PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | 27 | nr 2 | 1--11
Tytuł artykułu

Internal Audit in Territorial Self-Government Units in Light of Forthcoming Changes

Warianty tytułu
Audyt wewnętrzny w jst w świetle nadchodzących zmian
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Celem niniejszego artykułu jest omówienie i uzasadnienie kierunków zmian, które są nieuchronne i czekają obszar funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego (jst) w Polsce w kontekście projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dokonano również próby oceny projektowanej ustawy z punktu widzenia poprawy funkcjonowania audytu wewnętrznego w samorządowym sektorze publicznym. Przeprowadzone badania oparto na studiach literaturowych z dziedziny finansów publicznych, audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Dokonano wnikliwej analizy i interpretacji aktów prawnych obowiązujących w badanym obszarze, w tym w szczególności Projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (nr UD327 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów; stan na dzień 01.03.2022) celem uzasadnienia kierunków zmian. Wykorzystano również materiały pochodzące z rządowych stron internetowych, zawierające propozycje nowych zapisów w ustawie o finansach publicznych oraz dokonano oceny możliwych skutków prezentowanych zmian.(original abstract)
The purpose of this article was a description and justification of the direction of changes which inevitably await the area of the functioning of the internal audit within the territorial self- -government units in Poland. The analysis was preceded by a review of the evolution of the functioning and the definition of the internal audit within the territorial self-government units in Poland over the last twenty years. The sources and causes of the planned legislative changes in the act on public finance concerning the internal audit in the sector of public finance in Poland are presented with a special emphasis on the territorial self-government units. The conducted research is based on the study of literature on public finance, internal audit, and managerial control. A detailed analysis and interpretation of legal acts in force in the researched area was conducted, particularly including the draft bill amending the public finance act and certain other acts (no UD327 in the list of legislative and programme works of the Council of Ministers as of 1st March 2022) to justify the direction of the changes.(abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
27
Numer
Strony
1--11
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Economics in Katowice
Bibliografia
 • Chojna-Duch, E. (2017). Prawo finansowe, finanse publiczne. Warszawa: Oficyna Prawa Polskiego.
 • Ciak, J., & Bednarek, P. (2021). Audyt efektywnościowy czy audyt wykonania zadań w jednostkach sektora finansów publicznych - przegląd literatury krajowej i zagranicznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 65(2), 15-32.
 • Informacja o wynikach kontroli: Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego, nr ewid. 76/2019/P/19/074/LKI, Delegatura NIK w Kielcach, kwiecień 2020 r. Retrieved Februar 10, 2022 from https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/p bierz,lki~p_19_074_201912091442041575898924~02,typ,kk.pdf
 • Janikowski, R. (2011). Czarny łabędź a kapitał ludzki w organizacji. In J. Rokita (Ed.), Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności i złożoności zmian (pp. 136-147). Katowice: Wydawnictwo GWSH w Katowicach.
 • Kołodziej, D. (2019). Rola audytora wewnętrznego oraz inspektora ochrony danych osobowych w jednostce samorządu terytorialnego. In P. Bednarek (Ed.), Audyt wewnętrzny a ocena ryzyka kondycji ekonomicznej podmiotów gospodarczych i instytucji (pp. 36-43). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Kołodziej, D. (2020). Audyt wewnętrzny w jednostce samorządu terytorialnego - komórka wewnętrzna czy firma zewnętrzna? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 64(5), 100-108.
 • Kołodziej, D. (2021). Miejsce audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej w systemie kontroli zarządczej jst w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 65(3).
 • Kotnis, M. (2014), Modele zarządzania ryzykiem w warunkach niepewności. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, (802), Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (65), 669-678. Retrieved from www.wneiz.pl/frfu
 • Kowalczyk, O. (2020). Obszar kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego w świetle planowanych zmian w ustawie o finansach publicznych. Studia Prawno-Ekonomiczne, CXVII, 43-59.
 • Łukaszuk, A. (2021). Kondycja audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego z uwzględnieniem jakości audytu prowadzonego przez usługodawców. Acta Iuridica Resoviensia, 4(35), 228-245.
 • Michalak, J. (2010). O przesłankach zmian w funkcjonowaniu organizacji, czyli "moda na zmiany". Acta Universitatis Lodziensis folia Oeconomica, (234), 311-321.
 • Raport benchmarking audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Raport na podstawie danych za 2020 rok (2021). Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości, Warszawa, kwiecień. Retrieved March 1, 2022 from https://www.gov.pl/web/finanse/raport-benchmarking-audytu-wewnetrznego-w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych-za-2020-r
 • Skoczylas, A., & Nowak, W. (2011). Ewolucja audytu wewnętrznego w polskim sektorze finansów publicznych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 63(119).
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.)
 • Uzasadnienie do projektu nowelizacji. Retrieved May 6, 2022 from https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359451/katalog/12877111
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171667371

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.