PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 1000 Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji europejskiej | 319--336
Tytuł artykułu

Rozwój turystyki w przygranicznym pasie Roztocza

Autorzy
Warianty tytułu
The Development of Tourism Along the Border Region of Roztocze
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zamieszczono charakterystykę środowiska przyrodniczego Roztocza Wschodniego. Omówiono walory przyrodnicze, uzdrowiskowe i antropogeniczne przygranicznego pasa Roztocza. Przedstawiono rozwój turystyki i współpracę transgraniczną w tym regionie.
EN
The article presents the natural environment of Eastern Roztocze region, its geological structure, its fauna, flora and the climate. There are also presented social and economic changes in this area. Nature, spa and anthropogenic values are indicated, since they have the most significant influence on the development of tourism in the border region of Roztocze. The priority becomes the process of activating local communities, which allows for an advancing social and technical infrastructure development, indispensable in programming and developing active forms of tourism type of holidays. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Agroturystyka szansą aktywizacji przygranicznego powiatu lubaczowskiego w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej w Horyńcu Zdroju. Red. A. Jarosz, R. Fedan. Jarosław 2000.
 • [2] Buraczyński J.: Roztocze Lublin: UMCS 1997.
 • [3] Fedan R.: Niektóre problemy ochrony środowiska na pograniczu polsko-ukraińskim w regionie roztocza. W: Roztocze. Red. A. Jarosz i A. Michałowski. Lubaczów 2001.
 • [4] Fenczyn J.: Pro i kontra rozwoju turystyki na polsko-ukraińskim pograniczu w aspekcie ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego. W: Roztocze. Red. A. Jarosz i A. Michałowski. Lubaczów 2001.
 • [5] Hrala V.: Geografie cestovniho ruchu. Praha: IDEA Serwis 1992.
 • [6] Izdebski K.: Zbiorowiska leśne na Roztoczu Południowym. Ann UMCS, C 21. Lublin 1966.
 • [7] Janiec B.: Ochrona źródeł na Roztoczu. Ann. UMCS, B 47. Lublin 1992.
 • [8] Jarosz A.: Rozwój agroturystyki w regionie podkarpacia jako przykład aktywizacji przedsiębiorczości poza rolniczej na wsi. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Jarosław 1998.
 • [9] Jarosz A.: Ekonomika regionalna (z uwzględnieniem regionu turystycznego). Wyd. skryptowe nr 110. Kraków: AWF 1990.
 • [10] Jarosz A.: Miejsce państwa w sterowaniu gospodarką turystyczną. Referat na konferencję naukową w Trzemieśni 1993.
 • [11] Jarosz A.: Innowacje ekonomiczne w gospodarce narodowej (współautor). Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 1995.
 • [12] Jarosz A.: Kierunki rozwoju turystyki w Polsce. Rocznik Przemyski, TPN, t. XXXII, z. 2. Przemyśl 1996.
 • [13] Jarosz A.: Kilka uwag dotyczących roli turystyki w wielofunkcyjnym rozwoju wsi i rolnictwa. Referat na konferencji nt: Rolnictwo i wieś europejska - w drodze ku wspólnej przyszłości w XXI wieku. Toruń 17-20 września 1996.
 • [14] Jarosz A., Kornak A., Kotliński W., Szeremeta R.: Marketing usług turystycznych. Cz. I i II. Rzeszów: Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej 1998.
 • [15] Jarosz A.: Ład ekonomiczny w turystyce polskiej. Rocznik Przemyski, TPN, tom XXXIV, Przemyśl 1997.
 • [16] Jarosz A.: Ład przestrzenny w turystyce polskiej na przykładzie wyników badań w Przemyskiem. Materiały pokonferencyjne z konferencji naukowej nt: Przemiany społeczno-gospodarcze struktur przestrzennych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Zamość: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji 1999.
 • [17] Jarosz A.: Marketing usług turystycznych (współautor) tom I i II. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 1998.
 • [18] Jarosz A.: Polityka regionalna (współautor). Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 1996.
 • [19] Jarosz A.: Potrzeby kształcenia absolwentów Akademii Rolniczej dla agroturystyki (turystyka w wielofunkcyjnym rozwoju wsi i rolnictwa) (współautor). Materiały z konferencji naukowej nt: Sylwetka absolwenta Akademii Rolniczej -XXI w., AR Szczecin, Komisja Organizacji i Zarządzania Gospodarką Żywnościową, PAN Oddz. Gdańsk, Szczecin 1992.
