PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 5 | 3749
Tytuł artykułu

Fundusz Schengen szansą na rozwój infrastruktury przejść granicznych

Autorzy
Warianty tytułu
The Schengen Fund as a Chance for Development of Border Crossings Infrastructure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wdrożenie dorobku prawnego Schengen i spełnienie wszystkich wymagań Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen warunkujących wejście Polski do strefy Schengen jest priorytetowym założeniem rządu i jednocześnie wypełnieniem zobowiązania wynikającego z podpisania przez Polskę Traktatu Akcesyjnego oraz z uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej. Wejście do strefy Schengen jest jednym z najistotniejszych zadań realizowanych przez administrację rządową w ostatnich latach oraz planowanych do realizacji na kolejne lata, przy jednoczesnym zaangażowaniu znacznych środków finansowych z funduszy europejskich oraz środków budżetowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Application of Schengen legal output, as well as fulfillment of all requirements of Executive Convention to Schengen Arrangement conditioning Poland’s accession to Schengen Zone are priority task of Polish government, simultaneously being the fulfillment of the obligation imposed by the Accession Treaty. The entry to Schengen Zone remains one of the most significant tasks realized by the government administration and planned for realization for the next few years, engaging considerable financial means from both European funds and the state budget. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
3749
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Układ między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiką Federalną Niemiec oraz Republiką Francuską o stopniowym znoszeniu kontroli na wspólnych granicach. Schengen z 14 czerwca 1985 r. (Dz.U. UE L z 2000 r. Nr 239, poz. 13).
 • 2. Konwencja wykonawcza do układu Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach. Schengen z 19 czerwca 1990 r. (Dz.U. UE L. z 2000 r. Nr 239, poz. 19).
 • 3. Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej. Ateny z 16 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864).
 • 4. Rozporządzenie Rady nr 2424/2001 z 6 grudnia 2001 r. w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz.U. UE. L z 2001 r. Nr 328, poz. 4).
 • 5. Decyzja Rady z 6 grudnia 2001 r. w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz.U. UE L z 2001 r. Nr 328, poz. 1).
 • 6. Decyzja Rady nr 2004/512/WE z 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) (Dz.U. UE L z 2004 r. Nr 213, poz. 5).
 • 7. Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009 pomiędzy Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską. Bruksela 2004.10.28 wraz z aneksami (MP Nr 23, poz. 343).
 • 8. Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 ustanowionego zgodnie z Umową z dnia 14 października 2003 r. pomiędzy Królestwem Norwegii a Wspólnotą Europejską o Norweskim Mechanizmie Finansowym na okres 2004-2009 wraz z aneksami (MP Nr 23, póz. 342).
 • 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS) (Dz.U. z 2004, Nr 281, poz. 2788 ze zm.)
 • 10. Ustawa z dna 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 226, poz. 1944 ze zm.).
 • 11. Zarządzenie nr 91 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen (niepubl.).
 • 12. Zarządzenie nr 75 Prezesa Rady Ministrów z 12 sierpnia 2004 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Wykorzystania Środków w Ramach Funduszu Schengen oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (niepubl.).
 • 13. Decyzja Nr 60 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Koordynatora Programu SIS II.
 • 14. Decyzja Nr 26 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2005 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej - Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej PHARE (Dz.Urz. MSWiA Nr 3, poz. 9).
 • 15. Raport o postępach prac w ramach przygotowań Organów Administracji Państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS) z dnia 7 grudnia 2005 r., wersja 2.0.
 • 16. Raport o stanie przygotowań Organów Administracji Państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS) z dnia 25 lipca 2005 r., wersja 1.2.
 • 17. Program dostosowania Organów Administracji Państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS), Master Plan SIS IIi VIS PL wersje 2.4. (dostępna na stronie www.mswia.gov.pl), oraz wersje 3.0 i 3.1.
 • 18. Plan działania w zakresie wdrażania dorobku prawnego Schengen w Polsce, przyjęty w dniu 15 sierpnia 2001 r. przez Komitet Integracji Europejskiej wraz z aktualizacjami.
 • 19. Strategia zintegrowanego zarządzania granicą w latach 2003-2005, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 27 listopada 2002 r., zaktualizowana na sierpień 2004 r. i przyjęta w dniu 31 sierpnia 2004 r. przez Komitet Europejski Rady Ministrów.
 • 20. Program Indykatywny Funduszu Schengen 2004, 2005, 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000134176063

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.