PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 11 | 5--23
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty polityki regionalnej państwa w latach 2000-2004 (z wyłączeniem polityki regionalnej UE)

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono politykę regionalną państwa w latach 2000-2004, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rządu. Celem analizy jest ocena instrumentów tej polityki, a także wskazanie na potrzebę dokonania ich zmiany.
Rocznik
Numer
Strony
5--23
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Analiza realizacji Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego w latach 2001-2003, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
 • Długofalowa strategia rozwoju regionalnego kraju. Wiedza - różnorodność - równowaga (projekt), Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2003.
 • Domański B., 2003: Industrial Change and Foreign Direct Investment in the Postsocialist Economy, European Urban and Regional Studies, 10(2).
 • Gilowska Z., 2001: Reforma finansów publicznych, (w:) G. Gorzelak, B. Jałowiecki, M. Stec (red.): Reforma terytorialnej organizacji kraju: dwa lata doświadczeń, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Instytut Spraw Publicznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Gorzelak G., 2004: Polska polityka regionalna - cele, uwarunkowania, instytucje, instrumenty, (w:) T.G. Grosse (red.): Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Grosse T.G., 2000: Czy w Polsce powinna powstać samorządowa służba cywilna? "Samorząd Terytorialny" nr 7-8.
 • Grosse T.G., 2004: Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, Wyd. 2, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Grosse T.G., 2004b: Ocena stanu przygotowania administracji regionalnej do udziału we wdrażaniu i zarządzaniu Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" nr l (15).
 • Grosse T.G., 2004c: Ocena systemu polityki regionalnej w Polsce. Wyzwania i zagrożenia związane z uczestnictwem w nowej polityce spójności UE, (w:) T. G. Grosse (red.): Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Grosse T.G., 2004d: Ocena struktury organizacyjnej i podziału zadań objętych kontraktami wojewódzkimi w projekcie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, rozdz. 5, art. 31-35 (druk nr 2226), Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu.
 • Grosse T.G., 2004e: Zapisy Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2001-2006 w prowadzeniu polityki regionalnej państwa, ekspertyza dla MGPiPS, Warszawa.
 • Hausner J., Marody M. (red.), 2000: Jakość rządzenia: Polska bliżej Unii Europejskiej? EU - monitoring IV, Friedrich Ebert Stiftung, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, AE w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 • Informacja o wykorzystaniu w 2002 roku: dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach kontraktów wojewódzkich, środków na współfinansowanie programów rozwoju regionalnego PHARE, MGPiPS, Warszawa 2003.
 • Informacja o wynikach kontroli tworzenia i funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (SSĘ) na terenie Polski (nr ewid. 182/1999), Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 1999.
 • Koncepcja polityki rozwoju regionalnego w perspektywie akcesji Polski do Unii Europejskiej, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001.
 • Kornberger-Sokołowska E., 2004: Uwagi na temat nowych regulacji prawnych dotyczących dochodów i przychodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" nr 9.
 • Kryńska E. (red.), 2000: Polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne, EUROREG, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Lodkowska-Skoneczna A., 2000: Wnioski z dyskusji na temat modelu instytucjonalnegopolityki rozwoju regionalnego w Polsce, (w:) A. Pyszkowski, J. Szlachta., J. Szomburg. (red.); Model instytucjonalny polityki rozwoju regionalnego w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2001-2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, Warszawa 2000.
 • Parteka T., 2001: Kontrakt wojewódzki i co dalej?, (w:) J. Woźniak (red.): Polskie regiony a fundusze strukturalne Unii Europejskiej, Pro Animativa, Kraków.
 • Pietrzyk I., 2004: Organizacja terytorialna i system polityki regionalnej w wybranych państwach członkowskich UE, (w:) T.G. Grosse (red.): Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Program łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego, Zarząd Województwa Śląskiego, Katowice 2003.
 • Roczna informacja o realizacji zadań wynikających z "Programu dla Odry 2006" za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003, MGPiPS, Warszawa 2004.
 • Specjalne strefy ekonomiczne - zasady i efekty funkcjonowania, MGPiPS, Warszawa 2003.
 • Sprawozdanie z realizacji kontraktów wojewódzkich w roku 2002, MGPiPS, Warszawa 2003.
 • Sprawozdanie końcowe z realizacji Programu wsparcia na lata 2001-2003, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od l stycznia do 31 grudnia 2003 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Tom II, Rada Ministrów, Warszawa 2004.
 • Szlachta J., Zaleski J. (red.), 2004: Diagnoza stanu terytorialnej administracji publicznej w Polsce, "Samorząd Terytorialny" nr 1-2.
 • Zaleski J., 2004: Warunki urzeczywistnienia 16 regionalnych programów operacyjnych w Polsce w okresie programowania wsparcia wspólnoty 2007-2013, ekspertyza dla MGPiPS, Warszawa.
 • Zintegrowany program łagodzenia skutków restrukturyzacji górnictwa, hutnictwa oraz wielkiej syntezy chemicznej na terenie województwa małopolskiego, Zarząd Województwa Małopolskiego, Kraków 2003.
 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000122692

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.