PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 1 | 26--47
Tytuł artykułu

Typy polityki lokalnej : przykład strefy suburbanizacji aglomeracji trójmiasta

Autorzy
Warianty tytułu
The Influence of Local Policy on Living Conditions and Quality of Life : a Case Study of Suburban Area of the Gdańsk Agglomeration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W części wstępnej artykuł przybliża pojęcia polityki lokalnej i władzy lokalnej. Następnie przedstawiono efekty prowadzonej polityki w gminach wiejskich otaczających Trójmiasto. Wskazano charakterystyczne cechy polityki lokalnej, dzięki czemu możliwe było porównanie badanych jednostek między sobą. Zaprezentowane ujęcie pozwala w sposób w miarę kompleksowy ocenić decyzje podjęte w wielu dziedzinach, za które jest odpowiedzialny samorząd gminy w Polsce. Na podstawie przeprowadzonych badań okazuje się, że niektóre gminy preferowały inwestycje w infrastrukturę społeczną, inne w infrastrukturę techniczną. Część gmin prowadzi politykę równoważenia rozwoju, inne z kolei koncentrują się w nieco większym stopniu na działaniach wspierających powiększanie bazy podatkowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper begins with an analysis of policymaking principles and responsibilities of local authorities in Poland. Next, outputs of local policies at the level of the gmina are presented in a case study of the suburban area of the Gdańsk agglomeration. Chosen features of local policies are pointed out as a basis for comparison of the local districts. The decisions taken by local governments allow to classify types of local policy. For instance, while some of the local districts prefer investments in social infrastructure, other are more inclined to invest in technical infrastructure. Only two out of seven local governments create and implement policies which can be identified as sustainable. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
26--47
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Auleytner J., 2004, Polska polityka społeczna. Ciągłość i zmiany, Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
 • Brol R., 1996, Procesy urbanizacji wsi polskiej, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Castells M., 1982, Kwestia miejska, przeł. B. Jałowiecki, J. Piątkowski, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Ćwikliński H. (red.), 2004, Polityka gospodarcza, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Dutkowski M., 1999, "Uwarunkowania i kierunki rozwoju województwa gdańskiego", w: idem (red.), Uwarunkowania i czynniki rozwoju regionów Polski północnej, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego (Regiony Nadmorskie, nr 1).
 • Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl, 2009.08.18.
 • Jałowiecki B., 1972, Miasto i społeczne procesy urbanizacji. Problemy, teorie, metody, Warszawa-Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Jałowiecki B., 2002, Zarządzanie rozwojem aglomeracji miejskich, Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
 • Kotarbiński T., 1975, Traktat o dobrej robocie, Wrocław: Ossolineum.
 • Markowski T., 1999. Zarządzanie rozwojem miast, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Masik G., 2009, Wpływ polityki lokalnej na warunki i jakość życia w strefie suburbanizacji aglomeracji Trójmiasta, maszynopis rozprawy doktorskiej złożony w Katedrze Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Masik G., Rzyski S., 2005, "Procesy urbanizacji na obszarze metropolitalnym Trójmiasta", w: I. Jażdżewska (red.), Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 203-210.
 • Niewiadomski Z., 2002, Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa: LexisNexis.
 • Parysek J.J., 1997, Podstawy gospodarki lokalnej, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Parysek J.J., 2005, Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Pietraszewski W., 1983, Podstawy informacyjne planowania przestrzennego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Regulski J., 2000, Samorząd Ш Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rychlík J., 2007, "Kompetencje samorządowych organów stanowiących: gminy (miasta), powiatu, województwa", w: M. Chmaj (red.), Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, s. 117-123.
 • Sagan L, 2000, Miasto. Scena konfliktów i współpracy, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Sagan I., Czepczyński M., Szmytkowska M., Masik G., Rzyski S., 2006, "Równoważenie procesów suburbanizacji w obszarze metropolitalnym Trójmiasta", w: F. Pankau (red.), Studia nad obszarem metropolitalnym Trójmiasta, Gdańsk: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Pomorskie Studia Regionalne), s. 123-189.
 • Sikora J., 2001, "Lokalne układy społeczne", w: S. Wykrętowicz (red.), Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, s. 77-100.
 • Swianiewicz P, 2004, Finanse lokalne - teoria i praktyka, Warszawa: Municipium.
 • Swianiewicz P, Herbst M., 2002, "Economies and diseconomies of scale in Polish local governments", w: P. Swianiewicz (red.), Consolidation or Fragmentation? The Size of Local Governments in Central and Eastern Europe, Budapest: Open Society Institute, s. 219-292.
 • Szmytkowska M., Masik G., 2005, "Społeczne aspekty suburbanizacji w obszarze metropolitalnym Trójmiasta", w: P. Lorens (red.), Problem suburbanizacji, Warszawa: Urbanista, s. 71-80.
 • Tucholska A., 2007, Powiat między zbiorowością a wspólnotą, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 • Ustawa o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95.
 • Ustrój samorządu terytorialnego i administracji rządowej po reformie. Zbiór aktów prawnych z wprowadzeniem i objaśnieniami prof. Zygmunta Niewiadomskiego, 2000, Warszawa: Difin.
 • Wendt J., 2001, Geografia władzy w Polsce, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Węgleński J., 1983, Urbanizacja. Kontrowersje wokół pojęcia, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Winiarski B. (red.), 2006, Polityka gospodarcza, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ziółkowski J., 1965, Urbanizacja, miasto, osiedle. Studia socjologiczne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169041666

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.