PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 333
Tytuł artykułu

Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach

Warianty tytułu
Logistic Aspects of Management on Free Movement of Persons and Goods in Cities.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy zaprezentowano różne warianty systemów dostaw oraz omówiono rolę miejskich centrów logistycznych. Przedstawiono rozwój i funkcjonowanie miast oraz przeszkody towarzyszące temu funkcjonowaniu i rozwojowi obserwowane w różnych kontekstach. Omówiono teoretyczne podstawy logistyki miejskiej. Zaprezentowano rozważania na temat przepływów osób i ładunków w miastach jako obszarze zainteresowania logistyki miejskiej. Podjęto także problematykę zarządzania przepływami ludzi w miastach. Następnie omówiono zarządzanie przepływami ładunków w miastach. Przedstawiono także koncepcję zintegrowanego zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach. Koncepcja ta ma charakter modelowy i może zostać wykorzystana przy kształtowaniu systemów zarządzania przemieszczeniami w miastach.
EN
The author presents different ways of delivery systems as well as discusses the role of city logistics centres. One of the objectives of the paper is a city development together with its barriers. The paper also consists of theoretical basics of the city logistics as well as considerations on free movement of persons and goods in cities. The paper is devoted to the concept of integrated management on free movement of persons and goods in cities. (AŁ)
Rocznik
Strony
333
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Abt S.: Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1998.
 • Abt S.: Wdrażanie systemów logistycznych w Polsce. W: Wyjść naprzeciw logistycznym wyzwaniom XXI w. Polski Kongres Logistyczny, Poznań 2000.
 • Abt S., Woźniak H.: Podstawy logistyki. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1993.
 • Actes des Premieres Rencontres Internationales de la Rechercheen Logistique. Red. N. Fabbes-Costes. Universite de Aix-Marseille II 1995.
 • AEA Technology Environment 2002 Assistance in Implementation of the Directive 1999/3I/EC on landfill, Poland. W: Strategia wykorzystania funduszu spójności na lata 2004-2006. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003.
 • Ajzen L: The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1991.
 • Allemeyer W., Holzhey M.: Logistyka miejska w świetle polityki ekologicznej i transportowej. W: Wspólna Europa - ekonomiczne dylematy transportu i ekologii. SGH, Warszawa 1997. Red. H. Brdulak.
 • Alternatywna polityka transportu w Polsce wg zasad ekorozwoju. Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Raport nr 4/99, Warszawa 1999.
 • Axhausen, K.W., Garling, T.: Activity-based Approaches to Travel Analysis: Conceptual Frameworks, Models, and Research Problems. „Transport Reviews" 1992, No 12(4).
 • Ballou R.H.: Business Logistics Management. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New York 1997.
 • Bartoszek A., Gruszczyński L.A., Szczepański M.S.: Miasto i mieszkanie w społecznej świadomości. Katowice 1997.
 • Baumgarten H., Becker J., Wiendahl H-P., Zentes J.: Logistik - Management. Springer - Verlag. Band 3. City Logistic. Berlin 2004.
 • Baybars M., Browne M.: Development in Urban Distribution in London. W: Taniguchi E., Thompson R.G.: Logistics Systems for Sustainable Cities. Elsevier, 2004.
 • Bąkowski W.: Jak rozwiązać zaspokojenie popytu na komunikację podmiejską, http://www.zdik.wroc.pl
 • Bąkowski W.: Zależność między specjalizacją a zarządzaniem poprzez jakość w komunikacji miejskiej, http://www.zdik.wroc.pl
 • Beier F.J., Rutkowski K.: Logistyka. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1993.
 • Bell D.: The Doming of Post-Industrial Society. Basic Books, New York 1973.
 • Bendel H.J.: City Logistics. "Logistics Europe" 1996, Februar.
 • Bielski M.: Organizacje. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1996.
 • Billert A.: Metodyka planowania miejskiej sieci dróg rowerowych. Materiały konferencyjne: I Ogólnopolska Konferencja Drogi rowerowe ważnym elementem układu komunikacyjnego regionów miast i gmin ABRYS Sp. z o. o., Poznań 1999.
 • Blaik P.: Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1997.
 • Blaik P.: Logistyka. PWE, Warszawa 2001.
 • Boltze M.: Intelligent Parken in der Stadt der Zukunft. "Internationales Verkehrswesen" 2003, nr 6.
 • Bowman J.L., Ben-AkivaM.: Activity-based Travel Forecasting. Summary, Recommendations and Compendium of Papers from the Activity-Based Travel Forecasting Conference, New Orlean 1997.
 • Browne M.: Fright Transport and the City. University of Westminster, London 1999.
 • Buisson M., Roussier N.: L'internationalisation des villes metropolisation et noveaux rapporty ville-region, "Revue d'Economie Regionale et Urbaine" 1998, nr 2.
 • Burnewicz J.: Prognoza zapotrzebowania na transport w Polsce do 2013 i 2020 roku. Uniwersytet Gdański, Sopot, październik 2004.
 • Burnewicz J.: Transport Unii Europejskiej. Synteza wykładu 2003/2004. Uniwersytet Gdański, Sopot 2004.
 • Bury P., Markowski T., Regulski J.: Podstawy ekonomiki miasta. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 1993.
