PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2005 | nr 4 | 5--32
Tytuł artykułu

Unia Europejska i regionalny governance. Wymiar wschodni

Warianty tytułu
The European Union and Regional Governance: The Development of an Eastern European Policy?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorka opisuje politykę regionalną Unii Europejskiej ze szczególnym naciskiem na kwestię polityki wschodniej po rozszerzeniu w 2004 roku. Autorka analizuje koncepcję polityki regionalnej oraz rolę Unii w kształtowaniu się polityki światowej.
EN
This article concerns the EU's activity in shaping the area of stabilization, cooperation and development in the regions, particularly taking into account the Eastern orientation of its policy after the enlargement on the 1st of May, 2004. Its focus is mainly on the conditions and results of this activity. The author first analyses the concept of regional governance and later illustrates it by reference to the EU us an international actor, to European Neighbourhood Policy and to the 'Eastern dimension'.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
5--32
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Archibugi D., Held D., Kohler M. (eds.), Cosmopolitan Democracy: An Agenda for a New World Order, Polity Press, Cambridge 1995
 • Barcelona Declaration Adopted at the Euro-Maditerranean Conference, 27 and 28 November 1995, Barcelona http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/bd.htm
 • Białoruś nieznany sąsiad UE. Sytuacja polityczna, społeczna i gospodarcza Białorusi, OS W, Warszawa 2005
 • Białoruś w pogoni za Europą, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2004
 • Buzan B., Waever O., Regions and Powers. The Structure of International Security, Cambridge University Press, Cambridge 2003
 • Cichocki M., Unia Europejska a Rosja - strategiczne partnerstwo? Wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej, Warszawa 11 grudnia 2000 Materiały z konferencji Centrum Stosunków Międzynarodowych, "Raporty i Analizy" nr 2/2001.
 • Common Strategy of the European Union on Russia of 4 June 1999, "Official Journal of the European Communities", http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/ceeca/com_strat/russia_99.pdf.
 • Common Strategy of the European Union on Russia, the European Commission, the Council, Brussels, 12 May 1999
 • Common Strategy of the European Union on the Mediterranean Region, 19 and 20 June 2000, Santa Maria de Feira, http://europarl.eu.int
 • Dziewulski R., Inicjatywa Wider Europe- New Neighbourhood-geneza I stan prac, Biuletyn Analiz UKIE, http//www.ukie.gov.pl
 • Efthymiou M., Note on the Political and Economic Situation in Moldova and its Relations with the European Union, Brussels, European Parliament, September 2005
 • European Council Common Strategy of 11 December 1999 on Ukraine, (1999/877/CFSP}, "Official Journal of the European Communities" 23 XII 1999
 • European Governance, White paper, COM(2001)
 • European Security Strategy, http://ue.eu.int/pressData/en/reports/78367.pdf
 • European Union-Ukraine Cooperation Council Eight Meeting, Brussels, 21 February 2005 Europejska polityka sąsiedztwa - strategia, Komunikat Komisji, Bruksela, 12 maja 2004 http:// europa.eu.int/comm/world/enp/document_en.htm
 • Europejska polityka sąsiedztwa "Monitor Europejski" nr 1/2004
 • Farrell M., Hettne B., van Langenhove L. (eds.), Global Politics of Regionalism. Theory and Practice, Ann Arbor: Pluto Press, London 2005
 • Fortmann M., MacFarlane S.N., Roussel S. (eds.), Multilateralism and Regional Security, The Canadian Peacekeeping Press, Toronto 1997
 • Goldstein J., Kahler M., Keohane R.O., Slaughter A.M. (eds.), Legalisation and World Politics, "International Organisation. Special Issue" nr 3/2000
 • Górska A., Dokąd zmierzasz Ukraino?, OSW, Warszawa 2005
 • Gromadzki G., V. Silitski, L. Vesely, Effective Policy towards Belarus. A Challenge for the Enlarged EU, Batory Foundation, Warsaw 2005
 • Haliżak E., Parzymies S. (red.), Unia Europejska nowy typ wspólnoty międzynarodowej, ISM Uniwersytet Warszawski, Oficyna Wyd. ASPRA-JR, Warszawa 2002
 • Held D., Democracy and the Global Order. From the Modern State to Cosmopolitan Governance, Polity Press, Cambridge 1995
 • Hettne B., Inotai A., Sunkel O. (eds.), Globalism and the New Regionalism, Macmillan Press, Basingstoke 1999; B. Hettne, Regionalism, Security and Development: a Comparative Perspective, w: B. Hettne, A. Inotai, O. Sunkel (eds.), Comparing Regionalisms. Implications for Global Development, Palgrave, Basingstoke 2001
 • Hettne B., The new Regionalism: a Prologue, w: B. Hettne, A. Inotai, O. Sunkel (eds.), The New Regionalism and the Future of Security and Development, Macmillan Press, London 2000
 • Hewitt de Alcantara C., Uses and Abuses of the Concept of Governance, "UNESCO" nr 155/1998
 • http://europa.eu.int/comm/external_relations/ceeca/com_strat/ukraine_ 99.pdf
 • http://europa.eu.int/comm/external_relations/ceeca/pca/pca_russia.pdf
 • http://europa.eu.int/comm/external_relations/russia/summit_05_05/index.html.
