PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 4 | 101--112
Tytuł artykułu

The Impact of the Jurisprudence of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia on the Development of the Commander's Individual Liability under International Criminal Law

Warianty tytułu
Wpływ orzecznictwa Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii na rozwój koncepcji odpowiedzialności dowódcy na podstawie międzynarodowego prawa karnego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The issue of military command is an issue which, under the rules of international criminal law, involves a number of numerous issues, related to the regime of commander liability. The case of Russia's armed assault on Ukraine and the questions arising in connection with the possibility of prosecuting the President of the Russian Federation, as well as military commanders - has revived the discussion on the issue of criminal liability of the main actors in these events. If the trials took place, those in leadership positions would be tried under the regime of commander's liability. Since the Nuremberg Tribunal, the issue of superior responsibility has undergone extensive changes. The article presents the influence of the jurisprudence of the Yugoslav tribunal on the formation of regulations on military command. This is because it was the first international court that had to face this issue. The International Criminal Court built on its experience, clarified the concept of commander's liability and supplemented it with new components.(original abstract)
Problematyka rozkazu wojskowego jest zagadnieniem, które na gruncie przepisów międzynarodowego prawa karnego wiąże się z szeregiem licznych zagadnień, powiązanych z reżimem odpowiedzialności dowódcy. Od czasu Trybunału Norymberskiego problematyka superior responsibility została poddana szerokim zmianom. W artykule zaprezentowano wpływ orzecznictwa Trybunału Jugosłowiańskiego na ukształtowanie się uregulowań dotyczących rozkazu wojskowego. Był to bowiem pierwszy międzynarodowy sąd, któremu przyszło się zmierzyć z tą problematyką. Na jego doświadczeniach bazował Międzynarodowy Trybunał Karny, który doprecyzował koncepcję odpowiedzialności dowódcy i uzupełnił ją o nowe komponenty.(abstrakt oryginalny)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
101--112
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Rzeszów (Rzeszów, Poland)
Bibliografia
 • 1. AGREEMENT (1945) by the government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Irleand, the government of the United States of America, the Provisional government of the French Republic and the government of the Union of Soviet Socialist Republics for the prosecution and punishment of the major war criminals of the European Axis. Signed at London, on 8 August 1945.
 • 2. BANTEKAS Ilias, NASH Susan (2003), International Criminal Law, London.
 • 3. BRAMMERTZ Serge (2021), The ICTY is really a source of immense hope for a better, more peaceful, more just future for us all, in: Ajša Hafizović-Hadžimešic, On Side of Humanity, Sarajevo.
 • 4. CHMURA-PIWOWARCZYK Joanna (2011), Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii. Przesłanki powołania-działalność-znaczenie, in: Wiesław Wacławczyk, Krzysztof Żarna, Zbrodnia i kara. Ludobójstwo - zbrodnie wojenne - zbrodnie przeciwko ludzkości, Toruń.
 • 5. CRYER Robert, FRIMAN Håkan, ROBINSON Darryl, WILMSHURST Elizabeth (2010), An introduction to international criminal law and procedure, Cambridge, DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511760808.
 • 6. DAMAŠKA Mirjan (2001), The Shadow Side of Command Responsibility, "The American Journal of Comparative Law" Vol. 49, No. 3, DOI: https://doi.org/10.2307/840901.
 • 7. GALAND Skander Alexandre, HUNTER Emilie, UTMELIDZE Ilia, BEKOU Olympia (2016), International Criminal Law Guidelines: Command Responsibility, Colombia, https://www.legal-tools.org/doc/7441a2/ (20.10.2022).
 • 8. GROSZ Wiktor (1948), Przedmowa, in: CYPRIAN Tadeusz, SAWICKI Jerzy, Prawo Norymberskie. Bilans i Perspektywy, Warszawa.