 • Carvalho (de) J.M.C.: Systems Theory, Complexity and Supply Organizational Models to Erich City Logistics: an Approach, W: E. Taniguchi, R.G. Thomson: Logistics Systems for Sustainable Cities. Elsevier, London 2004.
 • Chaberek M.: Logistyka - zarządzanie logistyczne - zarządzanie logistyką. Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2000, nr 9, s. 199.
 • Chaberek M.: Model systemu wsparcia logistycznego organizacji. W: Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Cz. I, Red. M. Chaberek. Uniwersytet Gdański, 2001.
 • Chaberek M.: Makro - i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002.
 • Christopher M.: The Strategy of Distribution Management. Heineman Professional Publishing, Oxford 1990.
 • Christopher M.: Strategia zarządzania dystrybucją. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1996.
 • Christofer M.: Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 • Ciesielski M.: Koszty kongestii transportowej w miastach. Zeszyty Naukowe, Seria II, z. 87. AE, Poznań 1986.
 • Ciesielski M.: Ekonomika infrastruktury transportowej. Wydawnictwo AE, Poznań 1992.
 • Ciesielski M.: Problemy z logistyką. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2002, nr 8, 2003, nr 1.
 • Ciesielski M., Długosz J., Gługiewicz Z., Wyszomirski O.: Gospodarowanie w transporcie miejskim. AE, Poznań 1992.
 • City Logistik - Ein Ausweg aus der Wiener Verkehrmisere Kurzbericht. KA, Wien 2000.
 • Comparative Survey on Urban Fright, Logistics and Land use Planning Systems in Europe. Contract No.: EVK4-CT-2001-00078, 27.09.2002, wwww.cityfreight.org
 • Coopers and Lybrand: Locations for Urban Distribution Centres. Dutch Ministry of Transport and Public Works 1991.
 • Copenhagen - Environmental Capital of Europe, www.cece.dk
 • Coyle J.J.: Bardi E.J., Langley C.J.: The Management of Business Logistics. West Publishing Company, St. Paul 1988.
 • Coyle J.J.: Bardi E.J., Langley Jr. C. J.: Zarządzanie logistyczne. PWE Warszawa 2002.
 • Czarnecki W.: Planowanie miast i osiedli. T. 5. PWN, Warszawa-Poznań 1962.
 • Czornik M.: Miasto - ekonomiczne aspekty funkcjonowania. AE, Katowice 2004.
 • Czornik M., Wrana K.: Proces identyfikacji strategicznych celów miasta. AE, Katowice 1997.
 • Czubała A.: Dystrybucja produktów. PWE, Warszawa 1996.
 • Dargay J.M., Goodwin P.B.: Traffic Congestion in Europe. Introductory Report England. W: Traffic Congestion in Europe. OECD 1999.
 • Deklaracja Helsińska - Burmistrzowie świata na rzecz Globalnego Dialogu Miast na temat Społeczeństwa Informacyjnego.
 • Delivering the Goods. 21st Century Challenges to Urban Goods Transport. OECD 2003.
 • Dembińska-Cyran L: Logistyka miasta. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2001, nr 1.
 • Dembińska-Cyran L, Jedliński M., Milewska B.: Logistyka. Wybrane zagadnienia do studiowania przedmiotu. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001.
 • Derycke P.: Theoire des reseaux de viles. DAT AR, Paris 1993.
 • Deutscher Logistik-Kongress. Logistik-Loesungen für die Praxis. Band 1. Berichtsband 1998.
 • Doborjginidze G., Klusmeier S.: Verkehrsmarkt Polen - mit dem EU-Beitritt zu dynamischem Wachstum. "Internationales Verkehrswesen" 2003, Nr 6.
 • Dreborg K. et al.: Images of Future Transport in Europe. Final Draft. September 1997.
 • Drobniak A.: Ocena projektów publicznych z wykorzystaniem analizy kosztów - korzyści. "Gospodarka Narodowa" 2001, nr 11-12.
 • Dufour J.G., Patier D.: Fright Transport and the City. Laboratoire d'Économie des Transports. OECD 1999.
 • Duin van J.H.R., Kneyber J.C.: Towards a Matching System for the Auction of Transport Orders. W: Taniguchi E., Thompson R.: Logistics Systems for Sustainable Cities. Elsevier, London 2004.
 • Dunder T., Ibanez N.: Logistyka miejskiego transportu towarowego Unii Europejskiej. W: Sieci logistyczne na zintegrowanym rynku europejskim: Materiały pokonferencyjne Logistics 2004. Instytut Logistyki i Magazynowania 2004.
 • Dziadek S.: Systemy transportowe ośrodków zurbanizowanych. PWN, Warszawa 1991.
 • Dziembowa Cz.: Wpływ odległości i czasu na komunikacją pasażerską między miastami wojewódzkimi w Polsce. "Przegląd Komunikacyjny" 1969, nr 1.
 • Dziemianowicz W., Jałowiecki B.: Polityka miejska a inwestycje zagraniczne w polskich metropoliach. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 • Dziuba D.: Sektor informacyjny w nowej gospodarce. Materiały V Międzynarodowej Konferencji Nowa gospodarka a postsocjalistyczna transformacja. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003, www.tiger.edu.pl/english/konferencje/ apri!2003/abs-tracts/Dziuba.doc
 • Ekonomika i zarządzanie miastem. Red. R. Brol. AE, Wrocław 2004.
