PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2023 | nr 3 | 34--47
Tytuł artykułu

Women's Representation on Boards and the Financial Performance of Polish Public Companies in the pre-COVID-19 Decade

Warianty tytułu
Związek między reprezentacją kobiet w zarządach a wynikami finansowymi polskich spółek notowanych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Gender diversity in corporate boardrooms and its relation to the financial performance of public companies is the subject of a wide debate. Both positive and negative relationships have been identified between these two phenomena. This study attempts to determine if there is a relationship between the representation of women on boards and the financial performance of companies in Poland. The research sample comprised 90 companies that had complete records of necessary data and were continuously listed on the Warsaw Stock Exchange in Poland from 2010 to 2019 (in a period referred to as the pre-COVID-19 pandemic decade). The financial performance of companies is measured by (1) several single financial ratios and (2) synthetic (taxonomic) measures constructed using sets of various individual financial ratios. Investigations were conducted for all the selected companies collectively, and separately for banks, other financial firms and non-financial companies. The findings indicate that women's representation on boards had no connection to the financial performance of public companies in Poland, although a few examples of positive relation were noted, particularly in the case of banks.(original abstract)
Różnorodność płci w zarządach i jej związek z wynikami finansowymi spółek notowanych na giełdzie jest przedmiotem szerokiej debaty. Dotychczas identyfikowano zarówno pozytywne, jak i negatywne relacje między tymi dwoma zjawiskami. W niniejszym badaniu podjęto próbę ustalenia, czy istnieje związek między reprezentacją kobiet w zarządach a wynikami finansowymi spółek w Polsce. Próba badawcza obejmowała 90 spółek, które posiadały pełną dokumentację niezbędnych danych i były nieprzerwanie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2010-2019 (w okresie określanym jako dekada przed pandemią COVID- 19). Wyniki finansowe spółek mierzone są 1) kilkoma pojedynczymi wskaźnikami finansowymi oraz 2) miarami syntetycznymi (taksonomicznymi), skonstruowanymi z wykorzystaniem zbiorów różnych pojedynczych wskaźników finansowych. Badania przeprowadzono dla wszystkich wybranych spółek łącznie oraz oddzielnie dla banków, innych firm finansowych i spółek niefinansowych. Uzyskane rezultaty sugerują, że reprezentacja kobiet w zarządach nie była powiązana z wynikami finansowymi spółek notowanych na giełdzie w Polsce, choć odnotowano kilka przykładów korelacji dodatniej, szczególnie w przypadku banków.(abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
34--47
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Johannesburg, South Africa
 • University of Łódź, Poland
autor
 • University of Johannesburg, South Africa
Bibliografia
 • Adams R. B., Ferreira D. [2009], Women in the boardroom and their impact on governance and performance, Journal of Financial Economics, 94 (2): 291-309, https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.10.007.
 • Adams S. M., Gupta A., Leeth J. D. [2009], Are Female Executives Over-Represented in Precarious Leadership Positions?, British Journal of Management, 20 (1): 1-12, https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2007.00549.x.
 • Ahern K. R., Dittmar A. K. [2012], The Changing of the Boards: The Impact on Firm Valuation of Mandated Female Board Representation, The Quarterly Journal of Economics, 127 (1): 137-197, https://doi.org/10.1093/qje/qjr049.
 • Bear S., Rahman N., Post C. [2010], The Impact of Board Diversity and Gender Composition on Corporate Social Responsibility and Firm Reputation, Journal of Business Ethics, 97 (2): 207-221, https://doi.org/10.1007/s10551-010-0505-2.
 • Bennouri M., Chtioui T., Nagati H., Nekhili M. [2018], Female board directorship and firm performance: What really matters? Journal of Banking & Finance, 88: 267-291, https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2017.12.010.
 • Bertrand M., Black S. E., Jensen S., Lleras-Muney A. [2018], Breaking the Glass Ceiling? The Effect of Board Quotas on Female Labour Market Outcomes in Norway, The Review of Economic Studies, https://doi.org/10.1093/restud/rdy032.
 • Bianco M., Ciavarella A., Signoretti R. [2011], Women on Boards in Italy, SSRN Electronic Journal, https://doi.org/10.2139/ssrn.1945855.
 • Błaszczyk A. [2020], Obecność kobiet w organach statutowych spółek publicznych w Polsce, paper presented at the Current Economic & Social Topics 2020 Jubilee International Members' Colloquium, Łódź, Poland.
 • Bohdanowicz L. [2011], Zróżnicowanie organów statutowych pod względem płci a wyniki finansowe polskich spółek publicznych, Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 42 (1): 105, https://doi.org/10.12775/aunc_econ.2011.008.
 • Brancato C. K., Patterson D. J. [1999], Board diversity in U.S. corporations: Best practices for broadening the profile of corporate boards, Conference Board, New York.
