PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 63 | 145--167
Tytuł artykułu

Wspólna polityka handlowa i miejsce Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym

Warianty tytułu
Common trade policy and position of the European Union in international trade
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem zainteresowania autorki jest szerokie spektrum zagadnień nawiązujących do intencji, skutków w sferze dobrobytu oraz skuteczności wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej. Autorka wśród wielu interesujących spostrzeżeń formułuje również istotny wniosek o stosunkowo niskiej efektywności tej polityki, której narzędzia są odnoszone do krajów trzecich. W artykule podkreśla się rolę czynników o charakterze pozaekonomicznym, które w dużej mierze decydują o wyborze stosownych środków wspólnej polityki handlowej oraz o jej ukierunkowaniu.
EN
The article discusses the questions of common trade policy of the European Union from the viewpoint of applicable instruments, their effectiveness, impact on national welfare (producers and consumers) and the possibility of discretionary selection of instruments. The author shows economic effects of using customs duties analysed in the models of partial equilibrium and general equilibrium, the concept of optimum customs tariff and a decreasing role of customs policy as an instrument of trade policy, including strategic trade policy. Moreover, the article presents the customs union which is a significant element of economic integration within the European Community as an exception to the rules defined in GATT/WTO statutes. On the one hand, the author discusses static effects of the customs union which from the viewpoint of the third countries may be critically assessed as Lipsey' s second best phenomenon, on the other hand she points out that membership in GATT/WTO significantly restricted autonomous selection of the instruments of trade policy of the member states. One of the examples can be a significant share of "tied" duties in the whole structure of duties applied by particular states. At the end of the article the author asks a question whether it is possible to determine a certain function of objective to be accomplished by the EU within the framework of common trade policy defined for the whole group. Statistical data illustrating trade balance between the EU and its environment show that there has been a deficit for a number of years, which can indicate some problems with sustaining/restoring equilibrium in this balance. This could mean that the balance in trade is not the main objective and subject of optimization within the framework of common trade policy (it could also be evidence that this policy is not effective in this respect). Some authors are of the pinion that the EU's common trade policy is rather a result of the bargaining power of particular groups of interest (lobbying), which is translated into the accepted solutions and instruments of the EU trade policy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
145--167
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, PWN, Warszawa 2002.
 • AgraaEL, European Union, Prentice Hall, London 1998.
 • Allen Ch., Gasiorek M., Smith A., The Competition Effects of the Single Market in Europe, "Economic Policy", 1998, No. 27, CEPR, London.
 • Artykuł XXIV GATT, 1994.
 • Balassa B. (red.), European Economic Integration, North Holland, Amsterdam 1975.
 • Baldwin R. E., Multilateral Liberalization, w: J. M. Finger, A. Olechowski (red), A Handbook on the Multilateral Trade Negotiations, Washington D.C., 1987.
 • Barkowski S. K., Wspólna polityka handlowa w Traktacie Konstytucyjnym, "Wspólnoty Europejskie" 2004, Nr 9(154).
 • Cecchini P., Caminat M., Jacquemin A., The European Challenge 1992. The Benefits of a Single Market, Wilwood House, 1988.
 • Corden M., Economies of Scale and Customs Union Theory, w: A. Jacquemin, A. Sapir (red), The European Internal Market: Trade and Competition, Oxford University Press, Oxford, 1989.
 • Czarczyńska A., Śledziewska K., Teoria integracji europejskiej, Beck, Warszawa 2003.
 • Deardorff A. B., Stern R. M., Multilateral Trade Negotiations and Preferential Trading Arrangements, 1994. w: C. Kowalczyk, Economic Integration and International Trade. An Elgar Reference Collection, The International Library of Critical Writings in Economics, 1999, 115.
 • Dixit A., Optimal Trade and Industrial Policy for the US Automobile Industry, w: R. Feenstra (red.), Empirical Methods for International Trade, MIT Press, Cambridge Massachusetts, 1988.
 • Enlarging the European Union. Achievements and Challenges, Report of Wim Kok to the European Commission, Florence, 26 March 2003.
 • Findlay R., Wellisz S., Endogenous Tariffs, the Political Economy of Trade Restrictions and Welfare, w: J. Bhagwati (red.), Import Protection and Export Promotion, University of Chicago Press, 1982.