 • Ettema D., Borgers A., Timmermans H.: A Simulation Model of Activity Scheduling Behavior. "Transportation Research Record" 1993, No 1493.
 • Encyclopaedia Universalis. Encyclopedia Universalis France. 2001. Wydanie na CD.
 • Fechner I.: Centra logistyczne. Cel - realizacja - przyszłość. Biblioteka Logistyka, Poznań 2004.
 • Fechner L: Uwarunkowania rozwoju centrów logistycznych i aglomeracji miejskich. W: Logistyka a infrastruktura miejska. I Konferencja Naukowo-Techniczna, Wrocław 2004.
 • Fechner L, Krzyżaniak S., Przybycin W.: Logistyczny system zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych odpowiedzią na nowe regulacje prawne. "Logistyka" 2002, nr 5.
 • Fey P.: Logistik - Management und Unternehmen-planung. Verlag Barbara Kirsch, München 1989.
 • Fijałkowski J.: Technologia magazynowania. OW PW, Warszawa 1995.
 • Forward S., Thomson J., Thorson O., Rothengatter T. Brand A.: Behavioral Factor Affecting Model Choice. Deliverable of the ADONIS Project, 1998, Contract No 2000-RD. 10988. Project Funded By The European Commission Under The Transport RTD Programme Of The 5th Framework Programme.
 • Fułarz A.: Organizacja transportu publicznego w Królestwie Szwecji, http://infobus.com.pl
 • Gabryś M.: Globalizacja - współczesne zależności gospodarcze, polityczne i kulturalne, http://hitnews.pl/sieciowisko/glob.rtf (czerwiec 2000).
 • Globalopolis. Kosmiczna wioska - szanse i zagrożenia. Red. R. Borkowski. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2003.
 • Goban-Klas T., Sienkiewicz P.: Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
 • Gojlik A.: Inteligentne systemy transportowe jako instrument racjonalizacji transportu miejskiego. W: Transport w logistyce. Łańcuch logistyczny. Jurata, 18-20 wrzesień 2003.
 • Gojlik A.: Miasto jako system wymagający wsparcia logistycznego. Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, nr 28 Gdańsk 2003.
 • Golinowska S.: Polska bieda. Instytut Lecha Wałęsy, Warszawa 2000.
 • Gołembska E., Czajka P., Tomaszewska D.: Logistyka miejska XXI wieku. "EuroLogistics" 2001, nr 3.
 • Gospodarowanie w transporcie miejskim. Red. M. Ciesieski. AE, Poznań 1994.
 • Gospodarowanie w komunikacji miejskiej. Red. O. Wyszomirski. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002.
 • Gościński J.: Sterowanie i planowanie. PWE, Warszawa 1982.
 • Grzelec K., Wyszomirski O.: Transport miejski w aglomeracji gdańskiej jako system logistyczny. "Logistyka" 2002, nr 6.
 • Gudehus T.: Logistik. Grundlagen. Strategien. Anwendungen. Springer Verlag, Berlin 2004.
 • Hamada T., Yoshimura Y., Mori K.: Road Network Reliability Analysis Using Vehicle Routing and Scheduling Procedures. W: E. Taniguchi, R. Thompson: Logistics Systems for Sustainable Cities. Elsevier, London 2004.
 • Harrisom G.L.: The Aquisition Logistician. "Logistics Spectrum" 1981, Springs.
 • Hermann F.: Improvement of Urban Traffic Situation (i+o Asia GmbH), www.io-asia.com
 • Hesse M.: Urban Space and Logistics - the Road to Sustainability. W: World "Transport Policy & Practice" 1995, Vol. 1, No 4.
 • Holguin-Veras J.: On the Estimation of the Maximum Efficiency of the Trucking Industry: Implications for City Logistics. W: E. Taniguchi, R. Thompson: Logistics Systems for Sustainable Cities. Elsevier, London 2004.
 • Hondius H.: Die Entwicklung des flämischen ÖPNV "Stadtverkehr" 2003, Nr 10.
 • Hope R.: Rational Spending of Brings Results. "Railway Gazette International" 1992.
 • Horoń M., Miecznikowski S.: Sposoby zmniejszania kongestii na przykładzie Singapuru. "Problemy Ekonomiki Transportu", nr 4, 1994.
 • ICARO - National Evaluation Report - Madrid Modelling Demonstration. Andres Monzon, Madryt 1999.
 • Instrukcja użytkownika zarządzania mobilnością MOMENTUM (MOMENTUM: - Mobility Management for the Urban Environment / MOSAIC - Mobility Strategy Applications In the Community).
 • Jałowiecki B., Szczepański M.: Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 • Jałowiecki B.: Społeczne wytwarzanie przestrzeni w procesie transformacji systemowej. Biuletyn KPZK PAN, z. 175.
 • Jałowiecki B.: Uwarunkowania i szanse rozwoju polskich metropolii. Ekspertyza wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS, 2003.
