PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 1200 Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka | 135--143
Tytuł artykułu

Wybrane elementy relacji państwo - przedsiębiorca w odniesieniu do pomocy publicznej

Warianty tytułu
Selected Items of The Country - Entrepreneur Relationships Regarding State Aid
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opisano przepisy prawne regulujące pomoc publiczną. Przedstawiono zarówno regulacje unijne jak i rynku krajowego. Zwrócono uwagę na odrębne przepisy dotyczące pomocy de minimis. Zaprezentowano mankamenty polskich rozwiązań prawnych, które zmniejszają efektywność wykorzystania środków unijnych.
EN
The Polish law of state aid reflects the EU regulations on the same subject. However some aspects of the relationships between the public authorities and entrepreneurs required harmonization. Two main legal acts dealing with the harmonization of the Polish law with the EU directives are: the Act on Procedures of Assigning and Monitoring of Public Aid for Entrepreneurs from 2004 and the Act on Transparency of Fiscal Relationships between the Public Authorities and Public Entrepreneurs and some other Entrepreneurs from 2006. As the second one has just come into force, we will have to wait for its actual results. But it is already expected that it will enforce the existence of a transparent and effective system of state aid. Meanwhile, notwithstanding numerous reporting obligations of all participants of the procedures regulated in both legal acts we experience a lack of a clear, homogeneous system which could reflect in more efficient and economic disbursement of public funds. Such a system should have as a consequence economic growth and better employment figures. The establishment of all efficient system means also more funds on horizontal aid and more indirect forms of state aid like preferential credits and guarantees instead of subsidies.(original abstracts)
Twórcy
Bibliografia
 • Borodo A., Problem racjonalizacji zadań i wydatków publicznych, [w:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.
 • Dudzik S., Postępowanie przed Komisją Europejską w sprawie notyfikowanej pomocy państwa dla przedsiębiorstw, PUG 2000 nr 5.
 • Dudzik S., Bezpośrednia skuteczność przepisów prawa wspólnotowego dotyczącego pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, "Państwo i Prawo" 2000 nr 7.
 • Kamieński A., Pomoc publiczna dla przedsiębiorców - aspekty prawne, "Glosa" 2004 nr 11.
 • Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis, Warszawa-Rzeszów 2006.
 • Postula I., Werner A., Pomoc publiczna, LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Szydło M., Pomoc publiczna na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw zagrożonych w prawie wspólnotowym, PUG 2006 nr 2.
 • Werner A., Polskie postępowanie notyfikacyjne dotyczące udzielenia pomocy publicznej, "Glosa" 2004 nr 10.
 • Werner A. Zwrot pomocy przeznaczonej niezgodnie z zasadami wspólnego rynku oraz pomocy wykorzystanej nieprawidłowo z przeznaczeniem, PUG 2004 nr 8.
 • Wojtowicz K., Priorytety polityki pomocy publicznej w Polsce w .świetle doświadczeń państwa UE, [w:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szotno-Koguc (red.), Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej w 2005 r, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2006.
 • Wybrane akty prawne Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU 2005 nr 15, poz. 148 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU 1997 nr 137, poz. 926 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (tekst jedn. DzU z 2003 nr 174, poz.1689 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (DzU 2005 nr 179, poz. 1484).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DzU 2004 nr 123, poz. 1291 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (DzU 2006 nr 191, poz. 1411 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych (DzU 2006 nr 113, poz. 777).
 • Dyrektywa Komisji 80/723/EWG z dnia 25 czerwca 1980 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskimi i przedsiębiorstwami publicznymi, a także w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw (DzUrz L 195 z 29 lipca 1980 r., s. 35, ze zm; DzUrz UE, polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 1, s. 23, ze zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000153895708

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.