PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | nr 509 | 165--190
Tytuł artykułu

System controllingu w problematyce kontraktów kierowniczych

Warianty tytułu
System of Controlling within the Context of Issues Pertaining to Managerial Contracts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarówno system controllingu w przedsiębiorstwie, jak i zarządzanie kontraktowe stają się nowymi technikami zarządzania. Autorzy w opracowaniu pokazali ich funkcjonalność, a także zalety i wady stosowania controllingu jako narzędzia stosowanego przez menedżerów kontraktowych.
EN
In the paper the authors present in a brief form the system of controlling and the system of managerial contracts which are now considered to be new management methods. The authors also discuss economic, organizational as well as legal indications of introducing the two systems in a company. At the same time they point out the advantages, obstacles and losses that a practical implementation of the said systems can bring about in a company, particularly when they are implemented in an incorrect way. The authors also present arguments that demonstrate the functionality and comprehensive nature of the controlling system and the system of managerial contracts at the same time stressing the existing differences between them. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
165--190
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Antohony R.N., Dearden J., Vancil R.F. (1972) Management Control Systems Texts, Cases and Readings, Homewood, Illinois.
 • Armstrong M. (1991) A Handbook of Management Techniques, Kogan Page, London.
 • Bieniok H. (1996) Controlling jako instrument restrukturyzacji systemu zarządzania przedsiębiorstwa [w:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, TNOiK, Kraków, 22-24 listopada.
 • Buk H. (1995) Kontrola parametrów finansowych według ośrodków odpowiedzialności, "Przegląd Organizacji", nr 11.
 • Dobija M. (1991) Elementy rachunkowości zarządczej, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Doskonalenie struktury organizacyjnej (1991) praca zbiorowa pod red. A. Stabryły. PWE, Warszawa.
 • Drucker P.F. (1993) Praktyka zarządzania, Fundacja Biblioteki AE, Kraków.
 • Ekonomika pracy. Zarys problematyki i metod (1991) pod red. F. Michonia, Warszawa-Kraków.
 • Finanse firmy (1993) praca zbiorowa pod red. J. Kowalczyka, Wyd. Międzynarodowej Szkoły Zarządzania, Warszawa.
 • Gersdorf M. (1993) Umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, Wyd. Prawnicze, Warszawa.
 • Goliszewski J. (1991) System controllingu, "Przegląd Organizacji", nr 4.
 • Haus B., Nowosielski S. (1995) Controlling a kontrakty menedżerskie w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji", nr 12.
 • Łubińska-Chmielek E. (1995) System oceny pracowników, Katowice, listopad, maszynopis.
 • Kodeks pracy (1993) PWE, Warszawa.
 • Koontz H., O'Donnell C. (1969) Zasady zarządzania, PWN, Warszawa.
 • Kozioł L. (1996) Zarządzanie kontraktowe w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw [w:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, TNOiK, Kraków, 22-24 listopada.
 • Kubot Z. (1994) Kontrakty menedżerskie, Zielona Góra.
 • Michoń F. (1981) Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie w świetle socjologii i psychologii pracy, wyd. 2, KiW, Warszawa.
 • Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej (1994) praca zbiorowa pod red. T. Bal, TNOiK, Rzeszów.
 • Rozporządzenie RM z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie szczegółowego trybu przetargu w celu wyłonienia firm zarządzających majątkiem Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.
 • Soliński A. (1995) Kontrola [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. A.K. Koźmińskiego, W. Piotrowskiego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Solomons D. (1965) Divisional Performance: Measurement and Contrai, New York.
 • Stabryła A. (1995a) Podstawy zarządzania firmą, PWN, Warszawa-Kraków.
 • Stabryła A. (1995b) Zarządzanie rozwojem firmy, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 • Steinmann H., Scherer A.G. (1996) Strategiczny i operatywny controlling, "Organizacja i Kierowanie", nr 1.
 • Stoner J.A.F., Wankel C. (1992) Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 25 IX 1981 r. (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r., nr 18, poz. 80, zm.: Dz.U. nr 75, poz. 329, nr 101, poz. 444, nr 107, poz. 464).
 • Ustawa z dnia 26 I 1094 r. o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania (Dz.U. nr 5, poz. 25).
 • Ustawa z dnia 13 VII 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. z 1990 r. nr 51, poz. 298, zm.: Dz.U. z 1991 r. nr 60, poz. 253 i nr 111, poz. 480).
 • Ustawa z dnia 30 IV 1993 r. o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i prywatyzacji (Dz.U. z 1993 r. nr 44, poz. 202).
 • Wierzbicki K. (1994) Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 3.
 • Wierzbicki K. (1991) Zakres działania i formy organizacyjne controllingu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 5.
 • Wilson R.M.S., McHugh G. (1987) Financial Analysis a Managerial Introduction, Casell Education Limited, London.
 • Vollmufh H.J. (1993) Controlling, AW "Placet", Warszawa.
 • Współczesne koncepcje zarządzania (1987) praca zbiorowa pod red. A.K. Koźmińskiego, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000004209

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.