PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 11 | 67--88
Tytuł artykułu

Regionalne zróżnicowanie rynku pracy

Autorzy
Warianty tytułu
Regional diversification of labour market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest próba statystycznej analizy analizy regionalnego zróžnicowania sytuacji na rynku pracy w Polsce w latach 1995-2002. Autor skupił się na zróżnicowaniu takich zmiennych makroekonomicznych, jak współczynnik aktywności ekonomicznej ludności, wskaźnik zatrudnienia oraz stopa bezrobocia. Przedstawiono także szacunki keynesistowskiej funkcji popytu na pracę w Polsce na danych zagregowanych do trzech sektorów gospodarki (rolnictwo, przemysł wraz z budownictwem oraz usługi) w ujęciu regionalnym, jak i w każdym z tych sektorów oddzielnie.
EN
The target of the article is to present a trial of statistical analysis of regional diversification of situation on labour market in Poland in 1995-2002. The author focused on diversification of the following macroeconomic variables: coefficient of population economic activity, employment indices, rate of unemployment. Additionally, the elaboration analysed a regional diversification of Keynes 's function of demand on work, where value of employment is subjected by values of GDP or additional value and function of rate of unemployment increases, subjected by level of these rates and rate of GDP increase.
Rocznik
Numer
Strony
67--88
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bracha C. (red.) (2003), Estymacja danych z badań aktywności ekonomicznej ludności na poziomie powiatów dla lat 1995-2002, GUS, Warszawa
 • Gajewski P., Tokarski T. (2004), Czy w Polsce występuje efekt konwergencji realnej?, "Studia Ekonomiczne INE-PAN" nr 1-2 (XL-XLI)
 • Józefiak C. (1993), Rachunek mikroekonomiczny a decyzje przedsiębiorstw państwowych w okresie transformacji gospodarki, "Ekonomista" nr 4
 • Krajewski S., Tokarski T. (red.) (2002), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Kucharski L., Tokarski T. (2003), Determinanty odpływów z bezrobocia do zatrudnienia w Polsce, "Gospodarka Narodowa" nr 7-8
 • Kwiatkowski E., Lehmann H., Schaffer M. E. (1992), Bezrobocie i wolne miejsca pracy a struktura zatrudnienia w Polsce. Analiza regionalna, "Ekonomista" nr 2
 • Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski T. (2002a), Elastyczność zatrudnienia w ujęciu sektorowym i regionalnym w Polsce, "Gospodarka Narodowa" nr 4
 • Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski T. (2002b), Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993-2001, "Ekonomista" nr 3
 • Kwiatkowski E., Rogut A., Tokarski T. (2000), Regionalne struktury pracujących a odpływy z bezrobocia do zatrudnienia (w:) Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i praktyczne
 • Kwiatkowski E., Rogut A., Tokarski T. (2002), Prognoza popytu na pracę i stopy bezrobocia w Polsce do roku 2005 oparta na analizie współczynników pracochłonności (w:) Krajewski S., Tokarski T. (red.) (2002), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Kwiatkowski E., Rogut A., Tokarski T. (2004), Czy zatrudnieniowe cele Strategii Lizbońskiej są realistyczne?, opracowanie na konferencję Strategia Lizbońska a możliwość budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce zorganizowaną przez PTE, Katedrę Ekonomii UJ i Katedrę Polityki Gospodarczej SGH w grudniu 2004 r. w Krakowie
 • Kwiatkowski E., Tokarski T. (1997), Efekty polityki państwa wobec rynku pracy w Polsce. Analiza na podstawie funkcji dostosowań, "Ekonomista" nr 3
 • Kwiatkowski E., Tokarski T. (1998), Macroeconomic Effects of Active Labour Market Policies in Poland, Comparative Economic Research (Central and Eastern Europe), Vol. 1, No.1
 • Kwiatkowski E., Tokarski T. (2000) Employment Structure and Employment Flexibility in Poland in Transition, International Review of Economics and Business, Vol. XLVII, No. 2
 • Levacic R., Rebmann A. (1982), Macroeconomics. An Introduction to Keynesian-Neoclassical Controversies, Macmillan Publishers Ltd., Houndmills etc.Mujżel J. (2001), Wysoki wzrost gospodarczy jest Polsce potrzebny jak powietrze, referat na VII Kongres Ekonomistów Polskich PTE, Warszawa, styczeń 2001
 • Pindyck R. S., Rubinfeld D. L. (1991), Econometric Models and Economic Forecast, McGraw-Hills, New York etc.
 • Produkt Krajowy Brutto według województw, GUS, Warszawa, US, Katowice, wydania z lat 1997-2003
 • Produkt Krajowy Brutto według województw i podregionów w 2002 roku, GUS, Warszawa, US Katowice, 2003
 • Radziwiłł A. (1999), Zróżnicowanie regionalne bezrobocia w Polsce. Perspektywy zrównoważonego rozwoju, Studia i Analizy CASE nr 197, Fundacja CASE, Warszawa
 • Rogut A., Tokarski T. (2000), Regionalne zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, "Studia Prawno-Ekonomiczne" tom LXI
 • Rogut A., Tokarski T. (2001), Regional Diversity of Wages in Poland in the 90's, International Review of Economics and Business, December 2001
 • Rogut A., Tokarski T. (2002), Regional diversity of employment structure and outflows from unemployment to employment in Poland, International Journal of Manpower, Vol. 23, No. 1/2002
 • Rutkowski M. (1990), Labour Hoarding and the Future Unemployment in Eastern Europe: The Case of Polish Industry, Discussion Paper, LSE
 • Tokarski T. (2002), Economic Growth and Employment Growth in Selected OECD Countries (w:) Welfe W. (red.) (2002), Macromodels 2001, Proceedings of the Twenty Eighth International Conference Macromodels, Chair of Econometric Models and Forecasts, University of Lodz, Łódź
 • Tokarski T. (2003), Wzrost gospodarczy a rynek pracy w neoklasycznych modelach wzrostu, "Studia Ekonomiczne INE-PAN" nr 3 (XXXVIII)
 • Tokarski T., Gajewski P. (2002), Zależność między wydajnością pracy i zatrudnieniem w krajach OECD, "Wiadomości Statystyczne" nr 8
 • Tokarski T., Roszkowska S., Gajewski P. (2004), Regionalne zróżnicowanie łącznej produktywności czynników produkcji w Polsce, opracowanie prezentowane na konferencji Restrukturyzacja, wzrost gospodarczy i rynek pracy w Polsce organizowanej przez Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego w czerwcu 2004 r.
 • Welfe W. (red.) (2002), Macromodels 2001, Proceedings of the Twenty Eighth International Conference Macromodels, Chair of Econometric Models and Forecasts, University of Lodz, Łódź
 • Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i praktyczne (2000), materiały pokonferencyjne, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000126275

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.