 • Janecki R.: Uwarunkowania sprawnego funkcjonowania transportu publicznego w aglomeracji katowickiej. W: A. Rudnicki: Jakość komunikacji miejskiej. SITK, Kraków 2000.
 • Jedliński M.: Logistyka w zarządzaniu antykryzysowym. "Logistyka" 2004, nr 3.
 • Jezierski A.: Logistyka miejska - wybrane aspekty praktycznego jej stosowania. "Logistyka" 2002, nr 6.
 • Jezierski A.: Modelowanie systemu miejskiego w kontekście koncepcji logistycznej. W: Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Red. M. Chaberek, Gdańsk 2001.
 • Jońca A.: Logistyka produkcyjna wybór rozwiązań transportowych. IOPM, Warszawa 1992.
 • Just Ch.: Traffic in Cities. "Internationales Verkehrswesen" 2003, Nr 6.
 • Kauffman Ch., Moris W.: Policy Mechanisms to Influence Location Choices, OECD Workshop on Land-use Planning for Sustainable Urban Transport: Implementing Change. Linz, Austria 23-24 September 1998.
 • Kempny D.: Koncepcja logistyki w nietypowych zastosowaniach. Orientacja logistyczna w procesie świadczenia usług nieprodukcyjnych. W: Kierunki rozwoju logistyki w świetle tendencji światowych. Red. M. Sołtysik. AE, Katowice 2004.
 • Kennedy P.: U progu XXI wieku (przymiarka do przyszłości). Puls Publ., Londyn 1994.
 • Kierunki rozwoju logistyki w świetle tendencji światowych. Red. M. Sołtysik. AE, Katowice 2004.
 • Kisperska-Moroń D., Sołtysik M.: System logistyczny przedsiębiorstwa. AE, Katowice 1994.
 • Kisperska-Moroń D.: Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego. AE, Katowice 1999.
 • Klassen L.H.: Myśl i polityka ekonomiczna a przestrzeń. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1988.
 • Klarte M.N.: Handlungsbedan für eine Citilogistik. "Internationales Verkehrswesen" 1992, Nr 3.
 • Kohler U.: City Logistics in Germany. W: E. Taniguchi, R. Thomson: City Logistics. Institute for City Logistics, Kyoto, Japan 2001.
 • Kołodko G.W.: "Nowa gospodarka" i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznej transformacji. Globalizacja epoki Internetu. Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji Przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, http://kolodko.tiger.edu.pl
 • Komorowski J.W.: Inter nacjonalizacja jako wyzwanie w procesie rozwoju wielkich miast. "Przegląd Geograficzny" 1999, T. LXXI, z. 1-2.
 • Komorowski J.W.: Marketing miejski i jego znaczenie we współczesnym rozwoju miast. Zeszyty Naukowe AE, seria I, z. 206, Poznań.
 • Komorowski J.W.: Współczesne uwarunkowania gospodarczo-przestrzenne internacjonalizacji miast polskich. AE, Poznań 2000.
 • Kompendium wiedzy o logistyce. Red. E. Gołembska. PWN, Warszawa 1999.
 • Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie osiedli ludzkich habitat II. Istambuł 3-14 czerwca 1996,1.1 i 2, Warszawa 1996.
 • Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. PIW, Warszawa 1967.
 • Kopta T.: Poradnik planowania i projektowania infrastruktury przyjaznej rowerzyście. "Transport i Komunikacja", www.transport.most.org.pl
 • Kordel Z., Łacny J.: Infrastruktura logistyczna a centra logistyczne w Polsce. www.czasopismologistyka.pl
 • Körte J.W.: Grundlagen der Strasenverkehrsplanung in Stadt und Land, Bauverlag, Wiesbaden-Berlin 1960. Cyt. za: Gospodarowanie w komunikacji miejskiej. Red. O. Wyszomirski. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002.
 • Korzeniowski A., Skrzypek M.: Ekologistyka zużytych opakowań. Biblioteka Logistyka, Poznań 2001.
 • Korzeń Z.: Centrum logistyczne w rejonie Wrocławia jako szansa dla polskich przewoźników i wykorzystania tranzytowego położenia Polski. AE, Wrocław 2001.
 • Korzeń Z.: Ekologistyka. Biblioteka Logistyka, Poznań 2001.
 • Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969.
 • Kotler PH.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner i Ska, warszawa 1994.
 • Kozielska B.: Globalopolis - Cywilizacja miast. Globalopolis. Kosmiczna wioska, szansę i zagrożenia. Red. R. Borkowski. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2003.
 • Köröndi G.: Bussystem versus Stadtbahn? "Der Nahverkehr" 2003, Nr 6.
 • Krawczyk S.: Logistyka w zarządzaniu marketingiem. AE, Wrocław 1998.
 • Krawczyk S.: Logistyka w zarządzaniu miastem. W: Logistyka a infrastruktura miejska. I Konferencja Naukowo-Techniczna. Wrocław 2004.
 • Krzyżanowski L.: Podstawy nauki zarządzania. PWN, Warszawa 1985.
 • Krzyżanowski L. : Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. PWN, Warszawa 1994.
 • Krzyżanowski M.: Centra logistyczne w Polsce - warunki i perspektywy rozwoju. "Namiary na Morze i Handel" 2000, nr 14-15.
