PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2023 | nr 2 | 11--27
Tytuł artykułu

Social Capital and Economic Development: PLS-SEM Model

Warianty tytułu
Instytucja kapitału społecznego a rozwój gospodarczy: model PLS-SEM
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this paper is to measure social capital and determine its effect on economic development across thirty five European economies from 2017 to 2020. Partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM) was applied to measure and identify the relationship between latent (directly unobservable) variables. Social trust was found to be more strongly determined by interpersonal trust than by trust in organisations. Furthermore, social trust was also found to be the most important component of the overall measure of social capital. The latent variable representing social interaction and attitudes was found to be less important in the formation of social capital. Finally, a strong positive and statistically significant relationship was found between social capital and economic development.(original abstract)
Celem artykułu jest pomiar kapitału społecznego oraz określenie jego oddziaływania na rozwój gospodarczy wybranych gospodarek europejskich w latach 2017- 2020. W pracy wykorzystano metodę modelowania równań strukturalnych z wykorzystaniem cząstkowych najmniejszych kwadratów (PLS-SEM), która umożliwia pomiar oraz identyfikację związków pomiędzy zmiennymi ukrytymi (bezpośrednio nieobserwowalnymi). Ustalono, że zaufanie społeczne jest bardziej determinowane przez zaufanie interpersonalne niż przez zaufanie względem organizacji. Ponadto stwierdzono, że zaufanie społeczne jest najważniejszym elementem ogólnej miary kapitału społecznego. Mniej ważnym w formowaniu tej zmiennej okazała się zmienna społecznych interakcji i postaw. Ustalono także, że pomiędzy zmiennymi kapitału społecznego i rozwoju gospodarczego występuje silny dodatni i istotny statystycznie związek.(abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
11--27
Opis fizyczny
Twórcy
 • Doctoral School in the Social Sciences, University of Bialystok, Poland
Bibliografia
 • Acemoglu D. [2009], Introduction to Modern Economic Growth, Princeton University Press, Princeton.
 • Ali R., Naseem M. A., Farooq M. M. [2011], Social capital impact on economic development (a theoretical perspective), International Journal of Business Management and Economic Research, 2 (4): 270-277.
 • Becker J. M., Klein K., Wetzels M. [2012], Hierarchical Latent Variable Models in PLS-SEM: Guidelines for Using Reflective-Formative Type Models, Long Range Planning, 45 (5-6): 359-394.
 • Beugelsdijk S., Groot H. L. F. de, Schaik A. B. T. M. van [2004], Trust and Economic Growth: A Robustness Analysis, Oxford Economic Papers, 56 (1): 118-134.
 • Bloch H., Tang S. H. K. [2004], Deep determinants of economic growth: Institutions, geography and openness to trade, Progress in Development Studies, 4 (3): 245-255.
 • Bowles S., Gintis H. [2002], Social Capital and Community Governance, The Economic Journal, 112 (483): F419-F436.
 • Cáceres-Carrasco F. R., Santos F. R., Guzmán C. [2019], Social capital, personal values and economic development: effect on innovation. An international analysis, Innovation: The European Journal of Social Science Research, 33 (1): 70-95.
 • Carrillo E., Romaní J. [2017], Measuring social capital: Further insights, Gaceta Sanitaria, 31 (1): 57-61.
 • Coleman J. S. [1988], Social capital in the creation of human capital, The American Journal of Sociology, 94: S95-S120.
 • Chavance B. [2008], Formal and Informal Institutional Change: The Experience of Postsocialist Transformation, European Journal of Comparative Economics, 5: 57-71.
 • Chin W. W. [2010], How to Write Up and Report PLS Analyses, in: Esposito Vinzi V., Chin W. W., Henseler J., Wang H. (eds.), Handbook of Partial Least Squares: Concepts, Methods and Applications: 655-690, Springer, Berlin-Heidelberg.
 • Ciborowski R. W., Skrodzka I. [2019], International Technology Transfer, Innovation and Economic Development of European Union Countries, European Research Studies Journal, XXII (3): 384-404.
