PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 80
Tytuł artykułu

Znaczenie procentowych instrumentów pochodnych rynku pieniężnego w polityce banku centralnego

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania instrumentów pochodnych w polityce pieniężnej banku centralnego oraz wskazanie instrumentów, które na obecnym etapie rozwoju polskiego rynku instrumentów pochodnych mogą służyć jako źródło danych. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
80
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Anderson N., Breedon F., Deacon M., Derry A., Murphy M., Estimating and interpreting the yield curve. John Wiley & Sons, West Sussex 1996.
 • Anderson N., Sleah J.: New estimates of the UK real and nominal yield curves. Bank of England Quarterly Bulletin, November 1999, pp. 384-392.
 • Anderson N., Sleah J.: New estimates of the UK real and nominal yield curves. Bank of England Working Paper, 2001.
 • Angeloni I., Kashyap A., Mojon B. (ed.), Monetary Policy Transmission in the Euro Area. Cambridge University Press, 2003.
 • Antkiewicz S., Sobol I., Ocena rozwoju pochodnych instrumentów finansowych, stan obecny oraz jego perspektywy rozwoju do roku 2004. W: E. Pietrzak (red), Projekcja rozwoju rynków: kapitałowego, walutowego i pochodnych instrumentów finansowych do roku 2004, IBnGR, Zeszyt nr 106, Gdańsk 2000.
 • Bachert P., Interpolacja krzywej zerokuponowej a teoretyczna wartość kontraktu IRS/CIRS, "Rynek Terminowy" 2000, nr 2(4).
 • Bakalarski T., Naczyński R., Rodzaje instrumentów finansowych w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nr 32 i 39 "Rynek Terminowy" 2002, nr 1(15).
 • Bernanke B., Woodford M., The Inflation-Targeting Debate. The University of Chicago Press, NBER 2004.
 • Bernanke B.S., Laubach T., Mishkin F.S., Posen A.S., Inflation Targeting. Lessons from the International Experience. Princeton University Press 1999.
 • Blake D., Financal Market Analysis. Wiley 2000.
 • Bliss R.R.: Testing Term Structure Estimation Methods. Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper 96-12a.
 • Bofinger P., Monetary Policy, Oxford University Press, Oxford 2001.
 • Brigo D., Mercurio F., Interest Rate Models. Theory and Practice. Springer Finance, 2001 (1st ed), 2006 (2nd ed).
 • Brousseau V., The Functional Form of Yield Curves, ECB Working Paper No 148, ECB, May 2002.
 • Brzoza-Brzezina M., Neutralność pieniądza a oczekiwania. Materiały i Studia nr 92, NBP, Warszawa, sierpień 1999.
 • Chisholm A.M., An Introduction to Capital Markets Wiley 2002.
 • Choudhry M., An Introductory Guide to Analyzing and Interpreting the Yield Curve. W: F.J. Fabozzi (ed): Interest Rate, Term Structure and Valuation Modeling. Wiley 2002.
 • Choudhry M., Analyzing and interpreting the field curve, Wiley 2004.
 • Cox J., Ingersoll J., Ross S., A Re-examination of Traditional Hypotheses abort the Term Structure of Interest Rates, "Journal of Finance" 1981, September.
 • de La Grandville O.: Bond Pricing and Portfolio Analysis. MIT Press 2001.
 • Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki. PWN, Warszawa 2003.
 • Douglas L.G., Yield curve analysis. The Fundamentals of Risk and Return New York Institute of Finance 1988.
 • Duwendag D., Ketterer K.H., Kosters W., Pohl R., Simmert D., Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Poltext, Warszawa 1996.
 • Dziwok E., Modelowanie realnych stóp procentowych na podstawie terminowej struktury dochodowości, W: P. Chrzan (red), Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach, cz. 2. AE, Katowice 2006.
 • Dziwok E., Przegląd metod estymacji zerokuponowej krzywej dochodowości pod kątem ich przydatności w polityce pieniężnej NBP. W: K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec (red), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia -- tendencje światowe a rynek polski. Prace naukowe nr 990, AE, Wrocław 2003.
 • EBC, Przewidywalność polityki pieniężnej. Biuletyn Miesięczny EBC, styczeń 2006.
 • ECB, Euro Money Market Study 2001. Frankfurt 2002.
 • ECB, Euro money market study 2006. ECB, February 2007.
 • Fabozzi F.J., Rynki obligacji. Analiza i strategie. WIG-Press, Warszawa 2000.
