PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1141 Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja | 241--248
Tytuł artykułu

Zmiany na uczelni - ku organizacji hipertekstowej

Autorzy
Warianty tytułu
University in Transition - the Way to Hypertext Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono zagadnienia związane ze zmianą struktur organizacyjnych uczelni wyższych. Przedstawiono obecne struktury organizacji uczelni oraz koncepcję hipertekstowej organizacji uczelni jako współczesnej, elastycznej organizacji o zacierających się granicach i przenikających się złożonych problemach.
EN
The author deals with the challenges in front of the contemporary university as an organization created knowledge-based society. In author opinion university organizational structures do not favour effective transfer of knowledge. Hypertext model of organization by Nonaka and Takeuchi has been proposed to implement to the university. In conclusion the author postulate to look for new organization forms to implement them to the university. Hypertext organization is one of the solutions. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Clark B.R. (1998), Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation, IAU Press Pergamon.
 • Clark B.R. (2005), Sustaining Change in Universities, The Society for Research into Higher Education & Open University Press, McGraw-Hill Education.
 • Davenport T.H., Prusak L. (2000), Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston.
 • Deklaracja z Glasgow (2005), Silne uniwersytety dla silnej Europy, European University Association, http://www.eua.be/eua/jsp/en/upload/GLASGOWdeclaration_FINAL_PO.1117550611801.pdf.
 • Drucker P. (2004), Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 • Enders). (2001), A Chair System in Transition: Appointments, Promotions and Gate-Keeping in German Higher Education, Higher Education, vol. 41.
 • Evans C. (2005), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
 • Goldberg I. (2004), Polska a gospodarka oparta na wiedzy. W kierunku zwiększania konkurencyjności Polski w Unii Europejskiej, Bank Światowy Region Europy i Azji Centralnej, Departament Rozwoju Sektora Prywatnego í Finansowego, „Rewasz" Publishing House, Pruszków.
 • Heterarchia może współistnieć z hierarchią (2006), „Zarządzanie na Świecie" nr 1.
 • Jabłecka J. (2004), Uniwersytet jako organizacja ucząca się, [w:] Zarządzanie wiedzą w szkolnictwie wyższym, red. A. Szuwarzyński, Zakład Zarządzania Wiedzą i Informacją Naukowo-Techniczną, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Jacob M., Hellström T. (2003), Organizing the Academy: New' Organisational Forms and the Future of Die University, „Higher Education Quarterly", vol. 57, nr 1.
 • Kidwell J.J., Linde K.M., Johnson S.L. (2000), Applying Corporate Knowledge Management Practices in Higher Education, „Educase Quarterely", nr 4.
 • Komunikat IP/06/592 z 10 maja 2006 r., http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/ 06/592&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en
 • Koźmiński A.K. (1999), Misje í strategie szkół wyższych, [w:] Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, red. J. Woźnicki, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Leja K. (2005), Zarządzanie „środek-góra-dół" w uczelni, materiały konferencyjne pt. Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w wieku informacji, Politechnika Łódzka, 1-3 grudnia 2005 r., (w druku).
 • Mintzberg H. (1983), Structures in Fives. Designing Effective Organizations, Prentice Hall Int., Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Morgan G. (2001), Wyobraźnia organizacyjna, PWN, Warszawa.
 • Nonaka L, Takeuchi H. (2000), Kreowanie wiedzy w organizacji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Perechuda K. (2005), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Rola uniwersytetów w Europie wiedzy (2004), Komunikat Komisji Europejskiej Bruksela, 10 stycznia 2003 r., „Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 1/23.
 • Rozmowa z profesorem Ikuiro Nonaką, Knowledge Has to Do with 'Truth, Goodness, and Beauty, http://www.dialogonleadership.org/Nonaka-1996.html, 30 maj 2006 r.
 • Schnauffer H-G., Staiger M., Voigt S. (2005), Using Hypertext Organization to Link Islands: Knowledge Management with Project Organization, Proceedings of I-KNOW'05, Graz, Austria, 29 czerwiec-1 lipiec 2005 r.
 • Strojny M. (2001), Organizacja hipertekstowa a zarządzanie wiedzą, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 2(613).
 • Sveiby K.E. (2005), Dziesięć sposobów oddziaływania wiedzy na tworzenie wartości, „E-mentor" nr 2(9).
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji (2005), red. R. Krupski, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000130754158

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.