 • Krzyżanowski M.: Centrum logistyczne jako szansa dla polskich przewoźników przy wykorzystaniu tranzytowego położenia Polski. Instytut Morski, Gdańsk 2004.
 • Kubicki J.: Kuriata A.: Problemy logistyczne w modelowaniu systemów transportowych. WKiŁ, Warszawa 2000.
 • Kuciński K.: Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1994.
 • Kunze O.: A New Interactive Approach on Router Planning With Tight Delivery Time Windows. W: E. Taniguchi, R. Thompson: Logistics Systems for Sustainable Cities. Elsevier, London 2004.
 • Kusztal J. : Transport w aspekcie zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego. W: Komunikacja i jej funkcje w województwie śląskim. AE, Katowice 2002.
 • Lambert D.M., Stock J.R., Ellram L.M.: Fundamentals of Logistics. New Jersey 1995.
 • Lawrence P.R., Lorsch J.W.: Organization and Environment. Cambridge, MA: Harvard University Press 1967.
 • Lewandowski E.: Fenomeny społeczne końca wieku. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica 27, Łódź 1998.
 • Lewandowski K, Duig L, Lisek A., Okręt K., Soszecki J., Szawan E., Szepelak T., Ucinek P., Walulski P., Zachara R.: Pilotażowe badania programu DORED. W: Logistyka a infrastruktura miejska. I Konferencja Naukowo-Techniczna, Wrocław 2004.
 • Lindkvist A., Swahn H.: Fright Transport and the City. Stockholm, OECD 1999.
 • Louboutin S., Cahill V.: Comprehensive Distributed Garbage Collection by Tracking Casual Dependencies of relevant Mutator Events, Department of Computer Science. Trinity College, Dublin 1996.
 • Madejski.M., Lissowska E.: Badania analityczne transportu samochodowego, WKiŁ, Warszawa 1970.
 • Majer A.: Kryzys miast. W: Fenomeny społeczne końca wieku. Red. E. Lewandowski. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica 27, Łódź 1998.
 • Majka S.: Logistyka miejskich usług infrastrukturalnych. "Logistyka" 2001, nr 6.
 • Małek P.: Ekonomika transportu. PWE, Warszawa 1969.
 • Markowski T.: Zarządzanie rozwojem miast. Warszawa 1999.
 • McKinnon A.: International Review of Urban Transshipment Studies and Initiatives. Report prepared for the Retail and Distribution Panel of the UK Government's Foresight Programme, Herriot Watt University 1998.
 • McLuhan M.: Środki komunikowania - przedłużenie człowieka. W: Technika a społeczeństwo. Antologia. Red. A. Siciński. PIW, Warszawa 1974.
 • Menes E.: Relacje rozwojowe między motoryzacją indywidualną a komunikacją publiczną. "Przegląd Komunikacyjny" 1993.
 • Metody sprawnego zarządzania. Red. H. Bieniok. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1977.
 • Metodyka lokalizacji i kształtowania centrów logistycznych w Polsce. Red. L. Mindur. Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2000.
 • Miklińska J.: Znaczenie centrów logistycznych dla logistyki miejskiej -przykład Niemiec. Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, nr 28/2003.
 • Mikołajewicz Z.: Procesy rozwoju dużych miast Polski w okresie transformacji. W: Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast. Red. J. Słodczyk. Uniwersytet Opolski, Opole 2000.
 • Millennium Cities Database for Sustainable Transport, 2001, http://www.uitp.com/proj ect/
 • Morgan G.: Obrazy organizacji. PWN, Warszawa 1997.
 • Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von Telematik im Verkehr. "Internationales Verkehrswesen" 2003, Nr 12.
 • Naess P.: Government Action to Guide Land-use and Urban Development. OECD Workshop on Land-use Planning for Sustainable Urban Transport: Implementing Change. Linz, Austria 23-24 September 1998.
 • Nazemnyj obszczestvennyj passażirskij transport - na novyj uroven. "Avtomobilnyj transport" 2003, nr 4.
 • Niestroj K.: Procesy magazynowania w systemach logistycznych. Habex, Gliwice 1997.
 • Nowa encyklopedia powszechna. PWN, Warszawa 1997.
 • Nowosielski L.: Kolej w obsłudze przewozów pasażerskich w aglomeracjach. "Przegląd Komunikacyjny" 1992.
 • Ogden K.: Modelling Urban Freight Generation. "Traffic Engineering and Control" 1997, Vol. 18, No 3.
 • Pakuła L., Kajman J.: Słownik geograficzno-ekonomiczny. WSP, Kraków 1982.
 • Parsons T.: Structure and Process in Modern Societes. Free Press, Glencoe 1960.
 • Parysek J.J., Korrus J.: Powojenny rozwój polskich miast i ich rola w procesie urbanizacji Kraju. "Przegląd Geograficzny" 1997, t. LXIX, z. 1-2.
 • Penc J.: Strategie zarządzania, Strategie dziedzinowe i ich realizacja. Zintegrowane zarządzanie strategiczne. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1995.
 • Peterson B.E.: Achieving Public Approval for Innovate Transport Policies. W: Sustainable Transport in Central and Eastern European Cities. OECD, 1995.
 • Pęski W.: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast. Arkady, Warszawa 1999.
