PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 59 | 7--37
Tytuł artykułu

Europejski kontekst instrumentów polityki pieniężnej NBP

Warianty tytułu
The European Context of PNB Monetary Policy Instruments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie na stopień dostosowania instrumentów polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego do standardów, norm i procedur stosowanych w ramach polityki pieniężnej Europejskiego Systemu Banków Centralnych. W związku z tym podjęta została próba określenia osiągniętego dotąd poziomu harmonizacji narzędzi polskiej polityki pieniężnej z rozwiązaniami strefy euro. Równocześnie w rozważaniach ujawnione zostały istniejące nadal rozbieżności, których likwidacja jest konieczna w perspektywie przyszłego członkostwa Polski w UGW (nawet, jeśli data przystąpienia Polski do strefy euro nie jest bliżej określona, a prawdopodobna, obecnie najczęściej wskazywana, dotyczy 2007 r.).
EN
The perspective of EU Joining has been a reason of many necessary changes in different areas of economic life in Poland that have been introduced for several years and focused on adaptation of existing solutions to the EU standards. One of these areas, which require series of further actions, is monetary policy. EU Membership of Poland from 1 May 2004 places questions of its future in the Euro area structures and strongly motivates to subsequent monetary policy's adjustment. This paper provides analysis of using PNB monetary policy instruments: open market operations, standing facilities and minimum reserve requirements. It also pays attention to the introduced changes, which have adapted the character as well as the operating procedures of these three tools to the ECB instruments. The analysis refers also to examining of similarities and differences between PNB's and ECB's practice and points the existing degree of its divergence. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--37
Opis fizyczny
Bibliografia
 • A. Domańska, Dostosowanie. Materiały Departamentu Operacji Krajowych NBP.
 • A. Domańska, Dostosowanie instrumentarium polityki pieniężnej NBP i NBC do uczestnictwa w Eurosystemie (praca magisterska niepublikowana, Poznań 2004).
 • Dz.Urz. NBP 1997, nr 15, poz. 28).
 • Dz.Urz. NBP 1999, nr 18, poz. 28 .
 • Dz.Urz. NBP 2001, nr 5, poz. 12.
 • Dz.Urz. NBP 2002, nr 4, poz. 7 i nr 8, poz. 22.
 • Dz.Urz. NBP 2002, nr 8, poz. 18, nr 13, poz. 33 i nr 20, poz. 50.
 • Dz.Urz. NBP 2003, nr 15, poz. 23. Na mocy tej uchwały z dniem 13 października 2003 r. straciły moc: zarządzenie nr A/3/97 prezesa NBP z 10 października 1997 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu aukcyjnego obrotu bonami skarbowymi pomiędzy NBP a bankami.
 • Dz.Urz. NBP 2003, nr 15, poz. 24. Uchwała ta weszła w życie 13 października 2003 r. Jednocześnie moc prawną straciła uchwała nr 35/2000 Zarządu NBP z 24 listopada 2000 r. w sprawie emitowania bonów pieniężnych NBP oraz obrotu tymi bonami (Dz.Urz. NBP 2000, nr 15, poz. 28.
 • Dz.Urz. NBP 2003, nr 18, poz. 31.
 • Działalność Narodowego Banku Polskiego na rzecz integracji z Unią Europejską, www.nbp.pl/publikacje/index.html, s. 6.
 • The Monetary Policy of the ECB, ECB 2003, s. 78.
 • Operacje otwartego rynku na tle płynności sektora bankowego 2001, NPB, Warszawa 2002, s. 2.
 • Operacje otwartego rynku na tle płynności sektora bankowego 2002, NPB, Warszawa 2003, s. 1.
 • Plan działalności Narodowego Banku Polskiego na lata 2002-2004, www.nbp.pl/publikacje/index.html, s. 17.
 • Public Consultation: Measures to Improve the Efficiency of the Operational Framework for Monetary Policy, European Central Bank, 7.10.2002, s. 3-4.
