PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2023 | nr 3 | 48--70
Tytuł artykułu

Import inflacji i sprzężenie płacowo-cenowe w Polsce

Warianty tytułu
Imported Inflation and the Wage-Price Nexus in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Różnorodność szoków oddziałujących na inflację cen w Polsce sprawia, że rozstrzygnięcie o roli każdego z nich nie jest możliwe bez wykorzystania właściwych metod analizy ilościowej. W artykule przedstawiono ekonometryczny makromodel cen i płac, w którym wyeksponowano bezpośrednie oddziaływanie na inflację szoków podażowych transmitowanych z rynków surowców energetycznych oraz oddziaływanie tych szoków na sprzężenie płacowo-cenowe. Ze względu na tajność danych o cenach i wolumenów importu gazu ziemnego z Rosji do Polski zaproponowano metodę oszacowania deflatora importu gazu ziemnego na podstawie danych o pozostałych głównych surowcach energetycznych (ropa naftowa i węgiel). Model umożliwia ocenę, w jakim stopniu ceny krajowe (CPI) zależą od tendencji na rynkach światowych (w tym od cen surowców energetycznych), a w jakim stopniu od cen krajowych; możliwe jest oszacowanie wpływu polityki fiskalnej na kształtowanie się cen. Równania modelu są konstruowane przy wykorzystaniu metod kointegracyjnych dla zdezagregowanych indeksów cen konsumenta i cen importu. Własności systemu 19 równań są badane przy wykorzystaniu analizy mnożnikowej. Zaprezentowano wyniki symulacji, w której założono niepodejmowanie działań antykryzysowych w okresie pandemii COVID-19. Uzyskane wyniki wskazują na istotną rolę polityki fiskalnej w kształtowaniu cen.(abstrakt oryginalny)
EN
Quantitative analysis is an appropriate tool to disentangle the impact of various recent shocks on price inflation in Poland. This article presents an econometric macro-model of prices and wages in which the direct impact of supply shocks transmitted from energy commodity markets on inflation is highlighted, and the impact of these shocks on the wage-price nexus. Due to the secrecy of data on the prices and volumes of natural gas imports from Russia to Poland, we propose a method for estimating the natural gas import deflator based on data on other main energy resources (crude oil and coal). The model allows us to assess to what extent domestic prices (CPI) depend on trends in world markets, including energy commodity prices. It is also possible to estimate the impact of fiscal policy on price developments. The equations of the model are constructed using cointegration methods for disaggregated consumer and import price indices. The properties of the system of 19 equations are investigated using multiplier analysis. We present the results of a simulation in which no anti-crisis measures were assumed during the COVID-19 pandemic. The obtained results indicate the important role of fiscal policy in shaping prices.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
48--70
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki, Polska
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Baba C., Lee J. [2022], Second-Round Effects of Oil Price Shocks - Implications for Europe's Inflation Outlook, IMF Working Paper No. 173.
 • Bårdsen G., Eitrheim Ø., Jansen E. S., Nymoen R. [2005], The Econometrics of Macroeconomic Modelling, Oxford University Press, Oxford.
 • Blanchard O. J., Kiyotaki N. [1987], Monopolistic Competition and the Effects of Aggregate Demand, American Economic Review, 77: 647-666.
 • Bruno M. [1979], Price and Output and Adjustment: Micro Foundations and Macro Theory, Journal of Monetary Economics, 5: 187-212.
 • Budnik K., Greszta M., Hulej M., Krzesicki O., Lewińska R., Murawski K., Rot M., Rybaczyk B. [2009], An Update of the Macroeconometric Model of the Polish Economy NECMOD, National Bank of Poland Working Paper No. 64.
 • Calvo G. A. [1983], Straggered Contracts in a Utility-Maximazing Framework, Journal of Monetary Economics, 12: 383-398.
 • Dudek S., Pachucki D., Zachłod-Jelec M., Zając T., Kolski P., Fudała-Poradzińska I., Danielski K. [2012], eMPF Econometric Model of Public Finance, MF Working Paper Series No. 4.
 • Fagan G., Henry J., Mestre R. [2001], An Area-wide Model (AWM) for the Euro Area, European Central Bank Working Paper Series No. 42.