 • 9. INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA (2003), View from the Hague, Local and Military Law Familiar with Command Responsibility Doctrine, https://www.icty.org/x/file/Outreach/view_from_hague/balkan_031126_en.pdf (06.06.2022).
 • 10. INTERNATIONAL (1946) Military Tribunal (Nuremberg), Judgment of 1.10.1946, https://crimeofaggression.info/documents/6/1946_Nuremberg_Judgement.pdf (01.10.2022).
 • 11. INTERNATIONAL Criminal Law & Practice Training Materials (2018), Modes of Liability: Superior Liability, Hague.
 • 12. JUDGEMENT OF THE INTERANTIONAL CRIMINAL COURT (2016) of 21 March 2016 Situation in the Central African Republic in the case of The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo in case ICC-01/05-01/08.
 • 13. JUDGEMENT OF THE INTERANTIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA (1998) of 16 November 1998, Prosecutor v. Zejnil Delalić Zdravko Mucić also known as "Pavo" Hazim Delić Esad Landžo also known as "Zenga" in case IT-96-21-T.
 • 14. JUDGEMENT OF THE INETERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA (1999) of 25 June 1999 The Prosecutor v. Zlatko Aleksovski in case IT-95-14/1-T.
 • 15. JUDGEMENT OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA (2000) of 24 March 2000 Prosecutor v. Aleksovski in case IT-95-14/1-A.
 • 16. JUDGEMENT OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA (2000a) of 3 March 2000 The Prosecutor v. Tihomir Blaskic in case IT-95-14-T.
 • 17. JUDGEMENT OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA (2001) of 20 February 2001 Prosecutor v. Zejnil Delalić Zdravko Mucić also known as "Pavo" Hazim Delić Esad Landžo also known as "Zenga" in case IT-96-21-A.
 • 18. JUDGEMENT OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA (2001a) of 02 August 2001 Prosecutor v. Radislav Krstic in case IT-98-33-T.
 • 19. JUDGEMENT OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA (2004) of 29 July 2004 Prosecutor v. Tihomir Blaskic in case IT-95-14-A.
 • 20. JUDGEMENT OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA (2005) of the 31 January 2005 Prosecutor v. Pavle Strugar in case IT-01-42-T.
 • 21. JUDGEMENT OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA (2006) of the 15 March 2006 The Prosecutor v. Enver Hažihasanovic Amir Kubura in case IT-01-47-T.
 • 22. KLAMBERG Mark (ed.) (2017), Commentary on the Law of the International Criminal Court, Brussels, https://www.legal-tools.org/doc/aa0e2b/pdf/ (20.10.2022).
 • 23. KONWENCJE (1956/171) z dnia 12 sierpnia 1949 r. o ochronie ofiar wojny, Dz. U. z 1956 r. Nr 38, poz. 171 z późn. zm.
 • 24. KRÓLIKOWSKI Michał (2011), Odpowiedzialność karna jednostki za sprawstwo zbrodni międzynarodowej, Warszawa.
 • 25. MATYASIK Michał, DOMAGAŁA Przemysław (2012) Międzynarodowe trybunały karne oraz inne instrumenty sprawiedliwości tranzytywnej, Warszawa.
 • 26. PROTOCOLS Additional (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949, https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0321.pdf (01.08.2022).
 • 27. REPORT of the Comission (1919) on the liability of the authors of the [first world] war and on enforcement of penalties, Document No.43, https://digital-commons.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1917&context=ils (20.08.2022)
 • 28. ROME STATUTE (1998) of the International Criminal Court A/CONF.183/9.
 • 29. STATUTE (1993) of The International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia, S/RES/827 (1993);
 • 30. STATUTE (2010) of the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals, S/RES/1966 (2010).
 • 31. SLIEDREGT Elies van (2011) Command Responsibility at the ICTY-Three Generations of Case Law and Still Ambiguity, THE LEGACY OF THE ICTY (OUP, 2011), "VU (Vrije Universiteit) University Amsterdam Legal Studies Paper Series Forthcoming".
 • 32. ŻARNA Krzysztof (2011), Geneza międzynarodowej odpowiedzialności karnej jednostki, in: Wiesław Wacławczyk, Krzysztof Żarna, Zbrodnia i kara. Ludobójstwo - zbrodnie wojenne - zbrodnie przeciwko ludzkości, Toruń.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171667315

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.