PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2023 | nr 4 | 1--16
Tytuł artykułu

Industry 4.0? Framing the Digital Revolution and Its Long-Run Growth Consequences

Autorzy
Warianty tytułu
Gospodarka 4.0? Nowe ujęcie teoretyczne rewolucji cyfrowej i jej konsekwencji dla długookresowego wzrostu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Are we going through a Fourth Industrial Revolution or a technological breakthrough event of an entirely different nature? In this paper, based on the hardware-software framework [Growiec, 2022; Growiec, Jabłońska, Parteka, 2023], I identify the key differences between the technologies of the Industrial Revolution (expanding our capacity to perform physical action) and the Digital Revolution (expanding our capacity to process information). I discuss the implications of these technologies for long-run economic growth, technological progress and factor demand. I find that these implications depend on the possibility of full automation of production processes, the extent of technology spillovers in R&D, and the rate of technological decay. Full automation is disruptive because it makes human labour inessential for production, potentially leading to technological unemployment as well as growth acceleration. Under positive technology spillovers in R&D, technological progress and the accumulation of R&D capital can form a dual growth engine, sustaining exponential growth even under partial automation and without population growth. As an application of the theory, I overview the effects of specific existing and hypothetical digital-era technologies, from the Jacquard loom to artificial superintelligence, for the pace of long-run growth and predicted trends in employment and factor shares.(original abstract)
Czy przechodzimy właśnie przez czwartą rewolucję przemysłową czy też przełom technologiczny zupełnie innego rodzaju? W tym artykule, opierając się na modelu hardware-software [Growiec, 2022; Growiec, Jabłońska, Parteka, 2023], identyfikuję kluczowe różnice między technologiami rewolucji przemysłowej (rozszerzającymi naszą zdolność do wykonywania działań fizycznych) a technologiami rewolucji cyfrowej (rozszerzającymi naszą zdolność do przetwarzania informacji). Omawiam konsekwencje tych technologii dla długoterminowego wzrostu gospodarczego, postępu technologicznego i popytu na czynniki produkcji. Stwierdzam, że konsekwencje te zależą od możliwości pełnej automatyzacji procesów produkcyjnych, zakresu efektów ubocznych technologii w badaniach i rozwoju oraz tempa wygasania technologii. Pełna automatyzacja jest zakłócająca, ponieważ czyni pracę ludzką nieistotną dla produkcji, co może prowadzić do bezrobocia technologicznego oraz przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Przy pozytywnych efektach ubocznych technologii w działalności badawczo-rozwojowej (B+R) postęp technologiczny i akumulacja kapitału B+R mogą stanowić podwójny motor wzrostu, utrzymujący wzrost wykładniczy nawet przy częściowej automatyzacji i bez wzrostu ludności. Jako zastosowanie wyprowadzonej teorii przedstawiam przegląd skutków rzeczywistych i hipotetycznych technologii ery cyfrowej (od krosna Jacquarda po sztuczną superinteligencję) dla tempa długoterminowego wzrostu oraz przewidywanych trendów w zatrudnieniu i udziałach czynników w tworzeniu wartości dodanej.(abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1--16
Opis fizyczny
Twórcy
 • SGH Warsaw School of Economics, Poland
Bibliografia
 • Acemoglu D., Autor D. [2011], Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings, in: Ashenfelter O., Card D. (eds.), Handbook of Labor Economics: 1043-1171, Elsevier.
 • Acemoglu D., Restrepo P. [2018a], The Race Between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares and Employment, American Economic Review, 108: 1488-1542.
 • Acemoglu D., Restrepo P. [2018b], Modeling Automation, AEA Papers and Proceedings, 108: 48-53.
 • Aghion P., Jones B. F., Jones C. I. [2019], Artificial Intelligence and Economic Growth, in: Agrawal A., Gans J., Goldfarb A. (eds.), The Economics of Artificial Intelligence: An Agenda: 237-282, University of Chicago Press.