 • http://europa.eu.int/comm/external_relations/ukraine/intro/index.htm
 • http://europa.eu.int/comm/world/
 • http://europa.eu.int/comm/world/enp/pdf/action_plans/Proposed_Action_Plan_EU-Ukraine.pdf
 • http://europa.eu.int/comm/world/enp/policy_en.htm
 • http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/ceeca/pca/pca_moldova.pdf
 • http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/ceeca/pca/pca_ukraine.pdf
 • http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/north_dim/index.htm
 • http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/russia/intro/index.htm
 • http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/russia/intro/ip05_1263.htm
 • http://www.europarl.eu.int
 • Kowal P. (red.), "Wymiar wschodni" UE-szansa czy idee fix polskiej polityki?, CSM, Warszawa 2002
 • Lindstrom G. (ed.), S/ Security Studies, Paris 2003
 • Lindstrom G. (ed.), Shift or Rift: Asessing US-EU Relations after Iraq, Institute for Security Studies, Paris 2003
 • Menkiszak M., Szczyt Rosja , Szczyt Rosja-Unia Europejska: „mapy drogowe”, Ośrodek Studiów Wschodnich, http://www.osw.waw.pl/pub/koment/2005/05/050512.htm
 • Międzynarodowy Przegląd Polityczny 5/2004-2005
 • Międzynarodowy Przegląd Polityczny" nr 5/2004-2005
 • More than Neighbours. Enlarged European Union and Ukraine, Fundacja Batorego, Warszawa 2002
 • Olszański T., Górska A., Sarny A., Osiem miesiący "pomarańczowej" władzy - próba bilansu, OS W, Warszawa 2005
 • Orend B., Considering Globalism, Proposing Pluralism: Michael Walzer on International Justice, "Journal of International Studies" nr 2/2000
 • Paving the way for a New Neighbourhood Instrument, Komunikat Komisji Europejskiej z 1 lipca 2003, www.europa.eu.int
 • Pełczyńska-Nałęcz K. , Poszerzona UE wobec wschodniego sąsiedztwa: problemy i rozwiązania. Punkt widzenia, OSW, Warszawa 2003
 • Pełczyńska-Nałęcz K., EPS w praktyce- Unia Europejska wobec Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii rok po publikacji Dokumentu Strategicznego, OSW, Warszawa 2005
 • Pełczyńska-Nałęcz K., Polska polityka wschodnia a Europejska Polityka Sąsiedztwa, "Międzynarodowy Przegląd Polityczny" nr 3/4/2004
 • Pełczyńska-Nałęcz K., Poszerzona UE wobec wschodniego sąsiedztwa: problemy i rozwiązania.Punkt widzenia OSW, Warszawa 2005.