 • Finger J. M., Trade Liberalization: A Public Choice Perspective, w: T.D. Willet et al. (red.), Challenges to a Liberal Economic Order, Washington D.C., American Enterprise Institute, 1979.
 • Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A., Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Grossman G., Helpman E., Protection for Sale, "American Economic Review" 1994, Vol. 84, No. 4.
 • Jacquemin A., Sapir A. (red), The European Internal Market: Trade and Competition, Oxford University Press, Oxford, 1989.
 • Johnson H. G., Optimum Tariffs and Retaliation, "Review of Economic Studies", 1953-54, XXI (2).
 • Jones R. W., The Structure of Simple Equilibrium Models, "Journal of Political Economy", 1965, No. 73.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E. (red.), Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, Warszawa 2001.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Możliwości realizacji interesów handlowych Polski jako członka UE, w: Polska - Unia Europejska, materiały z konferencji, SGH, Warszawa 2004.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E. (red.), Polska w Unii Europejskiej, IKCHZ, Warszawa 2004.
 • Kemp M. C., Wan H. Y. Jr, An Elementary Proposition Concerning the Formation of Customs Unions, "Journal of International Economics", February 1976, No. 6(1).
 • Krugman P., Import Protection as Export Promotion. International Competition in the Presence of Oligopoly and Economies of Scale, w: H. Kierzkowski (red.), Monopolistic Competition and International Trade, Oxford, Black well 1984.
 • Krugman P., Is Bilateralism Bad?, w: E. Helpman, A. Razin (red.), International Trade and Trade Policy, Cambridge, MIT Press, 1991.
 • Krugman P., The Move Toward Free Trade Zones, 1991, w: C. Kowalczyk, Economic Integration and International Trade. An Elgar Reference Collection, The International Library of Critical Writings in Economics, 115; 1999.
 • Krugman P. R., M. Obstfeld, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWN 1993.
 • Kundera J., Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Kurczewska U., Molęda-Zdziech M., Lobbing w UE, Warszawa 2000.
 • Latoszek E., Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej i jej skutki dla polskiego handlu zagranicznego, w: G. Wojtkowska-Łodej (red.), Polska w Unii Europejskiej. Uwarunkowania i możliwości po 2004 roku, SGH, Warszawa 2003.
 • Lipsey R. G., Lancaster K., The General Theory of Second Best, w: R.G. Lipscy (ed.), Microeconomics, Growth and Political Economy: The Selected Essays of Richard G. Lipsey, Elgar 1997.
 • Lipsey R. G. (ed.), Microeconomics, Growth and Political Economy: The Selected Essays of Richard G.Lipsey, Elgar 1997.
 • List F., Das Nationale System der Politischen Oekonomie, Stuttgart 1841.
 • Ładyka S., Z teorii integracji gospodarczej, SGH, Warszawa 2000.
 • Michałek J. J., Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, PWN, 2002.
 • Michałek J. J., Siwiński W., Socha M., Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską, PWN, Warszawa 2003.
 • Molle W., The Economics of European Integration, 2001.
 • Moore L., Artis M. J., Lee N., The Economic Analysis of Preferential Trading Areas, w: The Economics of the European Union. Policy and Analysis, Oxford University Press, 1997.
 • Nagarajan N., Regionalism and the WTO: New Rules for the Game?, "Economic Paper", European Commission, June 1998.
 • Olson M., The Logic of Collective Action, Harvard University Press, Cambridge, 1965.
 • Patterson G., Implications for the GATT and the World Trading System, w: Free Trade Areas and U.S. Trade Policy, Washington D.C. 1989.
 • Pelkmans J., European Integration, Longman 1997.
 • Regionalism and the World Trading System, WTO, Genewa, 1995.
 • Rose A., Do We Really Know the WTO Increases Trade? "American Economic Review" 2004, No. (1).
 • Rose A. K, Currency Unions and Trade: the Effect is Large, Economic Policy, No. 33, CEPR, October 2001.
 • Swann D., The Economics of Common Market, Penguin Books, 1984.
 • The Economics of the European Union. Policy and Analysis, Oxford University Press, 1997.
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, cz. III, Polityki Wspólnoty, Tytuł I - Swobodny przepływ towarów, Tytuł IX - Wspólna polityka handlowa.
 • Venables A., Trade Policy under Imperfect Competition: A Numerical Assessment, w: P. Krugman, A. Smith (ied.),Empirical Studies of Strategic Trade Policy, The University of Chicago Press, 1994.
 • Viner J., The Economics of Customs Union, w: The Customs Union Issue, New York - Carnegie Endowment for International Peace, 1950.
 • Wspólnotowy Kodeks Celny, Warszawa 2003. Wojtkowska-Łodej G., (red.), Polska w Unii Europejskiej. Uwarunkowania i możliwości po 2004 roku, SGH, Warszawa 2003.
 • Zielińska-Głebocka A., Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej. Teoria handlu i polityki handlowej, Gdańsk 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000101487019

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.