PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 49 | nr 105 | 269--281
Tytuł artykułu

Bilans podatkowy - założenia koncepcyjne i zawartość informacyjna

Warianty tytułu
Tax balance sheet - conceptual framework and information content
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W prezentowanym artykule został przedstawiony autorski projekt bilansu podatkowego, sporządzanego przy wykorzystaniu bezpośredniego sposobu ustalania wartości podatkowych aktywów i pasywów. Autorka podała przesłanki sporządzania bilansu podatkowego oraz jego użyteczność i przydatność informacyjną dla szerokiego kręgu odbiorców. Główny nacisk został położony na zaprezentowanie ogólnych założeń koncepcyjnych sporządzania tego bilansu: jego układu, zasad prezentacji i wyceny składników majątkowych, które - choć opierają się na formalnych zasadach sporządzania bilansu księgowego - to powinny być podporządkowane przepisom podatkowym. (abstrakt oryginalny)
EN
This article present the author's proposal of the tax balance sheet prepared using the direct method of calculating tax value of assets, liabilities and owners' equity. The author presented the reasons for preparing the tax balance sheet and its usefulness for a broad group of users. The main emphasis has been and on presenting a general conceptual framework of preparing this balance sheet - its structure rules of assets measurement and presentation, which - though based on formal rules of preparing accounting balance sheet - should also comply with tax law requirements. (original abstract)
Rocznik
Tom
49
Numer
Strony
269--281
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Literatura Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (2006), Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 • Gmytrasiewicz M. (1987), Metoda bilansowa w rachunkowości, [w:] Modele ewidencyjne, Peche T. (red.), Monografie i Opracowania, Nr 224, SGPiS, Warszawa.
 • Górski J. (1975), Metody poznawcze rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • Kudert S. (red.) (2000), Opodatkowanie i rachunkowość w Polsce: elementy porównawcze z prawem niemieckim i standardami międzynarodowymi, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007, International Accounting Standards Board, Londyn.
 • Poszwa M. (2004), Rachunkowość a cele podatkowe przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, http://www.wsiz.rzeszow.pl/publikacje/rachacel.pdf, data pobrania 15.01.2004 r.
 • Thiel J. (1990), Bilanzrecht: Handelsbilanz, Steuerbilanz, Heidelberg.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania, Dz.U. z 2000 r., nr 54, poz. 654, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694, ze zm.
 • Walińska E. (2004), Bilans podatkowy i jego wpływ na bilans handlowy w polskiej szkole rachunkowości okresu międzywojennego - zarys problemu, [w:] Polska szkolą rachunkowości, Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (red.), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Walińska E. (2()04a), Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wörner G. (1985), Praktisches Lehrbuch der Handels- und Steuerbilanz, Verl. Moderne Industrie, München.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164664497

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.