 • Campbell K., Mínguez-Vera A. [2007], Gender Diversity in the Boardroom and Firm Financial Performance, Journal of Business Ethics, 83 (3): 435-451, https://doi.org/10.1007/s10551-007-9630-y.
 • Campbell K., Minguez-Vera A. [2009], Female board appointments and firm valuation: short and long-term effects, Journal of Management & Governance, 14 (1): 37-59, https://doi.org/10.1007/s10997-009-9092-y.
 • Carter D. A., D'Souza F., Simkins B. J., Simpson W. G. [2010], The Gender and Ethnic Diversity of US Boards and Board Committees and Firm Financial Performance, Corporate Governance: An International Review, 18 (5): 396-414, https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2010.00809.x.
 • Curtis M., Schmid C., Struber M. [2012], Gender diversity and corporate performance, Credit Suisse Research Institute, https://wappp.hks.harvard.edu/files/wappp/files/gender_diversity.pdf.
 • Dobbin F., Jung J. [2011], Corporate Board Gender Diversity and Stock Performance: The competence gap or institutional investor bias? North Carolina Law Review, 89 (3): 809-838, https://scholar.harvard.edu/files/dobbin/files/2011_nclr_dobbin_jung.pdf.
 • Erhardt N. L., Werbel J. D., Shrader C. B. [2003], Board of Director Diversity and Firm Financial Performance, Corporate Governance, 11 (2): 102-111, https://doi.org/10.1111/1467-8683.00011.
 • Eulerich M., Velte P., Uum C. van [2014], The impact of management board diversity on corporate performance - an empirical analysis for the German two-tier system, Problems and Perspectives in Management, 12 (1).
 • Farrell K. A., Hersch P. L. [2005], Additions to corporate boards: the effect of gender, Journal of Corporate Finance, 11 (1-2): 85-106, https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2003.12.001.
 • Herrera-Cano C., Gonzalez-Perez M. A. [2019], Representation of Women on Corporate Boards of Directors and Firm Financial Performance, Advanced Series in Management, 37-60, https://doi.org/10.1108/s1877-636120190000022003.
 • Hewitt L. M. M. [2019], Women and Peacebuilding, in: Zyl E. van, Campbell A. (eds.), Leadership Self-Transformation to Peace, KR Publishing.
 • Ionascu M., Ionascu I., Sacarin M., Minu M. [2018], Women on Boards and Financial Performance: Evidence from a European Emerging Market, Sustainability, 10 (5): 1644, https://doi.org/10.3390/su10051644.
 • Jyothi P., Mangalagiri J. [2019], Would Firm Performance Be Better with Women Directors? Evidence from India, Vision: The Journal of Business Perspective, 23 (2): 180-188, https://doi.org/10.1177/0972262919840217.
 • Khan A. W., Abdul Subhan Q. [2019], Impact of board diversity and audit on firm performance, Cogent Business & Management, 6 (1): 1611719, https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1611719.
 • Kolano Ł., Wiśniewski T. [2020], Coraz więcej kobiet we władzach spółek z warszawskiej giełdy, https://www.parkiet.com/Firmy/303089999-Coraz-wiecej-kobiet-we-wladzach-spolek-z-warszawskiej-gieldy.html (accessed on 13.06.2021).
 • Kompa K. [2018], Parytet płci w kierownictwie spółek giełdowych a zmiany w sytuacji finansowej firm w latach 2010-2013, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19 (3/II): 135-150.
 • Kompa K. [2019], Zmiany w kierownictwie spółek giełdowych a zmiany ich sytuacji finansowej, in: Śliwiński A. (ed.), Zarządzanie w warunkach ryzyka: 187-206, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Kompa K., Witkowska D. [2017], Czy obecność kobiet w kierownictwie wpływa na rentowność kapitału własnego spółek notowanych na GPW? Zarządzanie i Finanse/ Journal of Management and Finance, 15 (3): 5-20, https://wzr.ug.edu.pl/.zif/5_1.pdf.
 • Kompa K., Witkowska D. [2018], Gender Diversity in the Boardrooms of Public Companies in Poland: Changes and Implications, Montenegrin Journal of Economics, 14 (1): 79-92, https://doi.org/10.14254/1800-5845/2018.14-1.6.
 • Kompa K., Witkowska D. [2023], Impact of women's representation in top management on performance of WSE-listed companies,in: Dietl M., Zarzecki D. (eds.), Understanding the Polish capital market: from emerging to developed: 280-298, Routlege, https://doi.org/10.4324/9781003298069.
