PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 212
Tytuł artykułu

Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym z uwzględnieniem modeli badacza i decydenta : wybrane modele oceny ryzyka inwestycyjnego i ubezpieczeniowego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono zagadnienia relacji decyzyjnych, modelowania reguł wyboru działania, koncepcję "ograniczania niepewności" w podejmowaniu decyzji przy prowadzeniu działań w warunkach ryzyka. Przedstawiono modelowanie dotyczące innowacji procedur ubezpieczeniowych mających związek z zarządzaniem ryzykiem katastroficznym, a także ryzyko zdarzeń katastrofalnych w aspekcie równowagi między hazardem moralnym a ryzykiem bazowym. Zaprezentowano model wyceny obligacji CAT uwzględniający stochastyczne stopy procentowe i bardziej ogólne procesy straty katastralnej. Omówiono relację zachodzącą pomiędzy strukturą kapitałową, wrażliwością stopy procentowej i wartością rynkową w dziedzinie ubezpieczeń, a także funkcje regulacyjnego prognozowania wypłacalności w dziale ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Przedstawiono także prognostyczne aspekty badania wpływu cech operacyjnych ubezpieczyciela na wysokość składki polis zabezpieczenia długoterminowego.
Rocznik
Strony
212
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Amrose J.M., Carroll A.M. (1994): Using Best's Ratings in Life Insurer Insolvency Prediction. "Journal of Risk and Insurance", 61:317-327.
 • Anderson D., Feldblum S., Modlin C, Schumacher D., Schirmacher E., Thandi N. (2007): A Practitioner's Guide to Generalized Linear Models. A Foundation for Theory, Interpretation and Application. www.watsonwyatt.com.
 • Artzner F., Delbaen F., Eber J.M., Heath D. (1999): Koherent Measures of Risk. "Mathematical Finance", 9. Bączyk M. (1991): Problem regulacji prawnej zabezpieczeń w prawie polskim. "Bank i Kredyt", nr 11.
 • Bączyk M. (1994): Poręczenie BGK z budżetowego funduszu poręczeń kredytowych. "Prawo Bankowe", nr 2.
 • Bailey R.A., LeRoy J.S. (1960): Two Studies in Automobile Insurance Ratemaking. PCAS XLVII.
 • Balcerowicz-Szkutnik M. (2005): Demograficzne aspekty ryzyka w ubezpieczeniach społecznych. Uwarunkowania i analiza demoekonometryczna. AE, Katowice 2005.
 • Balcerowicz-Szkutnik M. (2007): Ocena ryzyka demograficznego w ubezpieczeniach społecznych w Polsce i w wybranych krajach UE. W: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski. Red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec. Prace Naukowe nr 1176, AE, Wrocław.
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Szkutnik W. (2007a): Mierniki oceny lat życia w stanie pełnosprawnym. Ryzyko i prognozy gospodarcze. SWSZ, Katowice.
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Szkutnik W., Wolny A. (2006a): Prognostyczne aspekty cech ubezpieczyciela na przykładzie ryzyka wyceny zabezpieczenia długoterminowego. W: Prognozowanie w zarządzaniu firmą. Red. P. Dittman, T. Krupowicz. AE, Wrocław.
 • Barney L.D. (1997): The Relation between Capital Structure, Interest Rate Sensitiviti, and Market Value in the Property-liability Insurance Industry: Comment. "The Journal Risk and Insurance", Vol. 64.
 • Barszczyńska M., Bogdanowicz E., Chudy Ł., Karzyński M., Konieczny R., Krawczyk M., Mirkiewicz M., Ordak A., Rataj C, Sasim M., Siudak M., Sztobryn M. (2002): Zagrożenia naturalne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa.
 • Belonsky G, Laster D., Durbin D. (1999): Insurance-Linked Securities. SwissRe, Zurich. Berliner B. (2006): Risk Measure Alternative to the Variance. "Astin Bulletin" 2006.