 • Ciborowski R. W., Skrodzka I. [2020], International technology transfer and innovative changes adjustment in EU, Empirical Economics, 59 (3): 1351-1371.
 • Dash G., Paul J. [2021], CB-SEM vs PLS-SEM methods for research in social sciences and technology forecasting, Technological Forecasting and Social Change, 173: 121092.
 • Dinda S. [2008], Social capital in the creation of human capital and economic growth: A productive consumption approach, The Journal of Socio-Economics, 37: 2020-2033.
 • Engbers T. A., Thompson M. F., Slaper T. F. [2017], Theory and Measurement in Social Capital Research, Social Indicators Research, 132 (2): 537-558.
 • Escandon-Barbosa D., Urbano-Pulido D., Hurtado-Ayala A. [2019], Exploring the Relationship between Formal and Informal Institutions, Social Capital, and Entrepreneurial Activity in Developing and Developed Countries, Sustainability, 11 (2): 550.
 • Esposito Vinzi V., Trinchera L., Amato S. [2010], PLS Path Modeling: From Foundations to Recent Developments and Open Issues for Model Assessment and Improvement, in: Esposito Vinzi V., Chin W. W., Henseler J., Wang H. (eds.), Handbook of Partial Least Squares: Concepts, Methods and Applications: 47-82, Springer, Berlin-Heidelberg.
 • EVS/WVS [2021], European Values Study and World Values Survey: Joint EVS/WVS 2017-2021 Dataset (Joint EVS/WVS), JD Systems Institute & WVSA. Dataset Version 1.1.0.
 • Fafchamps M., Minten B. [2002], Returns to Social Network Capital among Traders, Oxford Economic Papers, 54 (2): 173-206.
 • Fedderke J., Kadt R. de, Luiz J. [1999], Economic Growth and Social Capital: A Critical Reflection, Theory and Society, 28 (5): 709-745.
 • Fiedor B. [2015], Instytucje formalne i nieformalne w kształtowaniu trwałego rozwoju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ, 40: 83-107.
 • Francois P. [2003], Social Capital and Economic Development, Routledge, London.
 • Fukuyama F. [1995], Trust. The Social Virtues and the Creation of Prosperity, The Free Press, New York-London-Toronto-Sydney-Tokyo-Singapore.
 • Gardocka A. [2005], Kultura ekonomiczna jako instytucja, in: Kopycińska D. (eds.), Teoretyczne Aspekty Gospodarowania: 229-239, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Warszawa.
 • Garson G. D. [2016], Partial Least Squares: Regression and Structural Equation Models, Statistical Associates Publishers, Asheboro.
 • Grafton R. Q., Knowles S., Owen P. D. [2004], Total Factor Productivity, Per Capita Income and Social Divergence, Economic Record, 80 (250): 302-313.
 • Gruszewska E. [2017], Instytucje formalne i nieformalne. Skutki antynomii, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 493: 36-50.
 • Haerpfer C., Inglehart R., Moreno A., Welzel C., Kizilova K., Diez-Medrano J., Lagos M., Norris P., Ponarin E., Puranen B. [2020], World Values Survey: Round Seven - Country-Pooled Datafile, JD Systems Institute & WVSA Secretariat, Madrid-Vienna.
 • Hair J. F., Hult G. T. M., Ringle C. M., Sarstedt M. [2014], A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling, SAGE, Los Angeles-London-New Delhi-Singapore-Washington-Melbourne.
 • Hair J. F., Matthews L. M., Matthews R. L., Sarstedt M. [2017], PLS-SEM or CB-SEM: updated guidelines on which method to use, IJMDA, 1 (2): 107-123.
 • Hair J. F., Risher J. J., Sarstedt M., Ringle C. M. [2019], When to use and how to report the results of PLS-SEM, European Business Review, 31 (1): 2-24.
 • Henseler J., Ringle C. M., Sarstedt M. [2015], A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modelling, Journal of the Academy of Marketing Science, 43 (1): 115-135.
