PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | nr 1 | 25--40
Tytuł artykułu

Polityka regionalna Polski w perspektywie integracji z Unią Europejską

Autorzy
Warianty tytułu
Polish Regional Policy in Prospect of Integration with the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich kilku latach rejestrujemy w Polsce jakościowy wzrost poziomu zainteresowania polityką regionalną. Ta skromna sfera interwencji publicznej występująca we wszystkich krajach OECD stała się w Polsce przedmiotem gorących dysput i sporów politycznych. Fakt ten należy wiązać przede wszystkim z rolą polityki regionalnej w Unii Europejskiej, której jedną z Dyrekcji Generalnych jest REGIO, zajmująca się polityką regionalną. Ma ona istotne uprawnienia koordynacyjne w zakresie Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - najbogatszy z Funduszy Strukturalnych. Polityka regionalna jest obecnie drugą co do znaczenia pozycją wydatków budżetowych Unii Europejskiej po Wspólnej Polityce Rolnej. Proces integracji europejskiej oznacza, że w latach 2000-2006 największe transfery finansowe ze strony Unii Europejskiej na rzecz Polski zostaną przeznaczone w dziedzinie polityki regionalnej. Dlatego w Polsce rozwój regionalny wydzielono jako jeden z działów administracji publicznej, a w roku 2000, podobnie jak w kilku innych krajach kandydackich Europy środkowej i Wschodniej, powołano Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (wcześniej takie ministerstwa powstały m.in. na Węgrzech, w Czechach, na Słowacji i Łotwie). W prezentowanym tekście określono najważniejsze tezy, które wyznaczają pozycję polityki regionalnej w Polsce na początku XXI wieku. Ich szczegółowa analiza umożliwia sformułowanie diagnozy dotyczącej aktualnej sytuacji polityki regionalnej Polski oraz najważniejszych wniosków dotyczących modelu tej polityki w warunkach integracji europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article presented ten the most important arguments, which point out position of regional policy in Poland in the early XXI century. Detailed analysis makes possible to formulate diagnosis concern to current Polish regional policy and the most important conclusions connected with model of regional policy in conditions of the European integration.(MP)
Rocznik
Numer
Strony
25--40
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Agenda 2000. Unia Europejska rozszerzona i silniejsza, 1997, Warszawa: Komitet Integracji Europejskiej.
 • Akty prawne Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące Instrumentów Strukturalnych i Przedakcesyjnych na lata 2000-2006, 2000, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
 • Droga do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 2000, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Regionalnego.
 • Gilowska Z., Misiąg W., 2000, Dostosowywanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego do norm konstytucyjnych i standardów europejskich, Warszawa: Instytut Badań´ nad Gospodarką Rynkową.
 • Golinowska S., Kawecka-Wyrzykowska E., Lutkowski K., Rowiński J., Sartorius W., Szlachta J., 2000, Skutki integracji z Unią Europejską dla Polski, Warszawa: Fundacja Edukacji Ekonomicznej, wydanie II.
 • Grosse T., 2000, Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i wnioski dla Polski, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Guz-Vetter M., 1999, Przygotowanie polskiej administracji do efektywnego wykorzystania pomocy przedakcesyjnej oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Hausner J., 2000, "Polityka strukturalna i fundusze przedakcesyjne - perspektywa unijna" (w:) Znaczenie funduszy pomocowych Unii Europejskiej dla Polski, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Hausner J., Kudłacz T., Szlachta J., 1998, "Identyfikacja nowych problemów rozwoju regionalnego Polski", Biuletyn KPZK PAN, zeszyt 185.
 • Hausner J. (red.), 1999, Programowanie rozwoju regionalnego, Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 • Hausner J., Marody M. (red.), 2000, "Jakość´ rządzenia: Polska bliżej Unii Europejskiej?", EU-monitoring IV, Warszawa-Kraków: Friedrich Ebert Stiftung Przedstawicielstwo w Polsce i Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 • Kaczor T., Tomalak M., 2000, Potencjał inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., 1999, Polska w drodze do Unii Europejskiej, Warszawa: PWE.
 • Kozak M., Pyszkowski A., Szewczyk R., 2000, Słownik rozwoju regionalnego, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Regionalnego.
 • Kudłacz T., 1999, Programowanie rozwoju regionalnego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pietrzyk I. (red.), 1998, Polityka regionalna Unii Europejskiej w praktyce krajów członkowskich, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Pietrzyk I., 2000, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Polityka rozwoju regionalnego Polski z punktu widzenia perspektywy przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Raport uzupełniający, 1996, Warszawa: Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce.
 • Polityka strukturalna w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską.
 • Raport końcowy, 1997, Warszawa: Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce.
 • Polska. Wstępny Narodowy Plan Rozwoju 2000-2002, 1999, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 • Produkt krajowy brutto według województw w 1998 roku, 2000, Warszawa-Katowice: Główny Urząd Statystyczny i Urząd Statystyczny w Katowicach.
 • Pyszkowski A., Szlachta J., Szomburg J. (red.), 2000, Model instytucjonalny polityki rozwoju regionalnego w Polsce, Gdańsk-Warszawa: Instytut Badań´ nad Gospodarką Rynkową.
 • Rosner A. (red.), 2000, Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich, Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa.
 • Ryszkiewicz A., 2000, Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Sixth Periodic Report on Social and Economic Situation and Development of the Regions of the European Union, 1999, European Commission, Bruksela-Luksemburg.
 • Szlachta J., Pyszkowski A. (red.), 1999, Rozwój regionalny jako element strategii społeczno-gospodarczej Polski w latach 2000-2006, Gdańsk-Warszawa: Instytut Badań´ nad Gospodarką Rynkową.
 • Szlachta J. (red.), 2000, "Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego", Biuletyn KPZK PAN, zeszyt 192.
 • Szlachta J., 2000, Polityka regionalna Unii Europejskiej, Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa.
 • Szlachta J., 1999, Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, wydanie II.
 • Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, Dziennik Ustaw nr 48 z 2000 r., poz. 550, Warszawa.
 • Założenia strategii rozwoju regionalnego w Polsce. Raport końcowy, 1996, Warszawa: Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce. Znaczenie funduszy pomocowych Unii Europejskiej dla Polski, 2000, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000012709

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.