 • Kwakye M., Owiredu A. [2019], The effect of board gender diversity on the financial performance of banks in Ghana, IMPACT: International Journal of Research in Business Management, 7 (9): 1-10, http://www.impactjournals.us/download/archives/03-10-2019-1570082031-6-IMPACT%20:%20IJRBM-1.%20IJRBM-%20The%20Effect%20of%20Board%20Gender%20Diversity%20on%20the%20Financial%20Performance%20of%20Banks%20in%20Ghana.pdf.
 • Lee P. M., James E. H. [2007], She'-e-os: gender effects and investor reactions to the announcements of top executive appointments, Strategic Management Journal, 28 (3): 227-241, https://doi.org/10.1002/smj.575.
 • Lenard M J., Yu B., York E. A., Wu S. [2014], Impact of board gender diversity on firm risk, Managerial Finance, 40 (8): 787- 803, https://doi.org/10.1108/mf-06-2013-0164.
 • Łuniewska M., Tarczyński W. [2006], Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Marinova J., Plantenga J., Remery C. [2015], Gender diversity and firm performance: Evidence from Dutch and Danish boardrooms, The International Journal of Human Resource Management, 27 (15): 1777-1790, https://doi.org/10.1080/09585192.2015.1079229.
 • Nermend K. [2009], Vector calculus in regional development analysis: Comparative regional analysis using the example of Poland (Contributions to Economics) (2009th ed.), Physica-Verlag a Springer Company.
 • Rogalska T., Wiśniewski T. [2021], Udział kobiet we władzach spółek giełdowych na stabilnym poziomie, Parkiet, https://www.parkiet.com/Ludzie-rynku/303079994-Udzial-kobiet-we-wladzach-spolek-gieldowych-na-stabilnym-poziomie.html (accessed on 13.06.2021).
 • Rose C. [2007], Does female board representation influence firm performance? The Danish evidence, Corporate Governance: An International Review, 15 (2): 404-413, https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2007.00570.x.
 • Sekeroglu G., Acar M. [2019], The effect of female board members on firm performance: The case of Turkey, in: Zortuk M., Bayrak Gezdim S., Burhan H. A. (eds.), 4th International Conference on Economics Business Management and Social Sciences. Book of conference proceedings and abstracts: 22-31, Academia Press Center.
 • Shabbir M. S. [2018], Women on Corporate Boards and Firm Performance, Preliminary Results from Italian Listed Companies after the Introduction of Gender Quota Law 120/2011, Journal of Business & Financial Affairs, 7 (01), https://doi.org/10.4172/2167-0234.1000316.
 • Smith N., Smith V., Verner M. [2006], Do women in top management affect firm performance? A panel study of 2,500 Danish firms, International Journal of Productivity and Performance Management, 55 (7): 569-593, https://doi.org/10.1108/17410400610702160.
 • Terjesen S., Couto E. B., Francisco P. M. [2015], Does the presence of independent and female directors impact firm performance? A multi-country study of board diversity, Journal of Management & Governance, 20 (3): 447-483, https://doi.org/10.1007/s10997-014-9307-8.
 • Torchia M., Calabrò A., Huse M., Brogi M. [2010], Critical mass theory and women directors' contribution to board strategic tasks, Corporate Board Role Duties and Composition, 6 (3): 42-51, https://doi.org/10.22495/cbv6i3art4.
 • Wang Y., Clift B. [2009], Is there a "business case" for board diversity?, Pacific Accounting Review, 21 (2): 88-103, https://doi.org/10.1108/01140580911002044.
 • Wellalage N. H., Locke S. [2012], Women on board, firm financial performance and agency costs, Asian Journal of Business Ethics, 2 (2): 113-127, https://doi.org/10.1007/s13520-012-0020-x.
 • Wiley C., Monllor-Tormos M. [2018], Board Gender Diversity in the STEM&F Sectors: The Critical Mass Required to Drive Firm Performance, Journal of Leadership & Organizational Studies, 25 (3): 290-308, https://doi.org/10.1177/1548051817750535.
 • Witkowska D. [2020], Does gender diversity within corporate management improve financial performance of companies listed on Warsaw Stock Exchange, in: Misiak-Kwit S., Kiausiene I. (eds.), Sustaiability-Equality-Women: 73-98, Volumina.
 • Witkowska D., Kompa K., Wiśniewski T. [2017], Kobiety na rynku kapitałowym, Parkiet, https://www.parkiet.com (accessed on 13.06.2021).
 • Witkowska D., Kompa K., Wiśniewski T. [2018], Kobiety w spółkach giełdowych, Parkiet, https://www.parkiet.com/Analizy/303089942-Kobiety-w-spolkach-gieldowych.html (accessed on 13.06.2021).
 • Witkowska D., Kompa K., Wiśniewski T. [2019], Różnorodność władz spółek giełdowych, Parkiet, https://www.parkiet.com/Ludzie-rynku/303089984-Roznorodnosc-wladz-spolek-gieldowych.html (accessed on 13.06.2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171673301

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.