 • Hodgson G. M. [2006], What Are Institutions?, Journal of Economic Issues, 40 (1): 1-25.
 • Jantoń-Drozdowska E., Majewska M. [2015], Social Capital as a Key Driver of Productivity Growth of the Economy: Across-Countries Comparison, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 10 (4): 61-83.
 • Kaasa A., Andriani L. [2022], Determinants of institutional trust: the role of cultural context, Journal of Institutional Economics, 18 (1): 45-65.
 • Knack S., Keefer P. [1997], Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation, The Quarterly Journal of Economics, 112 (4): 1251-1288.
 • Knowles S. [2005], Is social capital part of the institutions continuum?, CREDIT Research Paper, Working Paper No. 05/11.
 • Lee W. C., Law S. H. [2017], Roles of Formal Institutions and Social Capital in Innovation Activities: A Cross-Country Analysis, Global Economic Review, 46 (3): 203-231.
 • Lohmöller J. B. [1989], Latent Variable Path Modeling with Partial Least Squares, Springer, Berlin.
 • Łopaciuk-Gonczaryk B. [2012], Mierzenie kapitału społecznego, Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 253 (1-2): 1-24.
 • Monecke A., Leisch F. [2012], semPLS: Structural Equation Modeling Using Partial Least Squares, Journal of Statistical Software, 48 (3): 1-32.
 • Noonan R., Wold H. [1983], Evaluating school systems using partial least squares, Evaluation in Education, 7 (3): 219-364.
 • Nooteboom B. [2007], Social Capital, Institutions and Trust, Review of Social Economy, 65 (1): 29-53.
 • North D. C. [1994], Economic Performance Through Time, The American Economic Review, 84 (3): 359-368.
 • Ostrom E. [1999], Social capital: A fad or a fundamental concept, in: Dasgupta P., Saregeldin I. (eds.), Social capital: a multifaceted perspective: 172-215, The World Bank, Washington D. C.
 • Ostrom E. [2008], Doing Institutional Analysis: Digging Deeper Than Markets and Hierarchies, in: Ménard C., Shirley M. M. (eds.), Handbook of New Institutional Economics: 819-848, Springer, Berlin-Heidelberg.
 • Ostrom E., Ahn T. K. [2007], The Meaning of Social Capital and its Link to Collective Action, in: Svendsen G. T., Svendsen G. L. (eds.), Handbook on Social Capital, Edward Elgar, Indiana.
 • Owczarczuk M. [2020], Zmiany wybranych elementów kultury ekonomicznej mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce, in: Przygodzka R., Gruszewska E. (eds.), Instytucjonalne i strukturalne aspekty rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Księga poświęcona pamięci dr. hab. Adama Sadowskiego Profesora Uniwersytetu w Białymstoku: 77-91, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Portes A. [2000], The Two Meanings of Social Capital, Sociological Forum, 15: 1-12.
 • Portes A., Landolt P. [2000], Social Capital: Promise and Pitfalls of Its Role in Development, Journal of Latin American Studies, 32 (2): 529-547.
 • Putnam R. D., Leonardi R., Nonetti R. Y. [1994], Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press, Princeton.
 • Rademaker M., Schuberth F. [2022], Composite-Based Structural Equation Modeling, https://m-e-rademaker.github.io/cSEM/ (accessed on 11.11.2022).
 • Rupasingha A., Goetz A. J., Freshwater D. [2000], Social Capital and Economic Growth: A County-Level Analysis, Journal of Agricultural and Applied Economics, 32 (2): 565-572.
 • Rezaei Z., Karimianpour G., Vahabi A., Latifi A., Amani M., Moradi M. [2020], Social capital and related factors in Western Iran students, Journal of Preventive Medicine and Hygiene, 61 (1): E241-E245.
 • Rodrik D. [2007], One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth, Princeton University Press, Princeton.
 • Rodrik D., Subramanian A., Trebbi F. [2004], Institutions Rule: The Primacy of Institutions over Geography and Integration in Economic Development, Journal of Economic Growth, 9 (2): 131-165.
