PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 4 | 51--70
Tytuł artykułu

Multidimensional Analysis of the Banking Sector Stability in the Eurozone Countries. Effects in the Context of Risk

Autorzy
Warianty tytułu
Wielowymiarowa analiza stabilności sektora bankowego krajów strefy euro. Skutki w kontekście ryzyka
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this article is to analyse the stability of the banking sector of the Eurozone countries in light of the turbulence of the contemporary global economy. This aim is achieved through the considering current changes and tendencies in the economy, importance of stability, measures of stability, and empirical analysis of main indicators of financial stability. The entirety of the study ends with a summary and final conclusions as to the further analysis. The research hypothesis is based on the statement that the banking system of the Eurozone countries, regardless of high risk and turbulence in the global economy, remains stable. Research methodology is based on scholarly literature review, and the empirical analysis incorporate the system of measures and selected indicators adopted by the International Monetary Fund within the scope of the stability analysis of the financial sector for the largest banks of the Eurozone. The originality of the study stems from the time this topic is addressed, due to the highly unfavourable and turbulent situation in the global economy. The added value is the identification of indicators and measures, which demonstrate the tendency for further deterioration (however, as mentioned, the analysis involves indicators that are still acceptable) under the current economic and geopolitical circumstances in the world.(original abstract)
Celem artykułu jest analiza stabilności sektora bankowego krajów strefy euro na tle turbulencji współczesnej gospodarki światowej. Realizację celu oparto na omówieniu aktualnych zmian i tendencji w gospodarce, istoty stabilności, miar stabilności oraz na empirycznej analizie głównych wskaźników stabilności finansowej. Całość opracowania zamykają wnioski końcowe do dalszej analizy. Za hipotezę badawczą przyjęto stwierdzenie, że system bankowy krajów strefy euro, pomimo wielu zagrożeń i turbulencji w gospodarce światowej, pozostaje nadal stabilny. Metodologia badań została oparta na badaniach literatury przedmiotu, zaś w analizie empirycznej wykorzystano system miar i wybranych wskaźników przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy w zakresie analizy stabilności sektora bankowego krajów strefy euro. Oryginalność opracowania wynika z czasu, w którym podjęto temat, z uwagi na bardzo niekorzystną i turbulentną sytuację w gospodarce światowej. Wartością dodaną jest wskazanie tych miar i wskaźników, które na moment analizy wykazują tendencję do dalszego pogorszenia (choć przyjmują jeszcze wartości akceptowalne) w aktualnej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej na świecie.(abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
51--70
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Cracow University of Economics, Poland
Bibliografia
 • 1. ABOUCH Mohamed, SAIDI Abdessamad Saidi, ZAKARIA Firano (2012), Financial Stability: Definitions, Theoretical Foundations and Roles of the Central Banks, "International Research Journal of Finance and Economics", issue 84.
 • 2. BORIO Claudio, WHITE William (2003), Whither Monetary and Financial Stability? The Implications of Evolving Policy Regimes, Paper prepared for the Jackson Hole Symposium on "Monetary policy and uncertainty: Adapting to a changing economy".
 • 3. CAPIGA Mirosława, GRADOŃ Witold, SZUSTAK Grażyna (2010), Sieć bezpieczeństwa finansowego, Warszawa.
 • 4. CROCKETT Andrew (1996), The Theory and Practice of Financial Stability, "De Economist", vol. 144.
 • 5. DATTELS Peter, MCCAUGHRIN Rebecca, MIYAJIMA Ken, PUIG Jaume (2020), Can You Map Global Financial Stability?, IMF Working Paper, WP/20/145.
 • 6. EUROSTAT (2022), Euro area annual inflation up to 10.0%, no. 107.
 • 7. FIDRMUC Jarko, SCHARDAX Franz (2000), Increasing Integration of Applicant Countries into International Financial Markets: Implications for Monetary and Financial Stability, Bank for International Settlements, Conference Papers No. 8.
 • 8. FRĄCZYK Jacek (2022), Polska gospodarka na hamulcu. Wzrost PKB rozczarował ekonomistów, "Business Insider Polska".
 • 9. HALL Robert (2010), Why Does the Economy Fall to Pieces after a Financial Crisis, w: "The Journal of Economic Perspectives", vol. 25, no. 4.
 • 10. JAWORSKI Władysław, ZAWADZKA Zofia (2001), Bankowość. Podręcznik akademicki, Warszawa.
 • 11. JURKOWSKA-ZEIDLER Anna (2008), Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa.
 • 2. LEGRAIN Philippe (2010), Aftershock: Reshaping the Word Economy after the Crisis, London.
 • 13. MASIUKIEWICZ Piotr (2011), Zarządzanie sanacją banku, Warszawa.
 • 14. MISHKIN Frederic (1999), Global Financial Instability: Framework, Events, Issues. "Journal of Economic Perspectives", vol. 13, no. 4.
 • 15. MITRĘGA-NIESTRÓJ Krystyna (2014), Niestabilność finansowa i jej źródła we współczesnym świecie, "Studia Ekonomiczne", no. 171.
 • 16. NBP (2000), Raport o stabilności systemu finansowego, Warszawa.
 • 17. NBP (2011a), Raport o stabilności systemu finansowego, Warszawa.
 • 18. NBP (2011b), Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 r., Warszawa.
 • 19. NIEDZIÓŁKA Paweł (2011), Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa, Warszawa.
 • 20. PADDOA-SCHIOPPA Tommaso (2002), Central Banks and Financial Stability: Exploring a Land in between, Second ECB Central Banking Conference "The Transformation of the European Financial System", 24 and 25 October 2002, EBC, Frankfurt am Main 2002.
 • 21. REINHART Carmen, ROGOFF Kenneth (2022), This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly, Princeton.
 • 22. SCHINASI Garry (2004), Defining Financial Stability, "IMF Working Paper", WP/04/187.
 • 23. TYMOIGNE Eric (2012), Early Warnings of Financial Instability. A Financial Fragility Index in a Minskian Approach. Veblen Institute for Economic Reforms.
 • 24. ŻUKOWSKA Helena (2007), Stabilność i czynniki destabilizujące system bankowy. Przykład Rosji po 1990 roku, Lublin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171667323

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.