 • Bieniek G. (1992): Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych. Cz. 2. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 12.
 • Bierwag GO. (1978): Measure of Duration. "Economic Inquiry", 16: 497-507.
 • Bobula A. (2000): Należności i zobowiązania w biznesie. "Rachunkowość", nr 12.
 • Bolesławski L. (1997): Prognoza gospodarstw domowych 1996-2020. GUS, Warszawa. Borch K. (1962): Equilibrium in a Reinsurance Market. "Econometrica", Vol. 30.
 • Borek M. (2001): Techniki sekurytyzacyjne w zarządzaniu bilansem banku. "Bank", luty.
 • Borkowski T., Jędrasiak R., Troicka-Sosińska R. (2001): Prawo wekslowe w praktyce. CH. Beck, Warszawa.
 • Bowers N.L., Gerber H.U., Hickman J.C., Jones D.A., Nesbitt C.J. (1986): Actuarial Mathematics. The Society of Actuaries, Itasca, Illinois 1986.
 • Brown R.J. (1988): Minimum Bias with Generalized Linear Models. PCAS LXXV.
 • Buhlman H.: Mathematical Methods in Risk Theory. Springer Verlag, Berlin.
 • Canter M.S., Cole J.B., Sandor R.I. (1997): Insurance Derivatives: A New Asset Class for the Capital Markets and a New Hedging Tool for the Insurance Industry. "Journal of Applied Corporate Finance", 10: 69-83.
 • Carpenter M., Miller J. (1979): A Reliable Framework for Monitoring Accounts Receivable. "Financial Management".
 • Carson J.M., Hoyt R.E. (1995): Life Insurer Financial Distress: Classfication Models and Empirical Evidence. "Journal of Risk and Insurance", 62:764-775.
 • Chang C.J., Yu M.T. (1996): Pricing Catastrophe Insurance. Futures Call Spreads: A Randomized Operational Time Approach. "Journal of Risk and Insurance", 63(4):599-617.
 • Chenczke T.R (1993): Sekurytyzacja - sposób na rozwiązanie problemów płynności. "Bank", marzec.
 • Chudzik R. (1993): Kategorie ryzyka bankowego - próba klasyfikacji zjawiska. "Bank i Kredyt", nr 1.
 • Cox J., Ingersoll J., Ross S. (1985): The Term Structure of Interest Rates. "Econometrica", 53: 385-407.
 • Cox J., Ross S. (1976): Valuation of Options for Alternative Stochastic Processes. "Journal of Financial Economics", 3: 145-166.
 • Cox S.H., Pedersen H.W. (2000): Catastrophe Risk Bonds. "North American Actuarial Journal", 4(4):56-82.
 • Cox S.H., Schwebach R.G. (1992): Insurance Futures and Hedging Insurance Price Risk. "Journal of Risk and Insurance", 59: 628-644.
 • Crane G. (1994): Factoring Is Overcoming Negative Perceptions. "St. Paul City Business" z 10.06.1994 r.
 • Croson D.C., Kunreuther H.C. (2000): Customizing Indemnity Contracts and Indexed Cat Bonds for Natural Hazard Risk. "Journal of Risk Finance", 1:24-41.
 • Cummins D., Doherty N., Lo A. (2002): Can Insurers Pay for "The Big One"? Measuring the Capacity of an Insurance Market to Respond to Catastrophic Losses. "Journal of Banking and Finance", Vol. 22(2).
 • Cummins D., Grace M.F., Phillips R.D. (1999): Regulatory Solvency Prediction in Property-Liability Insurance: Risk-based Capital, Audit Ratios and Cash Flow Simulation. "Journal of Risk and Insurance", Vol. 66.
 • Cummins D., Weiss M. (2000): The Global Market for Reinsurance: Consolidation, Capacity, and Efficiency. W: Wharton Papers on Financial Services. Red. R.E. Litan, A. Santomero. The Brookings Institution, Washington.