 • Rogowski J. [1990], Modele miękkie. Teoria i zastosowanie w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, Białystok.
 • Sabatini F. [2008], Social Capital and the Quality of Economic Development, KYKLOS, 61 (3): 466-499.
 • Sarracino F., Mikucka M. [2017], Social Capital in Europe from 1990 to 2012: Trends and Convergence, Social Indicators Research, 131 (1): 407-432.
 • Sarstedt M., Hair J. F., Cheah J. H., Becker J. M., Ringle C. M. [2019], How to specify, estimate, and validate higher-order constructs in PLS-SEM, Australasian Marketing Journal, 27 (3): 197-211.
 • Saukani N., Ismail N. A. [2019], Identifying the Components of Social Capital by Categorical Principal Component Analysis, Social Indicators Research, 141 (2): 631-655.
 • Skrodzka I. [2016], Knowledge-Based Economy in the European Union: Cross-Country Analysis, Statistics in Transition, 17 (2): 281-294.
 • Staveren I. van [2003], Beyond Social Capital in Poverty Research, Journal of Economic Issues, 37 (2): 415-423.
 • Sztompka P. [1999], Trust: A Sociological Theory, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Sztompka P. [2007], Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Tabellini G. [2010], Culture and Institutions: Economic Development in the regions of Europe, Journal of the European Economic Association, 8 (4): 677-716.
 • Van Deth J. W. [2003], Measuring social capital: Orthodoxies and continuing controversies, International Journal of Social Research Methodology, 6 (1): 79-92.
 • Veblen T. B. [1924], Absentee Ownership and Business Enterprise in Recent Times: The Case of America, George Allen & Unwin, London.
 • Veblen T. B. [2016], The Theory of the Leisure Class, CreateSpace Independent Publishing Platform.
 • Voigt S. [2012], How to Measure the Rule of Law, Kyklos, 65 (2): 262-284.
 • Voigt S. [2013], How (not) to measure institutions: a reply to Robinson and Shirley, Journal of Institutional Economics, 9 (1): 35-37.
 • Voigt S. [2018], How to measure informal institutions, Journal of Institutional Economics, 14 (1): 1-22.
 • Weaver R. [2018], Exploring the Elements of Social Capital: Leverage Points and Creative Measurement Strategies for Community Building and Program Evaluation, National Civic Review, 107 (1): 16-30.
 • Wetzels M., Odekerken-Schröder G., Oppen C. van [2009], Using PLS Path Modeling for Assessing Hierarchical Construct Models: Guidelines and Empirical Illustration, MIS Quarterly, 33 (1): 177-195.
 • Whiteley P. F. [2000], Economic Growth and Social Capital, Political Studies, 48: 443-466.
 • Wilkin J. [2016], Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania, Scholar, Warszawa.
 • Wilson B., Henseler J. [2007], Modeling Reflective Higher-Order Constructs using Three Approaches with PLS Path Modeling: A Monte Carlo Comparison, in: Thyne M., Deans K. R. (eds.), ANZMAC 2007: Conference proceedings and refereed papers: 791-800, ANZMAC.
 • Wirth S., Markard J., Truffer B., Rohracher H. [2013], Informal institutions matter: professional culture and the development of biogas technology, Environmental Innovation and Societal Transitions, 8: 20-41.
 • Wold H. [1980], Soft modelling: intermediate between traditional model building and data analysis, Banach Center Publications, 6 (1): 333-346.
 • Wold H. [1982], Soft modeling: the basic design and some extensions, in: Joreskog K. G., Wold H. (eds.), Systems under Indirect Observation: Causality, Structure, Prediction: 1-54, Amsterdam-New York-Oxford.
 • Woolcock M. [1998], Social capital and economic development: Toward a theoretical synthesis and policy framework, Theory and Society, 27: 151-208.
 • Yaghoubi N. M., Kaseb M. Z., Sayedalhosseini S. M., Moloudi J., Nori H. [2016], Planning and Development: Social Capital and Promoting Mental Health, Modern Applied Science, 10 (12): 146.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171671168

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.