PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | nr 888 Chemia : związki fosforu w chemii, rolnictwie i medycynie | 124--132
Tytuł artykułu

Zawartość fosforu w glebie i runi łąkowej nawadnianej ściekami

Warianty tytułu
Content of Phosphorus in Soil and Meadow Sward Irrigated with Sewage Water
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przedstawiono wpływ 7-letniego stosowania ścieków krochmalniczo- browarnianych na zawartość fosforu i jego form w glebach murszowatych oraz wydzielonych zbiorowiskach roślinnych na obiekcie łąkarskim Kupiski-Jednaczewo. Wykazano, że nawadnianie łąk ściekami spowodowało 2-3-krotne zwiększenie zawartości fosforu, głównie mineralnego w glebach mineralno-murszowych i murszowatych właściwych w porównaniu do okresu przed nawadnianiem. W nawadnianych glebach murszowatych wiązanie fosforu było znacznie mniejsze. Zawartość tego składnika w runi łąkowej, z wyjątkiem zbiorowiska typu Festuca rubra i Poa pratensis, oscylowała w granicach norm dla dobrego siana. (abstrakt oryginalny)
EN
In work introduced influence of food industry sewage water 7-years usage on phosphorus and its forms content in mucky soils and selected plant associations on Kupiski-Jednaczewo object. Indicated that irrigation with sewage water effected 2-3 times enlargement of phosphorus, mostly mineral in mineral-muck soil and in proper mucky soils in comparison to times before irrigation. In irrigated muckous soils phosphorus bonding was considerably less. Content of this element in meadow sward, with Festuca rubra and Poa pratensis association exception, oscylated in norm for good hay borders. (original abstract)
Bibliografia
 • BARYŁA R., KOTOWSKI M. 1999. Ocena przydatności roślinności trawiastej do wykorzystania składników biogennych z wód ściekowych. Fol. Univ. Agric. Stetin., 197, Agricultura., 75: 19-23.
 • BIENIEK B., GRABOWSKI K., RÓŻAŃSKA E., BAGIŃSKI K. 2000. Wpływ ścieków przemysłu rolno-spożywczego na zasobność gleb i wartość siana. Biul. Nauk. UWM Olszt. 9: 141-148.
 • FALKOWSKI M., KUKUŁKA I., Kozłowski S. 1990. Właściwości chemiczne roślin łąkowych. Skrypt AR Poznań.
 • KUTERA J. 1988. Wykorzystanie ścieków w rolnictwie. PWRiL Warszawa.
 • KUTERA J., CZYŻYK W. 1992. Wpływ nawodnień ściekami z zakładów utylizacyjnych na plonowanie łąk i roślin pastewnych. Wiad. IMUZ 17 (2):447-463.
 • MAJDOWSKI F. 1982. Oczyszczanie ścieków przemysłu spożywczego w glebie. Rozprawa habilitacyjna, IMUZ, Falenty.
 • MARZEC H. 1993. Wpływ nawadniania ściekami krochmalniczymi na skład chemiczny siana. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 409: 135-142.
 • NOWAK M. 1983. Charakterystyka zasobności siana w składniki mineralne. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 276: 45-53.
 • OKRUSZKO H. 1964. Ustalenie potrzeb nawożenia fosforem gleb torfowych na przykładzie torfowiska Kuwasy. Wiad. IMUZ 4 (2): 9-69.
 • OKRUSZKO H., CHURSKA CZ. 1988. Różnicowanie się zasobności gleb łąkowych i siana w składniki mineralne na tle zawartości glebowej substancji organicznej. Rocz. Nauk Rol. ser F, 80, (2/4):335-352.
 • SAPEK A., SAPEK B. 1997. Metody analizy chemicznej gleb organicznych. Mat. Instr. IMUZ Falenty 115 s.s. 81.
 • SAPEK A., SAPEK B. Systematyka gleb Polski., 1989. Wyd.IV. Rocz. Glebozn., 40. 3/4. 1-150.
 • TALIK B., PŁAWIŃSKI R. 1995. Wpływ różnego sposobu użytkowania łąk nawadnianych ściekami miejskimi na wielkość i jakość plonu oraz trwałość gatunków traw. Wiad. IMUZ 18 (3): 165-177.
 • TALIK B. 1996. Oczyszczanie ścieków przemysłu ziemniaczanego w środowisku glebowo-roślinnym. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 293: 325-333.
 • ZAWALSKA Z., GONET S. 1994. Zmiany zawartości różnych form azotu i fosforu w glebach nawożonych ściekami krochmalniczymi. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 4141: 111-118.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000011876

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.