PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2007 | nr 2 | 235--250
Tytuł artykułu

Perspektywy integracji systemów emerytalnych w Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zdaniem autora, dotychczasowe rozwiązanie, czyli koordynacja tradycyjnych systemów emerytalnych w Unii Europejskiej, nie spełnia oczekiwań. Jej celem miało być ułatwienie swobody przepływu pracowników Unii przez zapewnienie im ciągłości zabezpieczenia społecznego nawet w przypadku zmiany miejsca pracy i kraju pobytu. Skomplikowanie zasad panujących w tradycyjnych systemach emerytalnych oraz przewidywane w nich zmiany powodują, że osoby migrujące nie mają pewności co do wysokości przyszłych świadczeń, co może je skłaniać do zaniechania migracji. Autorowi ujednolicenie tradycyjnych, zróżnicowanych systemów emerytalnych nie wydaje się jednak możliwe. Od tego, czy i w jaki sposób w przyszłości zostaną uregulowane kwestie zabezpieczenia społecznego migrujących pracowników, może zależeć jego zdaniem wielkość migracji między krajami Unii.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
235--250
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Averting the Old Age Crisis, World Bank, Oxford University Press, New York 1994.
 • Barr N., Reforming Pensions: Myths, Truths, and Policy Choices, "IMF Working Paper" 2000, WP/00/139.
 • Bazowe systemy emerytalno-rentowe w świecie, tom I, red. S. Golinowska, IPiSS, Warszawa 1993.
 • Bińczycka-Majewska T., Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 1999.
 • Borjas G.J., Labor Economics, Harvard University, New York 2005.
 • Brooks S., Estelle J., The Political Economy of Pension Reform, materiały na konferencję Banku Światowego, Washington DC, 14-15 września 1999.
 • Charpin J.M., L'avenir de nos retraites. Rapport au Premier ministre, Commissariat General du Plan, Paris 1999.
 • Dang T.T., Antolin P., Oxley H., Fiscal Implications of Ageing: Projections of Age-Related Spending, Economics Department Working Paper, OECD, Paris 2001, nr 305.
 • Decressin J., Fatäs A., Regional Labor Market Dynamics in Europe, European Economic Review, 1995, vol. 39, nr 9.
 • Diamond P., Issues in Social Security Reform, w: The Future of the Safety Net: Social Insurance and Employee Benefits in the Next Century, IRRA, Champaign I.L. 2001, Research Volume.
 • Disney R., Notional Accounts As a Pension Reform Strategy: An Evaluation, "World Bank Social Protection Discussion Paper" 1999, nr 12.
 • Europejskie prawo pracy i prawo socjalne, red. H. Lewandowski i K. Serafin, Instytut Europejski w Łodzi, Łódź 1998.
 • European Social Statistics. Migration, Eurostat, Office for Official Publications of the European Communities, 2000; 2002.
 • Feldstein M., Transition to a Fully Funded Pension System: Five Economic Issues, "NBER Working Paper" 1997, nr 6149.
 • Gomułka S., Jaworski P., Implicit Public Debt of the Polish Social Security System, "CASE - CEU Working Papers Series" 1998, nr 14.
 • Góra M., Koszty, oszczędności oraz efekty zewnętrzne związane z wprowadzeniem nowego systemu emerytalnego, w: Nowy system emerytalny w Polsce - wpływ na krótko- i długoterminowe perspektywy gospodarki i rynków finansowych, Zeszyty BRE Bank-CASE, Warszawa 2001, nr 57.
 • Góra M., Palmer E., Shifting Perspectives in Pensions, IZA (Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit) Discussion Paper 2004, nr 1369.
 • Gruber, J., Wise D., Social Security and Retirement Around the World, University of Chicago Press, Chicago 1999.
 • Hassler J., Lindbeck A., Can and Should a Pay-As-You-Go Pension System Mimic a Funded System?, "Economic Journal" 1998, nr 4.
 • Holzmann R., Toward a Reformed and Coordinated Pension System in Europe: Rationale and Potential Structure, "World Bank Social Protection Discussion Paper Series" 2004, nr 0407.
 • Hugo G.J., Village-Community Ties, Village Norms, and Ethnic and Social Networks: A Review of Evidence From the Third World, w: Migration Decision Making: Multidisciplinary Approaches to Microlevel Studies in Developed and Developing Countries, red. G.D. de Jong, R.W. Gardner, Per-gamon Press, New York 1981.
 • Hviding K., Merette M., Macroeconomic Effects of Pension Reforms in the Context of Ageing Populations: Overlapping Generations Model Simulations for Seven OECD Countries, "OECD Economics Departament Working Papers" 1998, nr 201.
 • Kotlikoff L.J., Privatization of Social Security: How It Works and Why It Matters?, "NBER Working Paper" 1995, nr 5330.
 • Legros F., Pensions Reforms between Economic and Political Problems, Forum economique Franco-Allemand, CEPII, document de travail n°01-05.
 • Lindbeck A., Pensions and Contemporary Socioeconomic Change, Seminar Paper, nr 685, Institute for International Economic Studies, Stockholm University, Stockholm 2000.