 • Po rewolucji pomarańczowej. Relacje UE - Ukraina do wiosny 2006 roku, Fundacja Batorego, Warszawa 2005
 • Pridham G., Herring E., Sanford G. (eds.), Building Democracy? The International Dimension of Democratisation in Eastern Europe, Leicester University Press, London, Washington 1997
 • Programowe Wystąpienie prezydenta i ministra na konferencji MSZ i Fundacji im. Stefana Batorego, Polityka rozszerzonej UE wobec nowych sąsiadów.O przyszłości Europy-sprawozdanie z konferencji, Warszawa 2003
 • Proposal Presented by the Commis Council Laying Down General Provision ship Instrument, Brussels, 29 IX 2004, pa.eu.int/comm/world/enp/pdf/get.doc
 • Przegląd Zachodni 2005, nr 4
 • Rosenau J. N., Czempiel E. O., Governance without Government: Order and Change in World Politics, Cambridge University Press, Cambridge 1992
 • Seventh Euro-Mediterranean Conference of Ministers of Foreign Affairs, Luxembourg, 30-31 May 2005, http://europa.eu.int/comm/external_relations/euro-med/conf/lux/euromed.pdf
 • Shaw T., Beyond Post-conflict Peace Building: what Links to Sustainable Development and Human Security*?, "International Peacekeeping" nr 2/1996
 • Smouts M.C. , The Proper Use of Governance in International Relations, "UNESCO" nr 155/1998
 • Snyder J., From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict, W.W. Norton & Co., London 2000
 • Sołtyk R., Parlament Europejski za wejściem Ukrainy do Unii, http://serwisy.gazeta.pl/ue/ l,62812,2492131.html
 • Stadtmüller E., Pożegnanie z nieufnością? Rozszerzenie NATO i UE a stosunki polsko-rosyjskie w kontekście bezpieczeństwa europejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003
 • Stadtmüller E., Regional Stabilisation and Security. The European Union as a Model, w: S. Wojciechowski (red.), Współczesna Europa, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2004
 • Stadtmüller E., Stosunki polsko-rosyjskie w kontekście bezpieczeństwa, Wrocław 2003 Stadtmüller E., The EU Future and Democracy in the context of enlargement, w: T. Lane, Stadtmüller E (red), Europe on the Move. The impact of Estern Elargement on the EU, LIT Verlag, Münster, Hamburg, London 2005
 • The Eastern Policy of the European Union- The Visegrad Coutries’ Perspective, December 2002, Bulletins of MFA, Center for East Asia Studies, www.msz.gov.pl
 • The fifteenth European Union Russia Summit, Moscow, 10.05.2005
 • The Official Standpoint of the Ministry of the Foreign Affairs Concerning the eastern policy of the EU in the Cntext of EU enlargement to the East, Warsaw 2003
 • The Stability Pact for South Eastern Europe, http://www.stabilitypact.org/
 • Traktat Ustanawiający Konstytucję dla Europy, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2005
 • Waltzer M., Just and Unjust Wars, Basic Books, New York 1991
 • Whitehead L. (ed.), The International Dimensions of Democratization. Europe and the Americas, Oxford University Press, Oxford 1996
 • Wiaderny-Bidzińska K., Polityczna integracja Europy Zachodniej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, Warszawa 2000
 • Wider Europe- Neighborhood: Proposed New Framework for Relations with the EU’s Eastern and Southern Neighbours. Communication from the European Commission to the Council and European Parliament, 11.03.2003
 • www.europa.eu.int/comm/external_relations/north_dim/index.htm
 • Zając J., Gospodarcze aspekty Procesu Barcelońskiego, "Studia Europejskie" nr 4/2001
 • Zając J., Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy eurośródziemnomorskiej na rzecz bezpieczeństwa, w: S. Parzymies, R. Zięba (red.), Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004
 • Zając J., Polityka Unii Europejskiej w regionie śródziemnomorskim, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002
 • Zięba R., Europejska tożsamość bezpieczeństwa i obrony: koncepcja, struktura, funkcjonowanie, Scholar, Warszawa 2000
 • Zięba R., Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych, Scholar, Warszawa 2003
 • Żurawski P.,Obwód kaliningradzki w stosunkach Polska-Rosja, "Polska w Europie" nr 3/2004
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000093894709

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.