 • Andrews D., Criscuolo Ch., Gal P. N. [2016], The Global Productivity Slowdown, Technology Divergence and Public Policy: A Firm Level Perspective, Working Party No. 1 on Macroeconomic and Structural Policy Analysis, OECD.
 • Arntz M., Gregory T., Zierahn U. [2016], The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis, OECD Social, Employment and Migration Working Paper No. 189, OECD Publishing, Paris.
 • Aschenbrenner L. [2020], Existential Risk and Growth, Global Priorities Institute WP 6-2020, University of Oxford.
 • Autor D. H., Dorn D. [2013], The Growth of Low-Skill Service Jobs and the Polarization of the US Labor Market, American Economic Review, 103 (5): 1553-1597.
 • Autor D., Dorn D., Katz L. F., Patterson Ch., Van Reenen J. [2020], The Fall of the Labor Share and the Rise of Superstar Firms, Quarterly Journal of Economics, 135: 645-709.
 • Barkai S. [2020], Declining Labor and Capital Shares, Journal of Finance, 75: 2421-2463.
 • Beaudreau B. C. [2020], The Economics of Speed: Machine Speed as the Key Factor in Productivity, Springer.
 • Beaudreau B. C., Lightfoot H. D. [2015], The Physical Limits to Economic Growth by R&D Funded Innovation, Energy: 84: 45-52.
 • Benzell S. G., Brynjolfsson E. [2019], Digital Abundance and Scarce Genius: Implications for Wages, Interest Rates, and Growth, Working Paper, MIT Initiative on the Digital Economy.
 • Benzell S. G., Kotlikoff L. J., LaGarda G., Sachs J. D. [2015], Robots Are Us: Some Economics of Human Replacement, Working Paper No. 20941, NBER.
 • Berg A., Buffie E. F., Zanna L. F. [2018], Should We Fear the Robot Revolution? (The Correct Answer is Yes), Journal of Monetary Economics, 97: 117-148.
 • Bloom N., Jones Ch. I., Van Reenen J., Webb M. [2020], Are Ideas Getting Harder to Find?, American Economic Review, 110 (4): 1104-1144.
 • Bostrom N. [2014], Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies, Oxford University Press.
 • Brynjolfsson E., McAfee A. [2014], The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies, W. W. Norton & Co.
 • Brynjolfsson E., Rock D., Syverson Ch. [2019], Artificial Intelligence and the Modern Productivity Paradox: A Clash of Expectations and Statistics, in: Agrawal A., Gans J., Goldfarb A. (eds.), The Economics of Artificial Intelligence: An Agenda: 23-57, University of Chicago Press.
 • Caselli F., Manning A. [2019], Robot Arithmetic: New Technology and Wages, American Economic Review: Insights, 1: 1-12.
 • Davidson T. [2021], Could Advanced AI Drive Explosive Economic Growth?, Report, Open Philanthropy.
 • Davies A. et al. [2021], Advancing Mathematics by Guiding Human Intuition with AI, Nature, 600: 70-74.
 • DeCanio S. J., [2016], Robots and Humans - Complements or Substitutes?, Journal of Macroeconomics: 49: 280-291.
 • Eloundou T., Manning S., Mishkin P., Rock D. [2023], GPTs Are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models, 2303.10130. arXiv.
 • Frey C. B., Osborne M. [2017], The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?, Technological Forecasting and Social Change: 114: 254-280.
 • Galor O. [2005], From Stagnation to Growth: Unified Growth Theory, in: Aghion P., Durlauf S. N. (eds.), Handbook of Economic Growth: 171-293, North-Holland.
 • Gordon R. J. [2016], The Rise and Fall of American Growth: The U. S. Standard of Living since the Civil War, Princeton University Press.
 • Graetz G., Michaels G. [2018], Robots at Work, Review of Economics and Statistics, 100: 753-768.
 • Groth Ch., Koch K. J., Steger Th. [2010], When Economic Growth is Less Than Exponential, Economic Theory, 44: 213-242.
 • Growiec J. [2022a], Accelerating Economic Growth: Lessons from 200 000 Years of Technological Progress and Human Development, Springer.