 • Pfohl H.Ch.: Systemy logistyczne. Biblioteka Logistyka, Poznań 1998.
 • Plowden S., Buchan K.: A New Framework for Freight Transport. Civic Trust, London 1995.
 • Płaczek E., Szołtysek J.: Problemy optymalizacji tras pojazdów z probabilistycznym ograniczeniem. W: Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Red. M. Chaberek. Cz. III, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego nr 26, Gdańsk 2003, s. 127-133.
 • Podoski J.: Transport w miastach. WKŁ, Warszawa 1985.
 • Podstawy marketingu. Red. J. Altkorn. Instytut Marketingu, Kraków 1992.
 • Polityka Transportowa Państwa na lata 2001- 2015 dla zrównoważonego rozwoju kraju. Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej 2000.
 • Porowski M.: Bezdomność - obraz zjawiska i populacji ludzi bezdomnych. W: Pedagogika społeczna. Red. T. Pilch, I. Lepalczyk. Warszawa 1995.
 • Quick Response Fright Manual - Final Report (Milwaukee 1996).
 • Rabinovitch J., Leitman J.: Planowanie przestrzenne miasta. "Świat Nauki" 1996.
 • Raiku R., Raiku S.: Transport Demand, Transport and Traffic Flow - Key Elements of City Logistics. W: E. Taniguchi, R. G. Thompson: Logistics Systems for Sustainable Cities. Elsevier, London 2004.
 • Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego. Aktualizacja. Red. G. Węcławowicz. PAN, Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego, Warszawa 2003.
 • Regulski J.: Rozwój miast w Polsce. PWN, Warszawa 1980.
 • Richter K., Tarkowski J.: Znaczenie centrów logistycznych dla nowoczesnego gospodarowania. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996.
 • Rokita J.: Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. P WE, Warszawa 2005.
 • Roszko K.: Warunki komunikacyjne jako czynnik kształtujący ruchliwość mieszkańców. Instytut Urbanistyki i Architektury, Katowice 1971.
 • Rozkwitalska C.: Miejski transport zbiorowy i jego wpływ na środowisko. Materiały Konferencji nt. Ochrona środowiska w transporcie i budownictwie komunikacyjnym, Zakopane 1995.
 • Rudnicki A., Starowicz W.: Transport miejski. Ekspertyza do Polityki Transportowej Państwa i Narodowej Strategii Rozwoju Transportu - wersja ostateczna.
 • Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K.: Współczesne problemy polityki transportowej. PWE, Warszawa 1997.
 • Rzeczyński B.: Filozofia ekologistyki w gospodarowaniu odpadami komunalnymi stałymi. "Logistyka" 2002, nr 5.
 • Rzeczyński B.: Filozofia ekologistyki w gospodarowaniu odpadami komunalnymi stałymi. Cz. 2: Ekologistyka w przestrzeni urbanistycznej. "Logistyka" 2002, nr 6.
 • Rzeczyński B.: Handel elektroniczny a logistyka miejska. "Logistyka" 2004, nr 1.
 • Rzeczyński B.: Logistyka XXI wieku. Słowo odrębne z refleksją nad jej przeznaczeniem. www.czasopismologistyka.pl
 • Rzeczyński B.: Technologia i logistyka transportu a dynamika przestrzeni ekonomicznej miasta. "Logistyka" 2004, nr 2.
 • Sadler Ph.: Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 • Samochodowy transport ciężarowy. W: Miasto Wrocław. Przestrzeń komunikacji i transportu. Politechnika Wrocławska, Polus-PKS, Wrocław 2004.
 • Schallaboeck K.O., Petersem E.: Traffic Congestion in Europe. Wuppertal Instytut für Klima. Umwelt, Energie, Wuppertal 1999.
 • Schary Ph.B., Skjott-Larsen T.: Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży. PWN, Warszawa 2002.
 • Scott W.G.: Organization Theory. Homewood 1967.
 • Shapiro R.D., Heskett J.L.: Logistics Strategy: Cases and Concepts. West Publishing Company, St. Paul 1985.
 • Short J.: Urban Thrombosis. „Global Transport" 1997, Spring.
 • Sieja L.: Aktualny stan i niezbędne działania wyznaczone w planach gospodarki odpadami w Polsce. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice 2002.
 • Sienkiewicz P.: Teoria rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W: T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz: Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
 • Sikorski M.: Pole optymalnych lokalizacji elementów miasta o dużych ogniskach ruchu. Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1968.
 • Sirko M., Hasiec J.: Metodyczne podstawy opracowywania planów struktury funkcjonalnej miast. "Czasopismo Geograficzne" 2001, nr 6.
 • Skalmowski K.: Poradnik gospodarowania odpadami. Verlag Dashöfer, Warszawa 1999.
 • Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1999.
 • Słownik języka polskiego. Red. M. Szymczak. Warszawa 1981. Słownik Wyrazów Obcych. PWN, Warszawa 1980.
 • Sołtysik M.: Teoretyczno-metodologiczne problemy współczesnej logistyki. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2001, nr 11.
 • Sołtysik M.: Zarządzanie logistyczne. AE, Katowice 2003.
 • Sołtysik M.: O dynamice zmian w logistyce. W: Kierunki rozwoju logistyki w świetle tendencji światowych. Red. M. Sołtysik. AE, Katowice 2004.