 • Regulamin refinansowania banków kredytem lombardowym przez NBP, załącznik do uchwały nr 42/2003 Zarządu NBP z dnia 3 października 2003 r., Dz.Urz. NBP 2003, nr 18, poz. 31, § 3.1.
 • Regulaminu refinansowania banków w ciągu dnia operacyjnego przez NBP, Dz.Urz. NBP 2003, nr 15, poz. 25.
 • Regulamin refinansowania banków w ciągu dnia operacyjnego przez NBP, załącznik do uchwały nr 31/2003 Zarządu NBP z dnia 12 września 2003 r.
 • System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 98-101.
 • O. Szczepańska, Dostosowanie instrumentarium polityki pieniężnej NBP jako warunek uczestnictwa w ESBC, „Bank i Kredyt" 2000, nr 7-8, s. 108-109.
 • O. Szczepańska, Operacje otwartego rynku jako element systemu operacyjnego EEC i banków centralnych krajów kandydujących do Unii Europejskiej, „Bank i Kredyt" 2002, nr 4, s. 14.
 • D. Tymoczko, Instrumenty interwencji banku centralnego na rynku pieniężnym, „Materiały i Studia NBP" 2000, z. 102, s. 4.
 • Uchwała nr 8/1998 Zarządu NBP z dnia 8 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym przez NBP, Dz.Urz. NBP 1998, nr 8, poz. 16.
 • Uchwała nr 28/1999 Zarządu NBP z 27 sierpnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia przez NBP rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych.
 • Uchwała nr 29/1999 Zarządu NBP z 27 sierpnia 1999 r. w sprawie funkcjonowania Centralnego Rejestru Bonów Skarbowych (Dz.Urz. NBP 1999, nr 18, poz. 29 oraz Dz.U. NBP 2002, nr 8, poz. 19).
 • Uchwała nr 6/2000 Zarządu NBP z 25 lutego 2000 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezwarunkowej sprzedaży bankom oraz zakupu przez NBP od banków skarbowych papierów wartościowych w trybie aukcyjnym (Dz.Urz. NBP 2000, nr 3, poz. 6 oraz Dz.Urz. NBP 2002, nr 8, poz. 20).
 • Uchwała nr 1/2002 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku, Dz.Urz. NBP 2002, nr 2, poz. 2.
 • Uchwała nr 20/2002 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku, Dz.Urz. NBP 2002, nr 20, poz. 52, § l ust. 1.
 • Uchwała nr 11/2003 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim (Dz.Urz. NBP 2003, nr 12, poz. 18).
 • Uchwała nr 12/2000 Zarządu NBP z dnia 17 marca 2000 r.
 • Uchwała nr 12/2000 Zarządu NBP, § 11.
 • Uchwała nr 18/2001 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku, Dz.Urz. NBP 2001, nr 20, poz. 40).
 • Uchwała nr 56/2001 Zarządu NBP z dnia 16 listopada 2001 г., zmieniająca uchwałą w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków prze z NBP, Dz.Urz. NBP 2001, nr 18, poz. 37.
 • Uchwała nr 57/2001 Zarządu NBP z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu refinansowania banków w ciągu dnia operacyjnego przez NBP (Dz.Urz. NBP 2001, nr 19, poz. 38).
 • Uchwala nr 1/2002 RPP, § l ust. l
 • Uchwała nr 1/2002 RPP
 • Uchwała nr 1/2002 RPP, § l ust. 1.
 • Uchwała nr 20/2002 RPP, § l ust. 2.
 • Uchwała nr 20/2002 RPP, § 2.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o NBP, art. 48
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o NBP, art. 39, ust. 4.
 • Warunki prowadzenia rachunków banków przez NBP, uchwała nr 14/2000 Zarządu NBP z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez NBP (Dz.Urz. NBP 2000, nr 7, poz. 11).
 • Założenia polityki pieniężnej na 1999 rok, NBP, Warszawa 1998, s. 8.
 • Założenia polityki pieniężnej na 2002 rok, NBP, Warszawa 2001, s. 13-15.
 • Założenia polityki pieniężnej na 2003 rok, NBP, Warszawa 2002, s. 8-10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000113260172

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.