PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1124 Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce | 204--213
Tytuł artykułu

Instytucje i instrumenty polityki regionalnej. Zarys problematyki

Autorzy
Warianty tytułu
The Institution and the Instruments of Regional Politicy. The Outline of the Problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono instytucje polityki regionalnej, rolę samorządów terytorialnych, instrumenty polityki regionalnej takie jak planowanie regionalne, programy rozwoju regionalnego oraz instrumenty ekonomiczne wspierające ten rozwój.
EN
The formation of regional politicy in Poland is in relevance with European structures' integration. The Polish accession to the European Union caused that there are a great many activities taken apio create some institutional background of regional politicy and the instruments of its realisation. There are a great many positive aspects of adjustment of regional politics integration. However, one can notice some disadvantages so there is a need for essential improvement. The main goal of this article is to present the institutions and instruments of regional politicy. There is huge relationship between structure and the working form of regional politicy. These institutions use the instruments and their status, authorisation and skills determine the effectiveness of regional politicy. The paper presents various institutions in Poland and the instruments which let them realise the regional politicy. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Bagdziński S., Konkel J., Instrumenty promowania i wspierania rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości, [w:] Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, red, W. Maik, "Biuletyn KPZK PAN" 1997 z. 177.
 • Baron M., Będziński M., Efekty mnożnikowe wydatków komunalnych w aspekcie zarządzaniu rozwojem lokalnym, [w:] Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym iv kontekście integracji europejskiej, red. A. Klasik, "Biuletyn KPZK PAN" 2003 z. 208.
 • Gilowska Z-, Finansowanie rozwoju regionalnego, "Magazyn Finansowy INFOR", 2001 nr 30 (949).
 • Gilowska Z., Możliwości i bariery prowadzenia polityki regionalnej, [w:] Polityka regionalna państwa pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych, red. J. Szomburg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2001.
 • Gilowska Z., Reforma finansów publicznych, [w:] Reforma terytorialnej organizacji kraju: dm lata doświadczeń, red. G. Gorzelak, B. Jałowiecki, M. Siec, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Instytut Spraw Publicznych, Wydawnictwo "Scholar", Warszawa 2001.
 • Gilowska Z., System ekonomiczny samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo "Municipium", Warszawa 1998.
 • Gilowska Z" Wysoka E., Plaskonka J., Prutis S., Stec M., Model ustrojowy województwa (regionu) w unitarnym państwie demokratycznym. Raport końcowy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1997.
 • Gonciarz B., Instytucjonalizacja samorządności - aktorzy i efekty. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004.
 • Hausner J., Kudiacz T., Szlachta J., Identyfikacja nowych problemów rozwoju regionalnego Polski, "Biuletyn KPZK PAN", 1998 z. 185.
 • Hausner J., Kudiacz T., Szlachta J., Instytucjonalne przesłanki rozwoju regionalnego Polski, "Studia KPZK PAN", 1997 T. CVI.
 • Kołodziejski J., Pyszkowski A., Szlachta J., Kształtowanie rozwoju regionalnego w warunkach transformacji systemowej Polski, [w:] Kształtowanie rozwoju regionalnego Í osadniczego w warunkach transformacji systemowej, red. J. Szlachta, "Biuletyn KPZK PAN", 1996 z. 173.
 • Kuciński K., Ewolucja relacji państwo-region, [w:] Nowe kierunki badawcze w regionalistyce. Nowe doświadczenia polityki regionalnej, red. R. Domański, "Biuletyn KPZK PAN", 2003 z. 204.
 • Kużnik F., Decentralizacja jako podstawa partnerstwa w regionie, [w:] Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym w kontekście integracji europejskiej, red. A. Klasik, "Biuletyn KPZK PAN", 2003 z. 208.
 • Mikołajewicz Z" Procesy restrukturyzacji przemysłu w regionach. Uniwersytet Opolski, Opole 1995.
 • Mikołajewicz Z., Gospodarcze funkcje samorządu terytorialnego w nowym systemie administracji publicznej, [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, T. l, red. S. Dolała, Uniwersytet Opolski, Opole 1998.
 • Pietrzyk L, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Pietrzyk L, Polityka regionalna w Polsce. Próba oceny krytycznej, [w:j Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. J.J. Tomidajewicz, AE, Poznań 2003.
 • Pietrzyk L, Polityka rozwoju regionalnego w perspektywie czionkosnva Polski w Unii Europejskiej, [w:] Strategie wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 1996.
 • Szlachta J., Główne problemy polityki rozwoju regionalnego Polski na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 1996.
 • Winiarski B., Rozwój regionalny Polski a polityka makroekonomiczna, [w:] Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej, red. Z. Mikołajewicz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Uniwersytet Opolski, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Opole 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000136182544

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.