PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 565 | 133--160
Tytuł artykułu

Problemy wyceny w rachunkowości

Autorzy
Warianty tytułu
Valuation in Accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy zaprezentowano ważniejsze problemy wyceny w rachunkowości, nie wyczerpując złożoności tematu, głównie w aspekcie zmian wprowadzanych na bazie nowelizowanej ustawy o rachunkowości. Dużą część artykułu poświęcono rozważaniom na temat sposobu pomiaru wartości stosowanych w rachunkowości, w tym również problemom wyceny w warunkach inflacji.
EN
The paper presents the basic issues concerning valuation in accounting. It also examines what characterises valuation and stresses its significance for allocating values to the of the paper describes the principles and methods of valuation and gives a general assessment of how useful the solutions discussed are. Among other things, the paper addresses the question of valuation under inflationary conditions. Widening its scope, the changes introduced by the amendments to accountancy law. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
133--160
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Adamkiewicz Z., Wartość godziwa i jej ustalanie, "Rachunkowość" 2001, nr 9.
 • Bailey G.T., Wild. K., Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Deloitte & Touche, Warszawa 2000.
 • Bień W., Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych, Finans-Servis, Warszawa 2002.
 • Bień W., Realistyczna ocena i podział zysku w warunkach inflacji, "Rachunkowość" 1998, nr 3.
 • Borowiecki R., Jaki A., Kaczmarek J., Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
 • Cebrowska T., Odzwierciedlenie zasady kontynuacji działalności w bilansie, "Rachunkowość" 1997,nr 1.
 • Fedak Z., Zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu oraz ustalania wyniku finansowego, "Rachunkowość", Zeszyt specjalny, Zamknięcie roku 2001 - otwarcie ksiąg na 2002.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 1996.
 • Helin A., Szymański K.G., Sprawozdawczość finansowa spółek kapitałowych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, BDO, Warszawa 2001.
 • Hendriksen E.A., Breda van M.F., Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa 2002.
 • Idzikowska G. Powinności zarządu i audytora. Jak ocenić możliwości kontynuacji działalności przez firmę, "Rzeczpospolita", 1 VIII 2002.
 • Inwentaryzacja, "Rachunkowość", Zeszyt specjalny, SKwP, 1998.
 • Jaklik A., Micherda B., Zasady rachunkowości, WSiP, Warszawa 1995.
 • Koc S., Zagadnienia amortyzacji podatkowej, "Rachunkowość" 2000, nr 5.
 • Koc S., Waślicki T., Zakładowy plan kont dla spółek prawa handlowego od 2002 roku, według znowelizowanej ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych (typowe rozwiązania), Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 2001.
 • Krajewski C., Amortyzacja od 112000 r., "Rachunkowość" 2000, nr 4.
 • Luty Z., Problemy wyceny w jednostkach gospodarczych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP, Rada Naukowa, Warszawa 2001, t. 4(60).
 • Matuszewicz J., Matuszewicz P., Rachunkowość od podstaw z uwzględnieniem postanowień znowelizowanej ustawy o rachunkowości, Finans-Servis, Warszawa 2002.
 • Micherda B., Ewolucja wyceny we współczesnej rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP, Rada Naukowa, Warszawa 2001, t. 4 (60).
 • Micherda B., Wycena w warunkach inflacji, WSiP, Warszawa 1992.
 • Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, pod red. A.A. Jarugi, Academia Oeconomica, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001, International Accounting Standards Board, London, United Kingdom.
 • Olchowicz I., Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa 1998.
 • Płóciennik-Napierałowa J., Zasada memoriału, "Rachunkowość" 1999, nr 6.
 • Rachunkowość i plan kont dla spółek kapitałowych po zmianie ustawy o rachunkowości i kodeksu spółek handlowych, pod red. E. Jakubczyk-Cały, Difin, Warszawa 2001.
 • Rachunkowość - zasady prowadzenie po nowelizacji ustawy o rachunkowości, pod red. T. Kiziukiewicz, cz. 1 i 2, Ekspert, Wrocław 2001.
 • Sawicki K., Kiziukiewicz T., Pałka M., Zmiany w rachunkowości od 2001 r. i od 2002 r., cz. 1 i 2, wyd. 2, Ekspert, Wrocław 2001.
 • Sojak S., Pomiar wyniku przy inflacji według stałej siły nabywczej pieniądza, "Rachunkowość" 1996,nr 7.
 • Sojak S., Pomiar wyniku przy inflacji według kosztów bieżących, "Rachunkowość" 1996, nr 10.
 • Sojak S., Rachunkowość zarządcza w warunkach inflacji, TNOiK, Toruń 1999.
 • Surdykowska S.T., Niektóre aspekty wprowadzenia wartości godziwej do polskiego systemu rachunkowości rozważane w międzynarodowym kontekście, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP, Rada Naukowa, Warszawa 2001, t. 4(60).
 • Surdykowska S.T., Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków 1999.
 • Wzorcowy plan kont. Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowości, pod red. G.K. Świderskiej, Difin, Warszawa 2001.
 • Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, wyd. 1, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000012842

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.