 • Starowicz W., Rudnicki A. Janecki R.: Kompleksowe badania ruchu w Katowicach i Siemianowicach Śląskich. Synteza wyników. Monografie, z. 6, SITK, Kraków 1999.
 • Stern. E., Richardson H.W.: Behavioral Modelling of Road - Users - Current Research and Future Needs. The Johns Hopkins University, Press Baltimore and London 2000.
 • Strategia gospodarki odpadami komunalnymi. Red. M. Zegadło. Poznań 2001.
 • Strategia rozwoju transportu na lata 2007-2003. Projekt. Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 12.12.2004 r.
 • Strategia wykorzystania funduszu spójności na lata 2004-2006. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003.
 • Suchorzewski W.: Rola transportu w kształtowaniu aglomeracji miejsko-przemysłowych. W: Zbiór referatów krajowej konferencji. Transport w dużych aglomeracjach miejskich. Warszawa 1975.
 • Suchorzewski W.: Polityka transportowa w miastach. Publikacje ZDiK we Wrocławiu. Wykład wygłoszony w Krakowie 26.08.2001 r. na kursie TEMPUS, http://www.zdik.wroc.pl/publikacje/raport.show.html
 • Suchorzewski W.: Energochłonność transportu . Wykład wygłoszony w Krakowie 26.08.2001 r. na kursie Zrównoważony rozwój energetyczny ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego transportu zorganizowanym przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie w ramach finansowanego przez Komisją Europejską projektu TEMPUS IB-JEP 14326/99.
 • Sustrate V.: Fright Transport and the City. OECD, Hannover 1999.
 • Szałek B.Z.: Logistyka. Wstęp do problematyki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1992.
 • Szołtysek J.: Kryteria decydujące o wyborze przewoźnika. "Spedycja, Transport Logistyka" 2003, nr 10.
 • Szołtysek J.: Logistyczna obsługa klienta a jakość. "Logistyka a Jakość" 2003.
 • Szołtysek J.: Identyfikacja miejskich potrzeb transportowych i komunikacyjnych przesłanką podejmowania decyzji przez władze miast. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 1656, Gliwice 2004.
 • Szołtysek J., Korowiakowskij E.K., Korowiakowska J.W.: Problemy gorodskoj logistyki. W: Logistyka, gruzowaja i komrnerczeskaja rabota. Peterburg-skij Gosudarstwiennyj Uniwersytet Putiej Soobszczenia, Sankt Petersburg, 2004.
 • Szołtysek J.: Obszary poszukiwań rozwiązań problemów transportowych w mieście. W: Logistyka a infrastruktura miejska. I Konferencja Naukowo-Techniczna, Wrocław 2004.
 • Szołtysek J.: Przesłanki stosowania logistyki miejskiej w przezwyciężaniu barier rozwojowych miast. W: Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych. Red. M. Sołtysik. AE, Katowice 2004.
 • Szołtysek J.: Zarządzanie zachowaniami komunikacyjnymi sposobem rozwiązywania problemów kongestii transportowej w miastach. W: Transport jako czynnik integracji regionów. Translog 2004, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 • Szołtysek J.: Kongestia a funkcjonowanie miasta. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2005, nr 2.
 • Szołtysek J., Korowiakowskij E.K., Korowiakowska J.W.: Reszenie problem gorodskoj logistyki sredstwami telematyki. W: Sowriemennyje problemu informatizacii w systemach modelirowania, programirowania i telekomunikacjach. Sbornik trudów. Naucznaja Kniga, Woroneż, 2004.
 • Sztucki T.: Kanały rynku. Czynniki kształtowania - kierunki rozwoju. -Biblioteka IHWiU, Warszawa 1978.
 • Szymański J.M.: Complexed Theory of Biosphere and Faith of Tomorrow. The paradigm of Survival (Złożona teoria biosfery. Wiedza i wiara ery jutra. Paradygmat przetrwania), http://www.zb.eco.pl/zb/123/globalne.html
 • Szymczak M.: Logistyka miejska. W: Kompendium wiedzy o logistyce. Red. E. Gołembska. PWN. Warszawa-Poznań 1999.
 • Szymczak M.: Sposoby ograniczania kongestii transportowej w miastach. W: Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych. Red. M. Sołtysik. AE, Katowice 2004.
 • Taniguchi E., Thomson R.: City Logistics. Institute for City Logistics, Kyoto, Japan 2001.
 • Taniguchi E., Thomson R.G.: Logistics Systems for Sustainable Cities. Elsevier, London 2004.
 • Taniguchi E., Thompson R.G., Yamada T., van Duin R.: City Logistics - Network Mdeling and Intelligent Transport Systems. Pergamon 2001.
 • Taniguchi E., Thompson R., Yamada T.: Predicting the Effects Of City Logistics Schemes. "Transport Reviews" 2003, No 4.
 • Tarkowski J., Irestahl B., Lumsden K.: Transport - Logistyka. ILIM, Poznań 1998.
 • Technika a społeczeństwo. Red. A. Siciński. PIW, Warszawa 1974.