 • Growiec J. [2022b], Automation, Partial and Full, Macroeconomic Dynamics, 26: 1731-1755.
 • Growiec J. [2022c], R&D Capital: An Engine of Growth, Economics Letters, 217: 110703.
 • Growiec J. [2023], What Will Drive Global Economic Growth in the Digital Age?, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 27: 335-354.
 • Growiec J., Jabłońska J., Parteka A. [2023], Hardware and Software over the Course of Long-Run Growth: Theory and Evidence, KAE Working Paper 2023-091, SGH Warsaw School of Economics.
 • Growiec J., McAdam P., Mućk J. [2023], R&D Capital and the Idea Production Function, Research WP 23-05, Federal Reserve Bank of Kansas City.
 • Hanson R., [2001], Economic Growth Given Machine Intelligence, Working Paper, University of California, Berkeley.
 • Hemous D., Olsen M. [2018], The Rise of the Machines: Automation, Horizontal Innovation and Income Inequality, Working Paper, University of Zurich.
 • Hidalgo C. [2015], Why Information Grows: The Evolution of Order from Atoms to Economies, New York: Basic Books.
 • Hilbert M., López P. [2011], The World's Technological Capacity to Store, Communicate, and Compute Information, Science, 332: 60-65.
 • Jones B. F. [2009], The Burden of Knowledge and the 'Death of the Renaissance Man': Is Innovation Getting Harder?, Review of Economic Studies, 76: 283-317.
 • Jones C. I. [1995], R&D-Based Models of Economic Growth, Journal of Political Economy, 103: 759-784.
 • Jones C. I. [2005], Growth and Ideas, in: Aghion P., Durlauf S. N. (ed.), Handbook of Economic Growth, North-Holland.
 • Jones C. I., Kim J. [2018], A Schumpeterian Model of Top Income Inequality, Journal of Political Economy, 126: 1785-1826.
 • Jones L. E., Manuelli R. E. [1990], A Convex Model of Equilibrium Growth: Theory and Policy Implications, Journal of Political Economy, 98: 1008-1038.
 • Korinek A. [2023], Language Models and Cognitive Automation for Economic Research, NBER Working Paper No. 30957.
 • Korinek A., Juelfs M. [2022], Preparing for the (Non-Existent?) Future of Work, Working Paper, University of Virginia.
 • OpenAI [2023], GPT-4 Technical Report, 2303.08774. arXiv.
 • Ord T. [2020], The Precipice: Existential Risk and the Future of Humanity, Hachette.
 • Philippon Th. [2022], Additive Growth, Working Paper No. 29950, National Bureau of Economic Research.
 • Piketty Th. [2014], Capital in the Twenty-First Century, Harvard University Press.
 • Romer P. M. [1986], Increasing Returns and Long-Run Growth, Journal of Political Economy, 94 (5): 1002-1037.
 • Romer P. M. [1990], Endogenous Technological Change, Journal of Political Economy, 98: S71-102.
 • Rosling H. [2018], Factfulness: Ten Reasons We're Wrong About the World - and Why Things Are Better Than You Think, Sceptre.
 • Sachs J. D., Benzell S. G., LaGarda G. [2015], Robots: Curse or Blessing? A Basic Framework, Working Paper No. 21091, NBER.
 • Schwab K. [2016], The Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum.
 • Solow R. M. [1956], A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, 70: 65-94.
 • Trammell Ph. [2021], Existential Risk and Exogenous Growth, Global Priorities Institute, University of Oxford.
 • Trammell Ph., Korinek A. [2021], Economic Growth under Transformative AI: A Guide to the Vast Range of Possibilities for Output Growth, Wages, and the Labor Share, Global Priorities Institute WP No. 8, Oxford University.
 • Wei J. et al. [2022], Emergent Abilities of Large Language Models, Transactions on Machine Learning Research, 8.
 • Yudkowsky E. [2013], Intelligence Explosion Microeconomics, Technical report No. 1, Machine Intelligence Research Institute.
 • Zeira J. [1998], Workers, Machines, and Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, 113: 1091-1117.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171679562

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.