 • Cummins J.D. (1988): Risk-based Premiums for Insurance Guarantee Funds. "Journal of Finance", 43: 593-607.
 • Cummins J.D., Geman H. (1995): Pricing Catastrophe Futures and Call Spreads: An Arbitrage Approach. "Journal of Fixed Income, 4: 46-57.
 • Dawidziuk J. (2002): Bilans otwarcia. "Las Polski", nr 2.
 • Demografia. Metody analizy i prognozowania (1992). Red H. Cieślak. PWN, Warszawa 1992.
 • Dionne C, Doherty N. (1993): Insurance with Undiversifiable Risk. "Journal of Risk and Uncertainty", Vol. 6.
 • Dittmann P. (2003): Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowania. Oficyna Wydawnicza, Kraków 2003.
 • Doerpinghaus H.I., Gustavson S.G. (1999): The Effect of Firm Traits on Long-Term Care Insurance Pricing. "Journal of Risk and Insurance", Vol. 66.
 • Doherty N. (1991): The Design of Insurance Contracts when Liability Rules Are Unstable. "Journal of Risk and Insurance", Vol. 58.
 • Doherty N. (1997): Financial Innovation for Financing and Hedging Catastrophe Risk. W: Financial Risk Management for Natural Catastrophes. Red. N. Britton, J. Oliver. Proceedings of a conference sponsored by Aon Group Australia Limited, Griffith University, Brisbane.
 • Doherty N. (1997): Financial Innovation in the Management of Catastrophe Risk. "Journal of Applied Corporate Finance", Vol. 10(3).
 • Doherty N., Richter A. (2002): Moral Hazard, Basis Risk and Gap Insurance. "The Journal of Risk&Insurance", Vol. 69, No 1.
 • Doherty N., Schlesinger H. (1983): Optimal Insurance in Incomplete Markets. "Journal of Political Economy", Vol. 91.
 • Doherty N., Schlesinger H. (2002): Insurance Contracts and Securitization. "Journal of Risk and Insurance", Vol. 69.
 • Downs D.H. (1997): Monitoring, Ownership, and Risk-Taking: The Impact of Guaranty Funds. "The Journal of Risk Insurance", Vol. 66, No. 3, s. 477-497.
 • Duan J.C., Moresu A., Sealey C.W. (1995): Deposit Insurance and Bank Interest Rate Risk: Pricing and Regulatory Implication. "Journal of Banking and Finance", 19: 1091-1108.
 • Dziembała L., Frąckiewicz L. (1994): Pojęcie ryzyka w ubezpieczeniach społecznych. W: Społeczeństwo a ryzyko. Red. L. Zacher, A. Kiepas. Warszawa-Katowice.
 • Fabozzi F.J., Konishi A. (1998): Zarządzanie aktywami i pasywami. ZBP, Warszawa.
 • Fishburn P.C. (1964): Decision and Value Theory. Wiley, New York.
 • Fisz M. (1969): Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. PWN, Warszawa.
 • Frątczak E. (2002): Proces starzenia się ludności Polski. "Studia Demograficzne", z. 2(142).
 • Froot K. (2001): The Market for Catastrophe Risk: A Clinical Examination. "Journal of Financial Economics", Vol. 60.
 • Froot K.A. (1999): The Evolving Market for Catastrophic Event Risk. "Risk Management and Insurance Review", 3: 1-28.
 • Frydman R., Goldberg M.D. (2007): Imperfect Knowledge Economics. Exchange Rates and Risk. Princeton University Press.
 • Fu L., Moncher R.B. (2004): Severity Distributions for GLMs: Gamma or Lognormal? Evidence from Monte Carlo Simulations. Casualty Actuarial Society Discussion Paper, Program Casualty Actuarial Society -Arlington, Virginia.
 • Fu L., Wu Ch.P. (2007): General Iteration Algorithms for Classification Ratemaking. "Variance Journal", Vol. 1(2).