 • Greenslade J., Hall S., Henry S. [2002], On the Identification of Cointegrated Systems in Small Samples: A Modelling Strategy with an Application to UK Wages and Prices, Journal of Economic Dynamics and Control, 26: 1517-1537.
 • Grodzicki M., Możdżeń M., Surmacz T. [2022], Poland: Policies Dealing with the Inflation Crisis, Wirtschaft und Gesellschaft, 48 (4): 519-544.
 • Johansen S. [1995], Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models, Oxford University Press, Oxford.
 • Juselius K. [2006], The Cointegrated VAR Model, Oxford University Press, Oxford.
 • Kelm R. [2005], Ekonometryczny model cen i popytu na pieniądz w Polsce: perspektywa średniookresowa 1995-2003, Ekonomista, 4: 449-481.
 • Kelm R. [2013], Kurs zoty/euro: teoria i empiria, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kelm R. [2016], Eksport, import i kurs złotego: 2000-2014, Bank i Kredyt, 47: 585-620.
 • Kelm R., Majsterek M. [2006], The I (2) Analysis of Money Demand and Inflation in Poland in the Transition Pariod 1995-2005, w: Welfe W., Welfe A. (red.), Macromodels 2005. Proceedings of the Thirtieth Second International Conference, University of Łódź, Łódź.
 • Kilian L., Zhou X. [2022a], Oil Prices, Gasoline Prices and Inflation Expectations, Journal of Applied Econometrics, 37: 867-881.
 • Killian L., Zhou X. [2022b], A Broader Perspective on the Inflationary Effects of Energy Price Shocks, FED Working Paper No. 2224.
 • Layard R., Nickell S. [1986], Unemployment in Britain, Economica, 53: 121-166.
 • Layard R., Nickell S., Jackman R. [1991], Unemployment, Oxford University Press, Oxford.
 • Majsterek M., Kelm R. [2007], Relationship Between Wages and Prices in the Polish Economy. An I (2) Approach, w: Welfe W., Welfe A. (red.), Proceedings of the 33-th Conference "Macromodels '06", Chair of Econometric Models and Forecasts, Łódź.
 • Majsterek M., Welfe A. [2010], Długookresowe związki płacowo-cenowe i rola systemu podatkowego, Ekonomista, 5: 677-700.
 • Majsterek M., Welfe A. [2012], Price-wage nexus and the role of a tax system, Economic Change and Restructuring, 45: 121-133.
 • Mróz M., Niedziółka D., Witkowski B., Wojtkowska-Łodej G. [2022], Wpływ cen energii na procesy inflacyjne w gospodarkach państw Europy Środkowo-Wschodniej, w: Raport SGH i Forum Ekonomicznego, SGH, Warszawa.
 • Przekota G. [2022], Do High Fuel Prices Pose an Obstacle to Economic Growth? A Study for Poland, Energies, 15 (18): 6606.
 • Przekota G., Szczepańska-Przekota A. [2022], Pro-Inflationary Impact of the Oil Market - A Study for Poland, Energies, 15 (9): 3045.
 • Przybyliński M. [2008], Prices of Energy and Foreign Trade in the Framework of the Polish Model IMPEC, w: Grassini M.,.
 • Bardazzi R. (red.), Structural Changes, International Trade and Multisectoral Modelling: 209-220, Firenze University Press, Firenze.
 • Przybyliński M. [2010], Influence of Energy Prices on Competitiveness of the Polish Economy, w: Pocs R., Auzina A., Ozolina V. (red.), Development and Applications of Multisectoral Macroeconomic Models, RTU Publishing House, Riga.
 • Roberts J. M. [1995], New Keynesian Economics and Phillips Curve, Journal of Money, Credit and Banking, 27: 975-984.
 • Rotemberg J. J. [1982], Sticky Prices in the United States, Journal of Political Economy, 60: 1187-1211.
 • Taylor J. B. [1979], Straggered Contracts in a Macro Model, American Economic Review, 69: 108-113.
 • Welfe A. [2018], Ekonometria, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Welfe A., Karp P., Kębłowski P. [2006], Mechanizmy makroekonomiczne w gospodarce polskiej. Analiza ekonometryczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Welfe A., Majsterek M. [2002], Wage and Price Inflation in Poland in the Period of Transition - The Cointegration Analysis, w: Charemza W. W., Strzała K. (red.), East European Transition and EU Enlargement, Physica-Verlag, Heidleberg.
 • Welfe W. [1998], Modelling Inflation in Poland, Przegląd Statystyczny, 45: 309-329.
 • Woźniak A. [2014], Przenoszenie zmian kursu walutowego na inflację w Polsce, Bank i Kredyt, 45.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171673299

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.