 • Teoretyczno-metodyczne problemy rozwoju współczesnej logistyki. Badania własne zespołowe pod kierunkiem M. Sołtysika. AE, Katowice 2003.
 • The U.N. Population Division report, "World Urbanization Prospects: The 2003 Revision".
 • The UN Press Release, POP/ 899, 24.03.2004 r.
 • Thomson J.M.: Nowoczesna ekonomika transportu. WkiŁ, Warszawa 1978.
 • Titiuchin N.: Wnutrigorodskaja logistyka i jejo zadaczi. "Loginfo" 2002, nr 2.
 • Toffler A.: Trzecia fala. PIW, Warszawa 1997.
 • Tomanek R.: Integracja komunikacji miejskiej - od porozumienia taryfowego do zarządu transportu w aglomeracji. "Transport Miejski 1996, nr 10.
 • Tomanek R.: Efektywność transportu zbiorowego w miastach. Materiały konferencyjne IV Ogólnopolskiej Konferencji Komunikacja Miejska , IGKM, Łódź-Warszawa 2000.
 • Tomanek R.: Wpływ zmian systemów zarządzania transportem miejskim na jakość usług. Miejska komunikacja zbiorowa - szanse i zagrożenia. Polski Klub Ekologiczny, Wrocław 2000.
 • Toshinori Niemoto: Area-wide Inter-carrier Consolidation of Freight in Urban Areas. "Transport Logistics", Vol. 1, No 2.
 • Transport. Red. W. Rydzykowski, T. Wojewódzka. PWN, Warszawa 1997.
 • Transports Paris: Editions techniques et économiques, Nr.420, 2003.
 • Troka B.: Ekonomika transportu regionalnego. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1986.
 • Tyc-Szmil K.: Rola i miejsce transportu w logistyce odpadów komunalnych. W: Transport w logistyce. Łańcuch logistyczny. Akademia Morska w Gdyni, Jurata 2003.
 • United Nations (UN). Population Division. World Urbanization Prospects: The 2001 Revision. New York, UN, 20.03. 2002.
 • "Urban Transport International" 2003, No 11-12.
 • Wackermann G.: Encyclopaedia Vniversalis. Encyclopaedia Universalis France, 2001.
 • Wang W.: Urban Distribution Centres in Holland. W: Actes des Premieres Rencontres Internationales de la Rechercheen Logistique. Red. N. Fabbes-Costes. Université de Aix-Marseille II, 1995.
 • Weber A.F.: The Growth of Cities in Nineteenth Century: A Study in Statistics, Ithaca. Cornell University Press, New York 1965.
 • Webster F.V., Johnson R.H., Paulley N., DasguptaM.: Changing Patterns of Urban Travel. European Conference of Minister of Transport 1985.
 • Wilding R.: Koncepcja czasu w łańcuchu dostaw. „Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2000, nr 3.
 • Witkowski J.: Strategia logistyczna przedsiębiorstw przemysłowych. AE, Wrocław 1995.
 • Witkowski J.: O związkach logistyki z finansami, marketingiem produkcją w przedsiębiorstwie. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1999.
 • Witkowski J.: Logistyka przedsiębiorstw wobec globalnych i krajowych wyzwań rozwojowych. W: Logistyka przedsiębiorstw w warunkach przemian. Red. J. Witkowski. Wrocław 2002.
 • Wojnowski K.: Podmiotowość osób bezrobotnych i dysfunkcje psychospołecznych zachowań w warunkach kryzysu rynku pracy. W: Podmiotowość z perspektywy transformacyjnego środowiska pracy. AE, Poznań 2001.
 • Wrzosek W.: Funkcjonowanie rynku. PWE, Warszawa 1998.
 • Wspólna Europa - ekonomiczne dylematy transportu i ekologii. Red. H. Brdulak. SGH, Warszawa 1997.
 • Wyszomirski O.: Substytucja i komplementarność indywidualnej i zbiorowej komunikacji miejskiej. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1988.
 • Wyszomirski O.: Funkcjonowanie rynku komunikacji miejskiej. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1998.
 • Wyszomirski O.: Komunikacja miejska w gospodarce rynkowej. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1997.
 • Zacharias J.: Bicycle in Shanghai: Movement's Patterns, Cyclist Attitudes and the Impact of Traffic Separation. "Transport Reviews" 2002.
 • Zalewski A.: Obsługa transportowa jako element jakości życia w miastach i aglomeracjach (na przykładzie wybranych dzielnic Warszawy). XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2004.
 • Zapobieganie i ograniczenie zanieczyszczeń. Plany i programy ochrony środowiska. Simpex, Warszawa 2003.
 • Zarządzanie środowiskiem. Red. J. Łunarski. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2002.
 • Zasady polityki ekologicznej Wrocławia przyjęte na podstawie uchwały LII/813/98 Rady Miejskiej Wrocławia z 5.06.1998 r., http://www.wroc-ław.pl/m3525/
 • Zunder T., Ibanez N.: Logistyka miejskiego transportu towarowego w Unii Europejskiej. W: Sieci logistyczne na zintegrowanym rynku europejskim. Materiały pokonferencyjne Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS 2004.
 • Zürich ETH: IMPULSE, Operation Forms for the Network Modes, IN-95-SC.001 European Commission, Bruxelles 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000163659605

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.