PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2023 | nr 4 | 38--43
Tytuł artykułu

Uprawnienia i kompetencje francuskiego pomocniczego organu nadzoru nad rynkiem finansowym Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Warianty tytułu
The Powers and Competences of the Subsidiary Financial Market Supervision Authority in France Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sposób organizacji instytucjonalnego aspektu nadzoru nad rynkiem finansowym stanowi istotny element bezpieczeństwa finansowego zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej. Tym samym wskazanie w ramach niniejszej pracy instytucji takiej jak Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), która wspomaga główny organ nadzoru we Francji, tzn. Autorité des marchés financiers (dalej AMF), może stanowić ciekawy asumpt do refleksji nad potencjalnym wykorzystaniem francuskich doświadczeń i regulacji również przez polskiego ustawodawcę. W artykule, poza wprowadzeniem do francuskiego systemu nadzoru, przedstawiono kompetencje, organizację wewnętrzną oraz sposób funkcjonowania pomocniczego organu nadzoru nad rynkiem finansowym we Francji.(abstrakt oryginalny)
EN
The way that the institutional aspect of supervision over the financial market is organized is an important element of financial security, both at the national and international level. Thus, in this work, the indication of an institution such as the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), which supports the main supervisory authority in France, i.e., the Autorité des marchés financiers (AMF), may be an interesting impulse for reflection on the potential use of French experiences and regulations also by the Polish legislator. In the article, in addition to introducing the French supervisory system, the author presents the competences, internal organization, and functioning of the subsidiary financial market supervisory authority in France.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
38--43
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Bailo P., De Boissieu Ch., Le Theule F.-G., Comment la régulation financière peut-elle sortir l'Europe de la crise?, Paris 2014.
 • Bonneau Th., Droit bancaire, Paris 2019.
 • Bouretz E., Emery J.-L., Autorité des marchés financiers et Commission bancaire. Pouvoirs de sanction et recours, Paris 2008.
 • Descamps F., La cour des comptes et le contrôle financier des administrations publiques: histoire d'une tentation, histoire d'une tentative, "Revue française d'administration publique" 2007/4.
 • Dobaczewska A., Instytucja nadzoru bankowego w świetle prawa polskiego i prawa wspólnoty europejskiej, Gdańsk 2000.
 • Fabre-Magnan M., Introduction au droit, Paris 2014.
 • Góral L., Nadzór bankowy, Warszawa 1998.
 • Góral L., Zintegrowany model publicznoprawnych instytucji ochrony rynku bankowego we Francji i w Polsce, Warszawa 2011.
 • Jurkowska-Zeidler A., Morska kultura prawna jako podstawa koncepcji jednolitego nadzoru rynku finansowego Unii Europejskiej, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2014/32.
 • Jurkowska-Zeidler A., Nadzór zintegrowany nad rynkiem finansowym jako element europejskiej sieci bezpieczeństwa finansowego (Financial Safety Net), "Gdańskie Studia Prawnicze" 2007/16.
 • Jurkowska-Zeidler A., Nowe organy i instytucje bezpieczeństwa rynku finansowego Unii Europejskiej [w:] Przyszłość Unii Europejskiej w świetle jej ustroju walutowego i finansowego, red. C. Kosikowski, Białystok 2013.
 • Kaufhold A.-K., Droit et Économie - L'avenir de l'Union économique et monétaire: une perspective franco-allemande [w:] L'avenir de l'Union économique et monétaire: une perspective franco-allemande, red. G. Kalflèche, T. Perroud, M. Ruffert, Paris 2018.
 • Klimaszewska A., Mariański M., Ziety J.J., Warylewska K., Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (société à responsabilité limitée) we francuskim kodeksie handlowym. Tekst przepisów wraz z tłumaczeniem oraz porównaniem do polskiego Kodeksu spółek handlowych, Olsztyn 2017.
 • Lemonnier M., Rola badań porównawczych i interdyscyplinarnych w kwestiach rynku i nadzoru finansowego [w:] Prawo rynku finansowego. Doktryna, instytucje, praktyka, red. A Jurkowska-Zeidler, M. Olszak, Warszawa 2015.
 • Mariański M., Problematyka regulacji rynku finansowego w ujęciu transgranicznym. Analiza na przykładzie prawa polskiego i prawa francuskiego, Olsztyn 2020.
 • Mariański M., Struktura wewnętrzna oraz podstawa funkcjonowania L'Autorité des marchés financiers (AMF) jako organu nadzoru nad rynkiem finansowym we Francji, "Monitor Prawa Bankowego" 2016/5.
 • Mariański M., Uprawnienia i kompetencje francuskiego organu nadzoru nad rynkiem finansowym L'Autorité des marchés financiers (AMF) - część druga, "Kortowski Przegląd Prawniczy" 2016/4.
 • Mariański M., Zmiany w sposobie instytucjonalnej ochrony konsumenta na rynku finansowym we Francji. Analiza na przykładzie dyspozycji zawartych w Code de consommation oraz Code monétaire et financier [w:] Ochrona konsumenta na polskim i międzynarodowym rynku finansowym , red. J. Monkiewicz, E. Rutkowska-Tomaszewska, Warszawa 2019.
 • Mazur J., Wspomaganie parlamentu przez Trybunał Obrachunkowy we Francji [w:] Aktualne problemy reform konstytucyjnych, red. S. Bożyk, Białystok 2013.
 • Nadolska A., Komisja Nadzoru Finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego, Warszawa 2014.
 • Ofiarski Z., Rola soft law w regulacji rynku finansowego na przykładzie rekomendacji i wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego [w:] Prawo rynku finansowego. Doktryna, instytucje, praktyka, red. A. Jurkowska-Zeidler, M. Olszak, Warszawa 2016.
 • Olszak M., Nadzór bankowy w Polsce [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe, red. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Warszawa 2008.
 • Stanisławiszyn P., The influence of the changes in the Polish system of bank supervision on the safety of banks, "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne" 2007/4.
 • Swaczyna M.J., Na drodze do jednolitej procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków w Unii Europejskiej [w:] Regulacje finansowe. FinTech - nowe instrumenty finansowe - resolution, red. W. Rogowski, Warszawa 2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171666903

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.