 • Golinowska S. (2000): Polityka społeczna. Koncepcje - instytucje - koszty. Warszawa.
 • Harrington S.E. (1997): Insurance Derivatives, Tax Policy, and the Future of the Insurance Industry. "The Journal Risk and Insurance", Vol. 64.
 • Harrison J.M., Pliska S.R. (1981): Martingales and Stochastic Integrals in the Theory of Continuous Trading. "Stochastic Processes and their Applications", 11: 215-260.
 • Heilpern St. (1998): Dynamika i niepewność w modelowaniu ekonomicznym. AE, Wrocław.
 • Heropolitańska I., Kawaler P., Kozioł P. (2000): Skup i sprzedaż wierzytelności przez banki (cesja, faktoring, dyskonto, forfating, sprzedaż publiczna i niepubliczna). Twigger, Warszawa.
 • Heyde C, Kou S., Peng X. (2006): What Is a Good Risk Measure: Bridging the Gaps between Data. Coherent Risk Measures and Insurance Risk Measures, Astin Bulletin.
 • Hofmann M. (1996): Insurers Are Trying Harder to Develop Specialized Professional Liability Products. "Business Insurance", Vol. 30.
 • Holmstrom B. (1979): Moral Hazard and Observability. "Bell Journal of Economics", 10: 74-91.
 • Jarrow R., Ridd A. (1982): Approximate Option Valuation for Arbitrary Stochastic Processes. "Journal of Financial Economics", 10: 347-369.
 • Jędrzejczak A., Konachowicz J. (1998): Ryzyko kredytowe. Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk.
 • Jewson S. (2002): Weather Derivative Pricing and Risk Management: Volatility and Value at Risk. "Risk Management Solutions", London.
 • Jin-Ping Lee, Min-Teh Yu (2002): Pricing Default-Risky CAT Bonds with Moral Hazard and Basis Risk. "Journal of Risk and Insurance", Vol. 69.
 • Kotreshwar G., Arunkumar R. (2006): Monsoon Risk Securitisation: Monsoon Options on Select Met Subdivisions. Working Paper.
 • Lawędziak B., Szkutnik W. (2006b): Aspekt sekurytyzacji i hazardu moralnego w prognozowaniu działalności lokacyjnej firmy ubezpieczeniowej. W: Prognozowanie w zarządzaniu firmą. Red. P. Dittman, J. Krupowicz. AE, Wrocław.
 • Lawędziak B., Szkutnik W. (2006c): Ryzyko realizacji wysokich roszczeń w aspekcie modelowej równowagi hazardu moralnego i ryzyka bazowego. Seria: Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 1. AE, Katowice.
 • Litzenberger R.H., Beaglehole D.R., Reynolds CE. (1996): Assessing Catastrophe Reinsurance-Linked Securities as a New Asset Class. "Journal of Portfolio Management", 23(3):76-86.
 • Louberge H., Kellezi E., Gilli M. (1999): Using Catastrophe-Linked Securities to Diversify Insurance Risk: A Financial Analysis of CAT Bonds. "Journal of Insurance Issues", 22(2): 125-146.
 • Louberge H., Schlesinger H. (2000): Optimal Catastrophe Insurance. Discussion Paper No. 7, International Center for Financial Asset Management and Engineering (FAME).
 • Malina A., Pawełek B., Wanat S., Zeliaś A. (1998): Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej. AE, Kraków.
 • Markowitz H. (1959): Portfolio Selection. Cowles Foundation for Research in Economics at Yale University.
 • McCullagh P., Neider J. A. (1999): Generalized Linear Models. Chapman & Hall/CRC, New York.
 • Merton R. (1977): An Analytic Derivation of the Cost of Deposit Insurance and Loan Guarantee. "Journal of Banking and Finance", 1:3-11.
 • Metody ilościowe w ekonomii (1999). Red. W. Ostasiewicz. AE, Wrocław.