 • Fabozzi F.J., Mann S.V., Bond Pricing and Field Measures. W: F.J. Fabozzi, M. Choudhry (ed), The Handbook of European Fixed Income Securities. Wiley 2004.
 • Fama E., Forward Rates as Predictors of Future Spot Rates. "Journal of Financial Economics" 1976, No 4.
 • Fisher I., The Theory of Interest. Macmillan, New York 1930.
 • Fisher M., Forces That Shape the Yield Curve: Part I and 2. Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper 2001-3.
 • Friedman B.M, Hahn F.H. (ed), Handbook of Monetary Economics. Vol.1. Elsevier Science Publishers 1990.
 • Głuch R., System Dealerów Papierów Skarbowych. "Rynek Terminowy" 2003, nr 1(19).
 • Gonczaryk M., Rozliczanie kontraktów terminowych na obligacje, "Rynek Terminowy" 2004, nr 4(26).
 • Goodfriend M., Using the Term Structure of Interest Rates for Monetary Policy. FRB of Richmond Economic Quarterly, vol. 84/3, Summer 1998.
 • Grabowska A., Zuber M., Wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu portfelem obligacji. "Rynek Terminowy" 2001, nr 2(12).
 • Gup B.E., Brooks R., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej, Związek Banków Polskich, Warszawa 1997.
 • Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. WIG-Press, Warszawa 1998.
 • Ingersoll J.E., Theory of Financial Decision Making, Roman & Littlefield Publisher Inc 1987.
 • Ireland P.N., Long-Term Interest Rates and Inflation: A Fisherian Approach FRB of Richmond Economic Quarterly, Vol. 82/1, Winter 1996.
 • Jackson M., Staunton M.: Advanced Modeling in Finance using Excel and VBA. Wiley 2001.
 • Jajuga K., Podstawy inwestowania na giełdzie papierów wartościowych, GPW S.A., Warszawa 2006.
 • Jajuga K., Problemy dalszego rozwoju publicznego rynku instrumentów pochodnych w Polsce. "Rynek Terminowy" 2001, nr 2(12).
 • James J., Weber N.: Interest Rate Modeling. Wiley 2000.
 • Jarrow R.A., Modeling Fixed-Income Securities and Interest Rate Options. Stanford Economics and Finance, Stanford 2002.
 • Kaźmierczak A., Podstawy polityki pieniężnej. PWN, Warszawa 1998.
 • Kluza S., Sławiński A., Arbitraż na rynku instrumentów procentowych {na przykładzie rynku FRA i obligacji). "Bank i Kredyt" 2003, sierpień.
 • Kokoszczyński R. (red), Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej: przegląd głównych teorii oraz specyfika transmisji w Polsce. Materiały i Studia nr 91, Warszawa, sierpień 1999.
 • Kokoszczyński R., Współczesna polityka pieniężna w Polsce. PWE, Warszawa 2004.
 • Ladko A., Wybrane instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego - kalkulacja i zastosowanie. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1994.
 • Larsen J., May B., Talbot J., Estimating real interest rates for the United Kingdom. Bank of England Working Paper No 200, London 2003.
 • Leszczyńska E., Rynek kontraktów swap w Polsce. NBP, Materiały i Studia nr 144.
 • Luenberger D.G., Teoria inwestycji finansowych. PWN, Warszawa 2003.
 • Łukasik K, Kontrakty FRA na krajowym rynku finansowym. "Rynek Terminowy" 2002, nr 3(17).
 • Łyziak T., Stanisławska E., Consumer inflation expectations. Survey questions and quantification methods - the case of Poland. NBP. Materiały i Studia No 37, Warsaw 2006.
 • Łyziak T., Stanisławska E., Inflacja bieżąca a różne miary oczekiwań inflacyjnych konsumentów w wybranych krajach. "Bank i Kredyt" 2006, nr 10.
 • Maciejewski A, Wójcicki M., Kontakty terminowe na GPW - I kwartał 2001. "Rynek Terminowy" 2001, nr 2(12).
 • Maciejewski A., Wójcicki M., Kontrakty terminowe na GPW - podsumowanie III kwartału. "Rynek Terminowy" 2001, nr 4(14).
 • Martellini L., Priaulet P., Priaulet S.: Fixed Income Securities, Wiley 2003.
 • McCulloch J.H.: Measuring the term structure of interest rates. "Journal of Business" 1971, Vol. 44.