 • Lisbon European Council: Presidency Conclusions, http://europa.eu.int/comm/off/index_en. htm (20.02.2001).
 • Maintaining Prosperity in an Ageing Society, OECD, Paris 1998.
 • Massey D.S., Arango J., Hugo G., Kouaouci A., Pellegrino A, Taylor J.E., Theories of International Migration: Review and Appraisal, "Population and Development Review" 1993, nr 19.
 • Math A., Quel avenir pour les retraites par repartition? Un examen critique d'un rapport du Comite de politique economique de l'Union europe'enne, maj 2001.
 • Meijdam L., Verbon H., Ageing and Public Pensions in an Overlapping-Generations Model, "Journal of Economic Literature" 1995, nr 11.
 • Mundell R.,A Theory of Optimum Currency Areas, "The American Economic Review" 1961, nr 51.
 • Orszag P.R., Stiglitz J.S., Rethinking Pension Reform: Ten Myths About Social Security Systems, Presented at the conference on "New Ideas About Old Age Security", The World Bank, 14-15 września, 1999.
 • Population Migration in the European Union, red. P. Rees, J. Stillwell, A. Convey, M. Kupiszewski, John Wiley and Sons, Chichester 1996.
 • Pension Reform, Issues and Prospects for Non-Financial Defined Contribution (NDC) Schemes, red. R. Holzmann, E. Palmer, The World Bank, Washington, luty 2006.
 • Population Statistics, Eurostat, Office for Official Publications of the European Communities, 2004.
 • Ravenstein E., The Law of Migration, "Journal of the Statistical Society" 1889, nr 52.
 • Reforms for an Ageing Society, OECD, Paris 2000.
 • Rees P., Kupiszewski M., Internal Migration: What Data Are Available in Europe?, "Journal of Official Statistics" 1999, nr 4.
 • Rees P., Stillwell J., Convey A., Kupiszewski M., Introduction: Migration in an Integrated Europe, w: Population Migration in the European Union, red. P. Rees, J. Stillwell, A Convey., M. Kupiszewski, John Wiley and Sons, Chichester 1996.
 • Retirement and Economic Behavior, red. H.J. Aaron, G. Burtless, Brookings Studies in Social Economics, The Brookings Institution, Washington 1984.
 • Reynaud E., Les regimes de retraite prive's dans les pays de VOCDE - France, Politique du marche du travail et politique sociale - documents hors serie, OECD, Paris 1997, nr 30.
 • Reynaud E., Tamburi G., Les retraites en France. Le röle des regimes complementaires, La documentation Franćaise, Paris 1994.
 • Roseveare D., Leibfritz W., Fore D., Wurzel E., Ageing Populations, Pension Systems and Government Budgets: Simulations for 20 OECD Countries, "Economics Department Working Papers" 1996, nr 168, OECD, Paris.
 • Rother P.C., M. Catenaro, G. Schwa, Aging and Pensions in the Euro Area - Survey and Projection Results, Social Protection Discussion Paper, World Bank, "Social Protection Disscussion Paper" 2003, nr 0307.
 • Samuelson P., Editorial, "Newsweek", 13 lutego 1967.
 • Settergren O., Two Thousand Five Hundred Words on The Swedish Pension Reform, The Swedish National Social Insurance Board, 12 lipca 2001.
 • Shaw R.P., Migration. Theory and Fact, Regional Science Research Institute, Philadelphia 1975.
 • Sjaastad L.A., The Costs and Returns of Human Migration, "The Journal of Political Economy" 1962, vol. 70.
 • Social Protection in the Member States of the European Union, of the European Economic Area and in Switzerland, stan na l maja 2004, MISSOC, 2004.
 • Stark O., The Migration of Labor, B. Blackwell, Cambridge 1991.
 • Świątkowski A.M., Europejskie prawo socjalne, tom 2: Europejskie prawo pracy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 • Świątkowski A. M., Europejskie prawo socjalne, tom 3: Europejskie prawo ubezpieczeń spolecznych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 • Świerczyńska A., Własne konto dla każdego, "Rzeczpospolita" z 27 grudnia 2003.
 • Todaro M.P., Internal Migration in Developing Countries: A Survey, w: Population and Economic Change in Developing Countries, red. R.A. Easterlin, NBER, Chicago 1980.
 • Traktat o Unii Europejskiej, Maastricht, 7 lutego 1992, tłumaczenie za: Świątkowski A.M., Wierzbińska H., Dokumenty źródłowe Instytucji Wspólnot Europejskich w zakresie prawa socjalnego, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
 • Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Rzym 25 marca 1957, tłumaczenie za: Świątkowski A.M., Wierzbińska H., Dokumenty źródlowe Instytucji Wspólnot Europejskich w zakresie prawa socjalnego, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, tekst skonsolidowany (uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Nicei), http://www2.ukie.gov.pl, (20.05.2005).
 • Turner D., Giorno C., De Serres A., Vourc'h A., Richardson P., The Macroeconomic Implications of Ageing in a Global Context, "OECD Economics Departament Working Papers" 1998, nr 193.
 • Unia Europejska. Podręcznik akademicki, red. K. Michałowska-Gorywoda, PWN, Warszawa 1997.
 • Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000127170302

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.