 • Mildenhall S. (1999): A Systematic Relationship between Minimum Bias and Generalized Linear Models. PCAS LXXXVI.
 • Nielson J., Sandmann K. (1996): The Pricing of Asian Options under Stochastic Interest Rate. "Applied Mathematical Finance", 3: 209-236.
 • Panjer H., Willmont G. (1992): Insurance Risk Models. "The Society of Actuaries".
 • Pichura M., Szkutnik W. (2008): Dynamiczne strategie zabezpieczające dla inwestycji na rynku walutowym i analiza ich efektywności ekonomicznej. Seria: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach. AE, Katowice.
 • Pollock R.A. (1967): Additive von Neumann-Morgenstern Utility Functions. "Economertica", Vol. 35.
 • Półtora B. (2005): Sekurytyzacja kredytu hipotecznego. Wydawnictwa Fachowe Cedewu, Warszawa.
 • Portier S.W. (1998): Life Insurer Financial Distress, Best's Rating's and Financial Ratios. "Journal Risk and Insurance", 65: 275-288.
 • Premiums and Insurance Risk. Stochastic Modeling (2004). Red. W. Ostasiewicz. AE, Wrocław.
 • Przeobrażenia demograficzne kraju i ich konsekwencje dla polityki społecznej. Red. L. Frąckiewicz. AE, Katowice.
 • Roberts E.B. (1963): The Dynamics of Research and Development. Harper & Rowe, New York.
 • Ronka-Chmielowiec W. (1997): Ryzyko w ubezpieczeniach - metody oceny. AE, Wrocław.
 • Rothschild M., Stiglitz J. (1970): Increasing Risk: A Definition. "Journal of Economic Theory", Vol. 2.
 • Ruhm D. (2004): An X-Ray for Risk. "Actuarial Review", November.
 • Schlesinger H. (1997): The Demand for Insurance without the Expected-utility Paradigm. "Journal of Risk and Insurance", Vol. 64.
 • Schlesinger H. (1999): Decomposing Catastrophic Risk. "Insurance: Mathematics and Economics", Vol. 24.
 • Segal U., Spivak A. (1990): First Order versus Second Order Risk Aversion. "Journal of Economic Theory", Vol. 51.
 • Shackle G.L.S. (1967): Decision, Determinisms et Temps. Dunod, Paris.
 • Shubick M. (1964): Strategie et structure des marches. Dunod, Paris.
 • Skees J.R. et al. (2001): Developing Rainfall-based Index Insurance in Morocco. World Bank Working Paper 2577.
 • Śliwa J. (2000): Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa od diagnozy do projekcji. FRRwP, Warszawa.
 • Smith B.D., Stutzer M. (1995): A Theory of Mutual Formation and Moral Hazard with Evidence from the History of the Insurance Industry. "The Review of Financial Studies", 8: 545-577.
 • Stating K.B., Babbel D.F. (1995): The Relation between Capital Structure. Interest Rate Sensitivity, and Market Value in the Property-liability Insurance Industry. "Journal of Risk and Insurance", 62.
 • Straub E. (1988): Non-Life Insurance Mathematics. Springer Verlag, Berlin.
 • Szczepankowski P.J. (1998): Nowoczesne instrumenty zarządzania aktywami: faktoring, sekurytyzacja aktywów, leasing. WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Szkutnik W. (2000): Kapitalizacja i renty w aspekcie ubezpieczeń. Metody i zadania. AE, Katowice.
 • Szkutnik W. (2003): Wybrane modele w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym w ujęciu probabilistycznym. AE, Katowice.
 • Szkutnik W. (2004): Modele sum ubezpieczeniowych w granicznych warunkach wielkich odchyleń i w układzie zależnych roszczeń cc-stabilnych. W: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski. Red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec. AE, Wrocław.
 • Szkutnik W. (2004): Ryzyko ubezpieczeniowe w aspekcie szczególnych warunków realizacji procesu szkód. "Studia Ekonomiczne", nr 31.
