PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 4 | 123--138
Tytuł artykułu

Analiza sieci społecznej jako nowoczesne narzędzie pomiaru komunikacji wewnętrznej

Warianty tytułu
Social Network Analysis as a Modern Analytical Tool to Measure an Internal Communication
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł koncentruje się na przedstawieniu możliwości wykorzystania Analizy Sieci Społecznych (Social Network Analysis- SNA) w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Jest to metoda mającą szerokie zastosowanie zarówno w obszarze optymalizacji funkcjonowania organizacji, jak również tworzenia strategii przedsiębiorstwa w oparciu o badanie i pomiar relacji zewnętrznych firmy w otoczeniu konkurencyjnym. Treść artykułu została poświęcona możliwościom wykorzystania metody SNA do analizy dynamicznej sieci społecznej tworzonej przez pracowników i łączące ich relacje takie jak znajomość, przyjaźń, komunikacja czy współpraca. Ta skomplikowana struktura stanowi rzeczywisty obraz przedsiębiorstwa, który znacząco odbiega od statycznych i zhierarchizowanych schematów organizacyjnych. Proponowana w artykule zmiana spojrzenia na przedsiębiorstwo pozwala dostrzec wartość relacji społecznych, które mają bezpośredni wpływ na efektywność funkcjonowania organizacji. Stąd też możliwość badania wspomnianych struktur sieciowych wydaje się być kluczowym zagadnieniem. Prowadzenie takich badań w oparciu o metodę SNA, pozwala na odtworzenie, mapowanie i analizę złożonych, wielopoziomowych relacji społecznych, uwzględniających zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie powiązania pracowników. Dzięki specyficznym statystykom umożliwia ona również interpretację wzorów relacji pomiędzy członkami organizacji. Jak wykazuje niniejszy artykuł badanie wewnętrznych sieci społecznych przedsiębiorstwa może w znaczącym stopniu pomóc w procesie optymalizacji funkcjonowania firmy, jak również stanowi istotny wkład w obszarze zarządzania talentami i wiedzą przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on presentation of possibilities of using Social Network Analysis-SNA in business management. This is a method widely used both to optimize functioning of an organization, and to design strategy for creation of an enterprise based on examination and measurement of external relations of the company in the competitive environment. The content of the article has been devoted to possibilities of using the SNA method for dynamic analysis of a social network created by employees, and their relations, such as acquaintance, friendship, communication or cooperation. This complicated structure is a realistic reflection of an enterprise that significantly differs from static and hierarchical organizational diagrams. The change in perspective proposed in the article enables recognition of the value of social relations that have a direct impact on effectiveness of an organization. Thus the possibility of examination of the concerned network structures seems to be a key issue. Conducting such studies based on the SNA method enables reproduction, mapping, and analysis of complex and multi-level social relations with consideration to both direct and indirect relations between employees. Specific measurements also allow interpretation of pattern of relations between members of the organization. As this article demonstrates, examination of internal social networks in an enterprise may substantially help in the process of optimization of the company’s operation, and is an important contribution to the area of talent and knowledge management. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
123--138
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Alee, V., The Future of Knowledge. Increasing Prosperity through Value Networks, Butterworth-Heinemann, Oxford 2003.
 • [2] Anklam P., Net Work. A Practical Guide to Creating and Sustainin Netorks at Work and in the World, Butterworth-Heinemann, Oxford 2007.
 • [3] Borgatti S.P., NetDraw: Graph visualization software- Harvard, Analytic Technologies, 2002.
 • [4] Burt R.S.., Structural Holes and Good Ideas, "The American Journal of Sociology" 2004, t.110, nr 2, s. 349-399.
 • [15] Cross R. Parker, A., The Hidden Power of Social Networks. Understanding How Work Really Gets Done in Organizations, Harvard Business School Press, Boston 2004.
 • [6] Cross R., Thomas R., J., Driving results through social networks. How top organizations leverage networks for performance and growth, Jossey-Bass, San Francisco 2009.
 • [7] Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Astrum, Wroclaw 2002.
 • [8] Hanneman R.A., Riddle,M. Introduction to social network methods, University of California, Riverside 2005, http://faculty.ucr.edu/~hanneman/
 • [9] Hoppe B. Reinelt C., Social Network Analysis And the Evaluation of Leadership Networks, Draft submission to Leadership Quarterly, 2009, s. 32-33. http://connectiveassociates.com/articles/SNA%20and%20Leadership%20Networks%2e%28LQ-2010%29.pdf
 • [10] Lazega, E., The Collegial Phenomenon: The Social Mechanisms of Cooperation Among Peers in a Corporate Law Partnership, Oxford University Press, New York 2001.
 • [11] Molina J.L. The informal organizational chart in organizations: An approach from social network analysis, "Connections", nr 24(1), s. 81-82.
 • [12] Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 • 13] Potocki A., Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Warszawa 2001.
 • [14] R. Cross, What is ОNA? http://www.robcross.org/network_ona.htm
 • [15] Scott J., Social Network Analysis. A Handbook, SAGE Publications, Londyn 2000.
 • [16] Stępka P., Subda, K., Wykorzystanie analizy sieci społecznej (SNA) do budowy organizacji opartej na wiedzy, "e-Mentor" 1/2009. http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=28&id=618
 • [17] Travers J., Milgram, S., An Experimental Study of the Small World Problem, Newman M., Barabási A.L., Duncan, J.W., The Structure and Dynamics of Networks, Princeton University Press, Princeton 2006, s. 130-148.
 • [18] Wasserman S. Faust K., Social Network Analysis. Methods and Applications, Cambridge University Press, Cambridge 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168191429

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.