejskiej. Ukraina, Mukaczewo 21-22 maja 2021.
 • Korst, A. (2012). The Zero-Waste Lifestyle: Live Well by Throwing Away Less. Ten Speed Press USA.
 • Krupa, J. (2014). Działania proekologiczne w turystyce szansą na jej zrównoważony rozwój. Zeszyty naukowe. Turystyka i rekreacja, 1(13), 5-23.
 • Plogging. Ekologiczne bieganie. http://www.ekocentryczka.pl/2021/07/plogging-ekologiczne-bieganie.html [dostęp: 12. 12 2021]
 • Plogging - jak połączyć bieganie z dbaniem o środowisko? https://www.magazynbiega-nie.pl/plogging-jak-polaczyc-bieganie-z-dbaniem-o -srodowisko/ [dostęp.: 13. 12.2021].
 • PLogging Team: biegaMy dla czystej Polski! https://www.festiwalbiegowy.pl/biegajacy-swiat/plogging-team-biegamy-dla -czystej -polski [dostęp: 25. 01.2022].
 • Plogging - wejdź na nowy poziom joggingu! https://sklep.jack-wolfskin.pl/blog/plog-ging [dostęp: 14. 01.2022].
 • Sofronov, B. (2018). Millennials: a new trend for the tourism industry. Annals of Spiru Haret University. Economic Series, 3, 109-122.
 • Sport i ekologia - czyli jak być aktywnym w stylu zero waste https://lifemanagerka.pl/2019/06/sport-zero-waste [dostęp: 12. 02. 2022].
 • Strumińska-Doktór, A. (2006). Droga do świadomości ekologicznej. Studia Ecologiae et Bioethicae, 4, 427-438.
 • Śmiechowska, M., Newerli-Guz J., Kąkol J. (2009). Journal of Research and Application in Agriculture Engineering, 54(4).
 • Wasyluk, P., Kucner, A. (2020). Wykorzystanie trendów w projektowaniu produktów i usług turystycznych na przykładzie Szlaku Kopernikowskiego. Turystyka Kulturowa, 1, 28-43.
 • Woś, B. (2009). Ekoturystyka szansą zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 5, 115-122.
 • Żarczyńska-Dobiesz, A., Chomątowska, B. (2014). Pokolenie "Z" na rynku pracy - wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 350, 405-415.
 • Żuryński, R. (2014). Organizacja wielkoformatowych imprez sportowych przy uwzględnieniu orientacji ekologistycznej. Nauki o Zarządzaniu, 18, 111-125.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171666867

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.