 • Szkutnik W. (2005a): Składka w aspekcie liniowej zależności korelacyjnej wielkości roszczeń i innych czynników. W: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski. Red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec. AE, Wrocław.
 • Szkutnik W. (2006d): Ryzyko szacowania rozkładu mierzalnej cechy jakości szacowania roszczeń. W: Dylematy teorii i praktyki zarządzania. Tom I: Ekonomiczno-prawne aspekty nowoczesnego zarządzania. Red. M. Duczmal, T. Pokusa. WSZiA, Opole.
 • Szkutnik W. (2006e): Koncepcja "regulatora niepewności" w podejmowaniu decyzji kapitałowych i ubezpieczeniowych w warunkach ryzyka. W: Dylematy teorii i praktyki zarządzania. Tom II: Finansowo-społeczne problemy zarządzania w mikro- i makroskali. Red. M. Duczmal, T. Pokusa. WSZiA, Opole.
 • Szkutnik W. (2007b): Prognozy eksperckie w procedurze konstrukcji portfela a zasada minimalizacji straty możliwości i jej ekonomiczna efektywność. "Studia Ekonomiczne", nr 46.
 • Szkutnik W. (2007c): Kontrakty terminowe jako instrumenty finansowe ubezpieczeń w tle polityki podatkowej jako elementy kształtowania rozwoju przemysłu ubezpieczeń społecznych. W: Ryzyko i prognozy gospodarcze. Red. W. Szkutnik. Zeszyt Naukowy nr 15, SWSZ, Katowice.
 • Szkutnik W. (2007c): Prognostyczny schemat ocen eksperckich portfeli ubezpieczeń w systemie dwustopniowej procedury. "Studia Ekonomiczne", nr 46.
 • Szkutnik W. (2007d): Relacje stopy procentowej i wartości rynkowej w aspekcie struktury kapitałowej firm ubezpieczeniowych. W: Ryzyko i prognozy gospodarcze. Red. W. Szkutnik. Zeszyt Naukowy nr 15, SWSZ, Katowice.
 • Szkutnik W. (2007e): Stopa procentowa a wartość rynkowa aktywów i zobowiązań firmy ubezpieczeniowej w relacji do czasu trwania nadwyżki w aspekcie struktury kapitałowej. W: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski. AE, Wrocław.
 • Szkutnik W. (2007f)- Modelling of Extreme Values Risk in Atypical Conditions of a Loss Process Realizations. "Journal of Economics & Management", Vol 3.
 • Szkutnik W. (2008b): Prognostic Model of Insurance Portfolio Creation and the Aspect of Measuring a Degree of Adjustment to the Patern for the Process Soft Determining Damage Reserves. W: Forecasting for Company Management. AE, Wrocław.
 • Szkutnik W. (2008c): Model prognozowania reasekurowanej wartości ryzyka w układzie zależnego procesu szkód. W: Ryzyko ekonomiczne i zarządzanie w programowaniu. Red. S. Szkutnik. Zeszyt Naukowy nr 18, ŚWSZ, Katowice.
 • Szkutnik W. (2008d): Modelowanie reasekuracji technicznej w aspekcie kondycji ekonomicznej zakładów ubezpieczeń. W: Ryzyko ekonomiczne i zarządzanie w programowaniu. Red. S. Szkutnik. Zeszyt Naukowy nr 18, ŚWSZ, Katowice.
 • Szkutnik W. (2009a): Koncepcje sekurytyzacji w zarządzaniu ryzykiem o znaczących zagregowanych stratach. W: Zarządzanie i ryzyko. Tom 1. PAN Oddział w Katowicach, WSZiA, Opole.
 • Szkutnik W. (2009b): Zarządzanie ryzykiem katastrofalnym - finansowe instrumenty w antycypacji sekurytyzacji ryzyka. "Prognozy Gospodarcze", nr 26, UE, Wrocław.