 • [20] Jarosz A.: Realizacja strategu rozwoju gospodarki turystycznej w Polsce. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Ekonomia i Nauki Humanistyczne, z. 6, Rzeszów 1997.
 • [21] Jarosz A.: Rozwój agroturystyki w regionie Podkarpacia jako przykład aktywizacji i przedsiębiorczości poza rolniczej na wsi. Materiały pokonferencyjne z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Jarosławiu nt: Możliwości aktywizacji społeczno-gospodarczej małopolski wschodniej. Jarosław 1999.
 • [22] Jarosz A.: Turystyka i wypoczynek a efektywność oraz wydajność pracy. Materiały pokonferencyjne nt: "Człowiek w procesie gospodarowania". Rzeszów: Wydawnictwo Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie 1998.
 • [23] Jarosz A.: Turystyka jako czynnik aktywizacji wiejskich regionów przygranicznych (współautor). Materiały z konferencji naukowej nt: Czynniki i bariery rozwoju regionów przygranicznych, PAN Oddz. Kraków, UMCS Filia Rzeszów, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie. Rzeszów 1993.
 • [24] Jarosz A.: Turystyka pracowników spółdzielczości wiejskiej Polski Południowo-Wschodniej. Nakładem Fundacji im. Macieja Rataja, Warszawa 1992.
 • [25] Jarosz A.: Turystyka w wielofunkcyjnym rozwoju wsi i rolnictwa. Materiały pokonferencyjne z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Toruń 1998.
 • [26] Jarosz A., Żołdak M., Kotliński W.: Czynniki i bariery rozwoju turystyki na obszarach wiejskich Polski Poludniowo-Wschodniej. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej: Ekonomia i Nauki Humanistyczne, z. l, Rzeszów 1995.
 • [27] Jarosz A: Potrzeba wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa Małopolski Wschodniej. Materiały pokonferencyjne: Możliwości aktywizacji społeczno-gospodarczej Małopolski Wschodniej. Stowarzyszenie na Rzecz Utworzenia Wyższych Uczelni w Jarosławiu, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Jarosław 1998.
 • [28] Karapyta M.: Tożsamość kulturowa w świadomości mieszkańców Roztocza Wschodniego. W: Roztocze. Red. A. Jarosz, A. Michałowski. Lubaczów 2001.
 • [29] Karapyta M.: Walory turystyczne szansą na aktywizacją powiatu lubaczowskiego jako regionu przygranicznego. W: Materiały III Międzynarodowej Konferencji w Jarosławiu, Jarosław 2000.
 • [30] Kowalczyk A.: Geografia turyzmu. Warszawa: PWN 2001.
 • [31] Kruczek Z., Sacha S.: Geografia atrakcji turystycznych Polski. Kraków 1994.
 • [32] Kunysz P.: Awifauna lęgowa Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Roztoczańskiego i Puszczy Solskiej. Badania nad Ornitofauną Ziemi Przemyskiej. Przemyśl 1994.
 • [33] Kwiatkowska A., Szafer W.: Zasiągi i ochrona niektórych roślin. Mapa. W: Narodowy Atlas Polski. Wrocław 1978.
 • [34] Litewski T., Mikołowski B., Wyrzykowski J.: Geografia turystyki Polski. Warszawa 1985.
 • [35] Michalczyk Z.: Zarys stosunków wodnych Roztocza. Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Przewodnik wycieczkowy, Lublin 1994.
 • [36] Rąkowski G., Brusak W., Zinko J., Krawczuk J.: Roztoczańska transgraniczna strefa ochronna. Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Przewodnik wycieczkowy, Lublin 1994.
 • [37] Reszel R.: Środowisko przyrodnicze województwa zamojskiego. Zamość 1992.
 • [38] Rocznik statystyki międzynarodowej. Warszawa: GUS 1994.
 • [39] Szansę i bariery rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Podkarpacia. Red. A. Jarosz. Jarosław 2001.
 • [40] Turystyka oraz mała przedsiębiorczość jako formy aktywizacji obszarów przygranicznych. Red. A. Jarosz i R. Fedan. Jarosław 2000.
 • [41] Waloryzacja przyrodnicza lasów i gruntów nieleśnych Nadleśnictwa Narol. Nadleśnictwio Narol, 1997 (maszynopis).
 • [42] Weryńska R.: Konkurencyjność turystyczna ziemi przemyskiej. Jarosław 2001.
 • [43] Witkowska-Wawer L.: Zarys charakterystyki fitosocjologicznej i siedliskowej lasów województwa przemyskiego. Rocznik Przemyski, 33, 4. Przemyśl 1997.
 • [44] Wład P., Wiśniewski M.: Roztocze Wschodnie. Mielec 2001.
 • [45] Wyrzykowski J.: Geograficzne uwarunkowania rozwoju urlopowej turystyki wypoczynkowej w Polsce. Acta Uniwesitatis Wratislavensis. Studia geograficzne XLIV. Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000060649020

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.