 • McCulloch J.H.: The tax-adjusted yield curve. "Journal of Finance" 1975, No 30.
 • Mehra Y.P., The Taylor Principle, Interest Rate Smoothing and Fed Policy in the 1970s and 1980s. "Federal Reserve Bank of Richmond Working Paper" 2001, No 02-03.
 • Ministerstwo Finansów, Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych na lata 2001-2003.
 • Mishkin F.S., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • NBP, Raport o inflacji, 1999, 2000, 2001, ...2007.
 • NBP, Rozwój rynku finansowego w latach 2004, 2005, 2006, www.nbp.pl
 • NBP, Wyniki badań obrotów w kwietniu 2004 r. na krajowym rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych, www.nbp.pl
 • NBP, Wyniki badań obrotów w kwietniu 2007 r. na krajowym rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych, www.nbp.pl
 • NBP: Banki-dealerzy rynku pieniężnego w nowej roli. Ogłoszenie NBP "Rzeczpospolita" z 25.04.1996 r.
 • Nelson CR., Siegel A.F., Parsimonious Modeling of Yield Curves. "Journal of Business" 1985, Vol. 60, No 4.
 • Nieborak T., Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawnopodatkowe. Difin, Warszawa 2004.
 • Opiela T.P., Survey of the Channels of the Monetary Transmission Mechanism, NBP 1996, Materiały i Studia, Paper nr 13.
 • Osiński J., Wyczański P., Tymoczko D., Grat A. (red), Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003. NBP, Warszawa 2004.
 • Pienaar R., Choudhry M., Fitting the Term Structure of Interest Rates Using the Cubic Spline Methodology w F. Fabozzi (ed), Interest Rate, Term Structure, and Valuation Modeling. John Wiley & Sons 2002.
 • Pietrzak B., Polański Z. (red), System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte. PWN, Warszawa 1997.
 • Pokojska M., Sześć kucharek i bałagan "Gazeta Bankowa" z 27.06-3.07.2000.
 • Poole W., Rasche R.H., Thornton D.L., Market Anticipations of Monetary Policy Action. Federal Reserve Bank of St. Louis July/August 2002.
 • Reilly F.K., Brown K.C., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. T. l, PWE, Warszawa 2001.
 • Rudin W., Wstęp do analizy matematycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Sarno L., Thornton D., Valente G., Federal Funds Rate Prediction, Working Paper Series, Federal Reserve Bank of St. Louis, November 2002.
 • Schaal P., Pieniądz i polityka pieniężna. PWE, Warszawa 1996.
 • Sczerbetka Z., ALM kontra MSR 39. "Rynek Terminowy" 2004, nr 1(23).
 • Shiller R., McCulloch J.H., The term structure of interest rates, w B.M. Friedman, F.H. Hahn (ed), Handbook of Monetary Economics. Vol. 1. Elsevier Science Publishers 1990.
 • Shiller R.J., Campbell J.Y., Schoenholtz K.L., Forward Rates and Future Policy: Interpreting the Term Structure of Interest Rates. "Brooking Papers on Economic Activity" 1983.
 • Sławiński A., Krzywa dochodowości. "Bank i Kredyt" 1996, nr 11.
 • Sławiński A., Krzywa dochodowości. NBP 1996, Materiały i Studia nr 62.
 • Sławiński A., Rola inwestorów instytucjonalnych, banków i funduszy arbitrażowych w rozwoju globalnego rynku finansowego. Referat na konferencję: Współczesne problemy finansów międzynarodowych Kolegium Gospodarki światowej SGH 17.11.2006 r.
 • Sławiński A., Zastosowania transakcji fx swap na polskim rynku finansowym. "Rynek Terminowy" 2002, nr 2.
 • Smagarowicz M., Efektywność zarządzania portfelem zlotowych instrumentów dłużnych w Polsce "Rynek Terminowy" 2001, nr 2(12).
 • Sopoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe. PWN, Warszawa 2005.
 • Stander Y.S., Yield Curve Modeling. Palgrave Macmillian 2005.
 • Stępniak I., Zieliński J.: Estymacja i interpretacja zerokuponowej krzywej dochodowości. NBP 2000, Materiały i Studia nr 108.
 • Sundaresan S., Fixed Income Markets and Their Derivatives. South-Western Thomson Learning 1997.
 • Svensson L.E.O., Estimating and interpreting forward interest rates: Sweden 1992-1994. NBER Working Paper Series
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168320433

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.