 • Szkutnik W. (2009c): Prognostyczne aspekty cen obligacji CAT. W: Ryzyko i prognozy gospodarcze. Zeszyt Naukowy nr 27, ŚWSZ, Katowice.
 • Szkutnik W. (2009d): Aspekt ryzyka wyceny, ryzyka rezerw, ryzyka rynkowego w uwarunkowaniach niedotrzymania warunków płatności obligacji, ryzyka kredytowego i ryzyka stopy procentowej. "Studia Ekonomiczne", nr 57.
 • Szkutnik W. (2009e): Koncepcja modelowania struktury zabezpieczeń w zarządzaniu ekstremalnym ryzykiem. "Studia Ekonomiczne", nr 57.
 • Szkutnik W., Lawędziak B. (2005b): Sekurytyzacja ryzyka jako forma ubezpieczenia ryzyk katastrofalnych w aspekcie modelowej równowagi hazardu moralnego i ryzyka bazowego. W: Ryzyko i prognozy gospodarcze. Zeszyt Naukowy nr 10. Red. W. Szkutnik. ŚWSZ, Katowice.
 • Szkutnik W., Pichura M. (2009f): Intraday Volatility Analysis of Futures Contracts Using ARCH/GARCH Models, Ekonometria 24, Prognozowanie. Red. P. Dittmann. UE, Wrocław.
 • Szkutnik W., Wolny A. (2000): Podstawy analizy aktuarialnej w ubezpieczeniach życiowych - Metody i zadania. AE, Katowice.
 • Szkutnik W., Zakrzewska-Derylak B. (2004): Decyzyjne uwarunkowania użyteczności i wiarygodności probabilistycznej w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym. AE, Katowice.
 • Szkutnik W., Zakrzewska-Derylak B. (2008a): Model struktury kapitałowej w relacji do wrażliwości stopy procentowej i wartości rynkowej zakładów ubezpieczeń majątkowych. Modelowanie matematyczno-statystyczne w ubezpieczeniach. AE, Katowice.
 • Turnbull S., Wakeman L. (1991): A Quick Algorithm for Pricing European Average Option. "Journal of Financial and Quantitative Analysis", 26: 377-389.
 • Urbaniak B. (1998): Społeczno-ekonomiczne skutki starzenia się społeczeństw. W: Przeobrażenia demograficzne kraju i ich konsekwencje dla polityki społecznej. Red. L. Frąckiewicz. AE, Katowice.
 • Vasicek O.A. (1977): An Equilibrium Characterization of Term Structure. "Journal of Financial Economics", 5: 177-188.
 • Wang S., Young V., Panjer H. (1997): Axiomatic Characterization of Insurance Prices. "Insurance: Mathematics and Economics", 21,173-183.
 • Wieteska S. (2001): Zbiór zadań z matematycznej teorii ryzyka ubezpieczeniowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wieteska S. (2007): Zbiór zadań z demografii matematycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Zajdenweber D. (1998): The Valuation of Catastrophe-reinsurance-linked Securities. Paper Presented at American Risk and Insurance Association Meeting.
 • Zakrzewska-Derylak B. (2005): Metody pomiaru i oceny ryzyka w ubezpieczeniach. W: Zeszyty Naukowe nr 10, SWSZ, Katowice 2005.
 • Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach (2000). Red. W. Ronka-Chmielowiec. AE, Wrocław.
 • Zastosowanie metod ekonometryczno-statystycznych w zarządzaniu finansami w zakładach ubezpieczeń (2004). Red. W. Ronka-Chmielowiec. AE, Wrocław.
 • Zeliaś A. (1998): Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Materiały z XIX Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego w Krakowie.
 • Zombirt J. (2001): Czy stosować sekurytyzację? "Rynek Terminowy", nr 14.
 • Zombirt J. (2002): Sekurytyzacja aktywów w świetle bankowych regulacji europejskich. SGH, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169285793

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.